“Trong cuộc sống, có những điều mà ai cũng phải đương đầu đó là được và mất, hạnh phúc và khổ đau.Vậy, trong lúc thăng trầm ấy, điều mà ta nên làm được là giữ tâm b́nh thản”.

 

* Narada Maha Thera

BẦU TRỜI VẪN XANH TRONG

Đây là bài pháp thoại được nói tại Thất Lắng Nghe ở chùa Từ Hiếu – Huế vào ngày 01.08.2004 của T.T Thích Thái Ḥa cho các giáo sư và sinh viên đến từ các trường đại học Mỹ và Anh trong chuyến viếng thăm Việt Nam.

-T.T Thái Ḥa: Xin chào tất cả các bạn,
Để đáp ứng yêu cầu của các bạn, chúng tôi xin chia sẻ một phần nào những ước muốn của các bạn. Bây giờ, tôi xin mời các bạn đi vào nội dung của vấn đề. Tôi muốn hỏi các bạn rằng, tại sao các bạn quan tâm đến Phật giáo trong đời sống của các bạn? Xin các bạn hăy trả lời.
- Các sinh viên: Tại v́ chúng cháu muốn hiểu về sống và chết!

Sống và chết:
Tất cả quư vị v́ muốn hiểu rơ về sự sống và chết, cho nên muốn t́m hiểu Phật Giáo đă giải quyết vấn đề đó như thế nào, có phải vậy không? Tôi muốn trả lời với tất cả các bạn rằng: Ta sống như thế nào th́ ta sẽ chết như thế đó. Xin các bạn cùng chúng tôi nghe tiếng chuông để thấy rơ sự sống và chết của một tiếng chuông. (Thỉnh chuông, tiếng chuông bắt đầu ngân lên, và sau đó tiếng chuông từ từ đi vào sự yên lặng).

-T.T Thái Ḥa: Các bạn đă cảm nhận được ǵ, khi nghe tiếng chuông?
Các bạn có thấy không, tiếng chuông ngân lên là nhờ có điều kiện. Khi có điều kiện tay tôi đánh vào chuông, th́ tiếng chuông ngân lên. Và như vậy là sự sống của tiếng chuông có mặt. Khi không có điều kiện để tiếng chuông ngân lên, th́ tiếng chuông lắng yên. Tiếng chuông lắng yên là sự chết của tiếng chuông có mặt. Nhưng, sự sống và chết của tiếng chuông không bao giờ hết. Nếu tiếp tục có điều kiện th́ tiếng chuông tiếp tục sống; nếu thiếu điều kiện th́ tiếng chuông tiếp tục chết. Sống và chết của một tiếng chuông tùy thuộc vào sự có mặt của các điều kiện hay không có mặt của các điều kiện. Nếu có điều kiện th́ cái chết của tiếng chuông tiếp tục sống trở lại. Cũng vậy, khi có đủ điều kiện th́ sự sống của chúng ta có mặt và khi không đủ điều kiện th́ sự sống của chúng ta ẩn tàng hay chết đi. Cho nên, tôi muốn nói với các bạn rằng, không có cái gọi là sống thật, tuy chúng ta đang có mặt đây, chúng ta đang sống đây, nhưng chỉ là sống giả tạm. Và tôi cũng muốn nói với các bạn rằng, chúng ta đă không có cái sống thật, th́ chúng ta cũng không có cái chết thật. Sống đă giả, th́ chết cũng chỉ là giả mà thôi. Nên, chết là để tiếp tục sống và sống là để tiếp tục chết. Nhưng, hiện nay tất cả chúng ta là những người đang sống cả, nên trong chúng ta chưa ai có kinh nghiệm về cái chết hết.
Bây giờ các bạn muốn biết ḿnh sẽ chết như thế nào, th́ các bạn hăy nh́n sâu vào để thấy ḿnh đang sống như thế nào. Nếu chúng ta sống có hạnh phúc, th́ chúng ta chết cũng sẽ có hạnh phúc. Nếu chúng ta đang sống có nhiều đau khổ, th́ chúng ta chết cũng sẽ có nhiều đau khổ. Chúng ta sống có quá nhiều sự bận rộn, th́ chúng ta chết cũng có nhiều sự bận rộn. Do đó, đạo Phật giúp cho chúng ta sống có hạnh phúc ngay trong cuộc đời này. Nếu trong cuộc sống này, ta sống có hạnh phúc, ta sống có an lạc, th́ khi ta chết, ta cũng chết trong an lạc. Nhưng, tôi muốn nói với các bạn rằng, chính ḿnh phải chịu trách nhiệm về hành vi sống chết của ḿnh, mà không phải một ai khác hay từ một thế lực nào khác chịu trách nhiệm về hành vi ấy. Bây giờ tôi muốn hỏi các bạn, các bạn đă thực sự sống chưa hay các bạn là những người đang chuẩn bị cho sự sống?
- Các sinh viên hỏi: Làm sao mà cháu biết là ḿnh đang thực sự sống hay là ḿnh đang chuẩn bị cho sự sống?
-T.T Thái Ḥa: Các bạn đang chuẩn bị sống, có nghĩa là các bạn đang học đại học, các bạn sẽ có mảnh bằng, rồi sau cái mảnh bằng đó, các bạn sẽ có công ăn việc làm; các bạn sẽ có chồng, có vợ, có con và có sự nghiệp trong cuộc đời này. Tất cả những cái đó đều là những cái chuẩn bị sống. Quư vị có hiểu không?
Và ta sống bằng sự chuẩn bị như vậy, th́ chúng ta đă chết. Bởi v́ sao? Bởi v́ chết là chuẩn bị cho cái sống. Tất cả chúng ta chuẩn bị cho sự sống, cho nên trong sự chuẩn bị đó th́ chúng ta chưa sống, chưa sống nghĩa là chúng ta đă chết. Do đó, đạo Phật giúp cho chúng ta không phải để chuẩn bị sống mà phải thực sự sống; sống hết ḷng và hết ḿnh trong từng giây phút của sự sống.
Các bạn phải hiểu rằng, sống là thở; chết là ngưng thở và chuẩn bị sống tức là chưa chịu thở. Như vậy, tất cả chúng ta đều là những người chuẩn bị thở cả, chứ chưa ai chịu thở hết. Nên, đó là một định nghĩa sống và chết rất chuẩn xác trong đạo Phật. Sống là ǵ? Sống là thở. Chết là ǵ? Chết là không c̣n thở. Và chuẩn bị cho đời sống trong tương lai, nghĩa là chuẩn bị thở. Bây giờ đây xin quư vị nghe tiếng chuông và hăy tiếp xúc với sự sống trong từng khoảnh khắc này qua hơi thở. (
Tiếng chuông được T. T Thái Ḥa thỉnh lên và tất cả mọi người đều ngồi yên lắng để theo dơi hơi thở).
Cho nên, chúng ta tiếp xúc với sự sống là tiếp xúc với hơi thở trong từng giây phút. Thấy rơ được sự sống là thấy rơ được hơi thở của chúng ta trong từng giây phút.
Xin các bạn cùng chúng tôi nghe thêm một tiếng chuông nữa, để chúng ta tiếp tục theo dơi hơi thở và để chúng ta thực sự sống và thực sự tiếp xúc với sự sống.( tiếng chuông ngân lên)

