Họp Thông Thiên Học qua Skype ngày 24 tháng 5 năm 2014

Xin bấm vào đây để download âm thanh

 

[5/24/2014 6:00:08 PM] *** Group call ***
[5/24/2014 6:06:34 PM] Thuan Thi Do: CHAPTER X

MINERAL GROUP SOULS
http://thongthienhoc.net/English/causal/images/Arthur_E_Powell_-_The_Causal_Body___The_Ego_img_21.jpg
DIAGRAM XIV is an attempt to illustrate a Mineral Group-Soul. It will be seen that the wall or envelope of the Group-Soul has three layers: the outermost is composed of physical atomic matter; the central one of astral monadic essence; the innermost one of mental elemental essence, i.e., matter of the fourth mental sub-plane.

A mineral Group-Soul may thus be defined as a collection of Triads, enclosed in a triple envelope consisting of mental elemental essence, astral monadic essence, and physical atomic matter.

Within the Group-Soul are shown some Lower Triads, attached of course, to their respective Higher Triads, these again being linked to their overshadowing Monads. These Triads within the Group-Soul are not at the moment plunged into any mineral substance.

Below the Group-Soul are shown a number of irregular shapes, which are intended to represent groups or blocks of mineral substances. Within some of these blocks are to be seen some Lower Triads, the lines rising upwards from these indicating that they belong to their parent Group-Soul hovering over them .

On the extreme right of the diagram is shown a block of mineral substance which is supposed to have been in some way shattered, so that it is broken up into fragments . The Lower Triad, which previously was immersed in it, is shown in the act of withdrawal towards its parent GroupSoul, [as described on page 49 of the book ]

The habitat of the Mineral Group-Soul may be said to be that of its densest envelope, i.e., the physical in other words, the most active working of the Mineral Group-Soul is on the physical plane.

Every Lower Triad has to pass through the mineral kingdom, this being the place where matter reaches its grossest form, and where the great Life-Wave reaches the limit of its descent, and turns to begin its upward climbing.

Furthermore, it is physical consciousness that is the first to be awakened: it is on the physical plane that life must turn definitely outwards and recognised contacts with the external world. The consciousness gradually learns to recognise the impacts from without, to refer them to the outer world, and to realise as its own the changes which it undergoes in consequence of those impacts. In other words, it is on the physical plane that consciousness first becomes Self-consciousness.

By prolonged experiences, the consciousness feels the pleasure or pain arising, from the impacts, identifies itself with that pleasure or pain, and begins to regard as not itself that which touches its external surface. Thus is formed, the first rough distinction between "Not-I " and " I ".

As experiences accumulate, the " I" will retreat

ever inwards, throughout the whole of its future evolution, one veil of matter after another being relegated outwards as belonging to the "Not-I ". But, while its ---------connotations steadily change, the fundamental distinction between subject and object ever remains. " I " is the consciousness which wills, thinks, feels, acts; " Not-I " is that about which the consciousness wills, thinks, feels, or acts.

Consciousness thus awakens on the physical plane, as we have said, and its expression is through the physical permanent atom. In this atom lies sleeping : "It sleeps in the mineral," according to a well known aphorism; and therein some degree of awakening must take place, so that it may be roused, out of this dreamless sleep, and become sufficiently active to pass on into the next stage - that of the vegetable kingdom, where it is destined to "dream".
[5/24/2014 6:07:18 PM] Thuan Thi Do:
The responses of consciousness to external stimuli in the mineral kingdom are far greater than many may quite realise, some of these responses indicating, that there is even a dawning of consciousness in the astral permanent atom. Thus chemical elements exhibit distinct mutual attractions, and chemical compounds are continually being broken up, when another element intrudes. Two elements, forming a silver salt, for example, will suddenly separate from one another, in the presence of hydrochloric acid, the silver uniting with the chlorine from the acid, leaving the hydrogen from the acid to form a new partnership or compound with the discarded element, which formerly was united to silver.

When such active interchanges take place, there is a slight stir in the astral atom, in consequence of the violent physical vibrations set up by the formation of, and a wrenching apart of, intimate ties.

Thus astral consciousness is slowly aroused from the physical, a little cloud of astral matter being drawn round the astral permanent atom by these slight thrillings. This astral matter is, however, very loosely held, and seems to be quite unorganised.

At this stage, there does not seem to be any vibration in the mental unit.

No detailed list has as yet been made of minerals, plants or animals, of the Seven Rays or types; but the following list of jewels and minerals is a beginning of the classification which will no doubt some day be made.
[5/24/2014 6:07:37 PM] Thuan Thi Do:

http://thongthienhoc.net/English/causal/images/Arthur_E_Powell_-_The_Causal_Body___The_Ego_img_22.jpg


[5/24/2014 6:46:43 PM] Phuc: Schopenhauer tiếp tục: “Ngoài điều đó ra, những pha tŕnh diễn ấy c̣n cung cấp cho ta một cơ sở xác thực và hoàn toàn hợp lư để chống lại thuyết duy vật và ngay cả thuyết tự nhiên nữa v́ theo sự minh giải của pha tŕnh diễn ấy th́ cái trật tự sựvật trong thiên nhiên (mà cả hai triết lư nêu trên đều t́m cách tŕnh bày là tuyệt đối chân thực duy nhất) hiện ra trước mắt ta trái lại chỉ thuần túy mang tính hiện tượng và hời hợt, nó chứa đựng ngay dưới đáy của ḿnh một bản thể sự vật riêng rẽ và hoàn toàn độc lập với những định luật của chính nó. Chính v́ thế mà tại sao những pha tŕnh diễn này – ít ra th́ cũng theo một quan điểm thuần túy triết học – là vượt ngoài tầm bất kỳ sự so sánh quan trọng nhất nào trong số mọi sự kiện được tŕnh bày cho ta trong địa hạt thực nghiệm. V́ vậy bổn phận của mọi nhà khoa học là phải làm quen với những pha tŕnh diễn ấy”.
[5/24/2014 6:48:39 PM] Thuan Thi Do: http://www.thongthienhoc.com/bai%20vo%20venmanISISchapter01.htm#1trangbia
[5/24/2014 6:50:03 PM] Thuan Thi Do: CHƯƠNG II
CÁC HIỆN TƯỢNG PHÉP LẠ VÀ THẦN LỰC.
- Sự nô dịch của xă hội.
- Thành kiến và sự ngu tín của các nhà khoa học.
- Họ bị các hiện tượng thông linh săn đuổi.
- Các bí thuật đă thất truyền.
- Ư chí của con người là chủ lực trong các thần lực.
- Những điều tổng quát hóa hời hợt của các nhà bác học người Pháp.
- Các hiện tượng đồng cốt được gán cho cái ǵ?
- Quan hệ của chúng với tội ác.
“Ḷng kiêu hảnh (nơi mà không có trí xảo) bước vào để bảo vệ chúng ta,
Và lấp đầy mọi ư thức trống rỗng cồn cào trong tâm khảm . . .”
GIÁO HOÀNG
“Nhưng tại sao những tác động của thiên nhiên lại phải thay đổi? Có thể có một triết lư sâu sắc hơn mức ta mơ ước tới – một triết lư khám phá ra được những bí mật của thiên nhiên nhưng không làm thay đổi lộ tŕnh của nó qua việc thâm nhập vào các bí mật ấy”.
BULWER
*************
Cổ nhân bao giờ cũng xuất sắc – nhất là các nhà Pháp thuật và chiêm tinh gia người Chaldea – v́ họ tha thiết yêu mến và tha thiết theo đuổi kiến thức trong mọi ngành khoa học. Họ cố gắng thâm nhập các bí mật của thiên nhiên cũng giống như các nhà vạn vật học hiện đại và chỉ dùng phương pháp duy nhất khiến người ta có thể đạt được mục tiêu này, nghĩa là bằng lư trí và nghiên cứu thực nghiệm. Nếu các triết gia hiện đại không thể hiểu được sự thật là họ đă thâm nhập sâu hơn về các điều bí nhiệm của vũ trụ th́ điều này cũng không tạo ra một lư do xác đáng tại sao ta không tin họ có được kiến thức này hoặc buộc tội họ chịu trách nhiệm về điều mê tín dị đoan. Chẳng có ǵ bảo đảm được lời kết tội ấy và mọi khám phá khảo cổ mới đều nổi dậy chống lại giả định đó. Họ đều vô song về mặt hóa học và trong bài thuyết tŕnh nổi tiếng Bàn về các Thuật đă Thất truyền, Wendell Phillips có nói: “Hóa học của thời kỳ xa xưa nhất đă đạt tới mức mà ta thậm chí chưa bao giờ đến gần được”. Bí mật của thủy tinh dễ dát mỏng – “nếu chỉ được nâng đỡ ở một đầu, do trọng lượng của chính ḿnh th́ trong ṿng 20 tiếng đồng nó sẽ rút gọn lại thành một sợi dây mảnh mai mà bạn có thế quấn quanh cổ tay ḿnh” – ắt khó ḷng mà tái phát hiện được trong các xứ văn minh của ta chẳng khác nào bay lên mặt trăng.
