CÁC ĐẤNG SIÊU-NHÂN TRỌN LÀNH

TRONG QUẦN-TIÊN-HỘI

--------------oOo-----------------

 

Hầu hết hội viên Thông-Thiên-Học và những bạn đọc tin có các Đấng-Trọn-Lành, sau khi đọc quyển sách này, đều mong mỏi cho được thấy Tôn-nhan các Đấng Tôn-Sư, Siêu-nhân trong Quần-Tiên-Hội, hoặc bằng h́nh ảnh chụp hoặc v, để chiêm-ngưỡng, tin-tưởng, sùng-bái.

Tôi không biết do nguyên do nào mà xưa nay chân-dung của các Ngài không được tiết lộ cho người ngoài đời được thấy, trong khi các đệ-tử của các Ngài, biết rơ, thấy rơ các Ngài, tuy đă thành chánh quả : Bồ-Tát, Chân-Tiên, mà vẫn c̣n giữ xác phàm (xương thịt) như chúng ta, ở lại cơi trần để giúp chúng ta.

Thời buổi này, đệ-tử của Ngài rất nhiều người có máy chụp ảnh, thế mà không ai có duyên-lành được phép chụp một tấm ảnh của các Đầng Trọn-lành. Có lẻ biết trước người thế-tục khi thấy được h́nh ảnh các Ngài, có thể đă không tin mà c̣n ngạo-nghễ, gây thêm tội, do đó mà không ai chụp được h́nh ảnh một Đấng Siêu-Nhân Trọn-lành c̣n giữ xác phàm.

Trong giới Thông-Thiên-Học chỉ có sinh viên của trường Bí-giáo (Ecole Esoterique) được phép thấy rơ Tôn-Nhan của các Ngài xuyên qua h́nh họa, h́nh vẻ có màu, tốt đẹp linh -hoạt như h́nh sống, các đàn anh chị cao-cả trong giới Thông-Thiên-Học, đệ-tử các Ngài có giao tiếp chặt-ch với các Ngài, đều nh́n nhận h́nh vẻ ấy đúng y như h́nh sống mà các anh chị đă gặp gỡ.

Những h́nh ảnh nầy có màu sắc tốt đẹp do đệ-tử của Ngài họa ra, giống y như h́nh chụp (nhưng xưa nay vn không cho người ngoài đời thấy).

Đến nay có lẽ đă tới lúc được các Đấng Thiêng-liêng cho phép tiết lộ các Đấng Trọn-lành cho người đời được thấy… Một cơ hội rất may, khi tôi c̣n học anh-văn tại Luân-Đôn (Anh-quốc) giao tiếp với` Hội-Thông-Thiên-Học xứ ấy, tôi gặp được một cuốn sách có h́nh ảnh mà không cấm tiết lộ, nói về Tôn-nhan và tiểu -sử các Đấng Trọn-lành trong Quần-Tiên-Hội, từ Đức Di-Lạc Bồ-tát đến các Đấng Thánh-Sư Đại-Tiên và Chân-Tiên. H́nh tuy v đơn- sơ nhưng rất giống tôn-nhan của các Ngài. Tôi cầu nguyện các Đấng Thánh-sư, Đại-Thánh và Bồ-Tát, nếu không có điều chi trở ngại, hoặc không thiếu phần tôn-kính, cho phép tôi in vào quyển sách nầy để giúp thêm đức-tin cho người ngưỡng mộ và giúp cho anh chị em hội viên Thông-Thiên-Học, chưa được nhận vào trường Bí-giáo, có chân-dung để chiêm ngưỡng trong lúc tham-thiền.

Tu-tâm, sửa-tánh, hy sinh đời ḿnh để phụng sự Thiên-Cơ như các Ngài, tức là giúp nhân loại tiến-hóa và thành-tâm chiêm-ngưỡng các Đấng Thánh-Sư, sẽ được thấy các Ngài hiện ra trong tư tưởng hoặc trong giấc chiêm-bao. Đến chừng đức-hạnh và công-quả của chúng ta xứng đáng, chúng ta sẽ được nhận làm đệ-tử và được giao tiếp chặt-chẽ với các Ngài.

 

                                                                                    NGUYỄN-VĂN-LƯỢNG

 

 

 

 

TIỂU SỬ và TÔN NHAN

ĐỨC PHẬT THÍCH-CA

 

Phẩm vị của Ngài tiếng phạn gọi là Buddha, tiếng việt-nam gọi là Phật.

Ngài được Điểm-Đạo lần thứ 8.

Ngài là người thứ nhất của nhân-loại địa-cầu được đắc quả vị Phật. Ngài là nhân vật kỳ cựu của dăy nguyệt-cầu (Mặt trăng) Ở dăy nguyệt-cầu, Ngài đă đắc quả La-Hán. Sau khi dăy nguyệt-cầu chết, Ngài sang qua địa-cầu, tiếp tục tu-hành cho đến năm 623 trước tây-lịch Ngài mới chứng quả Phật. Chưởng quản tối cao cung thứ hai là cung coi về tôn-giáo, đạo-đức và giáo-dục.

