Họp Thông Thiên Học ngày 5 tháng 1 năm 2013

 

[1/5/2013 6:04:58 PM] *** Conference call, no answer. ***

[1/5/2013 7:16:49 PM] Thuan Thi Do:    b)  CHUYỆN BÀ JULIANE COX          

      Một bà già kia tên Juliane Cox được 70 tuổi.  Ngày kia bà tới trước cửa nhà nọ xin ăn, bị một đứa tớ gái xua đuổi.  Bà bèn nó : “Được lắm! tới chạn-vạn con sẽ ăn năng.”

       Trời vừa tối th́ đứa tớ gái đó nhào lăn rên-la thảm-thiết.  Chừng bớt đau, nó mới cầu cứu với những người ở trong nhà : “Ḱa ḱa, bà ăn-mày h́-hợm bả rượt tôi đó.” Nó vừa nói vừa lấy tay chỉ.  Nhưng chẳng một ai thấy bà già đó cả.  Người nhà bèn nói : “Nó thấy tầm-bậy tầm-bạ, thôi hăy để cho chúng ta yên-ổn, đừng la nữa” Một buổi sớm mai kia, nó biết chắc thế nào bà già cũng trở lại, nó bèn lấy cái dao-phay để giữ ḿnh.  Chuyến nầy vía bà già đi với thằng mọi, cả hai lại ép nó uống môt thứ thuốc ǵ của họ đưa cho nó đó.  Nó dùng-dằng không chịu uống ; nó chờ bà già ơ-hờ nó xách dao chém bả.  Mọi người đều thấy cái dao sáng rỡ và máu rơi trên giường nó; liền đó nó mới la lên : “Bà già bị tôi chém trúng bắp-vế.  Hăy đi cho mau lại nhà bả coi” Lập tức người ta mới đi với nó lại nhà bà Juliane Cox.  Người ta gỏ cửa, bà không mở.  Người ta phải phá cửa vô đại trong nhà.  Quả thiệt bắp vế bà bị thương mới băng bó ràng-ràng : Cái miệng vít thương đọ với với lưởi dao th́ bằng nhau.

      Cô tớ chém cái vía bà già mà thấu tới thân thể bả.

      Bà già Juliane Cox bị bắt bỏ tù.  Từ đó về sau cô tớ mới hết bị bả phá nữa.

c)  XUẤT VÍA ĐI “HỘI PHÙ-THỦY”

      Chuyện nầy vốn của ông cố-đạo Trilles thuật lại trong cuốn “Hoa đen, ḷng trắng” (Fleurs noires, âmes blanches) của ông xuất bàn lối năm 1907-1908 ; ông làm chứng chắc sự nầy có thật và xảy ra tại Phi-châu, chớ không phải bịa đặt.

      “Một người Tù-tưởng bộ-lạc Jabikou tên Ngéma Nzago có tài dùng phép trị lành bịnh người và chỉ cách cho người ta làm giàu có nữa. Tù-trưởng lại là bạn thiết của ông cố-đạo Trilles.  Môt ngày kia Tù-trưởng nói với ông Trilles : “Mai nầy có lễ lớn, hết thảy các vị phù-thủy trong miền nầy phải hội tại Cao-nguyên Yemvi, trong một cái làng đă bỏ hoang.”

      Ông Trilles tỏ ư ngạc nhiên v́ từ đó đến Cao-nguyên Yemvi phải mất bốn ngày đường.  Ngéma Nzago bèn nói : “Ông không tin tôi, vậy chiều nầy ông lại cḥi tôi, ông sẽ thấy.” Ông Trilles y như lời hứa, chiều đến th́ thấy Tù-trưởng sửa soạn đi. Muốn thí-nghiệm chắc-chắn, ông mới nói với Tù-trưởng : “Tôi xin cậy Ngài một việc.  Ngài sẽ đi ngang qua làng Nshong, ở dưới chơn Cao-nguyên.  Ngài biết tín-đồ của tôi là Esaba, nó ở đó.  Khi Ngài đi ngang qua nhà nó, Ngài làm ơn nói với nó rằng : “Tôi muốn gặp nó lắm, nó phải lại đây cho gấp và nhớ đem những b́-súng của tôi đă giao cho nó giữ dùm.”

      ---“Được. Chiều nay nó sẽ được tin ông, và mai nó sẽ lên đường.”

      Sau khi thoa cùng ḿnh với một thứ thuốc đỏ hôi mùi tỏi, và ca hát ra bộ tịch th́ một chặp có một con rắn trên mái nhà ḅ xuống quấn cùng ḿnh va.  Va liền nằm ngủ mê-mang như chết ḿnh mẩy cứng đơ.  Ông Trilles lấy cây kim gâm vô thịt th́ không thấy nhúc-nhích.  Trên môi của Tù-trưởng th́ có một chút bọt trắng.  C̣n con rắn đâu mất.  Ông Trilles sợ có sự giả-dối nên ở đó sáng đêm đặng giữ cái xác của Tù-trưởng.  Tới sáng bét bữa sau.  Tù-trưởng lần lần tỉnh-thức.  Va mỡ mắt ra ḍm chung quanh ḿnh coi bộ lơ-láo. Khi va thấy ông Trilles th́ va nói : “Tôi đă thi hành chuyện của ông đă cậy tôi rồi.” Va thuật lại chuyện rất lâu về “Hội phù-thủy.”

      Ba ngày sau, chiều lại th́ tên Esaba tới, đem những b́ súng cho ông Trilles.  Ông hỏi nó : “Con có thấy Tù-trưởng không?---Thưa không, mà tôi nghe tiếng nó ở ngoài cḥi tôi.

