Họp Thông Thiên Học qua Skype ngày 15 tháng 7 năm 2017

[7:00:43 PM] *** Group call ***

http://thongthienhoc.net/sach/GiangLyAnhSangTDD.htm
[7:03:20 PM] Thuan Thi Do: Đối với mỗi người, sự tiến bộ có lẽ chỉ là vấn đề thông thường của thời gian thôi, nhưng đối với đa số đó là một thời gian kéo dài khiến họ có thể bị nhập chung vào một khối và được đăi ngộ như một toàn thể. Khi con người tiến đến tŕnh độ mà người ta nghĩ rằng một vị Chơn Sư có thể săn sóc và d́u dắt các môn đệ của Ngài đặc biệt chú ư đến y và họ luôn luôn có ư muốn giúp đỡ y tiến đến điểm có thể thực hiện được sự tiếp xúc.

Đừng bao giờ quên rằng: “Đây là điều mà chỉ con người xứng đáng mới được thọ lănh chớ không hề có sự thiên vị nào cả.” V́ đối với Đức Chơn Sư nếu đáng ra công khó nhọc dùng tinh lực cần thiết để huấn luyện một người nào, Chơn Sư sẽ thực hiện ngay, nhưng với điều kiện là nhờ người Đệ Tử nầy mà Ngài đạt được một kết quả cao hơn kết quả, cũng do thứ tinh lực đó, dùng vào một công việc khác.

Chúng tôi gặp nhiều người dường như không xa bao nhiêu điểm nầy, họ rất có thiện tâm cách nầy hay cách khác. Vài người, ở tất cả mọi phương diện, đều tỏ ra có nhiều triển vọng và theo ư chúng tôi tưởng, nếu họ biết cách điều khiển tinh lực của họ chín chắn hơn chút nữa trong chiều hướng tốt đẹp, họ sẽ có thể sẵn sàng được thu nhận vào hàng Đệ Tử. Sau đó, chúng tôi lại thất vọng khi biết rằng việc đó không thành và họ vẫn sống một cuộc đời thường tục.

Tôi đặc biệt nhận xét điều đó ở những trẻ em nam, nữ mà tôi luôn luôn có bổn phận t́m kiếm trong đám những em tỏ ra có nhiều kỳ vọng. Có lắm em rất gần điểm đủ năng lực thực hiện sự tiến bộ nầy nếu tinh lực các em được điều khiển vào đường ngay chánh, thế mà các em vẫn không chụp lấy cơ hội. Mảng tranh đua cao thấp trong cuộc sống thường ở Học Đường, các em bước vào một thế giới mà nơi đó tư tưởng thấp hèn ngự trị, không phải tư tưởng nầy xấu – tôi không muốn nói như thế, mặc dù đôi khi tư tưởng ấy cũng có thể xấu thật – nhưng mà các em bị lôi cuốn trong một thứ gió lốc do những tư tưởng tương đối thấp kém thật. Thường thường mục đích trù định cho các em là thành công về vật chất như trở nên đại Kỹ Sư, đại Luật Gia hay là thành công trong sự điều khiển một xí nghiệp.

Chẳng những cha mẹ, anh em mong mỏi được thấy con ḿnh đeo đuổi theo một chức nghiệp ở trần gian, khuynh hướng chung của dư luận người đời cũng muốn cho chúng nó được như thế. Dĩ nhiên, khó mà tránh khỏi hiệu lực của dư luận quần chúng không ngớt tác động đủ mọi cách vào đời sống của ta, và v́ thế, những trẻ em nầy dường như tập hợp được nhiều đức tánh cần thiết nhưng ít khi đạt được mục đích cao cả. Chính chúng nó thích chức nghiệp có giá trị và hữu ích, nhưng đó không phải là mục đích cao cả.

Tôi đă theo dơi và khảo cứu nhiều trường hợp dường như cho tôi nhiều niềm hy vọng đặc biệt và tôi nhận thấy rằng cũng cùng một việc như thế xảy ra cho nhiều Linh Hồn trong một số kiếp luân hồi. Trong 12 hoặc 20 kiếp, chúng nó thu thập được hầu hết những đức tánh mong muốn, nếu cố gắng thêm một chút nữa chúng nó sẽ bước tới cửa Đạo, nhưng mỗi lần như vậy chúng nó quay ḿnh đi chỗ khác và tóm lại, chính cũng luôn luôn v́ ḷng tham vọng những sự vật Hồng Trần làm chúng nó mất những khả năng cao cả.