Hồi c̣n tại thế, cách nay hơn 2.550 năm, Ngài sanh trưởng tại vườn Lâm-t́-ni (Lambini) tại xứ Nepal bây giờ, thuộc về xứ ẤN-ĐỘ thuở xưa, lấy tên là Thái-Tử Sĩ-Đạt-Ta (Prince Siddhârtha) con của đức vua Suddhôdana và hoàng-hậu Mâyâ (Đại-Thánh-Nữ = Maha-Mâyâ) vợ của Ngài là công-chúa Yasôdharâ, con của Ngài là thái-tử Rahula.

Vài tiền kiếp của Ngài, có lịch sử để lại :

1/-Năm 60.000 năm trước tây lịch Ngài lâm phàm tại ẤN-ĐỘ lấy tên là Vyasa, làm giáo chủ Đạo Bà-la-Môn (Brahmanisme), đạo nầy xưa nhất và vẫn c̣n nhiều tín đồ ở ẤN-ĐỘ.

2/-Năm 40.000 năm trước tây lịch Ngài lâm phàm tại AI-CẬP lấy tên là Tehouti hay là Thot, về sau ở xứ Hy-lạp người ta gọi Ngài là Hermes, là giáo chủ Đạo Ánh-Sáng.

3/-Năm 29.700 năm trước tây lịch Ngài lâm phàm lấy tên là Zarathoustra làm giáo chủ Đạo Bái-lửa hay là Hỏa-Thần-Giáo (Zoroastrisme). Tôn giáo nầy hiện nay vẫn c̣n ở trung-bộ ÂU-CHÂU và miền bắc ẤN-ĐỘ.

4/-Năm 7.000 trước tây lịch Ngài lâm phàm tại nước Hy-lạp lấy tên là Orphee, dạy đạo bằng cây đờn năm dây (ngũ-huyền-cầm), dạy đạo bằng thi-ca và âm-nhạc.

5/-Năm 623 trước tây lịch Ngài lâm phàm lần chót để hoàn -thành nhiệm -vụ Bồ-Tát của Ngài. Sau sáu năm khổ -hạnh t́m phương cứu- khổ và giải-thoát cho nhân-loại. Ngài t́m được Bát-Chánh-Đạo và Tứ-Diệu-Đế và chứng quả PHẬT.

 

                        TÔN-NHAN CỦA NGÀI

Ngài không c̣n giữ xác phàm như các Đấng Thánh-sư và Đức Di-Lạc Bồ-Tát. Hồn của Ngài bây giờ là Chơn-Thần ở trong Tiên-Thể (Corps Nirvanique). Tiên-thể ấy Ngài tạo nó hồi Ngài c̣n tại thế, rút chất khí Niết-Bàn xuyên qua cơi trần làm thành Tiên-Thể, nên tôn-nhan của Ngài giống y như hồi c̣n xác phàm ở trần-thế. Vẩn mặc áo tràng màu vàng như thầy-sải, cánh tay mặc ló ra ngoài. Không có cách nào tả được tôn-nhan của Ngài, giống như một vị thiên-đế, bởi nó gồm sự trầm-tỉnh và sự lẫm liệt, sự minh-triết và t́nh bác-ái, với một thần-sắc đầy vẻ thiêng-liêng, mà ư thức chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Sắc diện của Ngài trắng trong, ửng màu vàng tươi, nét mặt mịn- màng tỏ rơ, vầng tráng rộng- rải và tôn-nghiêm; cặp mắt lớn và sáng ngời, màu xanh sậm; sóng mủi hơi cao và cong xuống; đôi môi đỏ hồng với nét đậm- đà. Tóc của Ngài đen dường như là xanh đen, dợn sóng coi rất đẹp, không để dài theo phong tục của ẤN-ĐỘ, cũng không cạo như những thầy-tu á đông, mà chí vai rẽ hai ở chính giữa, chải suông ra phía sau ót. Theo sử nói, lúc Thái-Tử Sĩ-Đạt-Ta (Siddhartha) từ bỏ vương cung để đi t́m chân-lư, Ngài nắm mớ tóc dài của Ngài mà đoạn ngắn đi bằng một lát gươm; và từ đó tóc cứ  y như vậy măi.

Hiện nay Ngài ngự tại Niết-Bàn, và mỗi năm Ngài hiện xuống thế một lần đúng giờ trăng tṛn của tháng tư âm-lịch, tại HY-MĂ-LẠP-SƠN.

 

 Đức DI-LẠC BỒ-TÁT

  -----------

Phẩm vị của Ngài tiếng Phạn gọi là Bouddhisatva, tiếng Việt-Nam gọi là Bồ-Tát.

Tôn danh của Ngài tiếng Anh gọi là Lord Maitreya, tiếng Pháp gọi là Seigneur Maitreya, tiếng Việt-Nam gọi là Đức Di-Lạc.

Ngài được Điểm-Đạo lần thứ 7.