      Nó nói : “Cha biểu tôi đem gắp những b́ súng lại cho cha.”

      Trong khi diển-thuyết tại hội Địa-dư thương-măi tại thành Nantes ngày 23 Novembre 1906, ông Trilles có nhắc chuyện nầy nữa.  Năm 1921 ông Paul le Cour có viết cho ông C. de Vesme một bức thơ như vầy : “Tôi hỏi ông Trilles” : “Có con rắn xuống quấn ḿnh Tù-trưởng không? Hay là ông thêm vô cho có vị?”

      Ông Trilles trả lời : “Việc đó có thật như vậy.”

NHỮNG CHUYỆN QUÁI LẠ

a)  MA-LAI RÚT RUỘT

      Bây giờ ít ai nói tới chuyện Ma-lai rút ruột chớ mấy chục năm trước tôi vẫn thường nghe.  Người ta nói rằng : Bọn Ma-lai ban đêm để thân ḿnh nằm trên giường rồi chúng nó đi bằng cái đầu kéo ruột-gan ḷng-tḥng theo.  Chúng nó t́m phẩn người ta ăn, tới sáng th́ về nhà.  Ai bị chúng nó ăn-phẩn th́ ốm o gầy ṃn rồi chết.

      Bởi vậy ở Lèo hay Cao-miên người ta đào lồ đặng sông? Sông rồi th́ lắp đất và lắp chà gai lại. 

      Có người hỏi : “Việc ấy theo ư Ngài có thiệt hay không?”.

      Xin đáp : Nói rằng đi bằng cái đầu kéo ruột gan theo th́ tôi không tin được.

     Chuyện ăn phẩn th́ có lẽ có, bởi v́ có một hạng tinh-quái thấp-thỏi hết sức, người ta gọi là tà Á-rặc.  Mỗi lần chúng nó về nhập-xác chúng nó ăn một bát phẩn : chúng nó trây-trết tùm-lùm cái miệng người xác.  Trước khi cầu chúng nó th́ phải kiếm đồ đó cho sẵn trước; không có chúng nó rầy lắm.  Có lẽ bọn Ma-lai thuộc về hạng nầy.  Ban đêm nó xuất vía đi kiếm đồ đó ăn. Nó sợ chà gai là v́ nếu bị chà gai đâm cái vía th́ cái xác nó bị bịnh.

      Gẫm lại cũng có một phần chơn-lư trong lời người ta nói.

      Tại làm sao nó ăn phẩn ḿnh mà ḿnh bị bịnh ?

     Trong những đồ đạt ḿnh dùng : quần, áo, nón, giày cho đến tóc tai, móng tay móng chơn, nước tiểu và phẩn của ḿnh đều có dính từ-điễn của ḿnh.

     Mấy vị bàn-môn ghét ḿnh mà lấy được một món đồ dùng của ḿnh th́ hại ḿnh dễ như trở tay.

b)  NGƯỜI TA HÓA H̀NH CHÓ SÓI

      Sách tây có nói chuyện người ta hóa h́nh chó sói, chuyện ấy có thật hay không ?

      Bên Âu-châu từ đời Trung-cổ (Moyen age) cho tới thế-kỷ thứ mười chín người ta c̣n tin chuyện “Người ta hóa ra chó sói”, nên đặt chữ Lycanthropie và Loupgarou. Lycanthropie vốn hai chữ Hi-lạp (Grec) nghĩa là chó sói và người (Loup et home).  Những “người chó sói” ban đêm chạy trong rừng và trong đồng cắn phá loài vật và luôn tới người ta nữa.

      Tại sao người ta hoá h́nh chó sói được ?

      Không phải xác-thân họ hoá chó sói mà chính là cái vía họ bị bọn bàn-môn hay tinh-quái làm cho quá ra h́nh thú vật, thường thưởng là chó sói.  Mấy người như vậy ngày thường tánh t ...

[1/5/2013 8:20:06 PM] Thuan Thi Do: http://www.thongthienhoc.com/bai%20vo%20caivia.htm

[1/5/2013 8:20:58 PM] Thuan Thi Do: 

SÁCH BÀN CHIÊM-BAO

      Người ta có làm tự-điển để cắt-nghĩa những điềm chiêm-bao (Dictionnaire des Songes).  Hạng nhứt là chiêm-bao bóng-dáng (rêves symboliques).  Tỷ như nằm chiêm-bao thấy răng rụng th́ thường có nghĩa là một người trong gia-quyến từ-trần.  Nằm chiêm-bao thấy nước là: mất tiền bạc, hoặc cho vay, hoặc cho mượn người ta không trả, hoặc sẽ bị tai nạn, hoặc được của cải, vân vân.

      Song có khi nằm chiêm-bao thấy răng rụng hay là thấy nước mà không có ǵ xảy ra hết, là tại cách ít lâu ḿnh bị nhổ răng hay là đi chơi gần mé sông, ḿnh chủ-ư đến cảnh-vật ở đó.

      Bởi vậy cũng có những điềm chiêm-bao linh mà cũng có những chiêm-bao mộng-mị, ḿnh phải tự ḿnh kinh-nghiệm mới chắc ư.

      Mà cũng đồng thời ba người: người da trắng, người da vàng và người da đen chiêm-bao thấy nước, nhưng đối với người da-trắng điềm ấy có ư-nghĩa khác hơn người da-vàng hay là người da-đen.

      Thế th́ không nên quá tin chiêm-bao mà cũng không nên quá suy nghĩ, phải đề-pḥng trước mà thôi. iêm-bao thấy ḿnh ăn mặn, lúc thức giấc mấy vị buồn bực lắm.  Nhưng điều đó đáng mừng chớ không phải đáng rầu, bởi v́ đó là triệu-chứng ḿnh đă thắng được các tánh xấu.  Ban ngày ḿnh làm chủ cái vía, cái xác, nên chúng nó vâng lịnh ḿnh không thèm muốn cái chi, ban đêm ḿnh ngủ, nó được thả lỏng, nên nhớ lại điều chúng nó ưa, chớ không có chi lạ.

      Khi nào chiêm-bao như thế, lúc thức dậy ḿnh hăy vui-vẻ và nói trong ḷng: “ Bao giờ phàm-nhơn cũng ở dưới quyền ta sai khiến, và luôn luôn ta vẫn có tiết-độ”.  Rồi từ đó đừng có nhớ tới điềm chiêm-bao nữa.

PHẢI BIẾT LỢI-DỤNG GIẤC NGỦ

      Nếu con người biết lợi-dụng giấc ngủ th́ sẽ làm được nhiều việc hay.

      Làm việc trong giấc-ngủ, ấy là điều mà người ta không ngờ được.  Trước hết ta nên nhớ rằng: “ Ta là Chơn-Thần hay là linh-hồn, thật ra ta không có ngủ mà xác-thịt ta ngủ, và luôn luôn cái vía vâng lời ta sai khiến.  Hễ biết th́ làm được.  Vậy th́ trước khi đi ngủ, ta hăy quyết chí rằng, một khi ra khỏi xác, ta đem thần-lực sang sớt cho một người nào mà ta biết đương bịnh hoạn, hoặc tới an-ủi một người nào mà ta biết đương buồn rầu……Tự nhiên có cái kết quả mặc dầu sáng ra xác-thịt ta không nhớ chi cả.  Nhớ hay không nhớ, điều nầy không cần-thiết cho lắm, điều cần-thiết là ta phải làm những việc mà đừng mong hưởng phước-đức.

      Trước khi ngủ, ta cũng nên tưởng tới những việc thanh cao, tư-tưởng ta rút những tinh-chất tốt đẹp th́ những điềm chiêm-bao của ta sẽ nhẹ-nhàng, vui-vẻ.

      Trong giấc ngủ ta cũng có thể giải-quyết được trong một vài vấn-đề đương lo lắng ban ngày.

      Nơi trường trung-đẳng ta đă từng kinh-nghiệm về điều nầy rồi, nhứt là những bài toán-đố.  Tối chúng ta suy nghĩ không ra mà sáng lại giải-quyết được dễ dàng.

      Người thường th́ như thế, c̣n người đệ-tử c̣n làm được nhiều việc lớn lao mà người thế không hiểu nổi.

CHƯƠNG THỨ NĂM

TẠI SAO THẦN-THÁNH BIẾT Ư M̀NH MUỐN CÁI CHI?

      Người ta nói thần-thánh biết ư ḿnh muốn cái chi.  Chuyện ấy có thiệt.

      Tại mấy vị ấy có thần-nhăn và bởi ư muốn và tư-tưởng của con người đều có h́nh-dạng nên mấy Ngài đọc trong ḷng ḿnh như đọc cuốn sách giở ra.

NHIỀU HẠNG CÓ THẦN-NHĂN

      Những người có thần-nhăn chia ra nhiều hạng:

      1)  Những người ḍm trong cục thủy-tinh (boule de cristal), hay là ḍm trong mặt kiếng.

      2)  Những đồng-tử nhờ ông thầy cho đi thiếp hay là tự-kỷ ám-thị đi thiếp.

      3)  Những người đồng-tử nhờ mấy vị khuất mặt làm cho thấy h́nh tư-tưởng của họ.

      4)  Những vị uống thuốc.

      5)  Những vị mở được chỗ Luân-xa ở chính giữa hai chơn mày.

      Bốn hạng trên chỉ nhờ sức ở ngoài phụ vào, c̣n hạng sau nầy th́ dùng tài ḿnh.

      Những vị mở được Luân-xa của cái vía ở chính giữa chơn mày đều có luyện đạo song phải luyện tập cho thường và kinh-nghiệm cho nhiều mới khỏi lầm lạc, bởi v́ dân sự trên Trung-Giới thay h́nh đổi dạng trong nháy mắt, và những số th́ thấy ngược, tỹ như 932 thấy 239.

HAI THỨ THẦN-NHĂN

      Thần-nhăn cũng chia ra hai thứ: thần-nhăn trong không-gian và thần-nhăn trong thời gian.  Có thần-nhăn trong không-gian ở một chỗ mà thấy được những việc xảy ra cách xa muôn dậm.  C̣n người có thần-nhăn trong thời-gian thấy được việc quá-khứ, vị lai.  Nhưng mà phải luyện-tập cho dày công lên một hai bực cao nữa là có Thiên-nhăn và Huệ-nhăn th́ mới không lầm lạc.

CHUYỆN NHỮNG NGƯỜI CÓ THẦN NHĂN

1. Nhờ cục thủy-tinh tṛn. (Boule de cristal)

      Cô Miss Angus, người nước Anh chuyên-môn về nghề ḍm trong cục thủy-tinh.  Bữa kia có một người bạn gái của cô tới xin cô xem một việc mà cô nầy rất lo lắng.  Cô Angus ḍm vô thấy một người nằm trên giường đă chết rồi, có một bà bận đồ đen ngồi một bên, song cô không nói chi cả.  Cô biểu người bạn cô ḍm coi. Cô nầy xem rồi nói: “Ô! tôi thấy cái giường nữa! ổng đă chết rồi.  Cô lại tả h́nh-trạng nhiều người xúm lại chung quanh cái thây.  Ông nầy là cha vợ người anh em chú bác cô.

2. Nhờ ông thầy cho đi-thiếp

      Ấy là trường-hợp hai cô đồng: Léontine, Edmée và nhiều vị khác.

3. Nhờ người khuất mặt sanh ra những h́nh tư-tưởng

      Mấy vị đồng-tử ngồi cơ thường thấy những h́nh tư-tưởng thứ nầy.

4. Những vị uống thuốc

      Hiện giờ tại Mể-Tây-Cơ (Mexique) có hai thứ cây nầy tên là Peyote (Peyolte) và Yajé.  Mấy người da đỏ lấy một kilo cây Yagué (Yagé, Yage) đem nấu với vài lít nước trong lúc ban đêm.  Khi nước cạn xuống c̣n lối một phần tư lít th́ họ nhắc ra.  Họ lựa một người rồi cho người nầy uống nước thuốc đó với 30 cà-ram rượu mía. Va nằm ngủ mê mang.  Họ mới xóc va đứng dậy, họ mới vịn va và dắc va đi tới chỗ nào mà họ tưởng có chôn vàng bạc châu báu. Va mở thần-nhăn coi thấu vách tường và dưới đất cái, đặng kiếm của quí đó.  Nếu va nói có th́ họ vác cuốc, đào chỗ va chỉ, thường thường th́ cái kết-quả vẫn đẹp.

      Họ cũng hay dùng cách nầy đặng xem việc vị-lai và t́m những đồ họ mất.

      (Xin xem quyển Les plantes divinatoires, par Dr...

[1/5/2013 8:25:50 PM] Van Atman: Arthur E.Powell

CHAPTER I

GENERAL DESCRIPTION

[Page 1] BEFORE proceeding to a detailed study of the astral body, and of phenomena associated with it, it may be useful to lay before the student a brief outline of the ground it is proposed to cover, in order to give in proper perspective a view of the whole subject and of the relative dependence of its several parts.

Briefly, the astral body of man is a vehicle, to clairvoyant sight not unlike the physical  body, surrounded by an aura of flashing colours, composed of matter of an order of fineness higher than that of physical matter, in which feelings, passions, desires and emotions are expressed and which acts as a bridge or medium of transmission between the physical brain and the mind, the latter operating in the still higher vehicle — the mind-body.

While every man possesses and uses an astral body, comparatively few are conscious of its existence or can control and function in it in full consciousness. In the case of large numbers of persons it is scarcely more than an inchoate mass of astral matter, the movements and activities of which are little under the control of the man himself—the Ego. With others, however, the astral body is a well-developed and thoroughly organised vehicle, possessing a life of its own and conferring on its owner many and useful powers.

During the sleep of the physical body, an undeveloped man leads a dreamy, vague existence, in his relatively primitive astral body, remembering little or nothing [Page 2] of his sleep-life when he re-awakens in his physical body.

In the case of a developed man, however, the life in the astral body, whilst the physical body is wrapped in slumber, is active, interesting and useful, and the memory of it may, under certain conditions, be brought down into the physical brain.

The life of such a man ceases to be a series of days of consciousness and nights of oblivion, becoming instead a continuous life of unbroken consciousness, alternating between the physical and the astral planes or worlds.

One of the first things a man learns to do in his astral body is to travel in it, it being possible for the astral body to move, with great rapidity, and to great distances from the sleeping physical body. An understanding of this phenomenon throws much light on a large number of so-called "occult " phenomena, such as " apparitions " of many kinds, knowledge of places never visited physically, etc.

The astral body being par excellence the vehicle of feelings and emotions, an understanding of its composition and of the ways in which it operates is of considerable value in understanding many aspects of man's psychology, both individual and collective, and also provides a simple explanation of the mechanism of many phenomena revealed by modern psycho-analysis.

A clear understanding of the structure and nature of the astral body, of its possibilities and its limitations, is essential to a comprehension of the life into which men pass after physical death. The many kinds of " heavens", " hells " and purgatorial existences believed in by followers of innumerable religions, all fall naturally into place and become intelligible as soon as we understand the nature of the astral body and of the astral world.

A study of the astral body will be of assistance also in our understanding of many of the phenomena of the séance room and of certain psychic or non-physical methods of healing disease. Those who are interested [Page 3] in what is termed the fourth dimension will find also a confirmation of many of the theories which have been formulated by means of geometry and mathematics, in a study of astral world phenomena, as described by those who have observed them.

A study of the astral body of man thus takes us far afield and expands enormously a conception of life based solely on the physical world and the purely physical senses.

As we proceed, we shall see that the physical senses, invaluable as they are, by no means represent the limit of what man's vehicles may teach him of the worlds in which he lives. The awakening into functioning activity of astral faculties reveals a new world within the old world and, when a man becomes able to read aright its significance, he will obtain such an expanded view of his own life, and all nature, as will reveal to him the almost limitless possibilities latent in man. From this, sooner or later but inevitably, there will come the impulse, and later the unshakable determination, to master these worlds, and himself, to rise superior to his earthly destiny, and to become an intelligent co-operator with what has been aptly termed the Supreme Will in Evolution.

We will now proceed to study, in detail, the astral body and many astral phenomena

[1/5/2013 8:27:39 PM] Thuan Thi Do: Arthur E.Powell

CHƯƠNG I

MÔ TẢ CHUNG

[Trang 1] trước khi tiến hành một nghiên cứu chi tiết của cơ thể astral, và hiện tượng liên kết với nó, nó có thể hữu ích để đẻ trước khi học sinh một cách ngắn gọn phác thảo của mặt đất nó được đề xuất để trang trải, để cung cấp cho trong quan điểm thích hợp xem toàn bộ chủ đề và sự phụ thuộc tương đối của một số bộ phận của nó.

Ngắn gọn, bản sao của cơ thể con người là một chiếc xe, tầm nh́n sáng suốt không giống như vật lư cơ thể, bao quanh bởi một vầng hào quang màu sắc nhấp nháy, bao gồm các vấn đề của một thứ tự độ mịn cao hơn của vấn đề vật lư, trong đó cảm xúc, niềm đam mê, ham muốn và cảm xúc được thể hiện và đóng vai tṛ như một cầu nối hoặc phương tiện truyền giữa bộ năo vật lư và tâm trí, điều hành sau này trong xe vẫn cao

- Tinh thần-thể.

Trong khi mỗi người đàn ông sở hữu và sử dụng một cơ thể astral, tương đối ít ư thức về sự tồn tại của ḿnh hoặc có thể kiểm soát và hoạt động ở trong đó trong ư thức đầy đủ. Trong trường hợp của một số lượng lớn người kiều diễm hơn nhiều so với một khối lượng khởi sự của astral vấn đề, các phong trào và các hoạt động trong đó có ít dưới sự kiểm soát của người đàn ông ḿnh Ego. Với người khác, tuy nhiên, cơ thể astral là một và phát triển tốt triệt để tổ chức xe, có một cuộc sống riêng của ḿnh và trao của chủ sở hữu quyền hạn và hữu ích.

Trong giấc ngủ của cơ thể vật chất, một người đàn ông kém phát triển dẫn đầu một mơ mộng, mơ hồ sự tồn tại, trong cơ thể astral tương đối nguyên thủy của ḿnh, nhớ ít hoặc không có [Trang 2] giấc ngủ của cuộc sống của ḿnh khi anh lại tỉnh dậy trong cơ thể vật lư của ḿnh.

Tuy nhiên, trong trường hợp của một người đàn ông phát triển, đời sống trong cơ thể astral, trong khi cơ thể vật chất được bọc trong giấc ngủ, hoạt động, thú vị và hữu ích, và bộ nhớ của nó có thể, trong những điều kiện nhất định, được đưa vào năo vật lư.

Cuộc sống của người đàn ông như vậy không c̣n là một loạt các ngày của ư thức và đêm lăng quên, thay v́ trở thành một cuộc sống ư thức liên tục không gián đoạn, xen kẽ giữa vật chất và những chiếc máy bay astral hoặc thế giới.

Một trong những điều đầu tiên một người đàn ông học làm trong cơ thể astral của ḿnh là đi du lịch trong nó, nó là có thể cho cơ thể astral để di chuyển, rất nhanh, và khoảng cách rất lớn từ ngủ cơ thể vật lư. Một sự hiểu biết về hiện tượng này ném nhiều ánh sáng trên một số lượng lớn cái gọi là "huyền bí" hiện tượng, chẳng hạn như "Đức Mẹ hiện ra" của nhiều người loại, kiến ​​thức của những nơi chưa bao giờ đến thể chất, vv

Astral cơ thể là tuyệt hảo chiếc xe của cảm xúc và cảm xúc, một hiểu biết về các thành phần của nó và trong những cách mà nó hoạt động là đáng kể giá trị trong việc t́m hiểu nhiều khía cạnh tâm lư của con người, cả hai cá nhân và tập thể, và cũng cung cấp một lời giải thích đơn giản của cơ chế nhiều hiện tượng tiết lộ hiện đại phân tích tâm lư.

Một sự hiểu biết rơ ràng về cấu trúc và tính chất của cơ thể astral, khả năng của nó và giới hạn của nó, là điều cần thiết để một hiểu của cuộc sống mà trong đó người đàn ông vượt qua sau cái chết thể xác. Nhiều loại "trời", "địa ngục" và luyện tội kiếp sống tin tưởng vào những người theo các tôn giáo vô số, tất cả rơi tự nhiên thành đặt và trở nên hiểu ngay khi chúng tôi hiểu được bản chất của cơ thể astral và của thế giới astral.

Một nghiên cứu của cơ thể astral sẽ được hỗ trợ trong sự hiểu biết của chúng ta về nhiều các hiện tượng của pḥng sự chiêu hồn và một số phương pháp tâm linh phi vật chất chữa lành bệnh. Những người quan tâm [3] trong những ǵ được gọi là thứ tư kích thước cũng sẽ t́m thấy một xác nhận của nhiều người trong số các lư thuyết đă được xây dựng bằng các phương tiện của h́nh học và toán học, trong một nghiên cứu của thế giới astral hiện tượng, như mô tả của những người đă quan sát chúng.

Một nghiên cứu của cơ thể astral của con người như vậy, đưa chúng ta xa lạ và mở rộng vô cùng một quan niệm sống dựa hoàn toàn vào thế giới vật chất và các giác quan hoàn toàn vật lư.

Như chúng ta tiếp tục, chúng ta sẽ thấy rằng vật lư giác quan, vô giá như họ được, do không có có nghĩa là đại diện cho giới hạn của xe của con người có thể dạy cho anh ta trong những thế giới con người đang sống. Thức tỉnh vào hoạt động chức năng của khoa astral cho thấy một thế giới mới trong thế giới cũ, và khi một người đàn ông trở nên có khả năng đọc đúng của nó ư nghĩa, anh ta sẽ có được một cái nh́n mở rộng của cuộc sống riêng của ḿnh, và tất cả các tính chất, sẽ tiết lộ cho anh ta các khả năng gần như vô hạn tiềm ẩn trong con người. Từ đó, sớm hay sau này, nhưng chắc chắn, sẽ đến xung, và sau đó là không thể lay chuyển quyết tâm, để làm chủ thế giới này, và bản thân ông, để tăng cao hơn trần gian của Người số phận, và trở thành một đồng điều hành thông minh với những ǵ được gọi là aptly Tối cao trong Evolution.

Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nghiên cứu, cụ thể, cơ thể astral và các hiện tượng astral nhiều

Văn Atman

Mới! Nhấp vào các từ bên trên để chỉnh sửa và xem các bản dịch thay thế. Loại bỏ Google Dịch dành cho doanh nghiệp:Bộ công cụ DịchTŕnh biên dịch Trang webGlobal Market Finder

[1/5/2013 8:37:46 PM] Van Atman: CHAPTER 2

COMPOSITION AND STRUCTURE

ASTRAL matter exists in seven grades or orders of fineness, corresponding to the seven grades of physical matter, which are solid, liquid, gaseous, etheric, superetheric, sub-atomic and atomic. No names for these astral states, however, having so far been devised, it is usual to describe them, either by the number of the grade or sub-plane, the finest being Number 1, the coarsest Number 7, or by the corresponding physical grade. E.g., we speak of astral solid matter, meaning thereby the seventh or lowest variety: astral etheric matter, meaning the fourth from the finest: and so on.

Astral matter, being much finer than physical matter, interpenetrates it. Every physical atom, therefore, floats in a sea of astral matter, which surrounds it and fills every interstice in physical matter. It is of course, well known that even in the hardest substance no two atoms ever touch one another, the space between two adjacent atoms being in fact enormously larger than the atoms themselves. Orthodox physical science long ago has posited an ether which interpenetrates all known substances, the densest solid as well as the most rarefied gas; and just as this ether moves with perfect freedom between the particles of densest matter, so does astral matter interpenetrate it in turn, and moves with perfect freedom among its particles. Thus a being living in the astral world might be occupying the same space as a being living in the physical world ; yet each would be entirely unconscious of the other, and would in no way impede the free movement of the other. The student should thoroughly familiarise himself with this fundamental conception, [Page 5] as, without grasping it clearly, it is not possible to understand large numbers of astral phenomena.

The principle of interpenetration makes it clear that the different realms of nature are not separated in space, but exist about us here and now, so that to perceive and

investigate them no movement in space is necessary, but only an opening within ourselves of the senses by means of which they can be perceived.

The astral world, or plane, is thus a condition of nature, rather than a locality.

It must be noted that a physical atom cannot be directly broken up into astral atoms.

If the force which whirls the (approximately) fourteen thousand million " bubbles in koilon " into an ultimate physical atom be pressed back by an effort of will over the threshold of the astral plane, the atom disappears, releasing the " bubbles." The same force, working then on a higher level, expresses itself, not through one astral atom, but through a group of forty-nine such atoms.

A similar relationship, represented by the number 49, exists between the atoms of  any two other contiguous planes of nature: thus an astral atom contains 495 or  282,475,249 " bubbles," a mental atom, 494 bubbles, and so on.

There is reason to believe that electrons are astral atoms. Physicists state that a  chemical atom of hydrogen contains probably from 700 to 1000 electrons. Occult  research asserts that a chemical atom of hydrogen contains 882 astral atoms. This may be a coincidence, but that does not seem probable.

It should be noted that ultimate physical atoms c are of two kinds, male and female : in the male, force pours in from the astral world, passes through the atom and out

into the physical world : in the female, force passes in from the physical world, through the atom, and out into the astral world, thus vanishing from the physical

world.

Astral matter corresponds with curious accuracy to [Page 6] the physical matter which it interpenetrates, each variety of physical matter attracting astral matter of corresponding density. Thus solid physical matter is interpenetrated by what we call solid astral matter: liquid physical by liquid astral, i.e., by matter of the sixth sub-plane : and similarly with gaseous and the four grades of etheric matter, each of which is interpenetrated by the corresponding grade of astral matter.

Precisely as it is necessary that the physical body should contain within its constitution physical matter in all its conditions, solid, liquid, gaseous and etheric, so it is indispensable that the astral body should contain particles of all the seven astral sub-planes, though, of course, the proportions may vary greatly in different cases.

The astral body of man thus being composed of matter of all seven grades, it is possible for him to experience all varieties of desire to the fullest possible extent, the highest as well as the lowest.

It is the peculiar type of response possessed by astral matter which enables the astral matter to serve as the sheath in which the Self can gain experience of sensation.

In addition to the ordinary matter of the astral plane, that which is known as the Third Elemental Kingdom, or simply as the Elemental Essence of the astral plane, also enters largely into the composition of man's astral body, and forms what is called the " Desire-Elemental," which we shall deal with more fully in later chapters.

Astral elemental essence consists of matter of the six lower levels of the astral plane, vivified by the Second Outpouring, from the Second Person of the Trinity. Astral matter of the highest or atomic level, similarly vivified, is known as Monadic Essence.

In an undeveloped man, the astral body is a cloudy, loosely organised, vaguely outlined mass of astral matter, with a great predominance of substances from the lower grades; it is gross, dark in colour, and dense — often so dense that the outline of the physical [Page 7] body is almost lost in it — and is thus fitted to respond to stimuli connected with the passions and appetites. In size, it extends in all directions about ten or twelve inches beyond the physical body.

In an average moral and intellectual man the astral body is considerably larger, extending about 18 inches on each side of the body, its materials are more balanced and finer in quality, the presence of the rarer kinds giving a certain luminous quality to the whole, and its outline is clear and definite.

In the case of a spiritually developed man the astral body is still larger in size and is composed of the finest particles of each grade of astral matter, the higher largely predominating.

 There is so much to be said regarding the colours of astral bodies that the subject is reserved for a separate chapter. Here, however, it may be stated that in undeveloped types the colours are coarse and muddy, gradually becoming more and more luminous as the man develops emotionally, mentally and spiritually. The very name " astral," inherited from mediaeval alchemists, signifies " starry," being intended to allude to the luminous appearance of astral matter.

As already said, the astral body of a man not only permeates the physical body, but also extends around it in every direction like a cloud.

That portion of the astral body which extends beyond the limits of the physical body is usually termed the astral "aura."

Intense feeling means a large aura. It may here be mentioned that increased size of the aura is a prerequisite for Initiation, and the " Qualifications" should be visible in it.

The aura naturally increases with each Initiation. The aura of the Buddha is said to have been three miles in radius.

The matter of the physical body having a very strong attraction for the matter of the astral body, it follows that by far the greater portion (about 99 per cent.) of the astral particles are compressed within the periphery of the physical body, only the remaining [Page 8] 1 per cent, filling the rest of the ovoid and forming the aura.

The central portion of the astral body thus takes the exact form of the physical body and is, in fact, very solid and definite, and quite clearly..

[1/5/2013 8:39:36 PM] Thuan Thi Do: http://books.google.com/books?id=jM5ndKawkBQC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=body,+surrounded+by+an+aura+of+flashing+colours,+composed+of+matter+of+an+order+of+fineness+higher+than+that+of+physical+matter,+in+which+feelings,+passions,+desires+and+emotions+are+expressed+and+which+acts+as+a+bridge+or+medium+of+transmission+between+the+physical+brain+and+the+mind,+the+latter+operating+in+the+still+higher+vehicl e+%E2%80%94+the+mind-body.&source=bl&ots=qQxEsPpmKD&sig=g-kxtxrcPdL_dnXI-thzkGFAbk8&hl=vi&sa=X&ei=1__oUO-5FOyr2AXVs4HIBQ&ved=0CDsQ6AEwAQ#v=onepage&q=body%2C%20surrounded%20by%20an%20aura%20of%20flashing%20colours%2C%20composed%20of%20matter%20of%20an%20order%20of%20fineness%20higher%20than%20that%20of%20physical%20matter%2C%20in%20which%20feelings%2C%20passions%2C%20desires%20and%20emotions%20are%20expressed%20and%20which%20acts%20as%20a%20bridge%20or%20medium%20of%20transmission%20between%20the%20physical%20brain%20and%20the%20mind%2C%20the%20latter%20operating%20in%20the%20still%20higher%20vehicle%20%E2%80%94%20the%20mind-body.&f=false

[1/5/2013 8:40:54 PM] Thuan Thi Do: http://www.hermetics.org/pdf/theosophy/Arthur_E_Powell_-_The_Etheric_Double_-_The_Health_Aura_of_Man.pdf

[1/5/2013 8:41:02 PM] Van Atman: THE ASTRAL BODY

AND OTHER ASTRAL PHENOMENA

by Arthur A.Powell

The Theosophical Publishing House, London, England; Wheaton,Ill, U.S.A.; Adyar,

Chennai, India

Published in 1927, reprinted in 1954 and 1965

DEDICATION

This book is dedicated with gratitude and appreciation to all those whose painstaking labour

and researches have provided the materials out of which it has been compiled "To know man is to know God. To know God is to know man.

To study the universe is to learn both God and man; for the universe is the expression of the Divine Thought, and the universe is mirrored in man.

Knowledge is necessary if the SELF would become free and know Itself as Itself alone."