Có một người yêu:
Nói chuyện với các bạn đến đây, bây giờ, tôi muốn hỏi các bạn rằng, các bạn đă có người yêu chưa? (Các sinh viên, một số vị trả lời đă có và một số vị trả lời chưa có)
- T.T Thái Ḥa: Quư vị nào đă có người yêu rồi, th́ đúng là quư vị có sự sống và quư vị nào chưa có người yêu là người đó chưa có sự sống.
Nhưng, dù các bạn đă có người yêu hay chưa có người yêu, th́ chắc chắn rằng, các bạn cũng chưa thể nhận diện được người yêu đích thực của các bạn là ǵ. Các bạn biết rằng, sống trong đời này, tôi cũng có một người yêu, thầy Từ Niệm cũng có một người yêu, thầy Thanh Tâm cũng có một người yêu và thầy Thanh Hương cũng có một người yêu; nhưng người yêu của chúng tôi không phải là một người đàn bà và cũng không phải là người đàn ông.
Người yêu của chúng tôi là hơi thở của chúng tôi. Người yêu đó luôn luôn có mặt với chúng tôi một trăm phần trăm. Ngay cả những khi mà chúng tôi làm việc, ngồi thiền, ăn cơm, ngủ, đi chơi, người yêu đó có mặt với chúng tôi và âm thầm giúp chúng tôi. Và tôi nghĩ rằng, trong tất cả các bạn cũng có người yêu như thế. Hơi thở là người yêu trung thành và thủy chung với chúng ta nhất. Người yêu ấy trung thành với chúng ta một trăm phần trăm. C̣n bất cứ người yêu nào cũng có thể trung thành với chúng ta mười phần trăm, hai mươi phần trăm, năm mươi phần trăm là tối đa mà thôi.

Bởi vậy, chúng ta không trở về tiếp xúc với người yêu của chúng ta là hơi thở, mà chúng ta đi t́m kiếm người yêu bên ngoài, th́ chắc chắn chúng ta có rất nhiều niềm vui và sau đó chúng ta cũng có rất nhiều nỗi buồn, khổ đau và sự lo lắng. Vậy, tôi trả lời lại câu hỏi quư vị sống là ǵ?
– Sống là thở, và chết là ǵ? Chết nghĩa là không biết ḿnh thở và không c̣n thở. Sống vui, sống mạnh và sống hạnh phúc là ǵ? Có nghĩa là ta ư thức được ta đang thở trong từng giây phút của sự sống; và ta trở về với hơi thở của chúng ta là ta ôm lấy hơi thở của chúng ta, là ta ôm lấy người yêu của chúng ta vào trong trái tim, vào trong sự sống của chúng ta; và mỗi giây phút như thế th́ ta thực sự có an lạc và hạnh phúc đầy người. Ta không bao giờ có cảm giác cô đơn để đi kiếm t́m. Chúng ta ưa t́m kiếm bởi v́ trong ta có cả một sự trống vắng. Như vậy, hơi thở là sự sống. Yêu hơi thở là ta yêu sự sống; vắng hơi thở là chết, không yêu hơi thở là ta chưa thực sự sống và chưa hề tiếp xúc được với mặt mũi của sự sống là ǵ. Nên, ta sống như một kẻ đă chết.