Có một sự thật lịch sử là việc tạo ra một cái cốc bằng thủy tinh do một người lưu đày mang tới La Mă vào triều đại Tiberius – cái cốc này “khi được ném mạnh xuống hè đường bằng đá hoa cương không bị vụn tan hoặc nứt v́ do sự va chạm ấy” và nếu nó có bị “móp méo chút ít” th́ cũng dễ dàng nắn lại h́nh dáng cũ bằng một cái búa. Nếu ngày nay người ta nghi ngờ việc ấy th́ đó chỉ là v́ người hiện đại không thể làm được như vậy. Và thế nhưng, nơi Samarkand và một số tu viện ở Tây Tạng, người ta vẫn có thể t́m thấy những cái cốc và đồ thủy tinh như thế măi tới tận ngày nay; thậm chí có người quả quyết rằng ḿnh có thể làm được giống như vậy nhờ có hiểu biết về chất dung môi vạn năng đă bị chế nhạo rất nhiều và xưa nay đă bị nghi ngờ. Tác nhân này mà Paracelsus và Van Helmont quả quyết rằng đó là một lưu chất nào đó trong thiên nhiên “có thể rút gọn mọi vật thể trần thế, đồng chất cũng như hỗn hợp qui về nguyên thể bản sơ tức vật chất nguyên thủy cấu tạo thành chúng, hoặc rút gọn chúng thành ra một chất lỏng đồng dạng, đồng đẳng và dễ uốn, nó hiệp nhất được với nước, với các thể dịch trong mọi vật thể, song vẫn giữ được những tính chất căn cốt của chính ḿnh; và nếu nó lại được ḥa lẫn với chính nó th́ do đó sẽ được chuyển hóa thành nước sơ cấp thuần khiết”; liệu có điều ngăn cản không cho ta tin vào phát biểu ấy? Tại sao nó lại không tồn tại và tại sao ư tưởng này được coi là không tưởng? Chẳng lẽ lại v́ các nhà hóa học hiện đại của ta không thể chế tạo ra nó hay sao? Nhưng chắc chắn là ta có thể không cần nhiều cố gắng tưởng tượng cũng quan niệm được rằng mọi vật thể thoạt tiên ắt phải xuất phát từ một vật chất bản sơ nào đó, và tùy theo những bài học của thiên văn học, địa chất học và vật lư học, vật chất này ắt phải là một lưu chất. Tại sao vàng – các nhà khoa học của ta biết rất ít về khởi nguyên của vàng – lại thoạt tiên là một vật chất bản sơ của vàng, là một lưu chất nặng nề mà Van Helmont có nói rằng “do bản chất của chính ḿnh tức là do có sự cố kết mạnh mẽ giữa các hạt, nó theo được một dạng rắn chắc sau đó”?
[5/24/2014 6:55:31 PM] Thuan Thi Do: Dường như có rất ít sự phi lư khi tin vào một “nguyên thể vạn năng làm tan ḥa được mọi vật thể thành ra nguyên tử sinh hóa của ḿnh”. Van Helmont gọi đó là “chất muối cao siêu nhất và thành công nhất trong mọi chất muối; nhờ đă đạt được mức độ tối cao về đơn giản, thuần khiết và tinh vi, chất muối ấy chỉ nếm trải được khả năng vẫn c̣n bất biến và không bị hao ṃn do những đối tượng mà nó tác động lên đó và làm tan ḥa được những vật thể khó điều chế và khó xử lư nhất; cũng giống như đá, đá quí, thủy tinh, đất, lưu huỳnh, kim loại v.v. . . tan ḥa thành muối đỏ có trọng lượng bằng trọng lượng của chất bị ḥa tan, và điều này cũng dễ dàng như việc nước nóng làm cho tuyết tan chảy ra”.
Những người chế tạo loại thủy tinh dễ dát mỏng đă khẳng định và giờ đây đă khẳng định rằng họ nhúng thủy tinh thông thường vào lưu chất này trong nhiều tiếng đồng hồ để có được tính chất dễ dát mỏng.
