Họp Thông Thiên Học ngày 30 tháng 6 năm 2012

[6/30/2012 6:00:23 PM] *** Conference call ***
[6/30/2012 6:06:24 PM] Thuan Thi Do:
SECTION XLVIII

 

Amita Buddha Kwan-Shai-Yin, and Kwan-Yin —What the “Book of Dzyan” and the Lamaseries of Tsong-Kha-Pa Say (Page 407) AS a supplement to the Commentaries there are many secret folios on the lives of the Bhuddhas and Bodhisattvas, and among these there is one on Prince Gautama and another on His reincarnation in Tsong-Kha-pa. This great Tibetan Reformer of the fourteenth century, said to be a direct incarnation of Amita Buddha, is the founder of the secret School near Tji-gad-je, attached to the private retreat of the Teshu Lama. It is with Him that began the regular system of Lamaic incarnations of Buddhas (Sang-gyas), or of Shâkya-Thub-pa (Shakyamuni). Amida or Amita Buddha is called by the author of Chinese Buddhism, a mythical being. He speaks of Amida Buddha (Ami-to Fo) a fabulous personage, worshipped assiduously—like Kwan-yin— by the Northern Buddhists, but unknown in Siam, Burmah, and Ceylon. [Chinese Buddhism. p.171.]

Very likely. Yet Amida Buddha is not a “fabulous” personage, since (a) “Amida” is the Senzar form of “Ădi” ; “Ădi-Buddhi” and “Ădi-Buddha, “ [“Buddhi” is a Sanskrit term for “discrimination” or intellect (the sixth principle), and “Buddha” is “wise,” “wisdom,” and also the planet Mercury.] as already shown, existed ages ago as a Sanskrit term for “Primeval Soul” and “Wisdom” ; and (b) the name was applied to Gautama Shâkyamuni, the last Buddha in India, from the seventh century, when Buddhism was introduced into Tibet. “Amitâbha” (in Chinese, “Wu-lian-sheu”) means literally “Boundless Age,” a (Page 408) synonym of “En” or “Ain-Suph,” the “Ancient of Days,” and is an epithet that connects Him directlywith the Boundless Âdi-Buddhi (primeval and Universal Soul) of the Hindus, as well as with the Anima Mundi of all the ancient nations of Europe and the Boundless and Infinite of the Kabalists. If Amitâbha be a fiction of the Tibetans, or a new form of Wu-liang-sheu, “a fabulous personage,” as the author-compiler of Chinese Buddhism tells his readers, then the “fable” must be a very ancient one. For on another page he says himself that the addition to the canon of the books containing the Legends of Kwan-yin and of the Western heaven with its Buddha, Amitâbha, was also previous to the Council of Kashmere, a little before the beginning of our era, [This curious contradiction may be found in Chinese Buddhism. pp. 171.

273. The reverend author assures his readers that “to the philosophic Buddhists . . . Amitâbha Yoshi Fo, and the others are nothing but the signs of ideas” (p,236). Very true. But so should be all other deific names, such as Jehovah, Allah, etc., and if they are not simply “signs of ideas” this would only show that minds that receive them otherwise are not “philosophic” : it would not at all afford serious proof that there are personal, living Gods of these names in reality.] and he places the origin of the primitive Buddhist books which are common to the Northern and Southern Buddhists before 246. B.C.

Since Tibetans accepted Buddhism only in the seventh century A.D., how comes it that they are charged with inventing Amita-Buddha? Besides which, in Tibet, Amitâbha is called Odpag-med which shows that it is not the name but the abstract idea that was first accepted of an unknown, invisible, and Impersonal   Power—taken, moreover, from the Hindu “Adi-Buddhi,” and not from the Chinese “Amitâbha.” [The Chinese Amitâbha (Wu-liang-sheu) and the Tibetan Amitâbha (Odpag-med) have now become personalGods, ruling over and living in the celestial region of Sukhâvati, or Tushita (Tibetan:Devachan): while Àdi- Buddhi, of the philosophic Hindu, and Amita Buddha of the philosophic Chinaman and Tibetan, are names for universal primeval ideas.] There is a great difference between the popular Odpag-med (Amitâbha) who sits enthroned in Devachan (Sukhâvati), according to the Mani Kambum Scriptures—the oldest historical work in Tibet, and the philosophical abstraction called Amita Buddha, the name being passed now to the earthly Buddha Gautama. Page 324  