Cái chết không bao giờ có thực:
Để trở lại với ư nghĩa sống chết. Tôi muốn hỏi, giữa ban ngày, các bạn có thấy mặt trăng không?
- Các sinh viên trả lời: Dạ,ï không thấy, v́ mặt trăng đang ở phía khác của địa cầu.
-T.T Thái Ḥa: Như vậy, ban ngày ta không nh́n thấy mặt trăng, chứ không phải là không có mặt trăng trong không gian. Và ban đêm ta không thấy mặt trời, chứ không phải là không có mặt trời trên không gian. Cũng vậy, ta chết có nghĩa là ta ẩn khuất ở mặt này mà ta tồn tại ở mặt kia. Ta chết, nghĩa là ta đang vắng mặt ở nơi này, mà ta đang có mặt ở nơi kia. Nhưng, sự có mặt của ta ở nơi kia, hạnh phúc hay khổ đau tuỳ thuộc vào hành động của chúng ta khi ta đang có mặt ở nơi này. Cho nên, những người tu theo Phật giáo không sợ sống - chết mà chỉ sợ rằng, ḿnh sống không đẹp, không hết ḷng trong từng khoảnh khắc của sự sống, và không có những hành động cao thượng trong từng khoảnh khắc của sự sống ấy. Ta hăy thanh thản để sống và sống cho hết ḷng, v́ cái chết không bao giờ có thực. Chết là để tiếp tục sống mà thôi. Ban ngày các bạn hăy nh́n lên bầu trời, các bạn không t́m đâu ra dấu vết của mặt trăng, nhưng mặt trăng vẫn có mặt trong không gian và hiện đang tỏa chiếu ở bên kia bán cầu. Vậy, các bạn nh́n thấy sự sống chết của mặt trăng như thế nào, th́ các bạn cũng có thể h́nh dung ra được sự sống và chết của các bạn!

Nguyên cớ của cơn giận:
Các bạn có khi nào giận không?
- Dạ có.
- Tại sao các bạn giận hờn?
- Bởi v́ cháu không làm được một việc ǵ đấy v́ có người lớn hơn ngăn cản cháu.
Như vậy trong đời sống các bạn giận ai?
- Giận chính phủ- Mathew Miller trả lời.
- Giận cha mẹ- Andrew Kalaris đáp.
- Giận anh chị - Có sinh viên nói. C̣n Giáo sư Maya Whiteley: Tôi giận chính ḿnh.
- Giận bạn bè, giận con người - Có sinh viên nói.
- Giận gia đ́nh – Có sinh viên nói.
- Khi nào cháu giận th́ cháu giận tất cả – Có sinh viên nói.
- T.T Thái Ḥa: Các bạn biết không, sống mà có sự giận dữ ở trong con người ḿnh, th́ chính ḿnh tự đánh mất hạnh phúc. Và cơn giận của chúng ta tự tiêu diệt sự sống của chúng ta. Tại sao các bạn lại giận chính phủ, tại sao các bạn lại giận cha mẹ của các bạn? Tại sao các bạn lại giận chính bạn bè của các bạn? Tại sao các bạn lại giận con người, tại sao các bạn lại giận chính ḿnh?
- Các sinh viên: Tại v́ những người ấy làm cho cháu đau khổ.
- T.T Thái Ḥa: Thế th́ có khi nào các bạn giận người yêu của ḿnh chưa?
-Giáo sư Maya Whiteley: Dạ có.
- T.T Thái Ḥa: Chúng ta sống với một tâm hồn bất măn, th́ chúng ta hết bất măn cái này, chúng ta lại bất măn cái khác. Nhưng mà các bạn đă có phương pháp để chuyển hóa cơn giận của ḿnh chưa?
- Các sinh viên: Dạ chưa.
- T.T Thái Ḥa: Các bạn chưa có phương pháp phải không? C̣n giáo sư Bob Lesser có chưa?
-Bob Leser: Dạ, có rồi.
- T.T Thái Ḥa: Thế th́ khi bạn giận, bạn làm thế nào, có thể chia sẻ cho những người xung quanh.
- Bob Leser: Tôi ngồi thiền.
- T.T Thái Ḥa: C̣n giáo sư Maya Whiteley th́ sao?
- Maya whiteley: Tôi không ngồi thiền mà tôi tự t́m đến một nơi thật yên tĩnh, trong khu rừng chẳng hạn.
-T.T Thái Ḥa: Các bạn thấy không, hạt giống giận dữ luôn luôn có mặt trong đời sống của mỗi chúng ta và cướp mất đi hạnh phúc của chúng ta, thế nhưng không có trường đại học nào dạy cho chúng ta những phương pháp chuyển hóa cơn giận cả. Người ta chỉ dạy cho các bạn cách làm ra tiền, người ta biến các bạn trở thành chuyên viên, chuyên gia, người ta có thể biến các bạn trở thành nhà bác học, nhà khoa học, nhưng mà sự tích lũy kiến thức càng nhiều chừng nào, th́ cơn giận của chúng ta càng sắc bén và tinh tế chừng đó.
Các bạn thử nghĩ, khi một ông vua giận dữ th́ muôn dân của ông như thế nào? Một vị tổng thống của một quốc gia nổi giận th́ quốc dân của ông thế nào và những người thuộc cấp đang phụ tá ông sẽ như thế nào? Và các bạn là những nhà giáo sư và các sinh viên, các bạn sẽ thấy, khi hiệu trưởng trong trường của ḿnh nổi giận hoặc giáo sư, giáo viên nổi giận th́ học sinh và sinh viên như thế nào? Và, trong đời sống gia đ́nh, cha mẹ của chúng ta nổi giận th́ con cái như thế nào? Và khi một cặp t́nh nhân thương nhau, rồi bất chợt nổi giận, th́ t́nh yêu của họ sẽ như thế nào?
Mọi sự khổ đau trong cuộc sống của chúng ta đều là nạn nhân của sự giận hờn. Như vậy, tuổi trẻ của chúng ta phải đặt lại vấn đề; tại sao trong chúng ta đều có cơn giận, đều có sự bực bội, trách móc, nhưng tại sao trong các học đường không đưa phương pháp chuyển hóa cơn giận, chế ngự cơn giận vào học đường để giáo dục mà ổn định đời sống con người!. Phật giáo sẽ giúp cho các bạn chuyển hóa cơn giận bằng những phương pháp sau đây:
- Khi ḿnh nh́n một đối tượng mà h́nh sắc của đối tượng đó làm cho ḿnh không bằng ḷng th́ cơn giận của ḿnh nổi lên. Khi ḿnh nghe một âm thanh, mà âm thanh đó không đáp ứng được nhu cầu ở trong ḷng ḿnh, th́ ḿnh nổi giận lên. Có khi ḿnh có nhu cầu nơi đối tượng một điều ǵ đó, mà đối tượng không đáp ứng đúng nhu cầu của ḿnh, th́ cơn giận của ḿnh sẽ nổi lên. Có khi ḿnh uống một ly nước hoặc ăn một thực phẩm nào đó, mà ly nước hay thực phẩm đó không đáp ứng được sự khát khao của chính ḿnh, th́ cơn giận trong ḿnh nổi lên. Có khi ḿnh nhu cầu t́nh cảm từ một người, mà không được người ấy đáp ứng, th́ cơn giận trong ḿnh nổi lên. Có phải cơn giận của các bạn khởi lên từ những điểm như vậy không?
-Các sinh viên: Dạ, đúng vậy.