Khi nói rằng những bực thông minh và có giá trị luôn luôn thay đổi chiều hướng, không theo những mục đích cao thượng nhứt của họ, h́nh như Đức Chơn Sư Hilarion đă có nghĩ đến nhiều thí dụ tương tự như trước đây, bởi v́ những người mà những mục đích cao siêu mở ra trước mắt phải là những bực thông minh và có giá trị chớ không phải kẻ tầm thường. Ngài không nói rằng ḷng tham vọng giết hại cuộc đời của họ, Ngài chỉ nói có những khả năng cao thượng để cung hiến cho những kẻ bị ḷng tham vọng làm mê muội, lầm đường lạc lối. Thật vậy, một đứa trẻ muốn trở nên một Kỹ Sư, một Luật Gia hay là một Y Sĩ đại tài cũng không phải điều xấu, đó là những chức nghiệp tốt đẹp, nhưng hăy c̣n những mục đích khác hữu ích hơn nữa và nếu có thể phân biệt và lựa chọn trong mấy mục đích ấy, chắc chắn rất tốt cho nó. Chúng tôi không thể nói rằng tất cả mọi hoạt động ở Thế Gian nầy đều xấu, nhưng chỉ nói có những hoạt động cao quí nhất mà thôi. Người ta có thể thích những hoạt động cao quí nhất đó mà không quên những chức nghiệp và giá trị của chúng ở tại Thế Gian. Tôi muốn nói rằng phần đông những người có giáo dục, có năng lực bậc trung sẽ có thể thành công trong các chức nghiệp đó, hoặc nhiều, hoặc ít, nhưng chỉ có những người nào có một quá khứ về phương diện thần bí mới có thể theo đuổi và thành công trên đường chật hẹp và khó khăn của kỹ luật Huyền Bí Học. Những kẻ theo dơi con đường nầy có thể làm được nhiều việc tốt đẹp hơn những vị đại diện ưu tú nhất của một nghề nào đó. V́ vậy, nếu một đứa trẻ muốn theo con đường Huyền Bí Học và nếu tất cả mọi việc đều làm cho ta có ư nghĩ rằng nó có khả năng làm được th́ bất cứ ai cũng không nên cản trở nguyện vọng của nó.

Và, tuy nhiên nó [3] là một ông thầy cần thiết. Những kết quả của nó trong miệng biến thành tro bụi. Cũng như sự chết và sự tan ră, cuối cùng nhắc nhở con người biết rằng làm việc cho bản ngă ḿnh tức là rước lấy sự thất vọng.

Người muốn đạt cho được điều ham muốn nhiệt liệt từ lâu, về sau sẽ thường thấy rằng việc ấy hoàn toàn không phải là điều của y mong mỏi. Những ai ham muốn quyền thế và những địa vị cao sang đều nhận thấy rằng quyền thế một phần lớn là hăo huyền, tư bề đều bị hạn chế. Đó là trường hợp của nguyên lăo Nghị Sĩ Beaconsfield đă kể qua. Có lẽ chính khách nầy sẽ làm được nhiều việc lành hơn, bằng cách đem tất cả tinh lực của ḿnh để khảo cứu và truyền bá Huyền Bí Học. Tác phẩm của người nầy nay ít ai đọc, nhưng nội dung cho ta thấy được kiến thức của người về Huyền Bí Học như quyển tiểu thuyết kỳ dị của người viết nhan đề là Alroyd.

Nhưng, mặc dù qui tắc thứ nhứt nầy xem như tầm thường và quá dễ dàng đi nữa, con cũng đừng vội vàng sang qua câu kế tiếp, bởi v́ những tật xấu của con người thường biến đổi một cách tinh vi..
[7:03:58 PM] Thuan Thi Do: và hiện ra dưới một h́nh thức khác trong tâm của người Đệ Tử.

Người Đệ Tử bị những sự cám dỗ, những sự khó khăn đặc biệt. Người thường có thể kiêu hănh về kết quả nào đó đă đạt được. Đệ Tử Chơn Sư hiểu rơ rằng không có sự tiến bộ nào cho phép y được quyền kiêu căng phách lối. Vả lại, khi đă biết được Đấng Chơn Sư, ḷng kiêu hănh khó mà phát sinh, bởi v́ người thật biết Ngài không c̣n khoe ḿnh nữa. Có lẽ y có đủ khả năng thi hành nhiều việc mà kẻ khác không làm nổi, phần khác là lẽ đương nhiên, v́ cuộc đời đưa đẩy y luôn luôn hội kiến với một hay nhiều vị Huynh Trưởng có thể hoàn thành công việc vô cùng khéo léo hơn y, v́ vậy phải công b́nh nói rằng ít khi gặp những Đệ Tử Chơn Sư có tánh kiêu hănh. Đồng thời, tất cả điều nói trên đây thật hết sức tinh vi. Người Đệ Tử nếu không đề pḥng sẽ nhận thấy ḿnh cũng c̣n hănh diện cho rằng ḿnh không có ḷng kiêu hănh; hănh diện cho rằng ḿnh ăn ở khiêm tốn, dẫu rằng y có thể làm, tưởng và nói những điều phi thường. Hoặc giả, y có thể, ướm thử tiến lên hàng đầu bằng cách thúc đẩy người nầy, lấn người kia, t́m một lối đi riêng, v́ ḷng kiêu hănh khiến y tưởng tượng rằng chỉ công việc y làm mới là tốt đẹp và sự hiện diện của y trên tuyệt đỉnh là điều cần thiết. Nhưng, như Bà Blavatsky đă nói trong quyển “Những bước đầu tiên trên con đường Huyền Bí Học”: "Không ai có thể tự nói rằng tôi xứng đáng hơn, hay là tôi làm đẹp ḷng Đức Sư Phụ của tôi nhiều hơn các bạn tôi, mà vẫn c̣n làm Đệ Tử của Ngài". Riêng về phần Bà Bác sĩ Besant, bà có nói một ngày kia rằng: "Đối với nhà Huyền Bí Học, một trong những qui luật thứ nhứt là giữ một địa vị khiêm tốn chừng nào tốt chừng nấy, hầu cho Phàm Nhơn của nó ít được người ta để ư đến chừng nào càng tốt chừng nấy." Những người khảo cứu về Huyền Bí Học mà chưa được nhận vào hàng Đệ Tử Chơn Sư có thể rất dễ bị lầm lạc v́ ḷng kiêu hănh và đó là điều khó khăn lớn lao cho những kẻ đă luyện được những phép thần thông. Họ nhận thấy rằng họ có thể thấy được nhiều vật vô h́nh mà kẻ khác không thấy, họ có thể đạt được nhiều sự hiểu biết mà kẻ khác không biết, họ bắt đầu cảm thấy ḿnh cao hơn đồng loại, v́ thế kết quả trên đây thường khá khốc hại. Khi chúng ta gặp những người có phép thần thông kiêu hănh thái quá, tôi tưởng chúng ta có thể quả quyết rằng họ chưa phải là bực cao siêu và nếu những quyền năng cao siêu của họ phát triển th́ họ cũng chưa giao tiếp được với Đức Chơn Sư, v́ lẽ không kiêu hănh là đặc tính hoàn toàn của người phải học bài học của y.

Rất dễ nói rằng: "Tôi không muốn có ḷng tham vọng" ; nhưng không phải dễ khi nói rằng: "Khi Đức Chơn Sư nh́n vào tâm tôi, Ngài sẽ thấy nó hoàn toàn trong sạch ."

Hai điều nầy rất khác nhau. Chúng ta tin tưởng quá dễ dàng rằng chúng ta không có ḷng tham vọng, không hề ích kỷ, không bao giờ nóng giận. Chúng ta tin tưởng nhiều việc khác nữa, nhưng Đức Chơn Sư với cái nh́n không bao giờ lầm lạc, phân biện những sự vật, chớ không phải lớp sơn giả dối mà chúng ta tô lên chúng nó khi chúng ta tự kiểm điểm lấy ḿnh.

Người nghệ sĩ chân thành làm việc v́ ḷng yêu nghệ thuật đôi khi thành thật bước vào đường ngay chánh hơn Nhà Huyền Bí Học tưởng rằng ḿnh không c̣n tham luyến chi cho bản thân ḿnh nữa, nhưng, kỳ thật y chỉ nới rộng giới hạn của sự kinh nghiệm và sự ham muốn và đem quyền lợi của y đặt lên trên những vật mà chân trời mở rộng của đời sống y cung hiến cho y.
[7:36:14 PM] Phuc: phim: WARCRAFT: ĐẠI CHIẾN HAI THẾ GIỚI
[7:39:07 PM] Thuan Thi Do: Một người cố chấp sẽ lưu ư chúng ta rằng người chân nghệ sĩ, hiểu theo ư nghĩa nầy, không ai t́m đâu cho ra. Điều đó không đúng. Tôi có giao thiệp nhiều với nghệ sĩ bên Anh cũng như bên Pháp. Nghệ sĩ thường hay đố kỵ và phê b́nh nghệ thuật thiếu hẳn sự dịu dàng nhă nhặn, nhưng tôi biết có một vài nghệ sĩ sống và làm việc v́ ḷng yêu nghệ thuật chớ không v́ giàu sang phú quí. Cách làm việc như vậy khiến cho y từ chối những cơ hội thúc đẩy y bước vào đời, v́ y nghĩ rằng không thể nào lợi dụng những cơ hội đó mà không phản bội nghệ thuật. Người v́ t́nh yêu nghệ thuật t́nh nguyện hy sinh như thế đă cởi bỏ hẳn bản ngă ḿnh trong một phạm vi nào đó. Nếu một h́nh thức cao siêu của ḷng tham vọng riêng tư c̣n ở trong ḷng y, ít ra y cũng diệt được một phần lớn cái bản ngă tầm thường khi y đă dứt được ḷng ham muốn tiền tài danh vọng. Có một giai đoạn mà nhà Huyền Bí Học đă hoàn toàn chế ngự được tất cả mọi dục vọng liên quan đến Phàm Nhơn, nơi đó nó vượt lên trên những điều tham vọng của người đời, nhưng y cũng c̣n ḷng tham vọng cho cá nhân riêng biệt của y hay là Chơn Nhơn mà sự tiến bộ có lợi cho y hơn là điều lành, điều phải mà y có thể đem thi thố cho đời. V́ vậy, rất có thể một nghệ sĩ hoàn toàn hy sinh mọi tư tưởng lợi kỷ mặc dù không hiểu chi về Huyền Bí Học cũng bước vững vàng trên đường ngay chánh hơn là một Nhà Huyền Bí Học ích kỷ nói trên.