[6/30/2012 6:08:05 PM] *** Call ended, duration 07:38 ***
[6/30/2012 6:08:13 PM] *** Conference call ***
[6/30/2012 6:19:10 PM] van huan dam: (F)
[6/30/2012 6:21:10 PM] van huan dam: do la can duyen cua ho
[6/30/2012 6:24:46 PM] Thuan Thi Do: Này Phật tử, Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là ǵ?
Nam Mô là giới luật, A Di Đà là thiền định, Phật là trí tuệ. (*)
[6/30/2012 6:25:52 PM] Thuan Thi Do: http://daitangkinhvietnam.org/tong-phai-phat-giao/tinh-do-tong/425-ngha-sau-ch-nam-mo-a-di-a-pht.html
[6/30/2012 6:27:31 PM] Thuan Thi Do: http://vi.wikipedia.org/wiki/A-di-%C4%91%C3%A0#Nh.E1.BB.AFng_mi.C3.AAu_t.E1.BA.A3_v.E1.BB.81_Ph.E1.BA.ADt_A-di-.C4.91.C3.A0
[6/30/2012 6:28:43 PM] Thuan Thi Do: 48 đại nguyện của Phật A-di-đà
[6/30/2012 6:30:20 PM] Phuc: Bước đầu, Niệm Phật để đi theo con đường của vị Phật đó, quan trọng cách niệm để có thể kết nối với vị Phật đó
[6/30/2012 6:42:15 PM] van huan dam: tieng phan goi la NAMO MITABHAYA
[6/30/2012 6:47:57 PM] van huan dam: amita la nghia anh sang vô han
[6/30/2012 6:55:05 PM] Phuc: câu hỏi: tại sao Phật giáo lại có quan niệm Tam Tôn = đứng chính giữa là Phật A di đà, bên trái Đại thế chí bồ tát, phải Quan thế âm bồ tát
[6/30/2012 6:57:31 PM] van huan dam: 9x
[6/30/2012 7:01:17 PM] van huan dam: tam than hop nhat
[6/30/2012 7:01:28 PM] Phuc: (y)
[6/30/2012 7:18:05 PM] van huan dam: cho nuan hoi mot cau a
[6/30/2012 7:18:09 PM] van huan dam: huan
[6/30/2012 7:18:46 PM] Thuan Thi Do: http://duylucthien.wordpress.com/2011/02/19/d%E1%BB%A9c-ph%E1%BA%ADt-a-di-da-la-ai/
[6/30/2012 7:19:07 PM] van huan dam: co nghe huan noi kga
[6/30/2012 7:19:31 PM] van huan dam: da de check lai
[6/30/2012 7:24:11 PM] Thuan Thi Do: http://daitangkinhvietnam.org/tong-phai-phat-giao/tinh-do-tong/477-lc-s-c-pht-a-di-a-va-48-i-nguyn.html
[6/30/2012 7:34:18 PM] Van Atman: 16.- Hăy hỏi những vị Thánh của Địa Cầu những bí mật của các Ngài ǵn giữ cho con.

Dưới đây là giảng lư :

