Họp Thông Thiên Học ngày 26  tháng 8 năm 2017

[7:00:43 PM] *** Group call ***

http://thongthienhoc.net/sach/GiangLyAnhSangTDD.htm
[7:03:33 PM] Thuan Thi Do: Người ta sẽ nói: "Thật là rất khó, nếu chúng ta bị công kích và bị sỉ nhục, nhưng phải chăng thật sự là những hậu quả của một thái độ sỉ nhục và khiêu khích tùy thuộc cách mà con người đă nhận lănh? Nếu chúng ta không dằn được cơn nóng giận sẽ sinh thêm nhiều rắc rối, riêng phần chúng ta cũng bộc lộ những tánh t́nh xấu xa như kẻ kia và dưới mắt của nhân chứng th́ hành vi khiêu khích dường như có phần đúng. Nếu trái lại, chúng ta giữ được hoàn toàn b́nh tĩnh kẻ sỉ nhục ta bị xem như là có lỗi và nhân chứng có thể xét thấy chúng ta không lỗi. Đă đành không nên giữ b́nh tĩnh với dụng ư tỏ ra ḿnh không lỗi, nhưng thái độ của chúng ta phải là thái độ triết lư, v́ những lời công kích và sự can thiệp nhắm vào chúng ta không làm cho chúng ta xúc động, như thế chúng ta thật hữu phước.

Hạnh phúc giả là việc tránh những sự phiền năo và đau khổ. Chúng ta có thể làm nhiều hơn thế. Chúng ta thử xếp đặt cuộc đời ḿnh cho phù hợp với những lời giáo huấn của Huyền Bí Học bằng cách khảo cứu về đời sống nội tâm. Chúng ta cần phải tham gia vào công tác của Thế Gian. Hăy quả quyết rằng: "Không ai thấy được Cơ Tạo Hóa hay công tác của Đức Thượng Đế thực hiện mà không thử phụ giúp vào với tất cả sức mạnh của ḿnh." Chỉ một việc chú tâm công tác ấy cũng đủ choán hết th́ giờ, cho con người hạnh phúc. Đứng trước những việc từ ngoài đưa đến, chúng ta đừng mất th́ giờ phản động lại bằng cách chán nản hay lo buồn. Nếu luôn luôn chúng ta t́m cách gởi những tư tưởng lành, những lời cầu nguyện mạnh mẽ đầy thiện chí cho những người xung quanh ta, chúng ta bận suốt ngày và công việc của chúng ta làm tạo cho chúng ta một niềm vui thích vậy.

Làm sao chúng ta không khỏi buồn ḷng khi nghe những người xung quanh ta vẫn nói măi những điều họ làm để "giết th́ giờ": Họ thi hành việc nầy, việc nọ, đó là họ đề xướng ra các công việc để làm. Cảnh tượng vừa buồn cười, vừa tội nghiệp, v́ ở Thế Gian nầy có hàng ngàn cơ hội để hành động một cách từ thiện và cao quí, nhưng họ không t́m những công việc ấy mà làm. Họ chỉ bày ra những tṛ chơi, những cuộc giải trí và đó mới là thái độ kỳ lạ nhất.

Sinh Viên Huyền Bí Học không đủ ngày giờ thi hành hết thảy những điều họ mong muốn. Thật ra, tất cả những người muốn làm việc th́ công việc kéo đến dồn dập. Công tác luôn luôn trên sức họ. Bà Tiến Sĩ Annie Besant làm việc không biết mệt và không nghỉ ngơi, từ sáng sớm cho đến một giờ đêm. Quan niệm của bà về công việc cũng không khác bao nhiêu với quan niệm của người thường. Trong Thế Giới Doanh Nghiệp, nhiều người, có lẽ, thường hay mê say thích thú một công việc nào đó, nhưng thường lệ họ hiểu làm việc phải như thế nầy: Làm một ít công việc rồi nghỉ ngơi, kế đó làm việc trở lại một thời gian ngắn và người ta gọi đó là cần mẫn, làm việc một cách đúng đắn. Đó không phải cách thức làm việc của Bà Tiến Sĩ Annie Besant. Bà vừa lắng tai nghe Huynh nói, không để mất một chữ, Bà vừa tiếp tục viết. Câu chuyện của Huynh chấm dứt, sự giúp đỡ hay lời khuyên bảo của Bà cũng sẵn sàng. Bà không bỏ mất một phút giây nào. Nếu bị bắt buộc phải chờ đợi trong sân ga, luôn luôn Bà có trong tay một tập giấy nhỏ, Bà liền viết thư hay bài đăng báo. Không phải ai ai cũng bắt chước cách làm việc của Bà được - Huynh đừng quên rằng bấy giờ niên kỷ Bà đă cao. Vả lại công việc của Bà thường thường rất tinh tế, trên nhiều điểm và khác nhau, nên bắt buộc phải có quyết định nhanh chóng. Những người làm việc ăn lương không làm như vậy. Chính v́ bởi tất cả công việc của Bà làm đều không thù lao nên Bà mới đủ khả năng làm việc như thế. Bà lấy đó làm vui thích, luôn luôn nụ cười khả ái nở trên môi đối với những người Bà đă gặp. Bà là nguồn cảm hứng thật sự đối với tất cả những người tới lui giao thiệp với Bà. Chúng ta gắng sức theo bước chân Bà đi xa bao nhiêu hay bấy nhiêu và đừng bao giờ quên bổn phận là sống lạc quan. Nếu chúng ta không có hạnh phúc, ấy v́ chúng ta chưa làm đầy đủ sức ḿnh - bằng chứng chắc chắn là chúng ta làm mất th́ giờ của chúng ta. Hăy bắt tay vào việc, khởi công làm một việc nào đó rồi chúng ta sẽ thấy hết buồn bă, bởi v́ chẳng có th́ giờ nhàn rỗi, ở không. Phận sự chúng ta đem đến một hứng thú quá nồng nàn, nó rộng răi bao la quá nên khi thấu hiểu được chân lư, chúng ta không có một tư tưởng nào để nghĩ ngợi đến buồn bă hay âu sầu nữa.

