Họp Thông Thiên Học ngày 30  tháng 6 năm 2018

http://thongthienhoc.net/sach/GiangLyAnhSangTDD.htm  

   [6/30/2018 7:16:12 PM] Thuan Thi Do: Người nào hiến ḿnh để phụng sự, phải dự bị hoàn toàn hy sinh tất cả trong trường hợp cần thiết. Y phải sẵn sàng đi đến hoàn cảnh nào chẳng hạn khi được lệnh, và hiện giờ, từ khước sự sống trong những h́nh dạng cao siêu cũng như sự sống vô h́nh ngự trị trên cảnh cao hơn nữa. Ấy là phương thế duy nhất để diệt trừ hai chướng ngại và đó là phận sự của vị La Hán. Cũng có thể được Điểm Đạo lần thứ tư, chỉ đôi khi cảm biết sự ham muốn thoáng qua về những tŕnh độ cao siêu đó; vậy chúng ta không nên mất hy vọng. Sự đoạn tuyệt hoàn toàn một chí phúc như thế không thực hiện được, nếu không có một sự phát triển rộng lớn và hết sức tin chắc về sự cần thiết phục vụ. Ở nơi đó có một sự cám dỗ không thể tưởng tượng được chút nào cả.

15. - Hăy hỏi đất, không khí và nước những sự bí mật của chúng giữ ǵn cho con. Sự mở được những giác quan bên trong giúp con thực hiện điều đó.

Câu đầu trong qui tắc nầy là câu cách ngôn trong nguyên văn, c̣n câu thứ nh́ là giảng lư của Đức Đế Quân. Tôi có đề cập đến những điều đă chỉ bảo nơi đây. Ấy là việc cần thiết có một sự cảm thông chặt chẽ hơn nữa với Thiên Nhiên, nếu chúng ta thật muốn hiểu biết nó. Tôi tin không có một Tôn giáo nào, kể luôn những nghi lễ của những bộ lạc c̣n dă man và mới vừa xứng đáng với danh từ Tôn Giáo, mà không có những khái niệm về Vũ Trụ nguyên thủy luận, một lối giải thích cơi đời hay là Thái Dương Hệ sinh ra cách nào ? Không phải là vô lư đâu; mỗi lần Đức Chưởng Giáo giáng phàm trong các giống dân phụ (sous races) th́ Ngài in sâu vào trí năo họ sự tin chắc rằng họ cần phải học hỏi để hiểu biết Vũ Trụ mà họ là những thành phần.

Chúng ta càng thấy được toàn bộ Cơ Tiến Hóa, chúng ta càng sống đúng theo nó trong đời sống của chúng ta và chúng ta càng có thể làm cho những hoạt động của chúng ta phù hợp với nó, cho đến những chi tiết nhỏ nhất. Đối với những người chưa thực hành đầy đủ kinh nghiệm, tôi e rằng, khó mà hiểu những điều nói ở nơi đây về sự cần thiết của việc liên quan chặt chẽ với Thiên Nhiên. Tác Giả không phải nói một cách mơ hồ và Ngài nói với sự biết rơ căn nguyên khi thốt ra câu: "Hăy hỏi đất, không khí và nước những bí mật mà chúng ǵn giữ cho con." Những bí mật nầy giúp cho chúng ta hiểu được sự tiến hóa kỳ diệu và bao la bát ngát nầy. Một sự dạy dỗ đầu tiên ít ra cũng đủ để đề pḥng con người khỏi sự nguy hiểm đặt trung tâm của sự sống vào trong tâm ḿnh. Nhiều người đă làm việc đó khi họ nói về ư tưởng phi lư nầy rằng: Tất cả những loài vật đặc biệt sinh ra cho Nhân Loại - loài thảo mộc, th́ Kinh Thánh Bible nói chúng nó để làm thực phẩm cho con người - loài thú phải tuân theo ư muốn của Thượng Đế, chúng phải phục vụ con người, dường như có nhiều thứ để cho con người ăn thịt. (Tôi không tin ở đây nguyên văn trong Kinh Thánh Bible lại chính xác như thế). Kinh Thánh Bible không nói như vậy. Kinh Thánh nói: Thảo mộc và trái cây, đó là những ǵ mà Đức Thượng Đế đă cho con người để nuôi sống.[151] Người ta tin rằng tất cả sinh ra để cho con người dùng: Như khí trời để cho người ta thở, nước để cho con người uống hay là để cho con người tắm, tất cả đều quây tṛn chung quanh trung tâm con người. Tất cả điều nầy đều là một sự lầm lạc.

