Họp Thông Thiên Học ngày 8 tháng 12 năm 2012

 

[12/8/2012 6:05:32 PM] Thuan Thi Do: http://www.youtube.com/watch?v=IaDOkMEK4uk

[12/8/2012 6:57:31 PM] minh546melinh nguyen: Từ xưa, nhiều môn phái Vơ thuật và các trường phái Đông y đều nhấn mạnh việc luyện Khí công là phương pháp chủ yếu để ǵn giữ và tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, cũng có những truyền thuyết về các khả năng gần như siêu việt của Khí công được nhiều người nói tới. Chẳng hạn như trong đoạn trích dẫn sau đây : 

“…Chỉ thấy cụ Lưu Văn Khanh cất bàn tay trái lên, một luồn hào quang màu hồng như tia sáng mặt trời từ tay cụ phóng ra. Đó chính là công phu nổi tiếng “Vơ Đang long môn thất ất kim thích chưởng”. Tiếp đó, cụ lại biểu diễn “Hắc phong chưởng”: Một luồng khí sắc đen lại từ huyệt Lao Cung của bàn tay trái phóng ra tựa như một luồng khói đen, khiến mọi người chứng kiến sửng sốt kinh ngạc và thán phục. “Mai hoa chưởng” của cụ lại càng tinh diệu hơn nữa. Một luồng khí sắc trắng như khói từ tay cụ phóng ra kèm theo âm thanh “vù vù”, khiến hơn 200 con người hâm mộ đứng xem lặng người kinh ngạc và sau đó hoan hô vang dậy…Cụ Lưu cười ha hả nói : “Các vị vất vả quá và đă có vẻ mệt nhọc lắm rồi, để tôi giúp các vị bổ khí một chút”. Nói rồi cụ cất bàn tay lên lần lượt hướng tới mồm của ba người phóng ba lần “Dược vương chưởng”. Ba người điều cảm thấy một luồng khí có khí vị rất đậm của Trung dược từ khoang miệng lan tỏa khắp thân thể. Sau đó liền cảm thấy toàn thân thư giăn nhẹ nhàng, tinh thần thư thái sảng khoái vô cùng…”(Khí công-các kỳ nhân đương đại, Thiên Tùng biên dịch, Nhà xuất bản Thể dục thể thao, Hà Nội, 1990, trang 6-7) là một trong nhiều câu chuyện kể về khả năng siêu việt của khí công gần như là huyền thoại ! Bởi trong thực tế vẫn chưa có những luận cứ khoa học nào giải thích một cách minh bạch và tường tận về các khả năng sử dụng Khí công như vậy. Thái độ của những con người đang chuẩn bị hành trang bước vào thế kỷ XXI không nên vội phê phán về các huyền thoại khí công như vừa kể, mà hăy gác nó qua một bên, chờ đợi kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học.

[12/8/2012 7:11:20 PM] Thuan Thi Do: CHƯƠNG THỨ HAI 

PHẬN SỰ CỦA CÁI VÍA 

      Cái vía có ba phận sự.  Một là : giúp cho xác-thịt biết cảm động.  Hai là: bắt cầu cho linh-hồn thông thương với cơi Trần.  Ba là: làm một thể riêng hiểu biết và hành-động trên cơi Trung-Giới như xác-thịt ở cỡi Trần.

GIÚP CHO XÁC-THỊT BIẾT CẢM-ĐỘNG 

      Ḿnh cảm-động là nhờ cái vía.  Không có cái vía th́ ḿnh không biết đau đớn, vui vẻ, sung-sướng, buồn, giận, ghen-ghét, ham muốn, vân vân… 

      Những h́nh dạng tiếng tăm nhờ sanh-lực, truyền vô xác-thịt bằng những cách rung-động, nếu không có cái vía đổi những cách rung-động đó ra sự cảm-giác th́ ta không biết xúc-động là sao.

       Tôi xin đem những cách thí-nghiệm của ông Hector Durville ra đây để chứng chắc. 

NHỮNG SỰ THÍ NGHIỆM CỦA ÔNG HECTOR DURVILLE 

1---SỰ ĐAU ĐỚN HAY LÀ SỰ ĐỘNG DẠ 

      a)  Ông Hector Durville thâu thần một người đồng-tử làm cho va (ông ấy) ngủ mê rồi cái vía xuất ra (1)   [(1) Xin nhớ lúc nầy cái vía đặc lại].  Ngài lấy một cái h́nh-nhơn bằng sáp để trong cái vía, chất khí làm cái vía người đồng-tử bay qua dính trong h́nh nhơn một chút đỉnh.  Nếu đem h́nh-nhơn  ra chích ở cánh tay th́ đồng-tử đau ở cánh tay, đâm ở chơn th́ đồng-tử nhức ở chơn ; nói tóm lại, bắm ngắt trong ḿnh h́nh-nhơn chỗ nào th́ đồng-tử đau nhức trong ḿnh chỗ nấy. 