Hăy t́m kiếm trong tâm con cội rễ của sự quấy. Hăy tận diệt nó, nó sinh trưởng, nẩy nở sung túc trong ḷng của người Đệ Tử chân thành cũng như ở trong ḷng con người tham vọng. Chỉ có kẻ mạnh mẽ mới trừ diệt được nó. Người yếu đuối phải chờ nó lớn lên, tăng trưởng rồi chết, và đó là một cây sinh trưởng và phát triển qua nhiều thời đại. Nó trổ nụ, đơm bông khi con người tích lũy trên đầu vô lượng số kiếp, kẻ nào muốn bước vào con đường của quyền lực hăy nhổ sạch gốc rễ của nó trong tâm ḿnh. Bấy giờ tâm sẽ rướm máu và kiếp sống của con người cơ hồ như hoàn toàn tan ră. Phải chịu sự thử thách nầy: Nó có thể khai diễn từ nấc đầu tiên của cái thang nguy hiểm dắt đến con đường của sự sống; nó có thể tŕ hoăn lại đến nấc thang cuối cùng. Nhưng, nầy Đệ Tử, con hăy nhớ, con phải chịu sự thử thách nầy và hăy tập trung tất cả tinh lực của tâm hồn con vào việc đó. Đừng sống trong hiện tại, đừng sống trong tương lai, hăy sống trong trường tồn bất diệt. Cây cỏ dại to lớn nầy không thể đơm bông kết trái. Muốn xóa bỏ vết nhơ của đời sống, chỉ cần không khí của tư tưởng trường tồn bất diệt là được.
[7:35:06 PM] Thuan Thi Do: C.W.L. - Qui tắc 4 chấm dứt như thế. Ấy là lời chú thích của Đức Đế Quân phụ thêm 3 qui tắc đầu. Cây cỏ dại to lớn là tà thuyết của sự chia rẽ - thật sự nó là nguồn cội của sự đau khổ. Chúng ta được khuyến cáo phải dần dần tiêu diệt nó. Trước tiên phải hợp nhất Phàm Ngă với Chơn Ngă, ḥa tan Phàm Nhơn trong cá tánh. [11] Phần đông chúng ta, bản ngă c̣n gần chúng ta quá đến đỗi nó chực che khuất chúng ta, không cho thấy những điều cao cả. Phải vượt qua khỏi nó và dần dần lướt lên trên nó hầu lột tất cả tánh ích kỷ. Rồi sau đó, chúng ta mới thực hiện điều nầy với cá tánh.