Cũng nguyên tắc ấy được áp dụng cho hai qui tắc khác nhau, bề ngoài cũng giản dị như nhau. Con hăy nghiền ngẫm thâm sâu hai qui tắc nầy và đừng để tâm con bị gạt gẫm.

Ở đây, Đức Chơn Sư đề cập đến những qui tắc 2 và 3 mà chúng ta sẽ bàn đến ở Chương sau và những qui tắc nầy bắt buộc ta phải diệt ḷng ham sống và ḷng ham sung sướng. Ngài pḥng bị cho ta chống lại ba loại dục vọng, bởi v́ Thể Trí chứng tỏ một sự xảo quyệt phi thường và cực kỳ tinh quái bằng cách t́m cho ta những lời bào chữa và viện đủ ngàn lư lẽ để hành động như thật là ta có ḷng ham muốn như vậy. Có thể chúng ta không xem ḿnh như là người có đặc tài hay thông minh, nhưng nếu chúng ta kiểm điểm lại những lời bào chữa do chúng ta đặt ra để thi hành những điều ta muốn th́ chúng ta buộc ḷng phải nh́n nhận một cách tổng quát ở điểm nầy, chúng ta tỏ ra có nhiều khả năng phi thường.

Bởi v́, hiện giờ đây, trước thềm Thánh Đạo, một sự sai lầm c̣n có thể sửa chữa được, nhưng nếu con ấp ủ nó trong ḷng con, nó sẽ trưởng thành và đơm bông kết trái; chắc chắn con phải chịu đau đớn dữ dội mới hy vọng tiêu diệt nó được.

C.W.L. - Đến đây chấm dứt lời chú thích dài do Đức Chơn Sư Hilarion thêm vào qui tắc thứ nhứt. Con người càng tiến bước trên con đường phát triển về Huyền Bí Học, càng chôn sâu trong ḷng ḿnh tất cả các tánh xấu chưa khai trừ được. Thí dụ ḷng ích kỷ, tánh xấu nặng nhất và thông thường nhất trong tất cả các tánh xấu, v́ nó là nguồn gốc của nhiều tánh xấu khác. Con người mà mọi biểu hiện bên ngoài của ḷng ích kỷ đă dứt, có thể tưởng ḿnh đă hoàn toàn giải thoát được tánh đó nhưng không dè tánh xấu ấy, tự nó, có thể chưa chịu bại trận lần nào. Người càng tiến bước trên Đường Đạo nó càng ẩn núp kín đáo bên trong. Trong khi chờ đợi, con người tăng cường dần dần những sự rung động các thể của nó cho đến đỗi tất cả các tánh, dù tốt dù xấu, đều tăng cường mănh liệt một lượt. Nếu c̣n một tánh xấu nào mà chính ḿnh con người và bạn thân nó chưa thấy được, tánh xấu đó càng ngày trở nên mạnh mẽ thêm và tới một ngày kia, không sao tránh khỏi, nó sẽ dấy lên và bộc lộ ra ngoài. Rồi chính v́ sự tiến bộ lớn lao đă thực hiện được mà tánh xấu đó sẽ sinh ra một tai họa thảm khốc nhiều hơn là lúc nó c̣n ở trong một giai đoạn trước và sự diệt trừ nó chắc chắn sẽ làm cho ta đau khổ không ít.

