Họp Thông Thiên Học ngày 29 tháng 1 năm 2011


[1/29/2011 6:01:44 PM] *** Conference call ***
[1/29/2011 6:11:12 PM] Thuan Thi Do: 27. (Then) the Third (race) became the vahan (vehicle) of the Lords of Wisdom. It created Sons of “Will and Yoga,” by Kriyasakti (b), it created them, the Holy Fathers, Ancestors of the Arhats. . . .

(a) How did they create, since the “Lords of Wisdom” are identical with the Hindu Devas, who refuse “to create”? Clearly they are the
[1/29/2011 6:50:49 PM] Thuan Thi Do: http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.timstouse.com/images/EarthHistory/LemuriaAtlantisMap.jpg&imgrefurl=http://www.timstouse.com/EarthHistory/lemuria.htm&usg=__d41aH3qTQiJn25lgYDEUyc3c1ds=&h=254&w=568&sz=86&hl=vi&start=47&sig2=eDLZS3mr0seBGTAMO2nuAw&zoom=1&tbnid=2yCryVbOd_pQ3M:&tbnh=103&tbnw=231&ei=5tFETeKQHImosAP017G3Cg&prev=/images%3Fq%3Dlemuria%26um%3D1%26hl%3Dvi%26sa%3DX%26biw%3D812%26bih%3D470%26tbs%3Disch:10%2C2479&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=438&vpy=147&dur=10194&hovh=150&hovw=336&tx=164&ty=125&oei=dNFETYXzMILksQPRuIyhCg&esq=8&page=8&ndsp=6&ved=1t:429,r:2,s:47&biw=812&bih=470
[1/29/2011 6:51:21 PM] Thuan Thi Do: http://www.timstouse.com/EarthHistory/lemuria.htm
[1/29/2011 6:53:14 PM] Thuan Thi Do: http://www.lemurianconnection.com/en/about-lemuria-telos.htm
[1/29/2011 7:00:03 PM] Thuan Thi Do: http://www.dilshan.lankasites.com/images/stories/culture/lemuriamap.jpg
[1/29/2011 7:26:00 PM] *** Call ended, duration 1:23:59 ***
[1/29/2011 7:26:03 PM] *** Conference call ***
[1/29/2011 7:28:33 PM] Thuan Thi Do: Hăy nh́n xem, hỡi kẻ hành hương hữu phước! Cánh cửa trước mặt con cao và rộng, dường như rất dễ đi vào. Con đường đi xuyên qua đó thẳng tấp, phẳng ĺ và xanh mướt như khoảng rừng thưa ngập nắng giữa một cánh rừng tối mịt, một điểm ở Thế Giới Cực Lạc của Phật A Di Đà phản chiếu xuống Trần Gian. Nơi đây, những con chim quyên của hy vọng, những con chim cánh lông rực rỡ cũng hót trong những lùm cây xanh tươi khúc ca chào mừng sự thành công của những người hành hương dũng cảm. Chúng ca hát năm hạnh của Vị Bồ Tát, năm ngọn suối của năng lực Bồ Đề, và bảy bước trên đường tri thức.

Con hăy bước qua! Con đă có ch́a khoá; con sẽ được an toàn.

Đoạn văn nầy mô tả quang cảnh tuyệt đẹp và đầy thi vị của Con Đường Đạo như đang hiện ra trước mắt kẻ hành hương hữu phước. Lúc đầu, y cảm thấy đầy vui tươi đẹp đẽ và dễ đi. Khi Thánh Grail hiện ra trước mắt chúng ta, rất dễ mà từ bỏ tất cả để đi theo Ngài. Nhưng chẳng bao lâu cái nh́n của chúng ta có thể bị phai mờ, sự phấn khởi đầu tiên rơi mất và chúng ta thấy chán nản. Bản tính con người lúc nào cũng khao khát sự thay đổi. Bạn hăy xem những kẻ t́m kiếm sự mới lạ; sự thích thú của họ tiêu tan rất mau, việc theo đuổi của họ trở nên buồn tẻ và sự chú ư của họ lại xoay qua hướng khác.

Khi t́m hiểu những kiếp sống của Alcyone, thường chúng ta thấy những sự tiến bộ diễn ra rất chậm, dù trong một loạt 20 hay 30 kiếp. Trong tập tài liệu về các kiếp sống, khi đă biết Y mang tên ǵ và biết rằng trong 50.000 năm trước Y vẫn gần giống như bây giờ, một người kia đă viết thư cho tôi: “Nếu người ta nói với tôi rằng trong 20.000 năm về trước tôi chỉ là một người dă man sống trong rừng, tôi không tin điều đó.” Tôi sẽ trả lời rằng: “Nếu 20.000 năm trước Anh là một người dă man sống trong rừng, có lẽ ngày nay Anh vẫn c̣n dă man.”

Nhưng khi con người có ḷng nhiệt thành với mục đích tinh thần, Y sẽ tiến bộ nhanh chóng. Nếu Y để cho nhiệt tâm của ḿnh suy giảm th́ thật đáng tiếc, nhưng trong khi Y tiến bộ chắc chắn là có cái ǵ đă dành sẵn cho Y trong kiếp nầy. Nếu thêm vào ư kiến tiến thủ của chúng ta, lại có những kiến thức rộng răi giúp chúng ta tiến tới, th́ các lợi thế nầy sẽ ngăn cản không cho chúng ta rơi lại phía sau.

