Họp Thông Thiên Học qua Skype ngày 2 tháng 7 năm 2016

[6:09:06 PM] Thuan Thi Do: CHƯƠNG 15
NHỮNG PHÉP THẦN THÔNG
(Psychic Powers)

Đừng ham có những Phép Thần Thông. Con sẽ có khi Thầy xét đă đúng lúc con cần có.

A.B.- Nên hiểu rằng danh từ “Phép Thần Thông” là tất cả những năng lực ư thức lấy vật chất tạo thành Xác Thân, Thể Vía, hay là Thể Trí làm trung gian để biểu lộ ra. Vậy tất cả những năng lực trí tuệ đều là những Phép Thần Thông. Sự phân biệt giữa quan năng thường của trí tuệ, phát sanh do từ bộ óc và nhiều thứ Thần Nhăn hoặc những quan năng tương tợ, đều sai lầm. Nhiều người nổi lên phản đối việc hoạch đắc những Phép Thần Thông, trong khi hằng ngày họ sử dụng chúng do xác thịt làm trung gian. Họ trách cứ Thần Nhăn, mà họ dùng con mắt của xác thịt. Trách cứ Thần Nhăn là vô lư, trừ phi họ theo quan điểm của những người Yogi bên Ấn Độ; đối với mấy vị này những giác quan của xác thịt cũng như giác quan tinh thần đều là một chướng ngại. Lập luận của những người này thật đúng. Họ không thừa nhận giá trị giác quan nào của chúng ta, v́ theo ư họ, chúng ta đưa họ tiếp xúc chặt chẽ với những thế giới của ảo mộng mà họ muốn vượt qua khỏi. Tôi không đồng ư với họ. Tôi thiết tưởng tốt hơn phải được tinh khiết và sử dụng quan năng của chúng ta trên tất cả những Cơi Trời, nhưng trong khi chờ đợi cho thái độ căn bản của những nhà Yogi này được nh́n nhận, chúng ta thấy một phần lớn của những lời phản đối về Phép Thần Thông đều vô lư.

Thật ra, khi bắt đầu dùng những giác quan của Thể Vía, luôn luôn có thể xảy ra sự sai lầm. Vả chăng những giác quan của xác thịt cũng có thể gạt gẫm chúng ta. Chẳng hạn vài ảo ảnh thị giác do sự tiêu hóa không được điều ḥa và bịnh gan sinh ra, tôi vẫn không kể vào loại này, như các Y Sĩ đă làm, nhiều hiện tượng quả thật thuộc về thị giác của Thể Phách hay của Thể Vía. Một thí dụ dễ nhớ về việc giác quan gạt gẫm chúng ta là hiện tượng Mặt Trời mọc; bạn biết rằng Mặt Trời không mọc, nhưng bạn vẫn thấy nó mọc như thường.

Giác quan luôn luôn cần phải được lư trí điều chỉnh, v́ lư trí cao hơn tất cả mọi sự nhận thức của giác quan. Thần Nhăn (sự thấy của Thể Vía) luôn luôn lừa gạt bạn khi bạn bắt đầu sử dụng nó. V́ vậy cho nên người nào được Đức Thầy chỉ dạy cũng phải luyện tập một cách có phương pháp và đầy đủ. Người ta hỏi y về những điều đă thấy, ban đầu những câu trả lời đều sai. Sau đó người ta chỉ cho y biết những chỗ sai lầm và giải thích cho y hiểu.

Thí dụ một người không được Đức Thầy hướng dẫn, nhưng Thần Nhăn của y lại hoạt động. Đó là trường hợp thường xảy ra, sự mở mang những quan năng của Thể Vía phù hợp với trào lưu tiến hóa thường lệ, nên nhiều người đă bắt đầu có những giác quan này. Người có Thần Nhăn sang Cơi Trung Giới cũng giống như đứa bé ở Cơi Trần. Bạn biết một đứa bé đưa tay lên lấy cây đèn cầy đang cháy đặt tận đầu pḥng. Dĩ nhiên, sự lầm lạc của em được người lớn sửa chữa. Khi em đến gần vật ấy em sẽ thấy rằng vài vật hấp dẫn em vẫn ở xa em. Chúng ta có thể gọi người mới sử dụng những giác quan của Thể Vía là một đứa bé trên Cơi Trung Giới, y bị lầm lạc nhiều lắm. Điều này không quan hệ ǵ nếu em ở chung với những bậc đàn anh, và cũng không có tai hại ǵ nếu chính lư là một đức tính được phổ biến. Nhưng rủi thay! Người nhận được một sự truyền đạt từ Cơi Trung Giới đưa xuống hay là có Thần Nhăn thường tưởng rằng ḿnh đă cao hơn Nhân Loại do sự tiết lộ đặc biệt đă ban cho y. Về phương diện này y không học hỏi giáo lư như một đứa bé sẵn sàng tuân theo những lời chỉ dạy của các bậc đàn anh, cho nên do đó mới sinh ra nhiều điều phiền muộn.