Nh́n sâu để chuyển hóa:
-T.T Thái Ḥa: Khi nào cơn giận của các bạn nổi từ những nguyên cớ như vậy, th́ xin các bạn hăy uốn lưỡi ấn lên nóc họng, rồi tập trung tâm ư theo dơi hơi thở. Các bạn thở vào thật sâu và thở ra từ từ. Các bạn thở như vậy đến hai hoặc ba mươi lần, cơn giận của các bạn sẽ từ từ lắng xuống, các bạn có thể làm chủ được tâm ư của các bạn trong những giây phút ấy
. Sau khi cơn giận đă hoàn toàn lắng xuống, nếu các bạn là người giận chính phủ, các bạn sẽ quán chiếu như thế nầy: “ Chính phủ là ai, có phải đó là những người đang giữ ǵn và nắm giữ quyền lực quốc gia không? Nếu quả thực họ là như vậy, th́ đó là những người mà trong đời sống của họ gặp khá nhiều khó khăn, họ phải đối đầu nhiều mặt phức tạp của xă hội, họ không có th́ giờ để nh́n lại chính họ, họ thực sự không có tự do, đi đâu cũng sợ hăi và đề pḥng, nên họ là những đáng thương hơn là đáng trách. Chúng ta nh́n nhận vấn đề vừa thực tiễn và vừa sâu sắc như vậy, th́ cơn giận của chúng ta đối với những người làm chính phủ sẽ được chuyển hóa”. Nếu các bạn là những người có sự giận hờn và trách móc cha mẹ, th́ xin các bạn hăy ngồi thật yên lắng, theo dơi hơi thở vào thật sâu và thở từ từ khoảng hai hoặc ba mươi lần, sau đó các bạn sẽ quán chiếu như thế nầy: “ Cha mẹ của chúng ta là ai, có phải là những người đă từng sinh ra ta và nuôi dưỡng ta, tạo mọi điều kiện cho ta ăn học và tác thành mọi sự nghiệp cho ta không, nếu cha mẹ ta không phải như vậy, th́ làm sao có ta ngày nay? Trong quá tŕnh sinh ra ta, nuôi dưỡng ta, tác thành cho ta thành người khôn lớn, cha mẹ ta cũng đă có nhiều lo lắng và sợ hăi, và quư vị cũng đă gặp nhiều khó khăn, từ chính bản thân của mỗi người, từ sự phối hợp giữa hai người, từ gia đ́nh, ḍng họ và từ nhiều mặt khác của xă hội,…nên có khi cha mẹ của chúng ta lại phải gay gắt với chúng ta, hẳn đó cũng là chuyện đương nhiên thôi. Nên, chúng ta phải nh́n nhận vấn đề vừa thực tế và vừa sâu sắc như vậy, th́ những sự giận hờn, trách móc của ta đối với cha mẹ ta dần dần sẽ được chuyển hóa”.
Nếu các bạn giận bạn bè hoặc con người, th́ xin các bạn hăy ngồi yên lắng để theo dơi hơi thở, sau đó tâm của các bạn sẽ được định tĩnh, rồi các bạn sẽ chiêm nghiệm như sau: “ Bạn bè của ta là những người đă từng đồng sự với ta, đă cùng với ta chia sẻ những nỗi vui buồn, tuy nhiên họ vẫn có những nỗi khó khăn riêng của họ từ bản thân, gia đ́nh, ḍng họ và xă hội, nên họ cũng không thể nào đáp ứng được hoàn toàn những nhu cầu của ta, cũng có khi họ phải nói dối với ta. Và chính ta cũng vậy, ta cũng có những khó khăn của chính ta, như bạn bè của ta đă từng khó khăn, và ta cũng đă nhiều lần nói dối với bạn bè ta hoặc cũng đă nhiều lần làm cho bạn bè ta nổi giận. Khi ta nh́n sâu vào đời sống của bạn ta và ta hiểu như vậy, th́ sự giận hờn và trách móc của ta đối với bạn ta từ từ được chuyển hóa”. Và nếu các bạn giận hờn con người, th́ các bạn hăy nh́n sâu vào đời sống của con người để thấy những điểm tích cực cũng như những điểm khó khăn của chính nó, để cho cơn giận của bạn đối với họ cũng từ từ được chuyển hóa.
Nếu bạn nào có sự giận hờn đối với người yêu của ḿnh, th́ các bạn cũng hăy ngồi yên lắng, theo dơi hơi thở để cho tâm tư lắng yên, sau đó các bạn hăy quán chiếu như thế nầy: “ Ta đến với người yêu, bằng những nhu yếu vật chất, bằng những nhu yếu của bản năng, bằng những nhu yếu của t́nh cảm, hay bằng những nhu yếu của tri thức,… Và dù ta đến với người yêu bằng bất cứ những nhu yếu nào, th́ người yêu của ta cũng chỉ có thể đáp ứng được phần nào trong những nhu yếu của ta mà thôi. Người yêu của ta cũng có những khó khăn từ bản thân, gia đ́nh, ḍng họ, bạn bè và xă hội. Khi quán chiếu thâm sâu như vậy, các bạn từ từ sẽ chuyển hóa được cơn giận của các bạn đối với người yêu”.
Và, giáo sư Maya Whiteley lại nói là giận chính ḿnh, vậy xin giáo sư hăy nh́n sâu vào chính ḿnh để thấy và biết như sau: “H́nh sắc nầy không phải là tôi, tôi không phải là h́nh sắc nầy, nên tôi không bị buộc ràng bởi chúng, tôi là sự sống vô tận trong mọi không gian và ḍng sống vô tận trong mọi thời gian; các cảm giác nầy không phải là tôi, tôi không phải là những cảm giác nầy, nên tôi không bị buộc ràng bởi chúng, tôi là sự sống vô tận trong mọi không gian và ḍng sống vô tận trong mọi thời gian; những tri giác nầy không phải là tôi, tôi không phải là những tri giác nầy, nên tôi không bị buộc ràng bởi chúng, tôi là sự sống vô tận trong mọi không gian và ḍng sống vô tận trong mọi thời gian; những hạt giống đang hiện khởi và vận hành trong tâm thức nầy không phải là tôi, tôi không phải là những hạt giống đang hiện khởi và vận hành trong tâm thức nầy, nên tôi không bị ràng buộc bởi chúng, tôi là sự sống vô tận trong mọi không gian và ḍng sống vô tận trong mọi thời gian; các nhận thức nầy không phải là tôi, tôi không phải là các nhận thức nầy, nên tôi không bị ràng buộc bởi chúng, tôi là sự sống vô tận trong mọi không gian và là ḍng sống vô tận trong mọi thời gian. Các bạn hăy quán chiếu thường trực và sâu xa như vậy, th́ các bạn sẽ chế ngự và chuyển hóa được những cơn giận khởi lên ở nơi chính bạn do những h́nh sắc, do những cảm giác, do những tri giác, do những chủng tử hiện khởi và vận hành trong tâm thức và do những nhận thức sai lạc ở nơi chính bạn đem lại”.

Thiên đàng và hạnh phúc:
Như vậy, bây giờ chúng tôi muốn nói với quư vị rằng, ta sống có hạnh phúc, khi trong tâm ta không c̣n có sự giận hờn ai cả, mà chỉ có t́nh thương thôi. Ta sống như vậy th́ ở đâu và bất cứ lúc nào ta cũng có hạnh phúc. C̣n nếu ta sống với tâm tư đầy giận hờn, trách móc, th́ ở đâu chúng ta cũng đau khổ cả. Các bạn nên nhớ, chúng ta sống với tâm tư đầy giận hờn và trách móc, th́ ta không bao giờ lên được thiên đàng; bởi v́ thiên đàng, nơi đó vắng mặt sự giận hờn và trách móc. Như vậy, ta muốn lên thiên đàng th́ ta phải đi bằng con đường nào? Ta không thể đi bằng con đường van xin và quỵ lụy, mà ta hăy đi bằng con đường chuyển hóa cơn giận của chúng ta và phát triển sự thương yêu rộng lớn. Như vậy, thiên đàng là ǵ? Thiên đàng là một cơi mà nơi đó chỉ có t́nh thương, sự hiểu biết, sự bao dung mà không bao giờ có mặt của sự giận hờn, trách móc và khổ đau. Vậy, các bạn có ǵ thắc mắc không?
-Các sinh viên: Trong Phật giáo có thiên đàng không?
-T.T Thái Ḥa: Phật giáo có cơi cực lạc. Thiên đàng là cơi của các tôn giáo bạn.
-Các sinh viên: Niết Bàn có phải là Thiên đàng không?
-T.T Thái Ḥa: Các bạn không nên hiểu Niết Bàn theo nghĩa Thiên đàng trong ư nghĩa của các tôn giáo bạn. Niết Bàn là thế giới của tâm hồn vắng mặt hoàn toàn những hạt giống gây ra khổ đau và hậu quả của nó. Cho nên, chúng ta không phải đợi đến khi chết đi mới đến Niết Bàn. Ta đến với Niết Bàn ngay trong đời sống này, bằng một tâm hồn vắng bặt hoàn toàn những hạt giống sầu muộn và khổ đau. Bởi vậy, các bạn phải hiểu rằng, Niết Bàn không phải là một sự hứa hẹn ở thế giới bên kia, mà nó ở ngay nơi thân tâm nầy và bây giờ. Đó là điểm khác biệt giữa Phật giáo và các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác đều hứa hẹn với tín đồ của họ là phải làm những điều tốt đẹp trong hiện tại, để tương lai sau khi chết, họ sẽ được lên Thiên đàng, hay đi về với thế giới bên kia có nhiều hạnh phúc và an lạc.
Nhưng, đối với đạo Phật không hứa hẹn như vậy. Đạo Phật nói với chúng ta rằng, chúng ta làm những ǵ tốt đẹp trong đời sống hiện tại này, th́ chúng ta cũng có thể gặt hái kết quả tốt đẹp đó ngay ở đây, hoặc chúng ta cũng có thể đi tới Niết Bàn ngay trong đời sống hiện tại này, chứ không phải đợi đến sau khi chết. Vậy, các bạn có hiểu không? 

Cái chuông bị đánh:
-Các sinh viên: Thưa Thầy, thế th́ khi nước Pháp xâm chiếm Việt Nam, người Việt Nam phản ứng lại, dưới con mắt của tu sĩ Phật giáo Thầy nghĩ như thế nào?
-T.T Thái Ḥa: Trước khi trả lời câu hỏi nầy, xin các bạn hăy cùng chúng tôi nghe tiếng chuông.( tiếng chuông ngân lên)
-T.T Thái Ḥa: Sau khi ngồi yên lắng nghe tiếng chuông xong, các bạn đă nhận ra được điều ǵ ở nơi tiếng chuông ấy? (Không có một ai lên tiếng.)
-T.T Thái Ḥa: Các bạn thấy không? Nếu cái chuông không bị đánh, th́ tiếng chuông sẽ không ngân lên. Như vậy, có tiếng chuông ngân lên là do cái chuông bị người khác đánh. Bị đánh mà ngân lên, hay bị áp bức mà phản ứng, đó là quy luật tự nhiên của mọi sự sinh tồn.

Do đó, dân tộc Việt Nam bị dân tộc Pháp xâm chiếm, nên đă phản ứng lại, đó chỉ là quy luật sinh tồn rất tự nhiên của một dân tộc. Và trên thế giới không có một dân tộc nào bị xâm lăng bởi một dân tộc khác, mà dân tộc ấy không phản ứng, dưới h́nh thức nầy hoặc h́nh thức khác. Trong quá khứ nước Ấn Độ đă từng bị Anh quốc xâm lăng, Thánh Gandhi đă lănh đạo dân Ấn phản ứng bất bạo động đối với chính phủ Anh, buộc chính phủ Anh quốc phải trả lại sự độc lập cho quốc dân Ấn. Và trong quá khứ Anh quốc cũng đă từng xâm chiếm Hoa Kỳ, và cũng đă bị nhân dân Hoa Kỳ phản ứng, nên sau đó, Anh quốc cũng phải trả lại sự độc lập cho Hoa Kỳ,…
Với ư thức tự tôn dân tộc, nên đất nước này đi xâm lăng đất nước kia và chiến thắng đất nước kia, để đem lại vinh quang cho đất nước ḿnh, điều đó dưới cái nh́n của Phật giáo đều là vô minh cả; đều là những việc làm không có ǵ gọi là thông minh hết.
Ḿnh đem lại vinh quang cho dân tộc ḿnh bằng chiến thắng bạo lực, vũ lực, th́ đó không phải là vinh quang đích thực. Chiến thắng đó, dưới cái nh́n Phật giáo là một sự thất bại. Bởi v́ ḿnh đă hy sinh bao nhiêu công sức, tài nguyên và nhân mạng để làm chuyện đó, trước hết là thiệt cho chính đất nước đi xâm lăng. Bạn tự nghĩ, bạn chuẩn bị đánh ai, người bị bạn đánh, người ấy bị khổ đau ít; c̣n bạn chuẩn bị đi đánh người khác, th́ bạn luôn nơm nớp lo sợ, v́ tính toán, nên thời gian khổ đau của bạn nhiều hơn. Khi bạn đánh thắng người kia, th́ bạn vui một chốc lát thôi, c̣n sau đó bạn hoàn toàn đề pḥng và lo lắng người kia sẽ trả thù. Cho nên, sự chiến thắng giữa quốc gia này với quốc gia khác bằng bạo lực, đó là một sự chiến thắng ngu muội, một sự chiến thắng ở trong sự thất bại. Do đó, dưới cái nh́n của Phật giáo, kẻ thắng hay người bại đều là con người. Tất cả chúng ta đều là con người, chúng ta phải đi tới ôm nhau để tạo ra sự sống với nhau. Bởi vậy, sự giáo dục của Phật giáo không đời nào giáo dục sự đấu tranh bằng bạo lực.
Sự giáo dục của Phật giáo khi nào cũng đề cao sự thương yêu, sự thông cảm và bao dung; và con người phải nh́n nhau bằng đôi mắt nhân ái. Chúng ta phải thấy trong trái tim của giáo sư Bob Lesser có nhà sư Thái Ḥa, trong trái tim của nhà sư Thái Ḥa có mặt của Bob Lesser, trong trái tim của giáo sư Maya Whiteley có nhà sư Thái Ḥa và trong trái tim của nhà sư Thái Ḥa có chất liệu của giáo sư Maya Whiteley ở trong. Cho nên, chúng ta nghĩ rằng, làm cho người khác đau khổ để ḿnh có hạnh phúc, đó là suy nghĩ sai lầm; và ḿnh nghĩ rằng, ḿnh sẽ đi chiếm một quốc gia khác để làm cho quốc gia ḿnh vinh quang; đó là một quan niệm sai lầm của người lănh đạo đất nước. Có thể trong thế kỷ 21 này, chúng ta làm thế nào đó để con người khắp mọi quê hương trên trái đất này đều nh́n nhận ra rằng, chúng ta là con người, chúng ta rất cần sự có mặt của nhau và rất cần nh́n nhận sự tích cực của nhau.
Trong con người chúng ta, ai cũng có nước mắt cùng mặn và máu cũng đỏ. Ai cũng ham sống và sợ chết. Ai cũng muốn hạnh phúc và an lạc. Chúng ta cần phải nói với nhau như vậy, chúng ta cần phải giáo dục cho nhau biết như vậy. Chúng ta cần phải hướng dẫn cho nhau như vậy. Chúng ta sẽ xây dựng ngôi nhà cho cả thế giới loài người sống trong ḥa b́nh.

