Hội Thảo lần thứ 9 của các nhà ngoại cảm tại VN và bộ môn Cận Tâm Lư  - Đầu năm 2006


Đây là link vào trang web mà Hoàng Vân nhắc đến, nói rằng tôn giáo và Cộng Sản không đi đôi với nhau:

http://www.marxists.org/archive/bukharin/works/1920/abc/11.htm

Quư vị đang nghe Lời Nói Đầu của Hoàng Vân giới thiệu những bài nói chuyện trong trang web này. Nếu chờ lâu mà vẫn không nghe được th́ xin bấm (right mouse click) vào ĐÂY để download audio file.

Nếu quư vị muốn t́m hiểu th́ sau khi nghe Hoàng Vân nói, th́ xin mời quư vị bấm vào những links dưới đây, c̣n nếu quư vị cảm thấy dị ứng với những người đă từng phục vụ cho chế độ CS th́ xin đừng nên nghe tiếp, v́ quư vị sẽ có thể sẽ cảm thấy khó chịu khi nghe được rất nhiều người nói chuyện trong những trang này, gồm có cả Thiếu Tướng, Đại Tá cộng sản, giáo sư đại học, và cả cựu Phó Thủ Tướng Việt Cộng (nay thảy đều đă tin hữu thần).
Chú thích: "cận tâm lư" dịch từ chữ parapsychology, trong đó có nghiên cứu về thần nhăn (clairvoyance), thần nhĩ (clairaudience), chuyển di tư tưởng, hồn ma nhập đồng, hiện h́nh v..v....

Ngoại cảm: Extra-sensory Perception (linh tính, thần nhăn, thần nhĩ, giác quan thứ 6, trực giác, xuất vía ...)

Các bài nói chuyện:

1. Lời Giới Thiệu Hội Nghị về bộ môn "cận tâm lư" + Đại tá Hàm Thụy Vũ (MC)
2. Nguyễn Chu Phát, Thiếu Tướng VC, Giáo sư hiệu trưởng bộ môn "cận tâm lư"
3. Nguyễn Chu Phát, phần 2
4. Nhà ngoại cảm Phan Bích Hằng (phần 1)
5. Nhà ngoại cảm Phan Bích Hằng (phần 2)
6. Nhà ngoại cảm Phan Bích Hằng (phần 3)
7. Vấn đáp (khán giả và nhà ngoại cảm)
8. Nhà ngoại cảm Phan Bích Hằng (phần 4)
9. Trần Phương, Giáo sư viện trưởng Đại học Kinh doanh, cựu phó Thủ Tướng VC
10. Trần Văn Hà, Giáo sư + TT Nguyễn Chu Phát + Trần Văn Hà + Hàm Thụy Vũ + GS Đào Ngọc Đức, giám đốc trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người + Ông Trần Bá Nha (bố nuôi Bích Hằng)
 

Các bài đọc thêm:

  1. Gặp người 31 năm đi t́m mộ liệt sĩ
  2. BBC làm phim về các nhà ngoại cảm
  3. Các nhà ngoại cảm và việc gọi hồn để t́m mộ
  4. Những người làm "khoa học kỳ lạ"
  5. Nhà ngoại cảm tài năng của Việt Nam: Phan Bích Hằng

  6. T́m hài cốt bằng phương pháp ngoại cảm

  7. T̀M HÀI CỐT LIỆT SĨ, MỘT HÀNH TR̀NH ĐẦY BÍ ẨN

     

Mời quư vị bấm vào những links dưới để nghe Hoàng Vân đọc cuốn sách Đời Sống Bên Kia Cửa Tử của các vị Thông Thiên Học biên soạn:

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10

  THONG THIEN HOC