C.W.L.- Những vị Đệ Tử mới được Đức Thầy thu nhận th́ thường thường phải chịu sự huấn luyện dài lâu về nhăn quang cao siêu và những cảm giác thuộc những Cơi trên. Chắc chắn nhiều người nhận thấy công việc luyện tập này rất buồn chán. Một vị Đệ Tử cao cấp lănh phần chỉ bảo cho vị tân tín đồ, đưa cho vị này xem một số đồ vật trước mắt và hỏi y thấy những ǵ. Ban đầu, hầu như y trả lời sai hết, v́ y không nhắm đúng tiêu điểm của thị giác. Y không phân biệt được sự dị biệt giữa Thể Vía của một người chết với Thể Vía của người c̣n sống, giữa Thể Vía của người c̣n sống với h́nh tư tưởng của một người bạn phóng ra. Trên các phương diện này và nhiều phương diện khác, người quan sát thiếu kinh nghiệm không sao tránh khỏi sự sai lầm. Với sự nhẫn nại, vị huấn luyện viên chỉ cho y thấy nhiều lần những vật ấy và dạy y nhận biết chúng bằng cách chú trọng đến những điểm dị biệt nhỏ nhoi.
[6:09:24 PM] Thuan Thi Do:
Một sự huấn luyện như thế rất cần thiết, nhưng bạn chớ kết luận rằng những giác quan của Thể Vía đặc biệt không chắc chắn, không tin được. Người ta không thể tin được bất cứ giác quan nào khi nó không được huấn luyện, hoặc dù nó được huấn luyện, mà trí khôn thuần lư không được huấn luyện một lượt với nó. Mỗi ngày, nếu trời đẹp và chúng ta dậy sớm, chúng ta có thể xem cảnh Mặt Trời mọc. Chúng ta biết rơ ràng rằng Mặt Trời không mọc, tuy nhiên, chúng ta lại thấy nó mọc. Những người ít suy luận đôi khi nói về những điều hơi quá mức kinh nghiệm b́nh thường như vầy: “Tôi không thể tin những điều tôi không thấy, chừng nào tôi thấy, tôi mới tin.” Vài người đi xa hơn nữa nói: “Tôi tin chắc, nếu tôi rờ nó được.” Một bằng cớ thật giản dị sẽ chứng minh sự sai lầm của họ. Chúng ta hăy lấy ba cái chén, rồi đổ vào đó ba thứ nước nhiệt độ khác nhau: Nước thật nóng, nước đá và nước lạnh. Hăy ngâm một bàn tay này vào nước nóng và một bàn tay kia vào nước đá vài phút, rồi ngâm cả hai bàn tay vào nước lạnh. Bàn tay trước ngâm trong nước nóng sẽ cho bạn biết rằng nước trong chén thứ ba thật lạnh, c̣n bàn tay kia lại cho rằng nước đó nóng lắm. Sự kiện này chứng tỏ rằng người ta không thể luôn luôn tin vào sự chứng tỏ của giác quan, mà cần phải kiểm soát lại bằng lư trí. Đối với giác quan của Thể Vía và những giác quan của Thể Trí, cần phải được kiểm soát cũng như đối với giác quan của xác thịt vậy.

Nếu một người kia ưa thích những Phép Thần Thông, y phải chịu khó mở mang chúng, và thường thường phải trải qua nhiều năm luyện tập, mới có thể chắc chắn rằng sự quan sát của y rất đúng trong mọi trường hợp. Người ta khó tưởng tượng được trường hoạt động của nhăn quan này mở rộng đến đâu. Hăy lấy một thí dụ này cũng đủ rơ. Trên Cơi Trung Giới có hai ngàn bốn trăm lẽ một loại Tinh Chất khác nhau và nếu muốn trở nên một chuyên viên thành thạo có thể làm việc giỏi và nhanh chóng, cần phải học cách phân biệt chúng và biết cách sử dụng chúng đúng lúc. Người ta có thể làm việc mà không có sự kinh nghiệm này, nhưng đó là làm một cách lăng phí, chẳng khác nào người ta xối một thùng nước trên ḿnh một người để rửa ngón tay út của y.

Người ta nói với chúng ta rằng sự phung phí năng lực chính là một trong những điều lỗi lầm cần phải tránh. Năng lực là số vốn mà chúng ta có bổn phận phải gia tăng càng nhiều càng tốt. Chúng ta có trách nhiệm về sự phung phí nó, cũng như chúng ta sẽ có trách nhiệm trong việc để cho năng lực đó nằm yên vô dụng.

Không phải là một người Đệ Tử Chơn Sư sẽ nói như vầy: “Tôi đă biết cái đó rồi.” Chúng ta học hỏi điều đó trong một tinh thần khác. Sự khao khát hiểu biết của chúng ta vốn luôn luôn tột bực, nhưng luôn luôn nhắm vào mục đích được phụng sự đắc lực hơn và được hữu dụng hơn. Đó là nguyên tắc, chúng ta hăy tin chắc như thế, không có sự hiểu biết nào vô ích cho công việc của chúng ta phải đảm nhiệm. Tất cả những sự học hỏi đă hoạch đắc đều thường giúp Nhà Huyền Bí Học đưa ra những dẫn chứng và thấu hiểu điểm này hoặc điểm khác, không vậy th́ mấy vấn đề này sẽ không được rơ ràng. Người ta nói rằng khi cuộc tiến hóa này chấm dứt chúng ta sẽ hiểu tất cả; ít ra chúng ta cũng được giải thoát khỏi sự vô minh. Đó là mục đích của tất cả những cố gắng của chúng ta và chắc chắn rằng chúng ta cần phải được học hỏi đến mức thâm diệu để đến lượt chúng ta, chúng ta sẽ thực hiện những công việc cao thượng một cách tốt đẹp.

Trong khi chờ đợi, tốt hơn nên sử dụng triệt để những quyền năng sẵn có của chúng ta và không nên ao ước những Phép Thần Thông trước khi được Chơn Sư xét thấy đúng ngày giờ cho phép chúng ta khai mở chúng.
[6:09:46 PM] Thuan Thi Do:
Rán sức tập luyện những Phép này quá sớm thường mang đến nhiều rắc rối; thường người có những Phép này hay bị bọn ma quái gạt gẫm, hoặc trở nên khoe khoang và nghĩ rằng y không thể nào lầm lẫn. Dù thế nào, ngày giờ và sức lực dùng để tập luyện mấy Phép này nên để giúp đời c̣n hay hơn.

C.W.L.- Những Tinh Linh lừa phỉnh gồm nhiều Loại khác nhau, chúng đóng một vai tṛ quan trọng trong Thiên Nhiên. Chúng thường có thân h́nh khá nhỏ bé[37] và cảm thấy thật thích thú khi khiến cho một người to lớn và mạnh mẽ làm những điều chúng nó muốn. Khi chúng lừa phỉnh y, chúng chỉ tự xưng là Julius Caesar, Napoleon Bonaparte hoặc bất kỳ một nhân vật nào quan trọng và vang danh mà chúng chợt nhớ đến và chúng rất thích mà thấy những người lớn, tiến hóa hơn chúng, mà lại tuân theo những lời khuyên của chúng. Thật vậy, những người này đáng thương hại, nhưng đáng lẽ họ phải dùng lư trí và lương tri để kiểm soát chỗ thấy của ḿnh.