A.B. - Trên Đường Đạo, công việc phải làm cho kỹ càng tối đa. Trên thềm Thánh Đạo, những sự sai lầm c̣n sửa chữa dễ dàng, nhưng trừ phi khi nào vị Đệ Tử không ngớt ham muốn triệt để quyền năng trong những giai đoạn đầu tiên của thời kỳ Nhập Môn, sự ham muốn nầy sẽ càng ngày càng mạnh thêm; nếu không nhổ tận gốc của nó ở nơi nào mà nó có căn cứ như tại cơi Trần, cơi Trung Giới và cơi Thượng Giới, vị Đệ Tử để sự ham muốn xâm nhập vào cơi Tinh Thần của Chơn Nhơn sẽ rất khó diệt trừ nó được. Ḷng tham vọng ẩn trú trong Nhân Thể (Thể Thượng Trí) rồi theo măi con người từ kiếp nầy qua kiếp khác. Những Thể: Xác, Vía và Trí chết đi, con người sẽ lấy các thể mới khác, nhưng Nhân Thể chỉ chờ đến khi chấm dứt kỳ gian của một dăy hành tinh (Kalpa) mới tan ră. Cho nên, Đệ Tử phải thận trọng đừng để ḷng tham vọng tinh thần xâm nhập vào Nhân Thể và đưa vào đó những yếu tố chia rẽ càng ngày càng giam hăm đời sống của y.


http://thongthienhoc.net/sach/TriBenhTronghuyenmon.htm
[8:00:17 PM] Thuan Thi Do: Nếu sự duyệt xét đầy đủ về sức khỏe của thế giới được đảm trách và tŕnh bày cho quần chúng biết suy tư – được chọn trong các t́nh trạng b́nh thường chớ không phải trong thời chiến – vấn đề nêu lên là không biết có được 100.000 người có sức khỏe hoàn hảo trong số nhiều tỉ người đang ở trên địa cầu hiện nay không? Tôi nghĩ rằng không. Nếu bệnh tật thực sự không có, tuy thế, t́nh trạng của răng, thính giác và thị giác thường có nhiều điều chưa đạt; các khuynh hướng bị kế thừa và các tố bẩm linh hoạt, gây nên sự quan tâm lớn, và đối với mọi người, điều này phải được thêm vào nỗi khó khăn tâm lư, các bệnh về tâm trí và t́nh trạng bất an rơ rệt của năo bộ. Tất cả các điều này đưa ra một h́nh ảnh làm kinh hoàng. Y học ngày nay đang chiến đấu chống lại các bệnh mà nó phát hiện; các nhà khoa học đang t́m cách làm giảm nhẹ và chữa trị và dành các phương pháp lành mạnh và bền vững để nhổ tận gốc; các nhà nghiên cứu đang t́m kiếm các mầm bệnh tiềm tàng và các nhà chuyên môn về sức khỏe đang t́m các cách mới để đối phó với sự tấn công của bệnh tật. Cải thiện điều kiện vệ sinh, cưỡng bách trồng trái, kiểm tra thường xuyên, các luật lệ về thức ăn tinh khiết, các nhu cầu hợp pháp và các t́nh trạng cư trú khả quan hơn, tất cả đều được đưa vào trận chiến này nhờ những kẻ có ḷng nhân đạo thấy xa hiểu rộng. Tuy nhiên, bệnh hoạn vẫn đang lan tràn, cần có nhiều bệnh viện hơn và tốc độ tử vong tăng vọt lên.
Để giúp vào việc thực hành này, Khoa Tâm Thần học, Trường Phái Tư Tưởng Mới, Khoa Học Hợp Nhất và Khoa Học Cơ Đốc cống hiến nhiều sự trợ giúp, và một cách hoàn toàn thành thật, t́m cách đem lại sức mạnh cho trí óc để ghi nhớ vấn đề. Vào giai đoạn hiện nay, các cơ quan và các nhóm này phần lớn là ở trong tay những kẻ cuồng tín và kẻ sùng tín, những người thiếu thông minh; họ không chịu thỏa thuận và dường như không nhận thức được rằng kiến thức chồng chất được do y học và do những kẻ làm việc một cách khoa học với cơ thể con người – như thể họ được Thượng Đế phú cho – cho đến nay vẫn là một lư tưởng chưa được chấp nhận. Sau này, các chân lư mà các nhóm này bênh vực, sẽ được bổ sung vào công việc của nhà tâm lư học và nhà y học; khi điều này đă được thực hiện, chúng ta sẽ thấy một sự cải thiện lớn lao. Khi mà công việc của nhà y sĩ và nhà giải phẫu có liên quan tới thể xác được nhận ra là thiết yếu và tốt lành, khi mà sự phân tích và các kết luận của nhà tâm lư học bổ sung cho công việc của họ, và khi mà năng lực của tư tưởng đúng cũng đến như một sự trợ giúp, lúc bấy giờ và chỉ có lúc bấy giờ, chúng ta mới tiến vào một kỷ nguyên mới của hạnh phúc.
254

