Video, audio Bắc Tông

 

Videos Thầy Thích Viên Pháp

Videos Pháp Sư Tịnh Không

 

PHƯƠNG PHÁP TỌA THIỀN 1/5 THÍCH TUỆ HẢI 2011

PHƯƠNG PHÁP TỌA THIỀN 2/5 THÍCH TUỆ HẢI 2011

PHƯƠNG PHÁP TỌA THIỀN - 3/5 - THÍCH TUỆ HẢI 2011

PHƯƠNG PHÁP TỌA THIỀN 4/5 THÍCH TUỆ HẢI 2011

PHƯƠNG PHÁP TỌA THIỀN 5/5 THÍCH TUỆ HẢI 2011

 

 

 

NGỒI THIỀN - DHYANA - SUY TƯ THÂM SÂU TRONG TRẠNG THÁI YÊN TỊNH TUYỆT DỐI

http://www.youtube.com/watch?v=CsN1yeTm_Gw (Preview) 

 

Phương pháp tọa thiền [T Dac Huyen ]


 
Thầy Thích Đắc Huyền [MP3]
 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


 

Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng Đà Lạt

http://www.youtube.com/watch?v=XG1v-Z2Ho0Y 

ht thich thanh tu [ youtube ] 200 video
 

 
Thích Thanh Từ (Ḥa Thượng) 190 video
 

 

Lư Thuyết và Thực Hành Thiền Viện Trúc Lâm - HT. Thích Thanh Từ 

  http://www.youtube.com/watch?v=_4D1ohZFxa8 (Preview)

Mục Đích Tọa Thiền - HT. Thích Thanh Từ


 

Phương Pháp Tọa Thiền HT THích Thanh Từ


 

Tại sao Phật tử phải tu Thiền -  HT. Thích Thanh Từ

p1     http://www.youtube.com/watch?v=Dv3QucxWqyE (Preview)  

p2     http://www.youtube.com/watch?v=lhk4zMoRdw8 (Preview)  

Tất Cả Các Pháp Đều Là Phật Pháp - HT. Thích Thanh Từ

http://www.youtube.com/watch?v=-rfu-ebfEZA 

Phật pháp tại thế gian -- HT. Thích Thanh Từ 

p1     http://www.youtube.com/watch?v=TS9Q6as2cFQ (Preview)  

p2     http://www.youtube.com/watch?v=t60c6MEaHCI (Preview)  

Phuong phap tu dong va khac giua Tinh va Thien Thich Thanh Tu

http://www.youtube.com/watch?v=Ph8IksejUnk&list=PL5030F29461DF6FB5&index=36 

 

Sự sai biệt giữa Phật học và khoa học - HT. Thích Thanh Từ

http://www.youtube.com/watch?v=1McRvC-rzKk 

Đạo và Đời - HT. Thích Thanh Từ

http://www.youtube.com/watch?v=ciUqsxyiQlo (Preview)  

Đạo Phật là thực tế, không huyễn hoặc - HT. Thích Thanh Từ

http://www.youtube.com/watch?v=RZtDjYjiw8k (Preview)  

Phật pháp ngay đây đừng t́m nơi nào khác -  Thích Thanh Từ

p1     http://www.youtube.com/watch?v=I5XRlwBD9c8 (Preview)  

p2      http://www.youtube.com/watch?v=0B-503gtj9A&list=PL5030F29461DF6FB5&index=40 


 

Bỏ tất cả là được tất cả - HT. Thích Thanh Từ 

http://www.youtube.com/watch?v=ide91yHjRUo (Preview)  

Cội gốc sanh tử, cội gốc Niết Bàn - HT. Thích Thanh Từ

http://www.youtube.com/watch?v=mh-Vb2W9b4Q 

Sáu căn là cội gốc sanh tử - HT. Thích Thanh Từ

http://www.youtube.com/watch?v=pJXiCmS4WYs (Preview)  

Lục tặc lục thông - HT. Thích Thanh Từ

http://www.youtube.com/watch?v=H55J_dX9Kuw&list=PL5030F29461DF6FB5&index=154 

Phật hóa hữu nhân duyên - HT. Thích Thanh Từ

http://www.youtube.com/watch?v=K-CSP7zqT8M&list=PL5030F29461DF6FB5&index=170 

Ái là gốc sanh tử luân hồi - HT. Thích Thanh Từ

http://www.youtube.com/watch?v=YeW6DWaFj-A&list=PL5030F29461DF6FB5&index=174 

 

Từ bi và nhẫn nhục - HT. Thích Thanh Từ

http://www.youtube.com/watch?v=895rTm5nOfE (Preview)  

Tùy duyên bất biến -  HT. Thích Thanh Từ

p1    http://www.youtube.com/watch?v=dIfS1kO0hp8&list=PL5030F29461DF6FB5&index=176 

p2    http://www.youtube.com/watch?v=N9wqYMG9dlc (Preview)  

p3    http://www.youtube.com/watch?v=1nhJpTqlwrs (Preview)  

Nghiệp báo - HT. Thích Thanh Từ

http://www.youtube.com/watch?v=DEphgNl4QXg (Preview)  

Tu là dừng chuyển và sạch nghiệp - HT. Thích Thanh Từ

p1      http://www.youtube.com/watch?v=lGh_OaL0MXM (Preview)  

p2     http://www.youtube.com/watch?v=Ez2spUgi6cs (Preview)  

 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


 
 
   

Pháp âm của Ḥa Thượng Thích Thanh Từ và Chư Tôn Đức.
Ban biên tập tổ chức các bài thuyết pháp dưới dạng Track. Mỗi Track được định dạng theo chuẩn mp3.

Mỗi bài pháp, quư vị có thể nghe trực tiếp (chọn nút Play) hay sao chép (Download)
theo các bước sau đây:
- Đưa con trỏ đến nút nghe pháp,
- Nhấp phải mouse, trong khung cửa sổ chọn Save Target As…,
- Chọn đường dẫn để chứa file cần save.
 
         DANH MỤC PHÁP ÂM CỦA H.T THÍCH THANH TỪ
 
DANH MỤC PHÁP ÂM CỦA CHƯ VỊ TÔN ĐỨC
 

 Pháp Âm của Thượng Toạ Thích Thông Phương - T.V Trúc Lâm.

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TRANG NHA [DIEU PHAP AM ]

 
THIEN

 Thiền Học Đời Trần [ ht TTHANH TU ]


 

Hương Hải Thiền Sư  [ ht TTHANH TU ]


 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TRIET

 

 
TRUYEN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX