Họp Thông Thiên Học ngày 6 tháng 4 năm 2013

[6:24:12 PM] *** Group call ***
[6:32:38 PM] minh546melinh nguyen: Đường lai audio anh Văn đưa trước đây về anh Nguyễn Huyền Môn, rất hay và bổ ích, xong c̣n thiếu bài về thể trí và thể vía. Nếu có thể xin các anh chị bổ xung thêm. Xin cám ơn
[6:34:19 PM] Thuan Thi Do: anh cho xem duong lai đó đi ?
[6:36:59 PM] minh546melinh nguyen: Hoangvan.net/thongthienhoc/audiobooks
[6:57:19 PM] *** Thuan Thi Do added hanhhoa123456 ***
[7:34:07 PM] *** Call ended, duration 1:09:52 ***
[7:34:11 PM] *** Group call ***
[7:35:25 PM] Van Atman: Hello chi Thuan
[7:44:24 PM] Thuan Thi Do: http://blavatskyarchives.com/inner/innerno4.htm
[9:50:23 PM] *** Call ended, duration 2:16:10 ***