Họp Thông Thiên Học chiều 4 tháng 6 năm 2011

 
 
[6/4/2011 6:20:14 PM] *** Conference call ***
[6/4/2011 6:28:41 PM] Thuan Thi Do: http://en.wikipedia.org/wiki/Moai  
[6/4/2011 7:10:10 PM] Thuan Thi Do: Nhưng hỡi chiến sĩ quang vinh, công việc của con chưa hoàn tất. Hỡi Đệ Tử, hăy xây cao tường thành vây quanh Thánh Đảo, cái đập giữ cho trí con khỏi kiêu căng và tự măn, v́ cho rằng đại chiến công đă hoàn thành.

259. Một cảm thức kiêu căng sẽ làm hư hỏng công nghiệp. Đúng thế, con hăy xây đắp cho thật chắc, v́ e sợ những lượn sóng hung dữ từ biển cả của Ma Vương bao trùm Vũ Trụ ào đến đập vào bờ của con, cuốn mất kẻ hành hương và Thánh Đảo, dù lúc đó con đă thắng trận rồi.

260. Đảo của con là Con Nai, tư tưởng của con là bầy chó cứ quấy nhiễu và theo đuổi nó măi trong khi nó chạy đến ḍng sông của Sự Sống. Khốn nạn cho Nai nếu Bầy Chó Quỷ theo kịp nó trước khi nó đến thung lũng trú ẩn, gọi là “Jnana-marga,” “Con đường hiểu biết trong sạch.”

Muốn đứng vững trong vị thế của ḿnh để chống lại áp bức tư tưởng thật lớn lao của hàng triệu kẻ khác – áp lực mà chúng tôi thường đề cập đến – lúc bấy giờ người chí nguyện cần phải có một sự tập trung mănh liệt và một cái trí thật sự mạnh mẽ. Sức mạnh rất cần thiết cho Y trước khi có thể thực hành sự tham thiền một cách hữu hiệu. Phép tham thiền đó sẽ đưa Y lên đến đỉnh cao tột của Cơi Bồ Đề.

Bà Blavatsky nói “Thánh Đảo” là Chơn Nhơn cao cả hay Cái Ngă suy tư. Mọi tư tưởng thấp hèn đều phải loại trừ để cho Chơn Nhơn có thể biểu lộ. Tuy nhiên điều nầy không khác với t́nh trạng đồng cốt bao nhiêu. Trục xuất ra khỏi một nơi hay cho phép được xâm nhập vào nơi ấy thật khác nhau rất xa; đó chính là sự khác biệt giữa nhà Yogi và người đồng cốt. Đó cũng chính là chỗ phân biệt giữa người Thông Thiên Học và nhà Thần Linh Học. Cả hai đều nh́n nhận rằng con người vốn trường cửu và sự tiến hoá của nó vô hạn, nhưng người thứ hai nghĩ rằng đối với con người điều hay hơn cả là nên làm đồng cốt cho những Thần Linh tốt, trái lại, người thứ nhứt cho rằng trong mọi hoàn cảnh con người đều phải giữ ǵn tâm thức của ḿnh cho được trong sạch và tích cực và chủ trương rằng mọi thứ ǵ mà đồng cốt tiêu cực có thể thực hiện, th́ ư thức sáng suốt có thể ban cho chúng ta.

Đức Aryasanga nói: “Khốn nạn cho Con Nai nếu nó bị theo kịp” có nghĩa là khổ cho Chơn Nhơn nếu nó để cho những thành kiến lôi cuốn, v́ không thể chống lại với áp lực của những tư tưởng bên ngoài. Nó không thể đạt đến Cơi tư tưởng chơn thật. Bà Blavatsky nói về con đường của sự hiểu biết trong sạch (Jnana-marga) như sau: “Theo nguyên nghĩa đó là con đường Jnana (Trí Huệ), con đường hiểu biết trong sạch, của Paramartha hay của Svasamvedana (theo tiếng Sanskrit), là sự phản ảnh hiển nhiên nơi tự thân, kẻ phân tích Tiểu Ngă.” Đối với người Ấn Độ, Jnana là sự hiểu biết cao cả, Minh Triết, nó không phải là kiến thức thấp kém có đối tượng dưới Thế Gian được gọi là Vijnana (Thức).
[6/4/2011 7:17:43 PM] *** Call ended, duration 32:33 ***
[6/4/2011 7:17:54 PM] *** Conference call ***
[6/4/2011 7:40:32 PM] Thuan Thi Do: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dHEovpkf7rkJ:rajneesh.info/+osho+died+of+aids&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=us&source=www.google.com
[6/4/2011 8:03:14 PM] *** Conference call ***
[6/4/2011 8:10:17 PM] Thuan Thi Do: http://www.findyourfate.com/astrology/articles/AgeofAquarius.html
[6/4/2011 8:12:26 PM] Thuan Thi Do: http://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_Aquarius
[6/4/2011 8:36:43 PM] NGUYEN HUYEN MON: vothang_2
[6/4/2011 8:46:01 PM] *** Call ended, duration 1:28:10 ***
[6/4/2011 8:46:05 PM] *** Conference call ***
[6/4/2011 8:49:46 PM] NGUYEN HUYEN MON: PHÉP CHÁNH ĐỊNH SƯU TẬP PHÁP - HỘ TÔNG
http://www.mediafire.com/file/44bo5iwxo29r14f/