Cá tánh hay Chơn Nhơn là một sinh vật tuyệt vời, phức tạp, cực kỳ xinh đẹp, thích ứng kỳ diệu ở cảnh giới của nó, thật sự là một sinh vật vinh diệu phi thường. Tuy nhiên, một thời gian sẽ đến, chúng ta cần phải nhận thức nó chỉ là một khí cụ do chúng ta tạo ra, trải qua vô số thời đại, để bảo đảm sự tiến bộ của Chơn Thần. V́ cần phát triển ư thức của bản ngă chia rẽ trong những giai đoạn tiên khởi của cuộc tiến hóa chúng ta mà cây cỏ dại to lớn hay là mầm giống của nó trú ngụ trong tâm của mỗi người. Không chầy th́ kíp, cây cỏ dại nầy phải bị hủy diệt, nhưng chỉ những kẻ mạnh mẽ mới đủ khả năng loại trừ nó, ngay từ khi nó mới bắt đầu phát triển. Những người yếu đuối phải đợi và để cho nó trưởng thành, họ chờ chừng nào họ có đủ sức mạnh để tiêu diệt nó. Thật là đáng tiếc cho họ, bởi v́ người ta càng để cho nó kéo dài đời sống của nó th́ nó càng quấn chặt vào bản tánh của con người. Những người đủ sức mạnh trừ diệt ngay từ ngày hôm nay, sẽ tiến nhanh chóng và thấy rơ rệt. Sự tranh đấu cần thiết để giải thoát bản ngă chia rẽ luôn luôn dữ dội, nhưng sự tranh đấu ấy sẽ vô cùng gay go hơn nếu chúng ta tŕ hoăn lại trong những giai đoạn vị lai của sự tiến bộ của chúng ta. Khi chung cuộc nó vẫn chưa bị tiêu diệt, chúng ta sẽ phải trải qua tất cả mọi nỗi khó khăn và nguy hiểm không thể tránh được; chỉ có cách bóp nghẹt cho nó chết ngay mới mong thoát khỏi. Vậy dĩ nhiên điều tốt hơn hết là diệt trừ nó ngay từ lúc đầu.
[7:35:12 PM] Thuan Thi Do: Now, the individuality, the ego, is a very wonderful thing – complex, exceedingly beautiful and marvellously adapted to its surroundings, a glorious being indeed; yet eventually we must realize that even that is only an instrument that we have created by the working of many ages for the sake of the progress of the Monad. Because we have had to develop the idea of the separated self in the earlier stages of our progress, the giant weed; or the seed of it, is in the heart of everybody. That has to be killed out at one time or another, yet only the strong can tear it out from themselves at the beginning of their development. The weak must wait and let it go on growing while they are developing sufficient strength to kill it out. That is unfortunate for them, because the longer it is allowed to persist the more closely it becomes intertwined with the nature of the man. Those who can summon the courage to tear it out now will make rapid and much surer progress. Terrible as the struggle is to get rid of this separated self at any time, it will be thousands of times more difficult if we leave it until the later stages of our progress. Until it is finally destroyed we shall be subject to all kinds of difficulties and dangers from which we can escape only by getting rid of it here and now. Obviously, therefore, it is best to kill it out in the beginning.
[7:43:09 PM] Thuan Thi Do: Những phương pháp luyện đạo của Huyền Bí Học đều phù hợp với nhau tất cả về sự khuyên bảo sinh viên tức khắc diệt trừ ảo tưởng nầy. Ngoài thói quen của chúng ta xem nhau như cách biệt, c̣n một điều khó khăn nữa là ư niệm chia rẽ khi xưa là nguồn cội của tất cả sức mạnh của chúng ta. Trong thời kỳ Linh Hồn trở thành một cá tánh, nó rất yếu đuối. Trước đó, nó là thành phần của một Hồn khóm và đối với nó, ư thức một cá nhân riêng biệt chưa xác định rơ rệt, măi đến kiếp sống của người dă man mới giúp cho ư thức đó mạnh mẽ thêm lên. Từ ư niệm “chính tôi đây" phát sinh dần dần ra sức mạnh. Ban đầu nó nói: "Tôi là một chiến sĩ đại tài, chạy đua rất nhanh, tôi là một vị đại lănh tụ, tôi có thể chỉ huy các đạo quân, tôi có thể lănh đạo mọi người, tôi có thể bắt họ làm theo ư của tôi." Sau nữa, ở vào một tŕnh độ cao hơn, nó biểu lộ tư tưởng nầy: Tôi là một nhà đại trí thức, tôi tự tin lấy tôi, tôi rất tự hào, tôi là một bậc Vĩ Nhân, tư tưởng của tôi dũng mănh hơn tư tưởng kẻ khác, tôi thống trị những hạng trí thức và hướng dẫn họ theo ư tôi thích."

Về sau, sẽ tiến đến một tŕnh độ mà ḷng tự tin có nghĩa là sự tin cậy của Chơn Ngă. Dứt được ḷng tự tin nơi sức nhanh nhẹn của đôi cánh tay, nơi sự nhậm lẹ, nơi sức mạnh của bắp thịt, nơi trí năng, con người tiến đến sự hiểu biết rằng có một sức mạnh tinh thần rất cao siêu hơn những biểu hiện bên ngoài. Muốn đạt đến tŕnh độ nầy chẳng bao lâu Y t́m thấy được sức mạnh tinh thần là do sức mạnh của Vô Cực Vô Biên sinh ra, bởi v́ nó là một với Đức Thượng Đế. V́ thế, ḷng tự tin của cá nhân ta trở thành ḷng tự tin nơi Ngài - nơi quyền lực sinh hóa vô biên. Chúng ta là Ngài. Đặt ḷng tin nơi Đức Thượng Đế tức là đặt ḷng tin nơi chúng ta, v́ mỗi người trong chúng ta là một Điểm Linh Quang của Đức Thượng Đế và Đức Thượng Đế ngự trong tâm chúng ta. Chỉ cần nhận thức và khai triển ư thức nầy, kế đó Chơn Ngă mà chúng ta đặt ḷng tin, trở thành Đại Ngă Toàn Thiện.