Sự khắc phục những ham muốn của giác quan bên ngoài của con cho con điều đó.
Trong các vị Thánh trên Địa Cầu chắc chắn có các Tôn Sư chúng ta. Tôi tưởng ở đây là Đức Đế Quân cũng muốn nói về các Đại Thiên Thần. Chúng ta có thể giao thiệp với các Ngài và học hỏi được nhiều việc, chúng ta cũng nhờ Tôn Sư của chúng ta mà chúng ta hoạch đắc được nhiều sự hiểu biết và chúng ta đă hoạch đắc rồi. Các Ngài sai những Đệ Tử của các Ngài dạy chúng ta những điều mà chúng ta phải mất một thời gian khá lâu mới tự ḿnh t́m ra được. Lúc đầu tiên, các Ngài bảo chúng ta tự kiểm điểm lại các bài của Ngài dạy. Đó là những điều mà chúng ta đă làm và v́ vậy nhiều quyển sách Thông Thiên Học mới viết sau nầy có những chi tiết tường tận, tỉ mỉ hơn mấy quyển cũ; những lời dạy dỗ đă nhận được làmra phần chánh của mấy quyển nầy.
Tham khảo ư kiến một vị Chơn Sư không phải có nghĩa là luôn luôn tŕnh cho Ngài những câu hỏi. Có nhiều cách khác. Trong vài trường hợp, chúng tôi đă thực hành rồi, sau khi sắp đặt rành rẽ vài câu hỏi, chờ khi có dịp, th́ chúng tôi hỏi Ngài, hỏi miệng, như là lời nói theo nghĩa thông thường của nó được dùng trên mấy cơi cao siêu. Có khi chúng tôi tŕnh cho Ngài mấy câu hỏi đó trong lúc Ngài được rảnh mà nghe chúng tôi và Ngài cho chúng tôi những câu trả lời rất đích xác. Trong công việc hằng ngày của chúng tôi, chúng tôi muốn lợi dụng những sự hiểu biết cao siêu của Ngài, nhưng không có lúc nào chúng tôi nghĩ đến việc làm cho Ngài phải nhọc ḷng trả lời những câu hỏi của chúng tôi. Như chúng tôi đă cắt nghĩa trước đây[147], vị Đệ Tử có thể đem tư tưởng y kề bên tư tưởng của Tôn Sư y và khỏi gọi đến Tâm Thức của Ngài đặng coi cách Tôn Sư xem xét vấn đề nào đó. Không phải chúng tôi bắt buộc Ngài chú ư đến chúng tôi, chúng tôi chỉ sử dụng con đường liên lạc bên trong và đem tư tưởng chúng tôi kề bên tư tưởng của Ngài. Tôi xin cắt nghĩa : Vị Đệ Tử bắt đầu học hỏi về vấn đề, y đi đến một kết luận mà y cho là hay hơn hết đối với y, rồi y so sánh kết luận nầy với ư kiến của Chơn Sư đặng xem hai tư tưởng có khác với nhau không? Nếu khác nhau y lập tức sửa đổi tư tưởng của y, v́ y biết Chơn Sư rất Minh Triết và tư tưởng của Ngài rất đúng đắn.
Có thể bất cứ giờ phút nào tham khảo ư kiến của Chơn Sư mà không làm bận rộn Ngài. Trong những trường hợp khác, cách liên lạc nầy không có chỉ dẫn, chúng tôi phải chờ một cơ hội thuận tiện trước khi tŕnh Ngài câu hỏi và được Ngài trả lời. Điều kiện trước nhất, chắc chắn phải có một sự phát triển vừa đủ để ta có thể đến gần Chơn Sư mà không làm phiền các Ngài.