      Ví như đem cất h́nh-nhơn trong tủ kín có hơi ấm th́ trong 20, 25 ngày, đem ra châm-chích đồng tử c̣n biết đau ; c̣n để ra ngoài gió, thanh-khí bay đi lần lần trong 6, 7 ngày hết dùng được nữa. 

      Nếu trong lúc cái vía xuất ra mà châm-chích trong ḿnh người đồng-tử th́ va không biết đau.  Cũng như lúc chụp thuốc mê cái phách ra ngoài lôi cái vía đi theo cho nên người ta mổ xẻ người bịnh mà xác-thịt có đau ở đâu.  Nếu đau th́ nó vùng-vẩy dữ-dội rồi. 

      C̣n nhiều cách thí-nghiệm khác nữa. 

      b)  Có một lần ông Hector Durville mời vài người bạn tới cắt nghĩa cách xuất vía và sự thử h́nh-nhơn.  Xong rồi người thơ-kư của Ngài lấy h́nh-nhơn bỏ vô, túi tính đem về nhà học.  Chẳng dè về nhà rồi va đem để ngoài cửa sổ, một hồi quên phứt, đem đóng cửa đi ngủ.  Lúc ấy nhằm tiết đông-thiên, người đồng-tử ở trong nhà va, nửa đêm vùng phát lạnh, rung-rẩy lập-cập.  Uống rượu mạnh, hơ lửa và đấp ba bốn cái mền mà cũng không ấm ; trong năm ngày va nằm liền trên giường rên siết.  Qua ngày thứ sáu bớt bớt, va mới hỏi ông Hector Durville v́ cớ nào vậy ?.  Người thơ-kư mới sực nhớ lại việc va bỏ quên h́nh-nhơn ngoài cửa sổ, nên nói ông H. Durville hay.  Ông hối va về lấy lập tức.  Khi người thơ-kư đem h́nh-nhơn lại rồi đồng-tử hai tay ôm lấy h́nh-nhơn để trên ngực.  Trong 10 phút hết lạnh.  Trong ḿnh va ấm-ấp như cũ v́ va rút hết thanh-khí trong h́nh-nhơn lại rồi.  Tuy vậy mà va c̣n mệt mỏi v́ trong 6 ngày va mất sức rất nhiều. 

       c)  Một lần kia ông H. Durville cầm cái h́nh nhơn trong tay, để cho vài đứa học tṛ thử, đứa th́ bấm-ngắt, đứa th́ quàu-quấu, hết đứa nầy tới đứa kia.  Đồng-tử ở trong pḥng khít một bên đau đớn quá, chịu không nổi mới tông cửa sổ vẹt mấy người coi, chụp lấy h́nh-nhơn.  Giựt ḿnh, ông H. Durville tŕ lại, đồng-tử vựt ngắt phứt cái đầu đi.  Tức th́ va nhào lăn xuống đất hai tay ôm cổ rên la thảm thiết.  Ông H. Durville bỏ h́nh-nhơn vô túi, lại cứu-cấp tức-tốc.  Tới nữa giờ đồng-tử mới tỉnh lại, coi lại cổ va bầm-tím và sưng-vù lên.  Ông H. Durville làm cho va bớt đau một chút mà thôi.  Chừng va ra về thấy bộ thảm-thương lắm.  Từ đó về sau va không hề chịu cho ai làm cái vía của va xuất ra nữa. 

      Tại sao ngắt h́nh-nhơn mà đồng-tử đau ? 

      Ấy là tại trong h́nh-nhơn có một chất-khí làm ra cái vía người đồng-tử.  Hễ cái vía xuất ra rồi và đặc lại, bi bịnh chỗ nào th́ xác-thịt bị bịnh chỗ nấy. 

      ( Xin xem tới chỗ v́ sao đánh cái vía mà xác-thịt không bị bịnh ). 

      d)  Trong tháng Octobre 1907, một ngày kia ông H. Durville (1)  [(1) Xin xem quyển Le Fantôme des Vivants của Ông Hector Durville từ trương 249 tới 309].   Làm cho cô đồng Marthe xuất vía trong pḥng làm việc của ông.  Từ thuở giờ cô đồng không biết cảm hay sổ-mũi là sao.  Ông H. Durville sai cái vía cô đi tới Nénette và M. André qua cái pḥng lạnh-lẻo.  Tức th́ xác-thịt cô đồng phát lạnh, rung rẩy lập-câp.  Ông H. Durville kêu cái vía cô về mà cô cũng không được ấm chút nào.  Ông bèn làm cho cô tỉnh dậy, trong vài phút sau cô Marthe nhảy mủi, ớn lạnh có ṃi bị cảm.  Quả-thật qua ngày sau cô Marthe ho, ăn không biết ngon, ngẹt mủi và nặng đầu : cổ bị cảm thật.