Nuôi dưỡng ḥa b́nh:
Để nuôi dưỡng điều ấy, trong Phật giáo chủ trương ăn chay. Ăn chay có khả năng chuyển hóa cơn giận và dục vọng của chúng ta tận gốc rễ. V́ thịt của loài vật chứa đầy những sinh hoạt theo bản năng, dục vọng của thú tính và giận dữ. Loài người chỉ có văn minh thật sự, khi nào con người biết ăn chay. Và thế giới của loài người có ḥa b́nh thật sự, khi nào con người biết ăn chay. Là những người trẻ, các bạn thử nghĩ, ḿnh có thể chấp nhận một người lớn ăn hiếp một trẻ thơ; một người có sức mạnh đánh một đứa trẻ được không? Công lư của sự sống không ai chấp nhận như thế cả. Chúng ta có thể chấp nhận một người đàn ông vạm vỡ đánh một người phụ nữ yếu đuối không? Người lớn mạnh đánh một đứa trẻ nhỏ, hay đánh một người yếu đuối, đó là một sự tàn nhẫn. Đó là một hành động phi đạo đức. Thế th́ các bạn nghĩ như thế nào, khi con người có trí năng cao như thế này, với khoa học hiện đại như thế này, mà chúng ta lại đánh vào bầy gà, đánh vào con chó, đánh vào những loài súc vật nhỏ bé với trí năng của chúng rất thấp và sự bảo vệ của chúng không có là bao, để chúng ta giết chúng mà ăn thịt. Và các bạn biết, khi một người lớn đánh người nhỏ, hay con người đánh loài súc vật, giết loài vật để ăn, th́ sự giận dữ của người nhỏ như thế nào, sự giận dữ của loài vật đó như thế nào đối với chúng ta?
Do đó, ăn chay là nuôi dưỡng đức tính thương yêu trong chúng ta, đem lại sự an lạc và che chở cho muôn loài. Nên, ăn chay là một nét văn hóa, một vẻ đẹp trong đời sống con người. Như vậy, trong đời sống các tu sĩ Phật giáo Đại thừa Bắc tông ăn chay, không những để chuyển hóa cơn giận giữa ḿnh và mọi loài mà c̣n là để phát triển t́nh thương, bảo vệ và tôn trọng sự sống, ban bố sự không sợ hăi đến cho muôn loài. Chiến tranh và ḥa b́nh đều có mặt ngay trong mỗi bữa ăn của chúng ta. Thiên đàng hay địa ngục cũng có mặt ngay trong mỗi bữa ăn của chúng ta. Nên, ăn chay trong Phật Giáo là một sự lựa chọn, một sự tự nguyện có ư thức cấp cao mà những loài sinh hoạt theo bản năng hoặc những người sinh hoạt theo nghiệp chủng không thể thực hiện nổi. Các loài vật ăn cỏ không phải là ăn chay, v́ chúng ăn theo bản năng hoặc ăn theo nghiệp mà không phải ăn bằng ư thức tự nguyện. Ăn chay bằng ư thức tự giác và tự nguyện mới gọi là ăn chay đích thực.
Như vậy, các bạn thấy, chúng ta có sức mạnh, chúng ta có trí tuệ, chúng ta có trí năng mà dùng sức mạnh, dùng trí năng cao cấp đó để ức hiếp những người yếu đuối hơn ḿnh, những loài vật nhỏ bé hơn ḿnh, th́ quư vị nên biết rằng, chính sức mạnh đó là sức mạnh tàn ác, trí năng đó là trí năng mang chất liệu không lành mạnh. Và các bạn thấy, trên trái đất này một quốc gia mạnh về bạo lực, vũ khí, khoa học kỹ thuật tấn công vào một quốc gia yếu về khoa học kỹ thuật là hành động phi nhân bản, phi đạo đức. Nhưng mà các bạn thấy,
không có sức mạnh nào có thể mạnh hơn sức mạnh vô thường, chính sức mạnh vô thường nầy đưa tất cả chúng ta đi đến sự hủy diệt mà không có một sức mạnh nào có thể cản nổi. Sự hủy diệt không cần chúng ta mời gọi, chúng không đến với tất cả chúng ta từ bên ngoài, chúng đă có mặt một cách tự nhiên trong đời sống của mỗi chúng ta, chúng ta cần phải ư thức cho được điều đó, để chúng ta sống cho thật có ư nghĩa và cho có nét đẹp của con người.