Tư tưởng Bản Ngă chia rẽ nầy thấm nhuần trong ḷng ta. Theo sự hiểu biết của chúng ta, nó chính là căn bản của Chơn Nhơn, mà Chơn Nhơn ngự trong tâm chúng ta là yếu tố trường tồn duy nhất. Chúng ta cần phải biết c̣n có Chơn Thần nữa: Chính Chơn Thần sẽ hiện trong ḷng chúng ta như là Chơn Ngă khi chúng ta loại bỏ được cá tánh. Tuy nhiên, khi ngày giờ đến, chúng ta sẽ thấy được một cách minh bạch hơn hiện giờ nhiều lắm rằng những Chơn Thần nầy là những Điểm Linh Quang. Giờ đây chúng ta biết qua điều đó bằng lư thuyết thôi mà mỗi người trong chúng ta, đúng ngày giờ, sẽ thật biết nó; đă có nhiều người biết nó rồi. Cũng như tôi đă tŕnh bày, khi tiêu điểm của Tâm Thức lên ở phần trên của Nhân Thể (Thượng Trí) có thể thấy được con đường nối liền Chơn Thần với Chơn Nhơn. Theo dơi con đường đó cho đến Chơn Thần, và cao hơn nữa (trong chúng ta ít ai biết được Chơn Thần), đây là chuyện thật mà chúng ta thấy và biết với một cách đích xác và chắc chắn không thể diễn tả bằng lời nói ở Thế Gian: Tất cả những điều chúng ta cho là Bản Ngă và thuộc về chúng ta không phải là chúng ta mà là Ngài. Trí thức, sùng tín, t́nh yêu mà chúng ta có, không phải là ta mà trí thức ấy, sùng tín ấy, t́nh yêu ấy chính là Thượng Đế biểu hiện nơi chúng ta. Sau khi được kinh nghiệm nầy, con người không bao giờ trở lại y như tâm trạng cũ của ḿnh nữa. Về phương diện cá nhân, Y chẳng c̣n trở lại giống như xưa v́ Y nhận biết một cách rơ ràng chắc chắn. Một kinh nghiệm như thế cũng cần thiết để bổ chính sự phát triển của Bản Ngă chia rẽ, sự chia rẽ nầy là nguyên nhân của sự rối loạn vĩ đại, là nguồn cội phong phú của phiền năo và đau khổ, là bức màn ngăn trở không cho ta phân biệt rơ ràng thế nào là Sự Sống. Chúng ta ở trong t́nh trạng lạ lùng: Chúng ta nhờ ư tưởng chia rẽ mà phát triển đến một điểm nào đó, rồi từ điểm đó, ư tưởng chia rẽ ấy trở thành tai hại và chúng ta phải lo diệt trừ nó. Nhân loại tiến đến một tŕnh độ cần phải nhận thức điều nói trên đây. V́ thế cho nên tất cả Giáo Lư có tính cách huyền bí hay giáo pháp cao thâm đều nhấn mạnh vào bổn phận thực hành ḷng vị tha vong kỷ. Tất cả nhân sinh cần có tấm ḷng đó. Họ c̣n ở giai đoạn của ḷng ích kỷ và c̣n t́m cách chiếm hữu vật nầy hay vật nọ. Hết thảy sức mạnh của chúng ta phải chống lại khuynh hướng nầy.
[7:56:15 PM] Thuan Thi Do: http://www.thongthienhoc.com/sach%20anh%20sang%20tren%20duong%20dao.htm
[8:03:53 PM] Thuan Thi Do: 11. Các khám phá về chiêm tinh học này, không những chỉ liên quan tới phàm ngă và các biểu đồ của linh hồn, mà c̣n sẽ thâm nhập vào lănh vực của y học, đặc biệt là liên hệ với thể dĩ thái. Ngày nay, bất luận việc t́m ṭi về chiêm tinh nào được thực hành trong lănh vực y học, cũng liên quan tới bệnh về thể xác bên trong xác thân. Trong tương lai, sự t́m ṭi đó sẽ tập chú vào t́nh trạng của thể dĩ thái. Đây là một phát triển mới mẻ và sắp xảy ra trong việc t́m ṭi về chiêm tinh học.
278