Nếu thỉnh thoảng bạn nghe một tiếng nói từ Cơi Trung Giới đưa đến, bạn đừng vội kết luận rằng đó là tiếng nói của Chơn Sư hay của vị Đại Thiên Thần. Những người chết thường t́m được phương tiện để giao thông với chúng ta và cho những lời khuyên bảo. Cũng bởi những Tinh Linh (hay Ngũ Hành) luôn luôn thích đóng hài kịch, cho nên thường thường chắc chắn một trong bọn chúng đă thốt ra lời ấy. Vậy bạn hăy lắng nghe tiếng nói một cách thật b́nh tĩnh. Đó là hiện tượng đáng chú ư, chẳng phải nó cần thiết v́ có ích lợi cho chúng ta, nhưng bởi v́ mỗi cơ hội khác thường đều có thú vị. Vả lại thường thường những chuyện thú vị như thế có tính cách giáo dục chúng ta. Nhưng bạn đừng khởi sự phủ nhận rằng không có sự giao thông, v́ làm như thế không đúng lắm. Điều nào có thể không chắc có, nhưng tuyên bố là không thể có được th́ tỏ ra không thận trọng. Bạn hăy kính cẩn lắng nghe sự tiết lộ đó, nhưng đừng để nó ảnh hưởng chút nào đến hạnh kiểm của bạn, trừ phi có những lư lẽ chính xác về việc ấy. Hành động của chúng ta phải là kết quả của một sự quyết định căn cứ trên tư tưởng và sự suy luận chớ không phải căn cứ trên lời nói của kẻ khác mà ta không biết là ai.

Nhiều người tiếp nhận được những sự tiết lộ này, họ tưởng rằng chúng phải đổi mới Thế Gian. Đa số những sự tiết lộ này thật tốt, song nói một cách tổng quát, không có ǵ rơ rệt lắm. Chiều hướng chung là một h́nh thức mập mờ, một giáo lư mơ hồ, bất định. Trong giới hạn này, thường thường những lời tiết lộ đó c̣n có giá trị hơn những giáo lư chính thống quá thiển cận và hẹp ḥi. Người ta thường thấy trong đó những dấu vết Thông Thiên Học hoặc Tư Tưởng Tân Tiến. Nhưng đó là Thông Thiên Học pha lẫn với nước, nhất là nước rất nhiều. Thường thường những sự thông báo này vốn do một Hồn Ma có ḷng tốt đưa ra, v́ y vừa học được vài sự kiện quan trọng có liên hệ với đời sống Dương Trần nên y muốn chỉ bảo cho bà con thân thích c̣n ở tại Thế Gian. Tin chắc rằng nếu những quan niệm cao siêu đó được người đời dung nạp, Thế Gian sẽ trở nên thật tốt đẹp; y bèn t́m cách in sâu vào trí họ những quan niệm này, y giống như một người giàu trong truyện ngụ ngôn[38] đă nghĩ rằng: “Nếu ai trở về từ Cơi tử, thiên hạ sẽ ăn năn, hối hận.” Nhưng Hồn Ma ấy lại quên câu trả lời của ông Abraham rất khôn ngoan như sau: “Nếu họ không nghe Đức Moses và các Nhà Tiên Tri, họ cũng chẳng tin ai nữa, dù kẻ đó là một người chết đi, sống lại.”[39]

Hơn nữa, Hồn Ma quên rằng chính y hồi c̣n sinh tiền cũng không bao giờ chú ư chút nào đến những thông điệp Thần Linh Học. Nếu những sự thông báo thuộc loại này gởi đến do theo đường lối của chúng ta – th́ có thể tin chúng nó được, hoặc nhiều, hoặc ít, nếu chúng ta được gọi là những Nhà Tâm Linh – chúng ta hăy nhận lấy với tất cả sự kính cẩn của ḿnh, nhưng đồng thời không nên quá xao động. Có nhiều người, sau khi nhận được các thông điệp tưởng rằng chúng nó sẽ biến đổi được quả Địa Cầu. Nhưng việc đó thật là khó vậy. Khi các thông điệp ấy đến với chúng ta, chúng ta áp dụng vài phương sách để kiểm soát sự chân thật và giá trị của chúng nó. Phần đông người đời không có những phương tiện kiểm soát tức khắc, nhưng nếu họ chịu lấy lương tri của họ xem xét những kinh nghiệm siêu linh đó, thường thường cũng là tốt lắm rồi. H́nh như người ta luôn luôn chọn một trong hai thái độ này: Hoặc người ta chấp nhận một cách mù quáng các thông điệp trên, hoặc họ nhạo báng chúng nó và cho là chuyện buồn cười. Hai thái độ cực đoan này đều vô lư. Miễn là ai có học hỏi những vấn đề ấy liền biết được cái khả năng của những bức thông điệp ấy và cũng biết rằng hầu hết những thông điệp này xuất xứ từ những người không thể nói với chúng ta một điều ǵ mới lạ hay chính xác. Một Hồn Ma, nếu khá khôn ngoan, có thể hoạch đắc được vài điều hiểu biết mà hồi c̣n sinh tiền y không được phép học, nhưng hầu hết những người quá văng đều bỏ qua cơ hội học hỏi này và đành chịu những sự hạn chế và có những thành kiến như lúc c̣n ở Thế Gian.
[6:10:20 PM] Thuan Thi Do:
Những kinh nghiệm trong địa hạt Siêu Linh đă trở nên thường xuyên hơn v́ Đức Chưởng Giáo sắp lâm phàm và sự kiện này trên các Cơi Trời đều biết. Tại Cơi Trần, người ta sốt sắng trông đợi Ngài, ngay cả những người hoàn toàn ở ngoài hàng ngũ Thông Thiên Học. Nhiều người cảm thấy tính cách cấp bách của sự giáng lâm này, nên thái độ mong đợi của họ đă khiến họ có thể nhận được những thông điệp nhiều hơn trước. Vậy chắc chắn có nhiều ư kiến được loan ra, hoặc đúng, hoặc sai, có liên hệ đến sự lâm phàm của Đức Chưởng Giáo. Đă lâu rồi, chính Ngài đă nói: “Sẽ có nhiều Đấng Christ giả xuất hiện.” Chắc chắn những người Thiên Chúa Giáo bậc trung cho rằng những Đấng Christ giả này là những người nghịch với Chúa nhắm mục đích phỉnh phờ, lừa gạt thiên hạ. Nhưng không phải vậy; nhiều người trong đám những “Đấng Christ giả” ấy là những người có ư muốn tốt đẹp, họ thành thật tưởng rằng bóng của Đấng Christ đă phủ trên ḿnh họ, và chính hảo ư đó làm cho họ trở nên nguy hiểm hơn, v́ thiên hạ cảm thấy sự chân thành của họ, nên nghe theo họ.

