Bài nói chuyện của GS Thiếu Tướng VC Nguyễn Chu Phát, chủ nhiệm bộ môn Cận Tâm Lư