Một khó khăn khác mà tôi phải đối phó (khi tôi t́m cách giới thiệu cho bạn nền y học sau này) đó là tôi suy tưởng bằng các thuật ngữ chỉ chu kỳ, c̣n các bạn nghĩ đến bằng các thuật ngữ của một vài năm ngắn ngủi. Trong thực tế, những ǵ tôi đang cố gắng làm là để nêu ra các đường lối mà theo đó sự t́m ṭi y khoa sẽ hướng đến trong hai trăm năm tới. Nỗ lực của cách tiếp cận hiện nay là làm thế nào để chữa trị con người ở nhiều nơi; đây là một phản ứng tự nhiên và những nhà tư tưởng tiến bộ t́m cách để có thể làm điều đó vào lúc này nhờ cái được gọi là cách chữa trị theo huyền môn và tinh thần. Tuy nhiên, người ta biết rất ít về cấu tạo của thể sinh lực và về mặt thực hành, không có bối cảnh t́m ṭi trong lănh vực này. Y học hiện đại có nguồn gốc rất cổ xưa. Qua nhiều thế kỷ, nó đă tăng trưởng và phát triển đến độ kỹ xảo hiện nay, sự t́m ṭi hiện nay, các kỹ thuật hiện đại và các phương pháp chữa trị hiện đại đă thành công một cách đáng ngạc nhiên. Điều này thường bị quên trong việc đặt tầm quan trọng của người theo các môn phái mới chưa được thử thách về thất bại của việc chữa trị, mà họ cho là các phương pháp sai lầm v́ không thừa nhận các giới hạn của nghiệp quả. Thành công của y học hiện đại ngày nay th́ lớn lao đến đỗi hàng triệu người được cứu sống, những kẻ đó vào thời trước và với khả năng kém khoa học, thường chịu tử vong. Với sự khéo léo và kiến thức đă phát triển này, và với khuynh hướng này trong việc săn sóc bộ máy xác thân, ngày nay, người ta thấy một vấn đề chính trên thế giới – vấn đề dân số quá đông của hành tinh đưa đến đời sống hợp quần của nhân loại và vấn đề kinh tế theo sau – chỉ ghi nhận một trong các khó khăn ngẫu nhiên của thành công này. Việc ǵn giữ sự sống "thiếu tự nhiên" ("unnatural") là nguyên nhân của nhiều đau khổ và là một cội nguồn do hậu quả của chiến tranh, trái ngược với định ư nghiệp quả của Hành Tinh Thượng Đế.
279