Đối với các loại bệnh tật khác nhau, cũng phải thêm vào một nhóm bệnh tật chung vốn có hiệu quả chặt chẽ về mặt tinh thần – đó là các nhức đầu, các bệnh điên, các ám ảnh, các đổ vỡ về tinh thần, các thác loạn, ảo giác. Đối với các phương tiện chữa trị khác nhau đă được nhắc ở trên, cần nên thêm vào công việc mà các Thành Viên của Thánh Đoàn và các đệ tử của các Ngài đảm nhận; công việc đó nắm giữ sức mạnh và sự hiểu biết về linh hồn, cộng với minh triết của các nhóm chữa trị khác, để tạo ra sức khỏe trong con người, để trút vào nơi an dưỡng của chúng ta, để rủ sạch cho nhân loại các bệnh căn bản, chứng loạn trí và ám ảnh, và để ngăn chận tội lỗi. Sau rốt, điều này được mang lại nhờ sự phối kết đúng lúc của toàn thể con người, nhờ hiều biết đúng về bản chất của năng lượng và nhờ đánh giá chính xác về hệ thống nội tiết, các tuyến của nó và các liên quan tế nhị của các tuyến đó.
Ngày nay, có ít nhiều công tác kết hợp chặt chẽ được thực hiện với sự thỏa thuận của bốn nhóm:
1. Các y sĩ và các nhà giải phẫu – chính thống và theo lư thuyết.
2. Các nhà tâm lư học, thần kinh học và nhà tâm thần học.
3. Các nhà trị liệu tinh thần và các nhà Tân Tư Tưởng, cộng với các nhà Tư Tưởng Hợp Nhất và Các Nhà Khoa Học Cơ Đốc.
4. Các đệ tử lăo luyện và những kẻ làm việc với linh hồn nhân loại.
Khi bốn nhóm này được liên kết chặt chẽ và có thể làm việc chung với nhau để giải thoát con người khỏi bệnh tật, bấy giờ, chúng ta sẽ tiến tới sự hiểu biết về cái kỳ diệu đích thực của con người. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ có các bệnh viện mà trong đó bốn giai đoạn chữa trị sẽ diễn tiến bên cạnh nhau với sự hợp tác đầy đủ nhất. Không một nhóm nào có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không có các nhóm khác, tất cả đều tùy thuộc nhau.
  [9:06:39 PM] Thuan Thi Do: Do đó, chắc chắn
rằng các Tổng Thiên Thần này là Thất Đại Thánh Hiền (the
Saptarishis) của Ấn Độ, mặc dù hầu như là không thể xếp
hạng mỗi Đấng này theo nguyên kiểu và Đấng tương đương
bên ngoại đạo, bởi v́, cũng như Osiris, tất cả các Ngài đều có
“biết bao nhiêu là tôn danh nơi các thành thị”. Tuy nhiên,
chúng ta sẽ tŕnh bày một vài đẳng cấp quan trọng nhất.
Thế là có một điều hiển nhiên không thể chối căi được.
Càng nghiên cứu các Huyền giai và t́m ra được tông tích của
các thiên thần này, chúng ta càng chứng tỏ được rằng không
có một Thần Linh nhân h́nh nào (quá khứ hay hiện tại mà
chúng ta từng biết đến từ lúc bắt đầu thời hữu sử) mà lại
không thuộc về giai đoạn biểu lộ Vũ Trụ thứ ba. Trong mọi
tôn giáo, chúng ta đều thấy Đấng thiêng liêng ẩn tàng chính
là nền tảng công tác sáng tạo. Ngài xạ ra một Tia (Ray), nó
biến thành Vật Chất Vũ Trụ nguyên thuỷ tức biểu lộ sơ thuỷ.
Rồi tới giai đoạn thứ nh́ Bán thư bán hùng, thần học trừu
tượng được nhân cách hoá. Trong giai đoạn thứ ba, nó biến
phân thành ra Bảy Thần Lực (Seven Forces), mà tất cả mọi
tôn giáo cổ truyền đều gọi là các Quyền Năng sáng tạo, c̣n
tín đồ Thiên Chúa giáo gọi là các “Đức Hạnh của Thượng
Đế” (“Virtues of God”). Bất chấp những lời giải thích và
thuyết minh trừu tượng siêu h́nh sau này, các Giáo hội Thiên
Chúa La Mă và Hy Lạp cứ việc tôn thờ các “Đức Hạnh” này
được nhân cách hoá thành Bảy Tổng Thiên Thần với các tôn
danh riêng biệt. Trong Thánh thư Druschim (Book of Druschim)
(2) của bộ Do Thái Pháp Điển có phân biệt rơ các nhóm này, đó
1 Giảng lư Yashna, trang 274.
2 Đệ Nhất Đại Luận, trang 59.
156
287
Thần Phổ học và chư thần linh sáng tạo