Tôi cần sự hiểu biết về hơi thở:
Trong thế kỷ 21 này, chúng ta làm thế nào đó để tạo ra sự quân b́nh cho thế giới con người, bằng cách chúng ta trao đổi những nhận thức, trao đổi văn hóa, trao đổi tôn giáo, trao đổi khoa học kỹ thuật, trao đổi thương mại để tất cả các quốc gia trên thế giới đều có sự quân b́nh như nhau. Đất nước này phải giúp đỡ đất nước kia, đất nước kia phải giúp đỡ đất nước này. Đó là t́nh thương yêu mà giới trẻ của chúng ta ở thế kỷ này phải làm cho bằng được. Tất cả chúng ta đều là sứ giả của t́nh thương. Các bạn có thấy không, hai người thương nhau, mà giận nhau thôi, đă làm cho ḿnh khổ đau rồi, kéo theo thêm đau khổ cho bạn bè của ḿnh, cha mẹ của ḿnh cả hai phía. Mới chỉ hai người thôi, mà đă là như thế, huống chi là sự giận hờn giữa hai quốc gia, th́ sẽ kéo thêm rất nhiều khổ đau của hàng trăm triệu người. Và không những hàng trăm triệu người trong một thế hệ, mà c̣n nhiều thế hệ về sau nữa.
Do đó, đạo Phật nói cho tất cả chúng ta rằng, mọi người trên trái đất nầy đều là anh em. Tất cả chúng ta đều là người con của đức Phật. Bởi v́ trong mỗi chúng ta đều có Phật tánh. Chúng ta phải phát triển Phật tánh ở trong mỗi chúng ta, để nuôi dưỡng con người của chúng ta, khiến cho tất cả chúng ta, cùng đi tới với nhau không có ǵ ngăn ngại nữa cả. Và để cho chúng ta có điều kiện chăm sóc các loài thú vật thấp kém hơn chúng ta. Và chúng ta có th́ giờ để bảo vệ sự an toàn vô nhiễm của ḍng sông, của biển cả, của núi rừng,… Chúng ta có khả năng để chăm sóc luôn bầu khí quyển mà chúng ta đang thở. Chúng ta cần một không khí lành mạnh để thở và sống. Chúng ta không thể sống hạnh phúc, nếu ta không có hơi thở và không khí. Tôi cần hơi thở và không khí lành mạnh hơn cần chủ nghĩa. Tôi cần hơi thở và không khí lành mạnh hơn cần cái gọi là vinh danh chủ nghĩa dân tộc. Có chủ nghĩa dân tộc, có chủ nghĩa tôn giáo mà không có hơi thở và không khí, th́ mọi chủ nghĩa kia đều trở thành vô nghĩa với tôi, với tất cả mọi người, phải không các bạn? Hơi thở đối với tôi là Thượng Đế. V́ hơi thở là khởi điểm của sự sống và là căn để phát triển sự sống. Không có hơi thở các bạn không tài nào có được sự sống. Vậy, các bạn hăy tiếp xúc với hơi thở mỗi ngày th́ mỗi ngày các bạn đều tiếp xúc được với Thượng Đế. Không có một nhà Thần học nào định nghĩa Thượng Đế là hơi thở cả, mà đó chỉ là định nghĩa của Nhà sư Thái Ḥa thôi. Và Phật là ǵ? Phật là Người đă đạt đến sự tự tại đối với mọi hơi thở. Và Ngài biết một cách tường tận tác nhân, tác duyên, bản chất, h́nh loại, tác dụng, kết quả cũng như ngọn ngành và gốc rễ của mọi hơi thở. Như vậy, các bạn thấy không, hơi thở hết sức hệ trọng và thân thiết với chúng ta mà chúng ta không biết, thử hỏi chúng ta biết cái ǵ?
Cho nên, đạo Phật giúp cho chúng ta thấy rơ hiện thực mà chúng ta đang sống là cái ǵ. Nên, trước đó chúng tôi đă nói với các bạn, phần nhiều chúng ta chuẩn bị để sống mà không có ai chịu sống cả. Cho nên, chúng ta sống như một bóng ma trên trái đất. Chúng ta thở có ư thức th́ sự sống của chúng ta thật có ư nghĩa và trên đầu của chúng ta bầu trời vẫn măi c̣n xanh!
Xin cảm ơn các bạn đă lắng nghe và đă có những câu hỏi thật thú vị, xin chào các bạn và hẹn có dịp sẽ gặp lại.
Các Giáo Sư , các sinh viên Hoa Kỳ và Anh quốc đă cảm ơn T.T Thái Ḥa một cách chân thành và sung sướng, sau hơn hai tiếng rưỡi đồng hồ ngồi yên lặng trao đổi và lắng nghe, họ chào tạm biệt và hẹn sẽ gặp lại trong một dịp khác.

Tăng sinh Từ Niệm phiên tả.

THÍCH THÁI H̉A (Mây Trắng Hỏi Đường Qua 2)

Vào 14:24 Ngày 30 tháng 3 năm 2011,

 Houng Nguyen <houng.nguyen@yahoo.de