Thái độ của những người Thông Thiên Học đối với những “Chúa giả” có thể được bày tỏ như sau: “Tiếc thay cho ai để bị lường gạt đến đỗi cho rằng một người quá ư tầm thường là Đấng Chưởng Giáo.” Tuy nhiên, nếu lời chỉ dạy có chút ít giá trị và nếu thiên hạ hăng hái tuân theo, đời sống của họ sẽ được tốt đẹp. Nếu trên vài điểm nào đó, những giáo lư ấy có những cảm tưởng sai lạc, mặc dù hạnh kiểm của họ có tốt đi nữa, họ cũng phải nhận lănh Quả Báo của sự lỗi lầm. Tốt hơn họ phải thấy rơ sự thật, nhưng chúng ta chớ nên phạm lỗi lầm cho rằng sự sai lạc đó đối với một Chân Lư quan trọng nào đó ắt phải kéo theo tất cả sự sai lạc của những điểm khác, không hề đúng như thế.

Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng chúng ta là Sinh Viên Thông Thiên Học, chúng ta sẽ tránh được lỗi lầm đặc biệt này, v́ chúng ta chờ đợi sự lâm phàm của Đức Chưởng Giáo một cách chín chắn và rơ rệt mà đa số Giáo Phái khác không có điều đó. Ngày giờ giáng lâm càng gần, chúng ta càng nên tỏ ra biết lẽ phải. Chớ nên bao giờ bác bỏ điều ǵ có thể có được, mà luôn luôn chúng ta phải sử dụng sự suy luận và lư trí của ḿnh. Chúng ta phải chấp nhận thái độ của ông Camaliel: “Nếu công việc này hay sự nghiệp này do con người làm ra, nó sẽ tự đổ vỡ, nhưng nếu nó do Trời tạo nên bạn không thế nào phá hủy nó được. Bạn chớ liều lĩnh chống lại Trời.”[40] Chúng ta hăy chấp nhận tất cả những ǵ tốt lành, dù cho nó bắt nguồn từ đâu.

Các Đấng Chơn Sư ảnh hưởng đến nhiều người. Những khí cụ mà các Ngài dùng có biết được các Ngài hay không, điều này không mấy quan trọng. Vậy chúng ta hăy mong mỏi có những lực lượng hoàn toàn ngoài những tổ chức Thông Thiên Học cũng chuyên tâm lo lắng cho mục đích lớn lao chung. Chúng ta hăy theo con đường của ḿnh, hăy cương quyết phụng sự Thông Thiên Học một cách vững vàng, trung thành và ngay thật. Khi chúng ta hiến ḿnh cho công việc của Hội, hiển nhiên đó là công việc của chúng ta, nhưng hăy thận trọng và đồng thời đừng kết án hoặc chống đối với một tổ chức nào ngoài Hội. Chiều hướng chung của các tổ chức đó có thể giống nhau, nhưng chúng ta đừng đ̣i hỏi tất cả những sự biểu hiện tương tự phải được hoàn toàn và trong sạch. Thần Lực sẽ tuôn xuống Cơi Trần bằng nhiều cách từ đây cho đến ngày Đức Chưởng Giáo lâm phàm. Chính là Quần Tiên Hội đă rải xuống Thế Gian những Nguồn Thần Lực, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất ít đối với những ai bận rộn với những vấn đề Vật Chất, rất nhiều đối với những người nhạy cảm, c̣n đối với những người sẵn sàng lợi dụng nó, ấy là sự biến đổi Trời Đất.

Chắc chắn những biến cố đặc biệt sẽ xảy ra. Quyển “Ánh Sáng Phương Đông” sao lại rất đúng những bản Kinh Phật Giáo, khi đề cập đến cuộc đời của Đức Phật. Quyển này đă lặp đi lặp lại nhiều lần tại sao các sinh vật khác nhau không thuộc về loài người lấy làm vui mừng khi biết được sự giáng lâm sắp tới của Ngài, và tại sao các vị Thiên Thần và các Tinh Linh (Ngũ Hành) cảm được ảnh hưởng từ điện phi thường của Ngài, nên mới hợp nhau lại lúc biến cố vĩ đại đặc biệt sắp xảy ra, như lúc Ngài ra đời, lúc Ngài đắc quả Phật và lúc Ngài chuyển pháp luân.[41] Ư nghĩ này chứa đựng một phần lớn Chân Lư. Mỗi khi xảy ra một sự biểu hiện vĩ đại của uy lực cao siêu, những Loài tiến hóa khác nhạy cảm hơn chúng ta đều cảm biết điều đó nhiều hơn chúng ta. V́ con người từ lâu lo mở Hạ Trí nên đă xao lảng việc học hỏi khía cạnh bí ẩn của Tạo Vật, họ chỉ rút vào bản thân, nên trong lúc này họ thường ít nhạy cảm hơn một số sinh vật thấp kém hơn họ. Tôi đă biết nhiều mèo và chó đă đáp ứng được những ảnh hưởng từ Cơi trên ban xuống hơn con người, không phải chúng lợi dụng được ảnh hưởng đó đồng một mức độ với loài người, nhưng chúng cảm biết được, trong khi con người không hay biết chi cả.
[6:10:40 PM] Thuan Thi Do:
Khi Đức Chưởng Giáo đến, Ngài sẽ điều khiển công việc của những người đă chuẩn bị cho sự giáng lâm của Ngài và hoàn tất nó. Vậy chắc chắn Ngài vẫn giữ khuôn mặt dị biệt của thế giới trên mọi phương diện, như trước khi Ngài đến. Chẳng những Ngài giảng về Tôn Giáo của Ngài, mà tất cả những sự cải cách khác đều có thể trở nên hoàn mỹ như là hậu quả của Giáo Lư của Ngài. Dĩ nhiên, chúng ta không biết chính xác về vấn đề ấy, v́ lần này cũng như ngày xưa, chắc là Ngài sẽ gặp sự chống đối.