là lời giải thích chính xác của Thánh kinh Kabalah. Lời giải
thích đó như sau:
Có ba nhóm (đẳng cấp) Sephiroth. Thứ nhất là “Thuộc
tính của Thượng Đế” (“Divine Attributes”) [trừu tượng]. Thứ
nh́ là các Sephiroth vật chất hay tinh đẩu [phàm ngă] – một
nhóm gồm bảy Đấng, nhóm kia gồm mười Đấng. Thứ ba là
các Sephiroth siêu h́nh, tức là uyển từ (periphrasis) của
Jehovah, Ngài chính là Sephiroth đầu tiên [Kether, Chomah và
Binah]; bảy Sephiroth c̣n lại là bảy Chơn Linh Bản Lai Diện
Mục (seven Spirits of the Presence) [phàm ngă] [cũng thuộc
các hành tinh].
Nếu muốn có được ư nghĩa bí truyền, chúng ta phải áp
dụng lối phân chia như vậy vào cuộc tiến hoá nhất đẳng, nhị
đẳng và tam đẳng của chư Thiên trong mọi Thần phổ học.
Chúng ta không được lầm lẫn các điều nhân cách hoá thuần
tuư siêu h́nh của các thuộc tính trừu tượng của Đấng Thánh
Linh với các phản ánh của chúng, tức là chư Thần Linh tinh
đẩu. Tuy nhiên, phản ánh này thực ra chính là biểu lộ ngoại
cảnh của phần trừu tượng; các Thực Thể sống động (living
Entities) và các mô h́nh đă được tạo nên dựa vào Nguyên
kiểu thiêng liêng đó. Vả lại, ba Sephiroth tức các “uyển từ của
Jehovah” không phải là chính Jehovah, với các tôn danh bổ
sung Adonai, Elohim, Sabbaoth và vô số tôn danh khác, mới
là uyển từ của Shaddai tức Đấng Toàn Năng (the
Omnipotent). Thật vậy, tôn danh đó là uyển từ nói quanh
quẩn trong phép tu từ Do Thái và các nhà Huyền Bí học đă
không ngớt tố cáo nó. Đối với các tín đồ Do Thái Bí giáo,
thậm chí đối với cả các nhà luyện kim đan Thiên Chúa giáo
và các nhà Hoa Hồng Thập Tự, Jehovah là một bức màn che
thuận tiện được cấu thành bởi các tấm ván gập lại và được
chọn dùng như là một thứ vá víu thay thế tạm. Đối với kẻ đă
[9:17:50 PM] Thuan Thi Do: One thing is thus undeniably proven. The more one studies their Hierarchies and finds out their identity, the more proofs one acquires that there is not one of the past and present personal gods, known to us from the earliest days of History, that does not belong to the third stage of Cosmic manifestation. In every religion we find the concealed deity forming the ground work; then the ray therefrom, that falls into primordial Cosmic matter (first manifestation); then the androgyne result, the dual Male and Female abstract Force, personified (second stage) ; this separates itself finally, in the third, into seven Forces, called the creative Powers by all the ancient Religions,
[9:27:27 PM] Thuan Thi Do: https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Archangels
[9:43:18 PM] Thuan Thi Do: có bí quyết th́ danh xưng nào của Sephira cá biệt cũng thế
thôi. Tứ Linh tự, Huư danh, “Tổng thể” Tinh đẩu, đều được
chế ra với mục đích chẳng có ǵ khác hơn là tŕnh bày ṿng
sinh tử luân hồi (1) một cách biểu tượng khiến cho kẻ phàm
tục phải ngẩn ngơ. Người ta phải t́m thấy Huư danh, “Vô tự
linh từ” nơi bảy tôn danh của Bảy Phân thân đầu tiên (the
first Seven Emanations), tức là các “Hoá thân của Lửa” (the
“Sons of Fire”) trong các Thánh kinh bí nhiệm của tất cả mọi
cường quốc, và ngay cả trong Thánh kinh Zohar, kho tài liệu
Kabalah của cường quốc bé nhất Do Thái. Chúng ta thấy linh
từ này (gồm bảy chữ trong mọi ngôn ngữ) được bao hàm nơi
các di tích kiến trúc của mọi thánh điện trên thế giới từ các di
tích Người khổng lồ một mắt (Cyclopean) trên đảo Easter (đó
là phần của một lục địa bị chôn vùi dưới đáy biển cách nay
một thời gian gần với 4 000 000 năm hơn là 20 000 năm) măi