Vài người bạn của chúng tôi mỗi đêm khi họ ngủ th́ họ có bổn phận đến nhà Sư Phụ của ḿnh đặng nhận những chỉ thị và đôi khi những sự dạy dỗ đặc biệt. Có khi tôi thấy Ngài rất bận rộn. Không để cho Ngài để ư đến chúng tôi, chúng tôi rút lui, không nói chi hết và tiếp tục công việc quen thuộc thường xuyên. Lẽ tất nhiên, vị Đệ Tử nào cũng hành động như thế; trước nhất là lo lắng về sự tiện nghi của Chơn Sư. Y nghĩ đến Chơn Sư chớ không phải y nghĩ đến y trong trường hợp mà y có một việc quan trọng phải báo cáo. Nhưng những tân tín đồ, đôi khi, thấy rơ sự quan trọng, hoặc về những điều họ đă thực hành, hoặc những vấn đề họ muốn hỏi; họ ở gần một bên, làm cho Chơn Sư chú ư tới họ, cho đến đỗi Ngài phải ngưng công việc của Ngài. Vị Đệ Tử cũ luôn luôn giữ ǵn một cách hết sức thận trọng về bản tánh những tư tưởng và những t́nh cảm hướng về Chơn Sư đặng tránh mọi sự rung động bất điều ḥa, dù là hết sức nhỏ nhoi. Điều nầy bắt y phải có đôi chút chú ư, bởi v́ đôi khi có xảy ra những sự rung động bất điều ḥa mà y không phải chịu trách nhiệm. Thí dụ, trong một thành phố lớn hoàn cảnh thường rất khó chịu : trong một đám đông, trong những giờ hoạt động ồn ào, khi những tiếng ầm ầm ghê hồn vang dậy th́ tất cả những sự rung động dữ dội và đối nghịch nhau đập vào chúng ta. Người ta có thể tránh khỏi những sự rung động nầy tới một điểm nào đó và phải giữ ǵn kỹ lưỡng đừng cho một sự rung động mà chúng ta bị ảnh hưởng truyền đến Chơn Sư. Chỉ một tư tưởng cũng đủ cho Chơn Sư che chở Ngài, nhưng chúng ta quyết tâm tránh cho Ngài điều đó. Th́ giờ Ngài rất quí báu, nó có một giá trị rất lớn lao, thần lực của Ngài ban ra phi thường cho đến đỗi Đệ Tử của Ngài không muốn cho nó mất một mảy may nào cả; đời sống của y cũng như đời sống của Chơn Sư đều hiến dâng cho công việc phụng sự. Ngoài ra những phận sự khác, y c̣n có bổn phận giữ sao cho cái đặc ân cực kỳ lớn lao của Chơn Sư ban cho y không gây ra sự xáo trộn nào cả khi Ngài làm cho Đệ Tử của Ngài thành một tiền đồn của Tâm Thức Ngài. Rất dễ mà không cho những náo động nầy đụng chạm đến Ngài khi người ta đi tới giai đoạn học được phương pháp chỉ dạy; bây giờ đây, trong lúc chờ đợi th́ phải đàn áp những sự ham muốn của giác quan bên ngoài mới được phép đến gần Chơn Sư đặng tham khảo ư kiến các Ngài.
[6/30/2012 8:03:08 PM] Thuan Thi Do: http://biologyofkundalini.com/article.php?story=BiologicalRelationtoZero-Point&mode=print
[6/30/2012 8:08:44 PM] minh546melinh nguyen: bài kết phần ánh sáng đường đạo của anh Văn hôm nay rất hay nó bao hàm cả đạo và đời như ḥa quyện làm một
[6/30/2012 8:31:29 PM] NGUYEN HUYEN MON: TÂM LINH THẦN THỨC LUẬN 1
http://www.youtube.com/watch?v=cKec0TH8Jqc&feature=relmfu
TÂM LINH THẦN THỨC LUẬN 2
http://www.youtube.com/watch?v=DqhPM78-4k8&feature=relmfu
[6/30/2012 8:31:37 PM] Van Atman: Cam on anh Minh. Khi nao duoc , nho anh dong gop y kien them cho moi ngoui.
[6/30/2012 8:31:44 PM] NGUYEN HUYEN MON: GIÁC NGỘ TÂM LINH TRONG THỜI ĐẠI MỚI 1/2
http://www.youtube.com/watch?v=x5NAOncOAx4&feature=plcp
http://youtu.be/x5NAOncOAx4