Annie Besant

2

CONTENTS

CHAPTER PAGE

Introduction XIII

1 General Description 1

2 Composition and Structure 4

3 Colours 11

4 Functions 23

5 Chakrams 31

6 Kundalini 38

7 Thought Forms 43

8 Physical Life 64

9 Sleep-Life 82

10 Dreams 93

11 Continuity of Consciousness 104

12 Death and the Desire-

Elemental 107

13 After-Death Life : Principles 112

14 After-Death Life : Particulars 120

15 After-Death Life ; Special

Cases 138

16 The Astral Plane 146

17 Miscellaneous Astral

Phenomena 157

18 The Fourth Dimension 163

19 Astral Entities : Human 168

20 Astral Entities : Non-Human 176

21 Astral Entities : Artificial 190

22 Spiritualism 194

23 Astral Death 206

24 Re-Birth 209

25 The Mastery of Emotion 215

26 Development of Astral Powers 224

27 Clairvoyance in Space and

Time 234

28 Invisible Helpers 238

29 Discipleship 252

30 Conclusion 258

Index 261

3

AUTHORS QUOTED

Ancient Wisdom Besant, Annie 1897 A W

Astral Plane Leadbeater, C.W. 1910 A P

Changing World Besant, Annie 1909 C W

Clairvoyance Leadbeater, C.W. 1908 C

Crowd in Peace and War Conway, Sir Martin 1915 C P W

Death and After Besant, Annie 1901 D A

Dreams Leadbeater, C.W. 1903 D

Hidden Side of Things -Vol.1 Leadbeater, C.W. 1913 H S I

Hidden Side of Things -Vol.2 Leadbeater, C.W. 1913 H S II

Inner Life -Vol. 1 Leadbeater, C.W. 1910 I L 1

Inner Life -Vol. 2 Leadbeater, C.W. 1911 I L 2

Introduction to Yoga Besant, Annie 1908 I Y

Invisible Helpers Leadbeater, C.W. 1911 I H

Karma Besant, Annie 1897 K

Key to Theosophy Blavatsky, H.P. 1893 K T

Law of Psychic Phenomena Hudson, T.J. 1905 L P P

Life after Death Leadbeater, C.W. 1912 L A D

London Lectures 1907 Besant, Annie 1907 L L

Man and His Bodies Besant, Annie 1900 M B

Man Visible and Invisible Leadbeater, C.W. 1902 M V I

Masters and the Path Leadbeater, C.W. 1925 M P

Monad Leadbeater, C.W. 1920 M

Occult Chemistry Besant, A. &

Leadbeater, C.W. 1919 O C

Occult World Sinnett, A.P. 1906 O W

Other Side of Death Leadbeater, C.W. 1904 O S D

Reincarnation Besant, Annie 1898 R

Science of the Emotions Bhagavan Das 1900 S E

Secret Doctrine - Vol. 1 Blavatsky, H.P. 1905 S D I

Secret Doctrine - Vol. 2 Blavatsky, H.P. 1905 S D II

Secret Doctrine - Vol. 3 Blavatsky, H.P. 1897 S D III

Self and its Sheaths Besant, Annie 1903 S S

Seven Principles of Man Besant, Annie 1904 S P

Seven Rays Wood, Ernest 1925 S R

Some Glimpses of Occultism Leadbeater, C.W. 1909 S G O

Some Occult Experiences Van Manen, J. 1913 S O E

Study in Consciousness Besant, Annie 1904 S C

Textbook of Theosophy Leadbeater, C.W. 1914 T B

Theosophy and the New

Psychology Besant, Annie 1909 T N P

Thought Forms Besant, A. &

Leadbeater, C.W. 1905 T F

4

Thought Power: Its Control and

Culture Besant, Annie 1903 T P

N.B. In a few cases, where the unsupported opinions of the compiler are given, they are indicated by letters

Powell, A.E. A.E.P.

5

PUBLISHER'S PREFACE

THE author's purpose in compiling the books in this series was to save students

much time and labour by providing a condensed synthesis of the considerable literature on the respective subjects of each volume, coming mostly from the pens of Annie Besant and C. W. Leadbeater. The accompanying list shows the large number of books from which he drew. So far as possible, the method adopted was to explain the form side first, before the life side: to describe the objective mechanism of phenomena and then the activities of consciousness that are expressed through the mechanism. There is no attempt to prove or even justify any of the statements.

Marginal references give opportunity to refer to the sources.

The works of H. P. Blavatsky were not used because the author said that the necessary research in The Secret Doctrine and other writings would have been too vast a task for him to undertake. He added: "The debt to H. P. Blavatsky is greater than could ever be indicated by quotations from her monumental volumes. Had she not shown the way in the first instance, later investigators might never have found the trail at all."

INTRODUCTION

THE purpose of this book is to present to the student of Theosophy a condensed synthesis of the information at present available concerning the Astral Body of man, together with a description and explanation of the astral world and its phenomena.

The book is thus a natural sequel of The Etheric Double and Allied Phenomena published in 1925.

As in the case of The Etheric Double, the compiler has consolidated the information obtained from a large number of books, a list of which is given, arranging the material, which covers a vast field and is exceedingly complex, as methodically as lay within his power. It is hoped that by this means present and future students of the subject will be saved much labour and research, being able not only to find the information they require presented in a comparatively small compass, but also, with the help of the marginal references, to refer, should they so desire, to the original sources of information.

In order that the book may fulfil its purpose by being kept within reasonable dimensions, the general plan followed has been to expound the principles underlying astral phenomena, omitting particular examples or instances. Lecturers and others who wish specific illustrations of the principles enunciated, will find the marginal references useful as a clue to the places where the examples they seek may be found.

Again, so far as the complexities and ramifications of the subject permit, the methodhas been to explain the form side first, before the life side: i.e., to describe first the objective mechanism of phenomena, and then the activities of consciousness which are expressed through that mechanism. The careful student, bearing this in [Page xiv ] mind, will thus recognise many passages, which at first glance might appear to be repetitive, in which the same phenomenon is described first from the point of view of the outer material form and then again later from the point of view of the spirit or  consciousness.

It is hoped that the present volume may be followed by similar ones dealing with man's Mental and Causal bodies, thus completing the consolidation of all information so far available regarding man's constitution up to the Causal or Higher Mental level.

There is today a great deal of information on these and similar subjects, but it is for the most part scattered over large numbers of books. In order, therefore, to make the whole of it available for the student, whose time for intensive study is limited, such books as the present is intended to be, are (in the writer's opinion) urgently needed. "The proper study of mankind is man : " and the subject is so vast, so absorbing, and so important that everything possible should be done to make readily accessible to all who thirst for such knowledge the whole of the information which has so far been accumulated.

Arthur E.Powell

CHAPTER I

GENERAL DESCRIPTION

[Page 1] BEFORE proceeding to a detailed study of the astral body, and of phenomena associated with it, it may be useful to lay before the student a brief outline of the ground it is proposed to cover, in order to give in proper..

[1/5/2013 8:41:14 PM] Thuan Thi Do: http://www.hermetics.org/pdf/theosophy/Arthur_E_Powell_-_The_Etheric_Double_-_The_Health_Aura_of_Man.pdf

[1/5/2013 8:43:23 PM] TrúcLâm: Xin nghe thôi anh Hai ơi

[1/5/2013 8:43:26 PM] Van Atman: http://ebookbrowse.com/powell-the-astral-body-pdf-d39291430

[1/5/2013 8:44:11 PM] TrúcLâm: Xin nghe thôi anh Hai ơi!

[1/5/2013 8:46:00 PM] *** hanhhoa123456 sent Powell_THE_ASTRAL_BODY.pdf ***