Chúng ta có một bằng chứng sờ sờ ra trước mắt và sẵn có về những khả năng ấy. Một thông tín viên nguyên người nước ngoài thuộc Hội Thông Thiên Học, một nhà hành nghề y nổi tiếng, một người đă nghiên cứu khoa học huyền bí tới tận 30 năm, đă thành công trong việc thu lượm điều mà ông gọi là “chất dầu chân chính của vàng” nghĩa là nguyên tố bản sơ. Các nhà hóa học và vật lư học đă nh́n thấy và đă khảo sát nó, và bắt buộc phải thú nhận rằng họ cũng chẳng biết bằng cách nào mà thu hoạch được nó và họ cũng không làm được như thế. Chẳng có ǵ đáng ngạc nhiên khi ông muốn giấu kín tên tuổi của ḿnh; đôi khi sự chế nhạo và thành kiến của công luận c̣n nguy hiểm hơn ṭa án tôn giáo thời xưa. “Chất đất của Adam” này cận kề ngay sát nách chất dung môi vạn năng, và là một trong những bí mật quan trọng nhất của các nhà luyện kim đan. Không một môn đồ Kabala nào tiết lộ nó cho thế giới v́ ông có diễn tả nó trong câu nói lóng nổi tiếng sau đây: “Nó sẽ giải thích được những con chim ưng của các nhà luyện kim đan, và cách ‘cắt cụt cánh’ những con chim ưng ấy”; đây là một bí mật mà Thomas Vaughan (Engenius Philalethes) phải mất 20 năm mới học được.
Giống như buổi b́nh minh của khoa học vật lư bung ra thành ánh sáng thanh thiên bạch nhật chói ḷa, cũng vậy các khoa học tâm linh ḥa lẫn càng ngày càng sâu hơn vào đêm tối và đến lượt chúng lại bị chối bỏ. Cũng vậy, ngày nay các bậc thầy vĩ đại nhất về tâm lư học lại bị coi là “những vị tổ tiên dốt nát và mê tín dị đoan” chẳng khác nào những kẻ leo dây gây ám thị và những nhà ảo thuật v́ thế đấy mặt trời học thức hiện đại ngày nay chiếu sáng ḷa đến nỗi có một công lư tiên đề theo đó các triết gia và nhà khoa học thời xưa chẳng biết điều ǵ, và sống trong đêm đen mê tín dị đoan. Nhưng những kẻ vu khống quên mất rằng mặt trời ngày nay dường như tối đen so với cũng tinh cầu đó ngày mai cho dù điều đó có đúng hay chăng; và cũng như những người thuộc thế kỷ chúng ta nghĩ rằng tổ tiên của ḿnh là dốt nát; cũng vậy hậu duệ của họ có lẽ sẽ coi họ là chẳng biết điều ǵ. Thế giới đang vận động theo chu kỳ. Các giống dân sắp tới chẳng qua chỉ là mô phỏng lại các giống dân đă biến mất từ lâu rồi; cũng như có lẽ chúng ta là h́nh ảnh của những giống dân đă sống cách đây hằng trăm thế kỷ. Sẽ có lúc mà những kẻ giờ đây đang công khai nói xấu các môn đồ phái Hermes, nhưng lại âm thầm suy gẫm những quyển sách phủ đầy bụi của họ, để rồi đạo văn các ư tưởng của họ, đồng hóa chúng và biến các ư tưởng ấy thành ư tưởng của chính ḿnh – những kẻ ấy rồi ra sẽ phải trả nợ. Pfaff đă thẳng thắn kêu lên “ai đâu đă từng được coi là có những quan điểm bao quát về thiên nhiên nhiều hơn Paracelsus? Ông là người dũng cảm sáng tạo ra các loại hóa dược, sáng lập nên những phe phái can đảm; chiến thắng những cuộc tranh căi, thuộc về những đầu óc đă sáng tạo ra trong chúng ta một cách suy tư mới về sự tồn tại tự nhiên của các sự vật. Điều mà ông truyền bá qua những tác phẩm của ḿnh bàn về điểm kim thạch, người lùn và các tinh linh trong hầm mỏ; bàn về các cung hoàng đạo, những người tí hon và thuốc trường sinh. Nhiều người đă dùng chúng để đánh giá thấp về ông; nhưng những điều đó không làm nhụt đi ḷng biết ơn nhớ tưởng của chúng ta đối với các công tŕnh của ông nói chung, cũng như ḷng hâm mộ của chúng ta đối với những nỗ lực táo bạo, phóng khoáng của ông và sinh hoạt trí thức cao cả của ông” [[59]] .