Cũng mấy người ấy cho rằng Mặt Trăng vô ích trừ ra việc soi sáng họ ban đêm. Nếu đó là phận sự của ngôi tinh tú nầy th́ nó làm phận sự không đúng, bởi v́ phân nửa th́ giờ, nó không làm ǵ hết. Nhưng họ cứ nói: Mặt Trời có đây để soi sáng họ ban ngày và Mặt Trăng để soi sáng họ ban đêm. Ư kiến nầy không hề thay đổi. Nó rất lạ lùng khi chúng ta biết rơ sự việc. Chúng ta đứng đầu sự tiến hóa súc vật. Chúng ta tưởng rằng chúng ta làm ra một loài khác hơn loài thú, nhưng điều chắc chắn là chúng ta cao hơn hết trong những sinh vật có xác thịt nặng nề nầy. Trên chúng ta có hằng hà sa số những vị chỉ có Cái Trí và Cái Vía; những vị khác dùng những xác thân tạm thời làm bằng chất dĩ thái đặc lại.

Nếu chúng ta muốn để riêng một trong những Bậc Tiến Hóa đó và nói v́ họ mà Thái Dương Hệ hay là quả Địa Cầu có đây phải chọn lấy sự Đại Tiến Hóa của các vị Thiên Thần hơn là sự tiến hóa của con người, bởi v́ sự tiến hóa của các Thiên Thần thật là rất cao hơn và huy hoàng hơn sự tiến hóa của con người. Có những vị mà những kinh nghiệm về phương diện vật chất Hồng Trần đă chấm dứt ở những Dăy Hành Tinh khác và hiện giờ đây họ c̣n đang tiến hóa và sử dụng những Cơi cao của Dăy Địa Cầu chúng ta. Thí dụ, những sự tiến hóa đang theo đuổi trên Cơi Bồ Đề không có chi chung cùng với ba Cơi dưới, nơi mà chúng ta đang tiến hóa đây. Họ đă ở trên cảnh giới cao siêu cho đến đỗi mức độ thấp hơn hết của họ là Cơi Thượng Giới (Cơi Trí Tuệ), Cơi nầy đối với chúng ta thật là cao lắm rồi. Những sự tiến hóa đó có thể vô cùng quan trọng hơn sự tiến hóa của chúng ta.

Tất cả những điều chúng ta đă kiểm điểm hay là nhận thấy bắt buộc chúng ta phải tin rằng không có khoảng không gian nào đă mất hay đă bỏ trống. Tôi c̣n nhớ điều tôi đă nghe một lần trong cuộc hội họp Thần Linh Học, lúc mà tôi chưa biết Thông Thiên Học. Theo lời của người khuất mặt đang tiếp chuyện với những người dự hội th́ trong pḥng đầy những Vong Linh, Thần Linh. [152] Hơn nữa, ở ngoài pḥng và cho tới ở trên Trời, một đám đông Thiên Thần đủ các cấp bậc từ trên không trung tuôn xuống như một ḍng sông, rồi trở lại lên Trời. Y nói: "Trong không khí và ở ngoài xa mà Y có thể phân biệt được, Y thấy những vị cao cả nầy sắp hàng khít rịt". Đối với tất cả, h́nh như Chi Bộ đặc biệt của chúng ta là một trung tâm hấp dẫn. Chắc là có những vị cao cả trong đám nói trên săn sóc nó. Nhưng ở phía ngoài, có những sự tiến hóa chiếm khắp không gian. Những sự tiến hóa nầy không có dính dáng chi với chúng ta, hay là với một loạt tiến hóa song song với chúng ta.