GIÁC NGỘ TÂM LINH TRONG THỜI ĐẠI MỚI 2/2

http://www.youtube.com/watch?v=KRHJxyfChpg&feature=youtube_gdata
http://youtu.be/DqhPM78-4k8
[6/30/2012 8:42:53 PM] NGUYEN HUYEN MON: THAY THICH THANH TAM DANG NGHE O PALTALK VA GOI LOI CHAO HUAN 2
[6/30/2012 8:50:17 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent Tu dien thuat ngu daogiao hau sua.doc ***
[6/30/2012 8:50:54 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent Dao Duc Kinh de hieu.prc ***
[6/30/2012 8:53:16 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent The-Encyclopedia magic and alchemy ***
[6/30/2012 8:53:56 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent 36 ke cua nguoi xua _1.pdf ***
[6/30/2012 8:54:15 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent Barbara Ann Brennan - Ban tay anh sang.prc ***
[6/30/2012 8:55:54 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent Tu Dien Phat Hoc.prc ***
[6/30/2012 8:58:08 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent Yoga-thuc-hanh-www.thuvien247.net.RAR ***
[6/30/2012 9:02:56 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent Wisdom_of_the_Ancients.pdf ***
[6/30/2012 9:03:05 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent Tibetan_Sage.pdf ***
[6/30/2012 9:03:18 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent The_Cave_of_the_ Ancients.pdf ***
[6/30/2012 9:03:29 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent Candlelight.pdf ***
[6/30/2012 9:03:32 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent Doctor_from_Lhasa.pdf ***
[6/30/2012 9:03:37 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent Chapters_of_Life.pdf ***
[6/30/2012 9:03:55 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent Living_with_the_Lama.pdf ***
[6/30/2012 9:03:58 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent Feeding_the_Flame.pdf ***
[6/30/2012 9:04:20 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent The_Hermit.pdf ***
[6/30/2012 9:04:26 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent The_Saffron_Robe.pdf ***
[6/30/2012 9:04:42 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent You_Forever.pdf ***
[6/30/2012 9:04:49 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent Living_with_the_Lama.pdf ***
[6/30/2012 9:07:21 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent CIA Remote Viewing Manual.pdf ***
[6/30/2012 9:07:29 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent Controlled Remote Viewing Manual (ebook).pdf ***
[6/30/2012 9:07:34 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent David Icke - Mind control techniques.doc ***
[6/30/2012 9:08:28 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent OM Mantra and 7 Levels of Consciousness.doc ***
[6/30/2012 9:08:38 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent Remote-Viewing And Mind-Control Overlap.pdf ***
[6/30/2012 9:09:03 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent UltraMind's Remote Viewing & Influencing - Silva (ebook).pdf ***
[6/30/2012 9:09:19 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent yogasutrasquestions.pdf ***
[6/30/2012 9:09:24 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent You Are Psychic!.pdf ***
[6/30/2012 9:11:07 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent Ly kỳ 'bát trận đồ' của khám Chí Ḥa.doc ***
[6/30/2012 9:12:56 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent Am thuc tra.prc ***
[6/30/2012 9:14:21 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent Thuat Xu The Cua Nguoi Xua.rar ***
[6/30/2012 9:16:53 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent Bach-khoa-thu-cac-khoa-hoc-triet-hoc-1-Khoa-hoc-logic-www.thuvien247.net.PDF ***
[6/30/2012 9:21:04 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent 52644132-Mathematics-Magic-and-Mystery-by-amirin-king.pdf ***
[6/30/2012 9:22:44 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent 27860631-occult-Chemistry.pdf ***
[6/30/2012 9:22:56 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent 30429845-Occult-War.pdf ***
[6/30/2012 9:23:13 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent 36091546-Occult-Law.pdf ***
[6/30/2012 9:23:29 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent 47706515-Occult-Symbolism-Complete-Version.pdf ***
[6/30/2012 9:23:39 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent 49968393-Secret-Symbolism-in-Occult-Art.pdf ***
[6/30/2012 9:23:47 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent 50676801-occult-anatomy.pdf ***
[6/30/2012 9:24:06 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent 58341665-Occult-Crimes.pdf ***
[6/30/2012 9:24:16 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent 59480414-Psychic-Combat.pdf ***
[6/30/2012 9:24:21 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent 59533452-Occult-Encyclopedia.pdf ***
[6/30/2012 9:24:30 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent 59929315-10-Easy-Psychic-Lessons.pdf ***
[6/30/2012 9:25:09 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent 28463220-A-Study-in-Shamanism.pdf ***
[6/30/2012 9:25:16 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent 28463243-Psychedelic-Shamanism.pdf ***
[6/30/2012 9:25:45 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent 3995170-Finding-Your-Inner-Voice.pdf ***
[6/30/2012 9:26:15 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent 25413461-About-Distant-Psychic-Readings.pdf ***
[6/30/2012 9:26:36 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent 46636798-Psychic-Vampires.pdf ***
[6/30/2012 9:27:05 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent Minh_triet_phuong_dong.rar ***
[6/30/2012 9:27:14 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent SIEU HINH HOC.prc ***
[6/30/2012 9:28:12 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent KhaiMoCanhGioiTamLinh.pdf ***
[6/30/2012 9:28:58 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent 5292020-The-law-of-psychic-phenomena-a-working-hypothesis-for-the-systematic-study-of-hypnotism-spiritism-mental-therapeutics-Jay-Thomson-Hudson.pdf ***
[6/30/2012 9:29:10 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent 1036344-Numerology-Astrology-Psychic-Prediction-the-Lottery-.pdf ***
[6/30/2012 9:29:42 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent 24672716-How-to-Use-Lucid-Dreaming-and-Dreams-for-Problem-Solving.pdf ***
[6/30/2012 9:30:13 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent 31396325-Crystal-Gazing-Its-History-Practice-Thomas-W-NorthCote.pdf ***
[6/30/2012 9:37:56 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent KINH QUR'AN.pdf ***
[6/30/2012 9:38:19 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent phap-thuc-hanh-luc-do-mau-tara-pdf.pdf ***
[6/30/2012 9:38:29 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent ue-tich-kim-cang-y-nghia-pdf.pdf ***
[6/30/2012 9:40:58 PM] *** NGUYEN HUYEN MON sent Lục Mạch Thần Kiếm quyển 1.docx ***
[6/30/2012 9:44:22 PM] *** NGUYEN HUYEN MON added khiemtranga ***
[6/30/2012 9:45:38 PM] *** NGUYEN HUYEN MON added anhnv.com ***
[6/30/2012 9:46:54 PM] Thuan Thi Do: A. Vô sắc giới
(Formless World, Arūpa Loka)
31. Phi tưởng, phi phi tưởng thiên (Devas of Sphere of Neither-perception nor non-perception; Nevasaññā-nasaññā-yatanūpagā devā)
30. Vô sở hữu thiên (Devas of Sphere of No-thingness; Ākiñcañña-yatanūpagā devā)
29. Thức vô biên thiên (Devas of Sphere of Infinite Concsiousness; Viññānañca-yatanūpagā devā)
28. Không vô biên thiên (Devas of Sphere of Infinite Space; Ākāsānañca-yatanūpā devā)
[6/30/2012 9:49:31 PM] van huan dam: (F)
[6/30/2012 9:49:54 PM] van huan dam: ket ngôn ngu
[6/30/2012 9:57:47 PM] *** anhnv has left ***
[7/1/2012 1:04:17 AM] *** Call ended, duration 6:56:00 ***