Xưa kia Ngài là Đấng Christ Tôn-sư của Đức Jesus, Ngài mượn xác Đức Jesus trong ba năm chót để lập Cơ-Đốc-Giáo (Thiên-Chúa-Giáo) về sau Ngài lâm phàm ở ẤN-ĐỘ lấy tên Đức Shri Krishina của ẤN-ĐỘ-GIÁO. Chính Ngài là Đức Maitreya của Thông-Thiên-Học và Đạo Ba-Hai. Ngài là Đức IMAN-MADHI của Đạo Hồi-Giáo, là Thánh SAINT PATRICK của Cơ-Đốc-Giáo  nước Anh, là Đức Di-Lạc Bồ-Tát của người á-đông

Ngài là Đức Chưởng-Giáo, là Đấng duy nhất sẽ được thành Phật và sẽ thay thế Đức-Phật Thích-Ca, chưởng quản cung thứ hai là cung Đạo-Đức, Tôn-Giáo và Giáo-Dục tại cỏi trần. Hiện nay Ngài ngự tại HY-MĂ-LẠP-SƠN

 

TÔN-NHAN và THÁNH-THỂ CỦA NGÀI

 

Đức Bồ-Tát hiện nay, c̣n giữ xác phàm, để giao tiếp với những vị tu-hành cao đă được điểm-đạo được gặp Ngài. Đức Bồ-Tát vẫn giữ xác phàm của giống dân CELTE (giống dân phụ thứ tư của dân chính thứ năm, là giống dân da trắng). Thánh-thể sau cùng của Ngài không phải là người Trung-Hoa, thánh-thể của Ngài không giống tượng của người Tàu nắn hoặc vẻ ra, nhất là những cốt Đức Di-Lạc bụng to bự mà chúng ta thường thấy nơi chùa, hoặc nơi nhà người Tàu và bổn đạo Phật-Giáo tôn-thờ ở VIỆT-NAM.

Nhiều đàn anh chị Thông-Thiên-Học thường thấy Đức Bồ-Tát nơi cung của Ngài ngự, tại HY-MĂ-LẠP-SƠN, thường mặc áo rộng trắng có viền kim tuyến. Gương mặt của Ngài cực kỳ đẹp đẽ, lm-liệt, nhưng rất dịu-dàng hiền-hậu, với mái tóc rậm màu vàng cũ, phớt- phơ chấm vai, cḥm râu nhọn như người ta từng thấy trên những bức tranh xưa, đôi mắt sáng ngời màu tím như  đóa hoa lộng-lẫy, như hai ngôi sao , như hồ thu xanh biếc sâu-thẩm  linh-thiêng ,chứa đầy nước thanh-b́nh muôn thuở. Cái nh́n của Ngài chiếu sáng rỡ không thể tả được, ở giữa một vầng hào quang chói ḷa tẩm-thm sắc hồng-hào, măi-măi tỏa ra từ trong thánh-thể  Đấng Đại-Từ Đại-Bi, Đức Thánh-chúa của chúng ta (Đức Di-Lạc Bồ-Tát) có một sức hấp- dẫn vô cùng (Thấy Ngài là phải tôn phục và kính ngay); ḷng từ-bi tuôn tràn ra từ thánh-thể của Ngài để an-ủi hằng triệu sanh-linh, giọng nói của Ngài thốt ra toàn là những lời minh-triết, mà miệng phàm chưa từng biết nói đến, để đem sự an-lạc cho cả thần-thánh và người phàm-tục. Có điều huyền-bí lạ lùng. Trong những cuộc hội họp “Đại hội Quần-Tiên” Tiên Thánh và Đệ-Tử Tiên khắp nơi đến dự. Ngài thốt ra bằng tiếng PALI “Nam Phạn” mà mỗi vị đến dự đều nghe bằng tiếng mẹ đ của ḿnh).

Trong bao nhiêu năm gần đây Ngài sẽ xuống thế, người phàm chúng ta sẽ được nghe giọng nói mầu nhiệm của Ngài ,và ḷng từ-bi bác-ái của Ngài sẽ cảm hóa những ai c̣n đi trong đường tối-tăm lầm lạc trên địa-cầu; chúng ta nên dọn ḿnh trước để rước Ngài khi Ngài lâm-phàm, để tiếp Ngài một cách mẫn-tiệp và để trung thành phụng-sự Ngài.

Ngài sẽ lâm phàm trong một thể xác mới, do đệ-tử Ngài tạo ra ở cơi trần này, ở giữa nhân-loại, để cứu nhân độ-thế, với một giáo -lư mới mẻ và cao -siêu hơn những giáo lư của các tôn-giáo đă có từ xưa đến nay.

Bức màn huyền-bí thiên-cơ chừng ấy sẽ mở hé thêm cho nhân loại hiện nay,  cho giống dân chánh thứ 6 và thứ 7 sẽ sanh ra sau này, sẽ được hiểu biết thêm bao nhiêu điều huyền-bí và lạ lùng.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Trong Thông-Thiên-Học người ta có tả chân-dung của nhiều Đấng Thánh-sư khác nữa, nhưng người phàm chúng ta chưa bao giờ biết đến hoặc đă chưa bao giờ nghe nhiều người nói đến danh tánh của các vị Thánh-sư đó cho nên trong cuốn sách nầy không có sao chép chân dung của các vị Thánh-sư ấy./.