Lời Giới Thiệu Hội Nghị về bộ môn "cận tâm lư" + Đại tá Hàm Thụy Vũ (MC)