Tất cả trên không gian đều dẫy đầy những sự sống. Hơn ba phần tư diện tích của quả Địa Cầu bị nước bao phủ. Con người không thể sống dưới nước, nhưng tại đó sự sống vẫn tràn ngập. Khối đất quả Địa Cầu chứa một loại sinh vật di chuyển..
[6/30/2018 7:17:00 PM] Thuan Thi Do: trong đất [153] cũng như ta di chuyển trong không khí, không bị sự cản trở nào cả. Tŕnh độ nầy thấp hơn tŕnh độ con người; về vài phương diện, trí khôn của họ sắc sảo hơn trí khôn của chúng ta, nhưng tóm lại ít thanh nhă ít cao thượng hơn trí khôn của chúng ta. Những sinh vật nầy [154] hoàn toàn khác hẳn chúng ta, cho đến đỗi sự tiến hóa b́nh thường của họ đối với chúng ta là sự phản tiến hóa.

Không thể nào diễn tả đời sống nầy bằng ngôn ngữ thường của chúng ta, nhưng người ta có thể biết nó khi ra khỏi xác thân, chung đụng với nó và quan sát nó. Hơn nữa, tôi không khuyên làm thử việc nầy trước khi có những năng lực cao siêu và những tư cách khác đă được đề cập đến, v́ việc đó là dấn ḿnh vào chỗ cực kỳ nguy hiểm, nhất là trong những lực thấp thỏi sức mạnh phi thường, chúng không có t́nh cảm nào mà ta có thể hiểu được. Trong vài loại tiến hóa nầy, điều mà chúng ta gọi là quan niệm luân lư đạo đức không hề có. Tất cả mấy điều đó hoàn toàn khác hẳn những điều chúng ta đă biết. Tuy nhiên chúng ta phải biết chúng trước khi đi đến tŕnh độ Thiêng Liêng và nhập vào Tâm của Thượng Đế, bởi v́ tất cả những sự sống nầy, cũng như sự sống của chúng ta, đều là sự sống của Thượng Đế và muốn hiểu Thượng Đế cần phải hiểu tất cả.
[6/30/2018 7:54:06 PM] Thuan Thi Do: 16.- Hăy hỏi những vị Thánh của Địa Cầu những bí mật của các Ngài ǵn giữ cho con.

Dưới đây là giảng lư:

Sự khắc phục những ham muốn của giác quan bên ngoài của con cho con điều đó.

Trong các vị Thánh trên Địa Cầu chắc chắn có các Tôn Sư chúng ta. Tôi tưởng ở đây Đức Đế Quân cũng muốn nói về các Đại Thiên Thần. Chúng ta có thể giao thiệp với các Ngài và học hỏi được nhiều việc, chúng ta cũng nhờ Tôn Sư của chúng ta mà chúng ta hoạch đắc được nhiều sự hiểu biết và chúng ta đă hoạch đắc rồi. Các Ngài sai những Đệ Tử của các Ngài dạy chúng ta những điều mà chúng ta phải mất một thời gian khá lâu mới tự ḿnh t́m ra được. Lúc đầu tiên, các Ngài bảo chúng ta tự kiểm điểm lại các bài của Ngài dạy. Đó là những điều mà chúng ta đă làm và v́ vậy nhiều quyển sách Thông Thiên Học mới viết sau nầy có những chi tiết tường tận, tỉ mỉ hơn mấy quyển cũ; những lời dạy dỗ đă nhận được làm ra phần chánh của mấy quyển nầy.

Tham khảo ư kiến một vị Chơn Sư không phải có nghĩa là luôn luôn tŕnh cho Ngài những câu hỏi, có nhiều cách khác, trong vài trường hợp, chúng tôi đă thực hành rồi, sau khi sắp đặt rành rẽ vài câu hỏi, chờ khi có dịp, chúng tôi hỏi Ngài, hỏi miệng, như là lời nói theo nghĩa thông thường của nó được dùng trên mấy Cơi cao siêu. Có khi chúng tôi tŕnh cho Ngài mấy câu hỏi trong lúc Ngài được rảnh để nghe chúng tôi và Ngài cho chúng tôi những câu trả lời rất đích xác. Trong công việc hằng ngày của chúng tôi, chúng tôi muốn lợi dụng những sự hiểu biết cao siêu của Ngài, nhưng không có lúc nào chúng tôi nghĩ đến việc làm cho Ngài phải nhọc ḷng trả lời những câu hỏi của chúng tôi. Như chúng tôi đă cắt nghĩa trước đây,[155] vị Đệ Tử có thể đem tư tưởng Y kề bên tư tưởng của Tôn Sư Y và không cần gọi đến Tâm Thức của Ngài để coi cách Tôn Sư xem xét vấn đề nào đó. Không phải chúng tôi bắt buộc Ngài chú ư đến chúng tôi, chúng tôi chỉ sử dụng con đường liên lạc bên trong và đem tư tưởng chúng tôi kề bên tư tưởng của Ngài. Tôi xin cắt nghĩa: Vị Đệ Tử bắt đầu học hỏi về vấn đề, Y đi đến một kết luận mà Y cho là hay hơn hết đối với Y, rồi Y so sánh kết luận nầy với ư kiến của Chơn Sư để xem hai tư tưởng có khác với nhau không? Nếu khác nhau Y lập tức sửa đổi tư tưởng của Y, v́ Y biết Chơn Sư rất Minh Triết và tư tưởng của Ngài rất đúng đắn.