Không có ǵ cho phép chúng ta nói rằng Ngài sẽ thuyết phục được toàn thể thế giới. Chắc chắn có nhiều Nhà Truyền Giáo xuất hiện trước khi Giáo Lư thuần túy của Ngài được công nhận ở khắp nơi. Hai ngàn năm trước, khi Ngài giáng lâm, người ta nghe nói chút ít về Ngài. Chúng ta ước mong cho đời sống của Đức Chưởng Giáo và những vị làm việc chung quanh Ngài gặp toàn những chuyện dễ dàng. Người đời luôn luôn dễ đón tiếp và truyền bá những tiếng xấu. Do đó chúng ta hăy sẵn sàng chịu đựng không biết bao nhiêu nỗi phiền muộn nhỏ nhen và những sự bực tức, khó chịu, nếu không phải quá tệ. Lẽ tự nhiên sẽ có lắm kẻ v́ tư lợi chỉ trích những đề nghị cải cách của Ngài. Lần trước chính những kẻ vụ lợi ấy đă giết Ngài, sau khi Ngài truyền Đạo mới vừa được ba năm. Chúng ta không thể biết được những ǵ sẽ xảy ra trong lần này, nhưng ít ra chúng ta cũng hy vọng rằng trong mỗi Xứ có một nhóm người có thể làm cho Ngài quyết định ở lại với chúng ta lâu hơn ba năm. Hội “Sao Mai” (Kim Tinh) đă đảm nhận nhiệm vụ đặc biệt là chuẩn bị cho sự lâm phàm của Đức Chưởng Giáo. Hội biết rơ ư nghĩa của sự giáng lâm ấy và có lẽ cũng biết được những điểm chính của Giáo Lư Ngài. Có thể có nhiều cá nhân khác cũng như nhiều tổ chức khác được cảm hứng và được dẫn dắt làm việc đồng chung một quan niệm, nhưng thường thường họ không có trong tay tất cả những sự hiểu biết như chúng ta đă được đặc ân thọ lănh. Chúng ta hy vọng rằng công việc của chúng ta khả dĩ mang lại những ǵ mà trước kia không có. Chúng ta mong như thế, nhưng không biết được điều đó sẽ ra sao? Chúng ta chỉ rán làm hết sức ḿnh.

Những người có duyên lành được cộng tác với Đấng Đại Đức Từ Bi lẽ tự nhiên được đi đầu thai. Do đó chúng ta thường nghe nói đến những đứa trẻ phi thường ra đời. Những trẻ này phải sinh ra bây giờ, để đến tuổi trưởng thành khi Đức Chưởng Giáo đến. Trên vài phương diện có thể chúng không giống với những trẻ khác. Vậy bạn đừng ngạc nhiên khi nghe người ta nói đến những đứa trẻ nhớ lại được tiền kiếp của chúng hoặc thực hiện được những kinh nghiệm Siêu Linh đặc biệt. Tất cả những việc này thật tự nhiên, chúng ta phải trông đợi những việc ấy, v́ chúng ta đang sống trong một thời đại đặc biệt. Có lần Bà Tiến sĩ Besant đă giải thích cách chúng ta phải cư xử, khi biết được những trường hợp ấy. Bà nói rằng: “Bạn chớ để một việc nào như thế làm bạn mất b́nh tĩnh và đừng tin quá dễ dàng những lời tự nhận của những đứa trẻ này, v́ rất ít người được biết chúng là ai trong những kiếp trước. Bạn nên nhớ rằng tất cả những trẻ ấy đều nhạy cảm lạ thường. Vậy bạn hăy đối đăi với chúng thật dịu dàng và hết sức tử tế. Dù trong trường hợp nào cũng đừng nói với chúng một lời thô lỗ hoặc tỏ một cử chỉ cộc cằn nào. Cũng đừng bao giờ làm chúng giựt ḿnh hoặc kinh sợ, v́ chúng thụ cảm những điều này mau lẹ hơn những trẻ khác. Bạn hăy giữ ǵn chúng đừng cho tiếp xúc với đám đông và gần gũi những kẻ xấu xa. Chớ cho chúng quen biết với nhiều người, bạn hăy bao bọc chúng trong một luồng từ điển điều ḥa và không quá thay đổi thường xuyên. Bạn đừng đưa chúng vào Trường mà hăy bao quanh chúng trong bầu không khí thân ái đặc biệt của gia đ́nh.”