cho tới các Kim Tự Tháp Tháp Ai Cập xa xưa nhất.(2)
1 Dịch giả quyển Qabbalah của Avicebron nói về Tổng thể như sau:
“Chữ của Kether là Yod, chữ của Binah là Hé, kết hợp cả hai lại là
YaH, nữ Danh. Chữ thứ ba, chữ của Hokmah là Vau, cả ba kết hợp
lại thành ra YHV của YHVH, tức Tứ Linh tự và thực sự là các biểu
tượng hoàn chỉnh của hiệu năng của nó. Chữ cuối cùng (Hé) của
Huư danh này luôn luôn được áp dụng cho sáu Sephiroth hạ đẳng và
Sephiroth cuối cùng, toàn thể hợp thành bảy Sephiroth c̣n lại”.
(Qabbalah của Myer, trang 263). Như thế, Tứ Linh tự chỉ thiêng
liêng nơi phần tổng hợp trừu tượng. C̣n về phần Tứ Nguyên bao
hàm Bảy Sephiroth hạ đẳng, điều này thật là sùng bái sinh thực
khí.
2 Dĩ nhiên là phát biểu này sẽ bị nhạo báng là ngớ ngẩn, phi lư.
Nhưng nếu người ta tin rằng châu Atlantis cuối cùng đă bị nhận
ch́m cách nay 850 000 năm, trong Phật giáo Nội môn đă dạy như
thế - nó đă bắt đầu ch́m dần dần trong Thời đệ tam kỷ (Eocene) –
[9:44:05 PM] Thuan Thi Do: 289
Thần Phổ học và chư thần linh sáng tạo
Sau này; chúng ta sẽ phải nghiên cứu chủ đề này tỉ mỉ
hơn và tŕnh bày các minh hoạ thực tế để chứng minh các
phát biểu trong văn bản.
Vào lúc này, chỉ cần một ít thí dụ cũng đủ chứng tỏ
được sự thật của điều đă được khẳng định ở đầu tác phẩm
này. Đó là: trên khắp thế giới, ngoài Thiên Chúa giáo ra,
không có vũ trụ khởi nguyên luận nào mà lại gán cho
Nguyên Nhân Độc Tôn (the One Highest Cause), tức Nguyên
Khí Đại Đồng Thánh Linh (the UNIVERSAL Deific Principle)
việc sáng tạo ngay ra trần thế, con người hoặc bất cứ điều ǵ
liên quan đến những thứ này. Phát biểu này có giá trị đối với
Thánh kinh Kabalah của dân Hebrew hay dân Chaldea cũng
như đối với Sáng Thế Kư, miễn là người ta đă quán triệt được
Sáng Thế Kư và – c̣n quan trọng hơn nữa là – dịch nó ra thật
th́ người ta cũng phải chấp nhận phát biểu về cái gọi là Lemuria,
Lục địa của Căn chủng thứ Ba, nó hầu như bị huỷ hoại bằng hoả
tai trước rồi mới bị ch́m. Giảng lư đă dạy như sau: “Lục địa thứ
Nhất đă được thanh luyện bởi bốn mươi chín Linh Hoả, người dân của
nó v́ được sinh ra từ Lửa và Nước nên không thể chết được …; Lục địa
thứ Hai [cùng với giống dân của nó] đă biến mất giống như hơi nước
tan biến trong không khí…; Lục địa thứ Ba đă bị thiêu huỷ hết sau khi
biệt phân giới tính và ch́m xuống ḷng Đại dương thăm thẳm. Điều này
đă diễn ra cách nay hai lần của tám mươi hai năm tuần hoàn”. Thế mà
một năm tuần hoàn chính là cái mà chúng ta gọi là một năm thiên
văn và có cơ sở tuế sai. Năm thiên văn dài 25 868 năm thường, do
đó, thời kỳ được đề cập trong Giảng lư tổng cộng là 4 242 352 năm.
Chúng ta sẽ có nhiều chi tiết hơn trong quyển 3 và 4. Trong khi
chờ đợi, giáo lư này được bao hàm trong “Các Thánh Vương
Edom”.
[9:44:39 PM] Thuan Thi Do: tuần sau học GLBN trang 290 tiếng Việt; 440 tiếng Anh
[9:56:37 PM] Thuan Thi Do: chính xác.(1) Đâu đâu cũng có hoặc là một THƯỢNG ĐẾ
(LOGOS) – đó đúng là “ÁNH SÁNG chiếu diệu trong ĐÊM ĐEN”–
Hoặc là Đấng Kiến Tạo nên các Thế giới xét về mặt nội môn lại
là số nhiều. Giáo hội Thiên Chúa La Tinh (xưa nay vẫn đầy
nghịch lư), trong khi chỉ xưng tán Jehovah là Đấng Sáng Tạo,
đă chọn dùng hàng loạt các danh xưng để chỉ các THẦN LỰC
[9:58:14 PM] Thuan Thi Do: http://tram-huong.com/cau-phat-ngoi-thien-duoi-goc-cay-8-thang-khong-khong-uong/
[10:00:13 PM] Thuan Thi Do: https://www.youtube.com/watch?v=Y50mZVG6SKM
[10:01:15 PM] Thuan Thi Do: https://www.youtube.com/watch?v=Y50mZVG6SKM&list=RDY50mZVG6SKM#t=35