 2---SỰ THẤY 

      A)  Cuối tháng Octobre năm 1907 từ 5 giờ tới 6 giờ chiều, trong tối, có mặt bà Stahl, ông Bonnet, Grand Jean và con tôi Gaston, tôi (2)  [(2) Tôi là ông Hector Durville] thí-nghiệm 2 cách sau nầy. 

      1)  Tôi đưa hồng-hồ tôi cho Gaston ở cách xa cô đồng Edmée lối ba thước, cổ đă xuất vía.  Tôi biểu nó đứng dậy tôi sai vía cô đồng lại gần nó.  Nó nắm chặt đồng-hồ trong tay rồi giơ cánh tay mặt sau ót cái vía cô đồng.  Cô đồng dùng ḿnh rồi nói : “ Tôi thấy một vật trắng và tṛn.  Nó chạy như cái máy, nó làm ra tiếng.  Ấy là tiếng lắc-cắc như một cái đồng-hồ lớn. 

      2)  Tôi bèn móc trong túi 1 cái bao thơ dán kín, tôi đưa cho Gaston, tôi không có nói cho nó hay là ai biết trong đó có cái chi.  Tôi biểu Gaston đưa sau ót cái vía cô đồng.  Cô đồng nói : “Tôi thấy hai vật tṛn như đồng xu”. Tôi bèn hỏi : “ Phải tiền không”.  Cô đồng trả lời : “Phải”. ---Màu ǵ ?---Màu vàng nhưng không phải, ấy là màu vàng đỏ.---Có phải là đồng xu mới không ?---Không, không phải xu, ấy là vàng.  Ở trong bao thơ c̣n ǵ nữa ?---C̣n bạc, ấy là những giấy bạc.

      Măn cuộc rồi người ta mới xé bao thơ trước mặt mấy người chứng: người ta thấy trong đó có 2 tắm giấy bạc và hai đồng 20 quan. 

      B)  Ngày 2 Janvier 1908, lúc 5 giờ rưỡi chiều; những người chứng là M.M. Ed Dubois, Dubet và J. Brien.  Ở trong pḥng thí-nghiệm của ông Hector Durville không thắp đèn, tối thui. 

      Cô đồng tên Léontine. Những người chứng ở cách cô đồng lối 4 thước.  Ông Hector Durville sai vía cô đồng lại gần ông Dubet rồi Ngài xin ông nầy đứng dậy lấy một vật ǵ đưa cho cái vía cô đồng.  Ông Dubet móc trong túi ra một cái dao xếp nắm chặt trong tay mặt rồi mới đưa cho cái vía hỏi thấy cái chi không.  Cô đồng nói : “ Tôi thấy một vật nhỏ, ấy là một cây viết ch́ hay là cái dao xếp”.  Ông..

[12/8/2012 7:35:07 PM] Van Atman: Chi Thuan co astral double ban tieng Anh khong?

[12/8/2012 7:36:56 PM] *** Call ended, duration 1:33:53 ***

[12/8/2012 7:37:37 PM] *** Conference call ***

[12/8/2012 7:47:18 PM] Thuan Thi Do: http://hpb.narod.ru/AstralBodyByPowell-A.htm

[12/8/2012 8:09:50 PM] *** Call ended, duration 32:09 ***

[12/8/2012 8:09:55 PM] *** Conference call ***

[12/8/2012 8:27:02 PM] Thuan Thi Do: http://mp3.zing.vn/bai-hat/A-Di-Da-Phat—Tu-Tu-Ngu-Am-2-Tinh-Tong-Hoc-Hoi/IW70U968.html

[12/8/2012 8:27:37 PM] Thuan Thi Do:

 

http://phaphoiniemphatadida.vn/Default.aspx?moduleId=News&ctlId=DetailNews&CategoryId=29&NewsId=145

[12/8/2012 8:33:17 PM] Thuan Thi Do: http://khicongydaovietnam.wordpress.com/2011/04/19/mucluc_video_baitapkhicong/.

[12/8/2012 9:13:33 PM] *** Call ended, duration 1:03:35 ***