Ở đây, tôi không bàn đến vấn đề rộng lớn này. Tôi chỉ có thể nêu ra thôi. Điều đó sẽ được giải quyết khi nỗi lo sợ cái chết biến mất và khi nhân loại biết được ư nghĩa của thời gian và hàm ư của các chu kỳ. Điều đó sẽ được đơn giản hóa khi các khám phá đúng thực về chiêm tinh học xảy ra, khi con người biết được giờ rời bỏ cơi ngoài này của ḿnh, và nắm vững được kỹ thuật "triệt thoái" và các phương pháp tách chính ḿnh một cách hữu thức ra khỏi ngục tù xác thân. Nhưng nhiều điều t́m kiếm phải xảy ra trước tiên. Tuy nhiên, sự thật là vấn đề được chấp nhận và sự suy đoán và t́m kiếm đó đang thịnh hành, chỉ rơ rằng đă đến lúc – về mặt nghiệp quả và theo quan điểm tiến hóa của con người – cần phải nghiên cứu về thể dĩ thái, về các cung đang chi phối sự biểu lộ của nó trong không gian và về chiêm tinh học đang chi phối sự biểu lộ của nó trong thời gian.
Chính v́ lư do này mà thế giới ngày nay đầy dẫy các nhóm nổi loạn chống lại y học chính thống – phản đối một cách sai lầm, bởi v́ trong sự nhiệt thành cuồng tín của họ đối với cách tiếp cận đặc biệt của họ với vấn đề chữa trị, họ không cần biết các khía cạnh lợi ích của y học đă phát triển. Như vậy, họ cố gạt bỏ sự đóng góp của bao thời đại cho kiến thức của con người về cơ thể con người, các liên giao của nó và cách chăm sóc, chữa trị và giữ ǵn cơ thể đó; họ không hưởng được lợi từ minh triết của quá khứ nhưng lại thích du hành trên biển để t́m kiếm một tinh thần cách mạng, đầy thiên kiến và không được trang bị đầy đủ về nhiệm vụ có trong tay.
Thiên nhiên liệu pháp có nhiều loại, các giáo sư với các phương pháp chữa trị bằng điện hoặc ánh sáng và màu sắc, các chuyên gia dinh dưỡng với các cách chữa trị không thể sai lầm được đối với mọi bệnh tật, nhiều người thực hành các hệ thống xây dựng trên cách chẩn đoán của Abrams, và nhiều kẻ tán thành các phương pháp nắn xương, cũng như nhiều hệ thống chữa trị khác vốn hoàn toàn tách ĺa khỏi y khoa, nhưng đang đảm nhận để mang lại các chữa trị, là mọi biểu thị các xu hướng mới mẻ và đầy hy vọng; tuy nhiên, chúng có bản chất cực kỳ thực nghiệm và được tán thành một cách rất cuồng tín, rất riêng biệt so với mọi phương pháp trợ giúp chữa trị đă được biết (ngoại trừ chính họ), đối kháng một
280
[8:04:47 PM] Thuan Thi Do:
cách rất mănh liệt với mọi t́m ṭi của quá khứ, và miễn cưỡng hợp tác với y học chính thống đến đổi trong nhiều trường hợp, chúng tạo ra một nguy hiểm rơ rệt và thực sự đối với quần chúng. Chính phần lớn cách tiếp cận đầy lỗi lầm của riêng họ chịu trách nhiệm cho việc này; sự thiếu hiểu biết rơ rệt của họ về bản chất của cơ thể người, sự công kích của họ về các thực hành y học hiện có (cho dẫu với giá trị đă được thừa nhận) và sự tin tưởng lệch lạc của họ về tính không thể sai lầm của các kỹ thuật thực nghiệm của họ, đă làm cho họ chịu sự công kích của các nhà y học chính thống cứng nhắc và của những người theo trào lưu chính thống bên trong ṿng giới hạn của nền y học lư thuyết. Tuy nhiên, bên trong các hàng ngũ y học, có nhiều người giác ngộ, họ muốn vui vẻ hợp tác nếu các sùng bái nhỏ nhặt và ầm ĩ có thể từ bỏ đặc quyền của họ và sẽ tự nguyện hợp tác và thừa nhận những ǵ mà bản năng thiêng liêng trong con người qua các thời đại đă dạy liên quan tới việc chữa trị cơ thể con người. Chính là nhờ sự cộng tác của các trường phái thực nghiệm mới mẻ và các phương pháp cổ xưa hơn đă chứng minh rằng nền y học tương lai sẽ được phát triển. Giá trị của tất cả nhiều nhóm – tốt lành và vừa phải – nằm trong sự kiện là các nhóm ấy vạch ra các khuynh hướng mới và chỉ ra các đường lối mà theo đó y học tương lai có thể tự làm cho phong phú thêm và trở nên thích ứng hiệu quả hơn với nhu cầu con người. Cho đến nay, các nhóm đó có quá nhiều thực nghiệm đáng được tin cậy và chưa được chứng minh về phương diện khoa học. Đó là các nhóm tiền phong và có một đóng góp thực sự trong việc thực hành, nhưng điều này sẽ chỉ có thể xảy ra nếu các nhóm đó không chịu tự tách ra khỏi quá khứ và tự nguyện thỏa hiệp trong hiện tại. Y học lư thuyết là kết quả của các tặng phẩm được Thượng Đế ban cho đối với trí tuệ con người; đó là một biểu lộ thiêng liêng đă được chứng minh và là một sức mạnh tốt lành nhất trên thế gian, dù cho có sự yếu ớt của con người, việc khai thác có tính cách thương mại và nhiều lỗi lầm. Về tôn giáo cũng giống như vậy. Cả hai môn học lớn này phải loại ra các vị thế phản tác dụng và theo trào lưu chính thống, và bấy giờ tiếp diễn với một thể trí cởi mở thành các cách thức mới mẻ tiến đến thiên tính và tiến đến phúc lợi vật chất.