Có thể bất cứ giờ phút nào tham khảo ư kiến của Chơn Sư mà không làm bận rộn Ngài. Trong những trường hợp khác, cách liên lạc nầy không có chỉ dẫn, chúng tôi phải chờ một cơ hội thuận tiện trước khi tŕnh Ngài câu hỏi và được Ngài trả lời. Điều kiện trước nhất, chắc chắn phải có một sự phát triển vừa đủ để ta có thể đến gần Chơn Sư mà không làm phiền các Ngài.

Vài người bạn của chúng tôi mỗi đêm khi họ ngủ, họ có bổn phận đến nhà Sư Phụ của Y để nhận những chỉ thị và đôi khi những sự dạy dỗ đặc biệt. Có khi tôi thấy Ngài rất bận rộn. Không để cho Ngài để ư đến chúng tôi, chúng tôi rút lui, không nói chi hết và tiếp tục công việc quen thuộc thường ngày. Lẽ tất nhiên, vị Đệ Tử nào cũng hành động như thế; trước nhất là lo lắng về sự tiện nghi của Chơn Sư. Y nghĩ đến Chơn Sư chớ không nghĩ đến Y trong trường hợp mà Y có một việc quan trọng phải báo cáo. Nhưng những Tân Tín Đồ, đôi khi, thấy rơ sự quan trọng, hoặc về những điều họ đă thực hành, hoặc những vấn đề họ muốn hỏi; họ ở gần một bên, làm cho Chơn Sư chú ư tới họ, cho đến đỗi Ngài phải ngưng công việc của Ngài. Vị Đệ Tử cũ luôn luôn giữ ǵn một cách hết sức thận trọng về bản tánh những tư tưởng và những t́nh cảm hướng về Chơn Sư để cố tránh mọi sự rung động bất điều ḥa, dù là hết sức nhỏ nhặt.
[6/30/2018 7:54:26 PM] Thuan Thi Do: Điều nầy đ̣i Y phải có đôi chút chú ư, bởi v́ đôi khi có xảy ra những sự rung động bất điều ḥa mà Y không phải chịu trách nhiệm. Thí dụ, trong một thành phố lớn hoàn cảnh thường rất khó chịu: Trong một đám đông, trong những giờ hoạt động ồn ào, khi những tiếng ầm ầm đáng sợ vang dậy, tất cả những sự rung động dữ dội và đối nghịch nhau đập vào chúng ta. Người ta có thể tránh khỏi những sự rung động nầy tới một điểm nào đó và phải giữ ǵn kỹ lưỡng đừng cho một sự rung động mà chúng ta bị ảnh hưởng truyền đến Chơn Sư. Chỉ một tư tưởng cũng đủ cho Chơn Sư che chở Ngài, nhưng chúng ta quyết tâm tránh cho Ngài điều đó. Th́ giờ của Ngài rất quí báu, nó có một giá trị rất lớn lao, thần lực của Ngài ban ra phi thường cho đến đỗi Đệ Tử của Ngài không muốn cho nó mất một mảy may nào cả; đời sống của Y cũng như đời sống của Chơn Sư đều hiến dâng cho công việc phụng sự. Ngoài ra những phận sự khác, Y c̣n có bổn phận giữ sao cho cái đặc ân cực kỳ lớn lao của Chơn Sư ban cho Y không gây ra sự xáo trộn nào cả khi Ngài làm cho Đệ Tử của Ngài thành một tiền đồn của Tâm Thức Ngài. Rất dễ mà không cho những náo động nầy đụng chạm đến Ngài khi người ta đi tới giai đoạn học được phương pháp chỉ dạy; bây giờ đây, trong lúc chờ đợi cần phải đàn áp những sự ham muốn của giác quan bên ngoài mới được phép đến gần Chơn Sư để tham khảo ư kiến các Ngài.