A.B.- Nơi đây Chơn Sư c̣n đưa ra thêm một lư do đặng đừng ham muốn những Phép Thần Thông: Th́ giờ và năng lực dành cho việc mở mang chúng có thể dùng để làm việc giúp đời. Bạn hăy để ư: Thường thường những lời khuyên của Ngài đều căn cứ trên sự cần thiết phải Phụng Sự và loại bỏ sự ích kỷ dưới mọi h́nh thức. Thay v́ dùng th́ giờ và sinh lực của bạn để luyện những Phép Thần Thông cho ḿnh, bạn hăy dùng nó để giúp đỡ những người ở chung quanh. Nếu Đức Thầy của bạn nhận thấy tất cả những năng lực của bạn đă được dùng vào việc Phụng Sự kẻ khác và nếu Ngài xét rằng có thể giao cho bạn những phương tiện hoạt động phụ thuộc khác và chắc ư là bạn sẽ dùng nó với mục đích Vị Tha như trước, chừng ấy Ngài sẽ giúp bạn. Nếu bạn có thể nói một cách hết sức thành thật rằng tất cả những quan năng của bạn đều được sử dụng, bạn hăy tin rằng đă sắp đến ngày giờ bạn được trao cho những Phép Thần Thông mới lạ. Nhưng rất ít người có thể nói được như thế, và nếu bạn không thuộc vào những hạng người này, bạn hăy cố gắng đạt cho được điều kiện đó.
[6:10:58 PM] Thuan Thi Do:
Đây là ư nghĩa của bài ngụ ngôn “Những tiền tệ” – danh từ tiền tệ được áp dụng như nhau theo ư nghĩa đời nay cũng như đời xưa, tức là để ám chỉ một sức nặng hay là một số tiền nào đó. Một người kia đi du lịch và giao cho những người giúp việc một số tiền: Người này lănh năm đồng, người khác th́ hai đồng và một người nữa một đồng. Khi trở về, người chủ mới hỏi cách chi dụng các món tiền đó. Những người nắm giữ năm đồng và hai đồng biết làm sinh lợi và hoàn lại cho chủ với số lời. C̣n người giữ một đồng lại giấu đi, rồi đem trả lại. Thế rồi người chủ thu hồi đồng tiền đó lại, c̣n những người kia được giao cho những số tiền quan trọng hơn và vị chủ nhân nói rằng: “Người ta cho thêm kẻ nào có, và y sẽ được dư dă, c̣n kẻ nào không có, người ta sẽ lấy ngay cả cái ǵ đă có.”[42] Câu này có vẻ trái ngược với chính lư, nhưng theo Huyền Bí Học, ư nghĩa của nó lại rơ ràng. Kẻ nào sử dụng triệt để quyền năng của ḿnh sẽ được giao phó thêm những quyền năng khác nữa. Kẻ nào không sử dụng quyền năng của ḿnh, kẻ nào trên phương diện Pháp Môn không có quyền năng y mất luôn cả khả năng sử dụng chúng. Chúng sẽ hao ṃn, suy nhược.

Không ai được than phiền sao ḿnh không nhận được sự giúp đỡ của Đức Thầy mà ḿnh tự cho là có quyền thọ lănh. Nếu bạn muốn giao thiệp với những vị Đại Giáo Chủ, chỉ có một phương sách duy nhất là phải hữu ích cho đồng loại. Đó là quyền độc nhất được các Đấng Chơn Sư nh́n nhận. Các Ngài không kể tài năng mà chỉ nhắm vào sự hữu dụng. Tôi đă được giao thiệp với Đức Thầy trong kiếp này, mà trước đó tôi không biết sự hiện hữu của Ngài, nên tôi không thể nghĩ đến việc gặp Ngài. Quả thật, tôi là Đệ Tử của Ngài trong nhiều kiếp rồi, nhưng không phải v́ lẽ đó mà Ngài hiện đến với tôi. Nhưng Ngài hiện đến v́ tôi đă đem tất cả năng lực của tôi để giúp đỡ những người ở chung quanh – những người nghèo khổ, những người khốn cùng, những người bị áp bức – v́ Ngài xét thấy đáng ban Thần Lực xuống cho tôi, để tôi chuyển di cho cả ngàn người khác.

Bởi đó, thay v́ trong lúc tham thiền bạn cầu khẩn Đức Thầy của bạn, xin Ngài hiện đến với bạn, bạn hăy t́m công việc nào hữu ích trong hàng xóm hoặc đô thị của bạn, rồi bạn đảm nhận và hoàn thành việc ấy. Đối với Đức Thầy, việc công cụ của Ngài[43] có biết Ngài dùng nó hay không, không quan trọng mấy. Khắp nơi trên thế giới đều có những vị đại ân nhân của Nhân Loại được Đức Thầy giúp đỡ và linh cảm. Nhiều người ở ngoài Hội Thông Thiên Học cũng nhận được nguồn cảm hứng như thế.

Chúng sẽ đến với con khi con được phát triển – bề nào chúng cũng đến; và nếu Thầy nhận thấy con cần có những Phép đó sớm hơn, Ngài sẽ chỉ cách cho con khai mở chúng một cách an toàn. Từ đây tới đó, tốt hơn con đừng có chúng.

C.W.L.- Người ta thường nói: “Tôi nghe rằng ai luyện được những Phép Mầu Thần Thông thành ra người hết sức hữu ích. Tôi muốn giúp ích cho đời, tôi muốn có những Phép ấy.” Sự ao ước này không có chi là đáng trách cả. Nhưng tốt hơn là nên tuân theo lời khuyên bảo của Đức Thầy ở đây và chờ cho những Phép Thần Thông đến một cách tự nhiên, hoặc chờ cho chính là Ngài dạy ta cách mở mang chúng nó. Mà Ngài sẽ thực hiện điều đó không? Dám chắc như thế, khi nào bạn đă sẵn sàng. Trước kia tôi không có một Phép Thần Thông nào cả và tôi cũng không nghĩ đến chúng, bởi lúc Phong Trào Thông Thiên Học bắt đầu hoạt động, chúng tôi tưởng rằng việc hoạch đắc những Phép Thần Thông chỉ dành riêng cho những người lúc sinh ra đă có một mức độ nào đó về năng khiếu Tâm Linh, chớ không phải trường hợp của tôi. Tuy nhiên, một hôm Đức Thầy đến viếng Adyar, Ngài đề cập đến vấn đề đó và khuyên tôi thử thực hành một lối tham thiền và nói rằng: “Thầy tưởng con sẽ đạt được kết quả tốt với lối tham thiền ấy.” Tôi đă cố gắng và đạt được kết quả sau đó. Đức Thầy sẽ đưa ra lời chỉ dạy như thế đối với những người làm việc cho Ngài, khi Ngài xét rằng đúng ngày giờ. Chúng ta có thể xem như điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Chúng ta không thể tiên đoán Ngài diễn tả ư muốn của Ngài dưới h́nh thức nào, nhưng Ngài sẽ cho chúng ta biết bằng cách này hay cách khác.
[6:11:14 PM] Thuan Thi Do:
Phương thức tốt hơn hết giúp chúng ta thực hiện được sự cố gắng đó, chắc chắn là Hy Sinh Trọn Vẹn tất cả tài năng của ḿnh vào Việc Phụng Sự. Những người làm như thế mà không c̣n nghĩ đến chính ḿnh, nhất định sẽ nhận được những quyền năng mới khác.