[7/1/2012 7:33:33 PM] minh546melinh nguyen: Hội tụ các miền
Anh hai nơi ngụ cư nam
Con rồng cháu lạc nhật lâm hạ trường ‘ trưởng hạ’
Chị thuấn tuy ở tây phương
Như mái che đỡ cơn nồng thông thiên
Mái dầy ít gió đưa lên
Mái mỏng e chỉ lênh đênh tháng ngày
Nhật khai nhật trưởng chuyển thu
Như cây đơm quả hương nhu đơm nồng
Úc châu có bác huyền thông
Cùng bậc trưởng hạ mật tông huấn bày ‘ tỏ bày’
Át man có bác văn rày
Trung dung tiến bước nối này ta đi
Ước chi hội tụ các miền
Năm châu bốn biển cùng về vui chung
[7/1/2012 7:37:05 PM] minh546melinh nguyen: mới tham gia dự thính thành thật cám ơn các anh chị trong thông thiên học, ở nơi hội tụ này có nhiều điều rất đáng học hỏi và suy ngẫm, tuy là một vườn hoa đa sắc vườn hoa tâm linh song tôi tin rằng chúng ta luôn hướng tới tinh thần 'phụng sự' nhân sinh
tôi xin tặng các anh chị một bài thơ ngẫu hứng có ǵ sai sót văn phong hoặc ư tứ mong được lượng thứ:
Hội tụ các miền
Anh hai nơi ngụ cư nam
Con rồng cháu lạc nhật lâm hạ trường ‘ trưởng hạ’
Chị thuấn tuy ở tây phương
Như mái che đỡ cơn nồng thông thiên
Mái dầy ít gió đưa lên
Mái mỏng e chỉ lênh đênh tháng ngày
Nhật khai nhật trưởng chuyển thu
Như cây đơm quả hương nhu đơm nồng
Úc châu có bác huyền thông
Cùng bậc trưởng hạ mật tông huấn bày ‘ tỏ bày’
Át man có bác văn rày
Trung dung tiến bước nối này ta đi
Ước chi hội tụ các miền
Năm châu bốn biển cùng về vui chung