Chúng ta phải luôn luôn cố gắng giữ vững ḷng nhiệt thành và đừng bao giờ để cho nỗi phiền muộn nhất thời cảm nhiễm đến chúng ta, sao cho chúng ta không bị lệ thuộc vào ảnh hưởng của Cơi Vật Chất và các Cơi Tâm Linh. Khi Bà Blavatsky qua đời, ḷng nhiệt thành của chúng tôi bị một sự thử thách thật lớn lao; khi Bà rời bỏ chúng tôi, tôi đă nhớ lại cách nó muốn thối lui. Bà có tài năng giữ ǵn sự hoạt động cho tất cả chúng tôi và sau khi Bà ra đi chúng tôi cảm thấy không c̣n năng lực nữa, mặc dù vài người trong chúng tôi có thể liên lạc trực tiếp với các Đấng Chơn Sư.
[1/29/2011 7:33:56 PM] *** Call ended, duration 07:27 ***
[1/29/2011 7:34:04 PM] *** Conference call ***
[1/29/2011 8:15:23 PM] Thuan Thi Do: To Netnews Homepage Previous Next Index Table of Contents
From Intellect to Intuition - Chapter Three - The Nature of the Soul
CHAPTER THREE

The Nature of the Soul

"Philosophers say the Soul is double-faced, her upper face gazes at God all the time and her lower face looks somewhat down, informing the senses; and the upper face, which is the summit of the soul, is in eternity and has nothing to do with time: it knows nothing of time or of body."
- Meister Eckhart

In detailing the technique whereby it is claimed the educated intellectual can become the intuitional knower it might be well to state the hypotheses upon which the science of meditation is based. In the process the various aspects (in nature, or of divinity, whichever is preferred) of which man is the expression have to be recognized, but the basic connection which holds him together as an integrated unity must never be forgotten. Man is an integrated being, but existence means more to some men than to others. For some it is purely animal existence; for many it connotes the sum total of emotional and sensory experience; for others, it involves all this, plus a mental awareness which greatly enriches and deepens life. For a few (and those the flower of the human family) Being stands for a recognition of ability to register contacts that are universal and subjective as well as individual and objective. Keyserling says that:

"When we speak of the Being of a man in contradistinction to his ability, we mean his vital soul; and when we say this Being decides, we mean that all his utterances are penetrated with individual life, that every single expression [50] radiates personality, and that this personality is ultimately responsible."
- Keyserling, Count Hermann, Creative Understanding, page 180.

It might be stated here as sine qua non that only those people who are responsible thinking beings are ready for the application of those rules and instructions which will enable them to make that transition and to come to that consciousness which is the hallmark of the illuminated mystic and the intuitional knowers. The beautiful lines found in Dr. Winslow Hall's Illuminanda point the goal:

"In all men lurks The Light; yet, in how few
Has it blazed forth, as rightfully it ought,
Illuming, from within, our fleshly lamp,
And kindling cosmic flame in nigh-brought souls!
Splendor of God, how few! And ours the blame;
For, ever, crassly, by routine and wrath,
We undiscerningly damp down and choke
The spark of God that glints in every child.
All children are, by nature, bits of God;
And God, if they but had their freedom, would
Unfold Himself in them, would burgeon forth
Tinting and moulding, till, as perfect flowers
They bloomed, fulfiled of loveliness unveiled."
- Hall, W. Winslow, M.D., Illuminanda, page 218.

This is the goal of the meditation process - to lead men forth into the Light that is within themselves and enable them, in that light, to see Light. This work of revelation is based on certain definite theories as to the constitution and nature of the human being. The evolution and perfecting of the mind faculty in man, with its keenness and capacity for [51] concentration gives the West at this time the opportunity to put these theories to the test. An intelligent experiment is now naturally in order.

"The new synthesis of mind and soul," Keyserling says, "must originate from the mind, on the height of supreme intellectuality, if something decisive is to happen."
- Keyserling, Count Hermann, Creative Understanding, page 125.

But to do this, there must be a clear understanding of three points upon which the Oriental position is based, and which, if true, validate the entire contention of the student of the Oriental technique of meditation, never forgetting, however, the proverb of the Chinese which says that,

"If the wrong man uses the right means, the right means work in the wrong way."
[1/29/2011 8:45:09 PM] kdanguyen: co Thuan keu cau Chanh
[1/29/2011 8:45:24 PM] kdanguyen: skype name: tamlinh
[1/29/2011 9:17:11 PM] Thuan Thi Do: http://thongthienhoc.com/bai%20vo%20hanhdaohangngay.htm
[1/29/2011 9:17:35 PM] Thuan Thi Do:

Khi đọc bài nầy, Trí tưởng tượng, thấy Đức Phật, Đức Chúa hay Đấng mà ḿnh tôn thờ vẫn tỏa hào quang rực rỡ bao phủ lấy ḿnh và đưa tay ban ân huệ cho ḿnh.

Bài kinh cầu nguyện nầy gọi là “Ân huệ của cung thứ nhất”. Ai có ḷng thành đọc đến th́ có ân huệ ban xuống. Người có huệ nhăn thấy có những lằn hào quang nhiều màu sắc như màu vàng ṛng, màu trắng bạc và trội nhất là màu xanh điễn khí xẹt xuống người đang cầu nguyện.
[1/29/2011 9:22:52 PM] Thuan Thi Do: http://thongthienhoc.com/bai%20vo%20hanhdaohangngay.htm
[1/29/2011 9:27:52 PM] *** Call ended, duration 1:53:34 ***