Đó cũng là bài ngụ ngôn xưa về tiền tệ. Những kẻ tôi tớ nào sử dụng khôn ngoan số tiền của ḿnh sẽ thấy ḿnh có thể tiếp tục như thế và sẽ được giao phó phần việc quan trọng hơn. Người ta nói về họ như vầy: “Ngươi đă trung thành trong việc nhỏ, Ta sẽ ủy thác cho ngươi nhiều hơn. Ngươi hăy ḥa ḿnh trong sự hoan lạc của Thầy ngươi.”[44] Ít người chịu khó t́m hiểu ư nghĩa mấy lời này: Thế nào là sự hân hoan của Thượng Đế, sự hân hoan của Đức Thầy? Hân hoan ấy không phải là sự vui thú hay hạnh phúc mơ hồ hay là việc vào Cơi Thiên Đàng. Sự hân hoan của Ngài là việc tạo lập các thế giới. Đó là tṛ chơi của Bacchus trong chuyện thần thoại Hy Lạp, đó là tṛ chơi của Krishna theo Ấn Độ. Đức Thượng Đế thích đảm trách Sự Tiến Hóa, là công tŕnh vĩ đại này. Đó là sự hân hoan của Ngài, sự hân hoan trong việc thực hiện một chương tŕnh cao cả của Ngài và việc ban rải T́nh Thương của Ngài khắp Vũ Trụ. Nếu chúng ta muốn tham dự vào sự hân hoan của Đức Thượng Đế, chúng ta phải tham gia Công Nghiệp này và hạnh phúc do việc ấy tạo nên. Nếu chúng ta không sử dụng tất cả những năng lực sẵn có của ḿnh, Chơn Sư sẽ không giúp chúng ta đạt được những quyền năng khác. Ngài chờ đến lúc Ngài thấy chúng ta sử dụng một cách tốt đẹp nhất những ǵ chúng ta đă có. Luôn luôn người ta vẫn hiểu như thế. Họ muốn thành những người cứu trợ vô h́nh. Chúng ta luôn luôn nói với họ rằng: “Trước hết bạn phải là những người cứu trợ hữu h́nh. Nếu tại Cơi Trần là nơi bạn hoàn toàn có ư thức, bạn đă hy sinh trọn vẹn đời bạn cho công việc phụng sự, chừng đó chắc chắn bạn cũng sẽ là người hữu ích ở mấy Cơi khác.”
[6:24:42 PM] Thuan Thi Do: http://www.kheper.net/topics/Theosophy/kosmic_consciousness.gif
[6:34:27 PM] Thuan Thi Do: - Đa số mọi người đều cho rằng ma quỷ thường xuất hiện ở nghĩa địa, điều này ra sao?
- Sự hiện h́nh ở nghĩa địa chỉ là h́nh ảnh của thể phách đang tan ră, chứ không phải ma quỷ, vong linh. Khi ta chết, thể xác hư thối th́ thể phách vốn là thể trung gian giữa thể xác và thể vía cũng tan ră theo. Thể phách được cấu tạo bằng những nguyên tử tương đồng với nguyên tử cơi trần. Nhưng trong đó có nhiều nguyên tử ‘dĩ thái’, nên nhẹ hơn, nó thu thập các sinh lực c̣n rơi rớt trong thể xác, để cố gắng kéo dài sự sống thêm một thời gian nữa. V́ đang tan ră nên thể phách không hoàn toàn, do đó, đôi khi ta thấy trên nghĩa địa có những h́nh ảnh người cụt đầu, cụt chân, bay là là trên các nấm mồ, người không hiểu th́ gọi đó là mạ Theo sự hiểu biết của tôi, th́ việc thiêu xác tốt đẹp hơn việc chôn cất, v́ để thể xác tan ră từ từ làm cho linh hồn đau khổ không ít và thường ở trong một giai đoạn hôn mê, bất động một thời gian rất lâu. Thiêu xác khiến vong linh thấy ḿnh không c̣n ǵ quyến luyến nữa nên siêu thoát nhanh hơn nhiều.
[6:36:07 PM] Thuan Thi Do: Khi chết các giác quan thể xác đều không sử dụng được nữa, nhưng người chết vẫn theo dơi mọi sự dễ dàng v́ các giác quan thể vía. Không những thế họ c̣n biết rất rơ tư tưởng, t́nh cảm liên hệ; mặc dù họ không c̣n nghe thấy như chúng tạ Nhờ đọc được tư tưởng, họ vẫn hiểu điều chúng ta muốn diễn tả.
- Như vậy th́ họ ở gần hay ở xa chúng ta?
- Khi mới từ trần, người chết luôn quanh quẩn bên gia đ́nh, bên những người thân nhưng theo thời gian, khi ư thức hoàn cảnh mới, họ sẽ tách rời các ràng buộc gia đ́nh để sống hẳn ở cơi giới của họ.
( hết Chương 15)[7:34:55 PM] Thuan Thi Do: Thêm nữa, câu thơ 27 nói tới “năm yếu tố” hay “năm
phần tử” này như là “những thứ được gọi là các phần tử huỷ
diệt vi tử” và do đó “phân biệt với các vi tử của trường phái
triết học Nyăya” (Trường phái Luận Lư).
Đấng Brahmă sáng tạo này, xuất phát từ Vũ Trụ Noăn
hay Kim Noăn (the Mundane or Golden Egg) kết hợp nơi bản
thân cả nguyên khí âm lẫn nguyên khí dương. Nói tóm lại
Ngài cũng chẳng khác nào tất cả mọi tiền thân của Thượng
Đế (Protologoi). Tuy nhiên, không thể nói về Brahmă như là
Đấng Tạo Hoá (Dionysos) [Ngài được sinh ra trước tiên,
lưỡng tính, có ba trạng thái; Ngài là Tửu Thần Bacchus, thánh