TỪ CHÁNH NIỆM ĐẾN GIÁC NGỘ – CẨM NANG TU THIỀN
http://www.mediafire.com/file/nric94j9tp8dr97/

NHẤT NGUYÊN THẾ GIỚI - THẠCH TRUNG GIẢ
http://www.mediafire.com/file/2tg3zgkt0y59j48/

PHÁP TỌA THIỀN - PHÁP SƯ GIÁC NHIÊN
http://www.mediafire.com/file/vc9t6win3a350x2/

HIỂN MẬT VIÊN THÔNG - THÍCH VIÊN ĐỨC
http://www.mediafire.com/file/iyp3u7tq4m5kjrb/
[6/4/2011 9:27:39 PM] Thuan Thi Do: http://anhduong.net/ChuyenPhapLuan/index.htm
[6/4/2011 9:47:32 PM] huyen dong: http://hoilatraloi.blogspot.com/2011/06/videos-svhs-bieu-tinh-56-quay-nhanh-tu.html
[6/4/2011 9:51:11 PM] Thuan Thi Do: Trung Cộng hăm Tát Việt Nam vỡ mặt
hăy xem youtube này
http://youtu.be/I5mO3xNo88k 
[6/4/2011 10:26:13 PM] Van Atman: 261) Trước khi con có thể trú ngụ trong Jnana-marga và gọi nó là con đường của con, linh hồn con phải trở nên như trái xoài chín; phải ngọt dịu như thịt trái xoài vàng đẹp đối với những đau khổ của kẻ khác, cũng như phải cứng rắn như hột xoài đối với những nỗi sợ hăi, phiền năo của chính con, hỡi kẻ chinh phục hạnh phúc và đau khổ.
262)Hăy luyện cho Linh hồn con cứng rắn đối với những mưu toan quỷ quyệt của phàm nhơn; hăy làm cho nó xứng đáng đối với danh hiệu của Linh Hồn Kim Cương.
263) Viên Kim Cương bị vùi sâu trong ḷng đất không thể phản chiếu được ánh sáng của trần gian; cũng thế, khi linh hồn và trí con ch́m sâu trong Jnana-marga, cũng sẽ không thể phản chiếu được ảo ảnh nào của Ma vương.
[6/4/2011 10:26:21 PM] Van Atman: 261) Trước khi con có thể trú ngụ trong Jnana-marga và gọi nó là con đường của con, linh hồn con phải trở nên như trái xoài chín; phải ngọt dịu như thịt trái xoài vàng đẹp đối với những đau khổ của kẻ khác, cũng như phải cứng rắn như hột xoài đối với những nỗi sợ hăi, phiền năo của chính con, hỡi kẻ chinh phục hạnh phúc và đau khổ.
262)Hăy luyện cho Linh hồn con cứng rắn đối với những mưu toan quỷ quyệt của phàm nhơn; hăy làm cho nó xứng đáng đối với danh hiệu của Linh Hồn Kim Cương.
263) Viên Kim Cương bị vùi sâu trong ḷng đất không thể phản chiếu được ánh sáng của trần gian; cũng thế, khi linh hồn và trí con ch́m sâu trong Jnana-marga, cũng sẽ không thể phản chiếu được ảo ảnh nào của Ma vương.
261) Trước khi con có thể trú ngụ trong Jnana-marga và gọi nó là con đường của con, linh hồn con phải trở nên như trái xoài chín; phải ngọt dịu như thịt trái xoài vàng đẹp đối với những đau khổ của kẻ khác, cũng như phải cứng rắn như hột xoài đối với những nỗi sợ hăi, phiền năo của chính con, hỡi kẻ chinh phục hạnh phúc và đau khổ.
262)Hăy luyện cho Linh hồn con cứng rắn đối với những mưu toan quỷ quyệt của phàm nhơn; hăy làm cho nó xứng đáng đối với danh hiệu của Linh Hồn Kim Cương.
263) Viên Kim Cương bị vùi sâu trong ḷng đất không thể phản chiếu được ánh sáng của trần gian; cũng thế, khi linh hồn và trí con ch́m sâu trong Jnana-marga, cũng sẽ không thể phản chiếu được ảo ảnh nào của Ma vương.
[6/4/2011 11:18:49 PM] *** Call ended, duration 2:32:43 ***