17. - Hăy hỏi bản thể sâu kín của con, Đấng Duy Nhất, cái bí quyết cuối cùng mà Người dành sẵn cho con qua các thời đại.

Bản thể sâu kín, Đấng Duy Nhất đối với Phàm Nhơn quả thật là Chơn Nhơn; c̣n đối với Chơn Nhơn, ấy là Chơn Thần. C̣n đối với Chơn Thần th́ tôi chưa biết chắc là chi, v́ tôi chưa thấy Chơn Thần. Chúng ta có thể thấy Ba Ngôi của Atma hay là biểu hiện của Chơn Thần, như vậy có thể có nhiều suy diễn. Nhưng tôi chưa chiêm ngưỡng đối diện với Chơn Thần. Các Tôn Sư của chúng ta đă thực hành điều nầy rồi, nhưng không thể nói cho chúng ta biết tất cả những điều các Ngài đă thấy hay là những điều các Ngài đă biết; điều nầy không có chi nghi ngờ nữa. Người ta trạng tả Chơn Thần như là một đốm lửa của Ngọn Lửa Thiêng. Một mặt khác, chúng tôi tưởng, trong lúc Biểu Hiện đầu tiên của Thái Dương Hệ chúng ta, Đức Thái Dương Thượng Đế đă truyền sự sống của Ngài cho Bảy Vị Hành Tinh Thượng Đế gọi là Bảy Vị Đại Thiên Thần phủ phục trước Ngai vàng (Les septs Esprits devant le trône de Dieu). Tôi không biết chi hết, nhưng tôi tưởng Chơn Thần do Ngọn Lửa Thiêng sinh ra và theo một trong Bảy Đường màu sắc rực rỡ, [156] Đức Hành Tinh Thượng Đế đă cho Chơn Thần bản thể, có thể được xem như là "Bản Tánh Sâu Kín Nhất." Và cũng thế đó, càng ngày càng lên cao. Mấy vấn đề nầy đối với chúng ta thật là không hiểu nổi; không có những danh từ để giải thích chúng. Ở dưới Trần Thế nầy, chúng ta không biết ra sao, nhưng trong lúc tham thiền, quan niệm nầy có thể có một giá trị rất lớn. H́nh như Đức Thượng Đế cho xuống và cho vào trong vật chất một phần của Ngài và chia phần nầy ra Tinh Thần và Vật Chất, hai biểu hiện của Một Nguyên Lư. Xong rồi Ngài ngự trị, ngoài mấy điều đó. Ngài vốn vô tận, vô biên, vô sở bất tại (omniprésent) và bất biến. Bản thể sâu kín, Đấng Duy Nhất, đă giữ ǵn những Bí Quyết cho chúng ta trải qua các thời đại, bởi v́ lúc sơ khởi, Bản Ngă thâm sâu là Chơn Thần luôn luôn đă có nhiều sự hiểu biết. Chúng tôi không rơ những sự hiểu biết đó là cái chi? Chơn Thần là một đốm lửa của Ngọn Lửa Thiêng và Đức Thượng Đế là LửaThiêng, Ngài biết tất cả.
[6/30/2018 8:39:32 PM] Thuan Thi Do: http://www.rosicrucian.com/
[6/30/2018 9:18:55 PM] Thuan Thi Do: http://kenh14.vn/nghien-cuu-cuoi-cung-cua-stephen-hawking-vua-duoc-cong-bo-va-no-tiet-lo-dieu-gi-20180503114057189.chn
[6/30/2018 9:25:57 PM] Thuan Thi Do: https://www.space.com/40025-stephen-hawking-final-paper-multiverse.html
[6/30/2018 9:31:21 PM] Thuan Thi Do: https://www.independent.co.uk/news/science/stephen-hawking-death-final-paper-universe-multiverse-black-hole-study-a8332936.html
[6/30/2018 9:33:08 PM] Thuan Thi Do: https://www.independent.co.uk/news/science/stephen-hawking-death-final-paper-universe-multiverse-black-hole-study-a8332936.html
[6/30/2018 9:48:11 PM] *** Call ended, duration 2:36:50 ***