http://thongthienhoc.net/sach/TriBenhTronghuyenmon.htm
[9:03:15 PM] Thuan Thi Do: Liêng (the Divine Sustance) vẫn tồn tại trong ḿnh từ vô thuỷ
vô biên và vô tận cũng như là đă được Tinh Thần xạ ra.
Đấng Độc Tôn là Tinh Thần của Thượng Đế sinh động đời
đời vinh danh ! Huyền Thanh (Voice), Tinh Thần (Spirit) và
Huyền Âm (Word); đó chính là Thánh Thần (the Holy
Spirir).(1)
Đó chính là Tam Nguyên trừu tượng của Do Thái Bí
giáo, nó đă bị các Đức Cha thần nhân đồng h́nh hoá một
cách thật là thiếu nghi thức (unceremoniously anthropomorphized).
NHẤT NGUYÊN tam phân này (this triple ONE)
xạ ra toàn thể Vũ Trụ. Thoạt tiên, NHẤT NGUYÊN xạ ra số HAI
(TWO), tức Phong (Air), hành sáng tạo; rồi tới số BA (THREE),
tức Thuỷ (Water) xuất phát từ Phong; Dĩ Thái (Ether) hay Hoả
(Fire) hoàn thành Tứ Linh Diệu (the mystic Four), Arbo-Al.
Trong giáo lư Đông phương, Hoả là Hành thứ nhất – Dĩ Thái
Tổng hợp toàn thể lại, v́ nó là bao hàm tất cả.
Trong Vishnu Purăna có tŕnh bày toàn thể bảy thời kỳ và
cuộc tiến hoá luỹ tiến của “Tinh Thần – Linh Hồn” (the
“Spirit-Soul”) cũng như là của bảy H́nh thái Vật Chất tức
Nguyên khí. Trong tác phẩm này, chúng ta không thể liệt kê
chúng ra. Muốn t́m hiểu thêm, độc giả cứ nghiên cứu kinh
Purănas nào cũng được.
R. Yehudah bắt đầu viết: “Elohim phán: Hăy có lấy một
bầu trời ở giữa nước”. Xem ḱa! Vào lúc Đấng Thánh Linh …tạo ra
thế giới, Ngài [các Ngài] đă tạo ra 7 tầng trời ở Trên (Above). Ngài
tạo ra 7 tầng đất ở Dưới (Below), 7 biển, 7 ngày, 7 sông, 7 tuần, 7
năm, 7 lần (times) và 7 000 năm sao cho thế giới đă là … (ngàn
năm) thứ 7 … Như thế, đây là bảy tầng đất. Tất cả các tầng này đều
có người ở, ngoại trừ các tầng ở trên và các tầng ở dưới. Và …giữa
1 Sách đă dẫn, I, ix.
307
Bảy tạo vật
mỗi tầng đất lại có một tầng trời trải rộng ra …ở các tầng đất này
có các tạo vật chẳng thứ nào giống thứ nào;…nhưng nếu bạn phản
đối và cho rằng tất cả trẻ con trên thế giới đều có nguồn gốc là
Adam th́ không phải như thế …Thế th́ các tầng đất thấp ở đâu ra?
Chúng xuất phát từ hàng dăy tầng đất và từ tầng Trời ở bên
Trên.(1)
Irenaeus cũng làm chứng cho chúng ta – một cách rất là
miễn cưỡng – là các tín đồ phái Ngộ Đạo cũng giảng dạy một
hệ thống giống như vậy; song ư nghĩa nội môn chân chính
của nó đă bị che giấu kỹ lưỡng. Tuy nhiên, việc che giấu này
cũng chẳng khác nào trong Vishnu Purăna và các kinh sách
khác. V́ thế, Irenaeus mới viết về các tín đồ phái Marcus như
sau:
Họ chủ trương rằng trước hết Tứ Đại (Hoả, Thuỷ, Địa,
Phong) được tạo ra theo h́nh bóng của Tứ Nguyên bản sơ bên trên
và nếu chúng ta thêm vào các tác động của chúng, nghĩa là nóng,
lạnh, khô và ướt, chúng ta sẽ có một thứ giống hệt Bát Nguyên
(Ogdoad). (2)
Có điều là việc “giống hệt nhau” này và chính Bát
Nguyên chỉ là một bức màn che, chẳng khác nào trong bảy tạo
vật của Vishnu Purăna có thêm hai tạo vật nữa, trong đó tạo
vật thứ tám được gọi là Anugraha, “có cả tính chất thiện lẫn
tính chất ác,” đó là ư tưởng của phái Số Luận (Sănkhyan) hơn
là của kinh Vishnu Purăna. Ấy là v́ Irenaeus lại cho rằng:
Họ [các tín đồ phái Ngộ Đạo] cũng có một tạo vật thứ tám
vừa thiện vừa ác, vừa thiêng liêng vừa con người. Họ quả quyết
rằng con người được tạo ra vào ngày thứ tám. Đôi khi họ lại khẳng
định là y được tạo ra vào ngày thứ sáu, và có khi họ lại cho rằng đó
là ngày thứ tám. Biết đâu họ chẳng muốn nói rằng phần thế tục của
1 Qabbala của Myer, trang 415 - 416.
2 Contra Haer, I, xvii, trang 1. Các tác phẩm của Irenaeus, 1, trang 73.
167
[9:21:15 PM] Thuan Thi Do: ONE emanated number TWO, or Air, the creative element; and then number THREE, Water, proceeded from the air; Ether or Fire complete the mystic four, the Arba-il. (Ibid.) In the Eastern doctrine Fire is the first Element -- Ether, synthesizing the whole (since it contains all of them).
[9:40:22 PM] Thuan Thi Do: y được tạo ra vào ngày thứ sáu và phần xác thịt [?] được tạo ra vào
ngày thứ tám; dường như họ lại phân biệt hai phần đó. (1)
Chúng cũng rất “khác nhau” (“distinguished”), nhưng
không phải như Irenaeus tŕnh bày. Các tín đồ phái Ngộ Đạo
có một Thất Nguyên (Hebdomad) thượng đẳng và một Thất
Nguyên hạ đẳng ở trên Trời cùng với một Thất Nguyên thứ
ba thế tục ở trên cảnh giới vật chất. Theo biểu đồ của Origen,
Iaơ tức Thần Bí Nhiệm (the Mystery God) Chưởng quản Mặt
Trăng là vị đứng đầu của “Bảy Tầng Trời” (“Seven Heavens”)
(2) thượng đẳng này; do đó, Ngài đồng nhất với vị đứng đầu
của các Nguyệt Tinh Quân (the Lunar Pitris), danh xưng này
được họ dành cho các Thiền Định Đế Quân Nguyệt Tinh (the
Lunar Dhyăn Chohans). Irenaeus cũng cho rằng: “Họ khẳng
định rằng bảy tầng trời này đều thông tuệ và xem chúng như
là các thiên thần”. Ông c̣n nói thêm rằng v́ thế, chúng được
gọi là Iaơ Hebdomas, trong khi theo ông, thân mẫu ông được
gọi là Ogdoas, v́ bà đă duy tŕ được “con số của Bát Nguyên
bản sơ của Pleroma”(3).
Bát Nguyên bản sơ là (a) Thượng Đế Ngôi Hai (the Second
Logos), Biểu Lộ trong Thần phổ học, v́ nó phát xuất từ
Thượng Đế Ngôi Một (the First Logos) thất phân, v́ thế, nó
đứng hàng thứ 8 trên cảnh giới biểu lộ này; (b) Trong tục thờ
cúng Tinh Tú, nó là Mặt Trời, Mărtanda, Đứa Con thứ tám
của Tiên Thiên Huyền Nữ (Aditi); bà đă từ bỏ đứa con này
trong khi vẫn bảo tồn Bảy Con, tức các hành tinh. Ấy là v́ Cổ
nhân đă chẳng bao giờ xem Mặt Trời như là một hành tinh
[9:54:07 PM] Phuc: câu hỏi H́nh tư tưởng:

1/-H́nh tư tưởng được lăp đi lặp lại và trở thành thực thể độc lập (có khả năng tự thu hút năng lượng cùng cấp). Làm sao xoá bỏ h́nh tư tưởng này?
vd:một thiền sinh không cố ư tạo ra h́nh tư tưởng không tốt làm sao rút lại tư tưởng đó.

2/-Để tạo một thiện thần hộ mệnh, chúng ta phải làm ntn?

3/-H́nh tư tưởng thường được h́nh thành ở cơi trí, như vậy một người có tâm trạng buồn h́nh tư tưởng sẽ bị bao bọc bởi đám mây u ám của t́nh cảm.
a.Suy nghĩ này đúng không? Xin giải thích
b.Nếu h́nh tư tưởng do chính ḿnh tạo ra trên cơi trí, làm sao không cho h́nh tư tưởng đó bị chất liệu cơi t́nh cảm bám vào?


4/-Ma h́nh là ǵ? Tồn tại cơi nào?
Trả lời: Ma H́nh trong quyển Cơi Trung Giới có nói rơ, dịch từ chữ Shell tức sau khi người chết bỏ cơi trung giới đễ lên cơi Thượng Giới th́ bỏ lại vơ thể vía, không có liên quan đến h́nh tư tưởng. Như khi chết bỏ lại thể xác tại cơi trần. Ma h́nh tồn tại ở cơi trung giới không có liên quan đến con người thật đă vào cơi Trời Chân Phúc. Do tác động máy móc của những tế bào c̣n lại trong cấu trúc nó, nó có thể lập lại vài cử chỉ quen thuộc... Xem lại quyển Cơi Trung Giới, phần U Hồn (Shade) & Ma H́nh (shell)

5/-H́nh tư tưởng khi đủ mạnh và trở thành thực thể độc lập có thể sử dụng ma h́nh để giả làm ai đó không? Làm sao xóa bỏ loại này? (h́nh tư tưởng bên trong + ma h́nh bên ngoài)


6/-Ư tưởng và h́nh tư tưởng khác nhau như thế nào? Cả hai tồn tại ở cơi nào?


7/-Khi một người bị h́nh tư tưởng ảnh hưởng, tức là người đó vẫn c̣n rung động tương đồng với h́nh tư tưởng, để thoát khỏi ảnh hưởng đó TTH thường khuyên nên thanh lọc, tinh luyện các Thể cho tinh khiết.
-Ngoài cách trên, chúng ta c̣n có kỹ thuật nào khác để bảo vệ tránh bị ảnh hưởng của các tư tưởng xấu tác động?

8/-H́nh tư tưởng c̣n liên hệ với người tạo bằng sợi dây từ điển, suy nghĩ này đúng không?
Câu hỏi kèm theo:
a.Làm sao t́m được chủ nhân của h́nh tư tưởng? (nếu sợi dây trên vẫn c̣n)
b.Kỹ thuật cắt bỏ sợi dây trên?
[9:55:32 PM] Thuan Thi Do: Kỳ sau GLBN 309
[9:55:45 PM] Thuan Thi Do: secret doctrine p. 449