thiện, không được phép công khai đề cập đến, có hai sừng,
lưỡng phân] – một Jehovah nguyệt tinh, Tửu Thần Bacchus
chân chính, với David khoả thân nhảy múa trước biểu tượng
của Ngài trong cái bè – bởi v́ không có đại lễ Dionysia dâm
loạn nào đă từng được cử hành nhân danh Ngài cũng như là
để tôn vinh Ngài. Tất cả mọi sự sùng bái công khai như thế
[7:35:45 PM] Thuan Thi Do: đều là ngoại môn và khắp nơi trên thế giới người ta đều
xuyên tạc các đại biểu tượng của vũ trụ, chẳng hạn như hiện
nay, nhóm Vallabăchăryas ở Bombay, tức các tín đồ của một
Thượng Đế hài đồng (infant God), đang xuyên tạc các biểu
tượng của Krishna. Nhưng các vị thần b́nh dân này có đúng
thực là Thượng Đế không? Họ có phải là Đỉnh cao và tổng hợp
của tạo vật thất phân, kể cả con người không? Chẳng bao giờ!
Dù là tín đồ Tà giáo hay tín đồ Thiên Chúa giáo, mỗi thứ đều
chỉ là một trong các nấc thang của chiếc thang thất phân của
Linh Thức (Divine Consciousness). Người ta nói là Ain Soph
biểu lộ thông qua Bảy Chữ của danh xưng Jehovah (the Seven
Letters of Jehovah’s name), đă tước đoạt mất địa vị của Vô Biên
Bất Khả Tri (the Unknown Limitless), Ngài đă được tín đồ
hiến dâng lên Bảy Thiên Thần Bản Lai Diện Mục (Seven
Angels of the Presence) tức Bảy Nguyên Khí (Seven Principles).
Song trong hầu hết mọi trường phái đều có đề cập đến các
Ngài. Trong triết thuyết Sănkhya (Số Luận) thuần tuư, toàn
linh trí (mahat), ngă thức (ahamkăra) và năm cơ bản kích lượng
(tanmătras) được gọi là Thất Đại (seven Prakritis) hay bảy Bản
Chất (Natures) và được tính từ Đại Bồ Đề (Mahă-Buddhi), tức
Toàn Linh Trí xuống tới Địa (Earth). (1)
Tuy nhiên, cho dù lối thyết minh nguyên bản duy Elohim
của Ezra có bị các giáo sĩ Do Thái xuyên tạc đến đâu đi nữa,
cho dù ư nghĩa nội môn trong các cuộn sách bằng tiếng
Hebrew đôi khi có bị che đậy hay giấu giếm đến đâu đi chăng
nữa so với dáng vẻ bề ngoài, một khi mà các đoạn kinh duy
Jehovah đă bị loại bỏ đi, người ta sẽ thấy là các Thánh thư của
 Chất liệu nguyên thủy và tư tưởng thiêng liêng
Moses, nhất là sáu chương đầu, đầy dẫy các kiến thức huyền
linh thật là vô giá.
Khi nghiên cứu mà lại được bộ Thánh kinh Do Thái Bí
giáo trợ lực, người ta t́m thấy một Thánh điện chân lư huyền
linh vô song; một giếng nước đẹp một cách bí hiểm, ẩn dưới
một công tŕnh kiến trúc. Cách kiến trúc hữu h́nh của công
tŕnh này, dù là bề ngoài có vẻ cân đối, vẫn không đủ sức
chịu nổi sự chỉ trích của lư trí lạnh lùng, hoặc là không thể tiết
lộ thời đại của ḿnh, v́ nó thuộc về mọi thời đại. Trong các
chuyện ngụ ngôn của các Thánh kinh Puranas và các Thánh
kinh Thiên Chúa giáo, có ẩn tàng nhiều minh triết hơn là tất cả
mọi khoa học và sự kiện ngoại môn trong nền văn chương
của thế giới và có ẩn tàng Huyền bí học chân chính với mức
độ nhiều hơn là kiến thức chính xác chứa trong tất cả mọi
Hàn lâm viện. Hoặc nói một cách giản dị và quyết liệt hơn,
trong một vài phần của Thánh kinh Puranas và bộ Ngũ Kinh
Cựu Ước của hiển giáo, minh triết nội môn cũng nhiều chẳng
kém ǵ những điều vớ vẩn và hoang tưởng ấu trĩ nếu chúng
được thuyết minh theo lối chấp nê văn tự “chết người”
(murderous interpretations) của các tôn giáo lớn có khuynh
hướng giáo điều và nhất là các giáo phái.
Bạn cứ thử đọc các câu thơ đầu của Sáng Thế Kư rồi suy
gẫm chúng. Trong đó, Thượng Đế chỉ huy một “vị thần” khác
thi hành mệnh lệnh của Ngài – Ngay cả trong bản dịch tiếng
Anh cẩn thận, có thẩm quyền và thuộc giáo hội Tin Lành của
Vua James I.
Lúc đầu – trong tiếng Hebrew không có từ ngữ nào để
diễn tả ư niệm vĩnh cửu (1) – Thượng Đế tạo ra Trời và Đất;
[7:39:20 PM] Thuan Thi Do: Đất c̣n là hư không và vô h́nh, trong khi mà Trời thực ra
chẳng phải là Trời ǵ cả, mà chỉ là Thái Uyên (Deep), Hồng
nguyên khí (Chaos), trên mặt là u minh. (1)
“Tinh thần (Thần Đức – Bản dịch của Thánh Kinh) của
Thượng Đế di chyển (vận hành – Thánh Kinh) trên mặt nước
[8:28:22 PM] Thuan Thi Do: http://www.apostolicfriendsforum.com/showthread.php?t=32638

GLBN 2, trang 83


 GLTVT audio 5 27:26