[5/24/2014 7:20:37 PM] Thuan Thi Do:
Có nhiều nhà bệnh lư học, nhà hóa học, nhà chữa bệnh vi lượng đồng căn, và nhà từ điển đă làm nguôi ngoai nỗi khát khao kiến thức của ḿnh qua những sách vở của Paracelsus. Frederick Hufeland có được những học thuyết lư thuyết bàn về bệnh truyền nhiễm từ viên “lang băm” người trung cổ này (Sprengel đă hả hê gọi như vậy cái người cao siêu hơn chính ḿnh như thế đấy). Hemman (ông ra sức biện minh cho triết gia vĩ đại này và cố gắng chỉnh đốn lại kỷ niệm v́ việc ông bị nói xấu) gọi ông là “nhà hóa học vĩ đại nhất đương thời” [[60]] . Giáo sư Molitor [[61]] và Tiến sĩ Ennemoser, nhà tâm lư học lỗi lạc người Đức [[62]] cũng như vậy. Theo lời phê phán của họ về những công tŕnh lao động của môn đồ phái Hermes này, Paracelsus là nhà trí thức “xuất sắc nhất đương thời”, một “thiên tài cao cả”. Nhưng ánh sáng hiện đại của ta giả định rằng ḿnh c̣n biết nhiều hơn và những ư tưởng của môn đồ phái Hoa hồng Thập tự về các tinh linh ngũ hành, yêu tinh và quỉ lùn đă ch́m vào cơi “u linh của pháp thuật” và chuyện thần tiên trong buổi thiếu thời [[63]] .
Chúng ta đă hoàn toàn sẵn sàng thừa nhận cùng với kẻ đa nghi rằng một nửa (thậm chí c̣n hơn nữa) những điều dường như là hiện tượng phép lạ này chẳng qua chỉ là những tṛ lừa phỉnh ít nhiều tinh xảo. Những chuyện lật tẩy gần đây, nhất là về những đồng cốt “hiện h́nh” cũng đủ chứng tỏ quá nhiều sự kiện ấy. Chắc chắn là nhiều chuyện khác vẫn c̣n được dành sẵn và điều này sẽ tiếp tục cho đến khi những cuộc trắc nghiệm đă trở nên hoàn hảo và các nhà thần linh học đă trở nên có lư trí đến mức không c̣n cung cấp cơ hội cho những người đồng cốt hoặc cung cấp vũ khí cho các địch thủ.
Liệu những nhà thần linh học biết điều nghĩ ǵ về tính cách của những thiên thần hướng dẫn sau khi độc quyền chiếm dụng thời gian, sức khỏe và phương tiện của một người đồng cốt khốn khổ có lẽ trong nhiều năm lại th́nh ĺnh bỏ rơi y khi y cần tới sự giúp đỡ của họ nhiều nhất? Chẳng có ǵ ngoại trừ đó là những tạo vật không có linh hồn hoặc tán tận lương tâm cho nên mới phạm tội bất công như thế. T́nh huống ư? Chỉ là ngụy biện thôi. Họ ắt là cái loại vong linh nào khi cần thiết mà lại không triệu tập được một đội quân vong linh bè bạn của ḿnh (nếu có được như vậy) để lôi kéo người đồng cốt vô tội ra khỏi cái hố sâu được đào sẵn dưới chân y? Những điều đó đă xảy ra vào thời xưa và những điều đó cũng có thể xảy ra bây giờ. Trước thời thần linh học hiện đại cũng đă có những chuyện hiện h́nh và trong mọi thời đại trước kia đều có những hiện tượng phép lạ giống như thời đại chúng ta. Nếu những sự biểu lộ hiện đại là một thực tại và những sự kiện rành rành ra đó th́ cái gọi là “các phép lạ” và chiến tích thần thông của thời xưa ắt cũng phải như vậy; hoặc nếu phép lạ chẳng qua chỉ là chuyện hư cấu mê tín dị đoan th́ những sự biểu diễn thời nay ắt cũng phải như thế v́ chúng đâu có dựa vào chứng cớ nào tốt hơn.
Nhưng trong cái ḍng thác ngày càng gia tăng các hiện tượng huyền bí đổ xô từ đầu mút này tới đầu mút kia của quả địa cầu th́ mặc dù 2/3 của những sự biểu diễn đều được chứng tỏ là giả mạo thế th́ những cuộc biểu diễn được chứng tỏ là chân thực không thể nghi ngờ hoặc căi bướng được sẽ ra sao? Trong số đó ta có thể thấy những sự giao tiếp thông qua các đồng cốt không chuyên nghiệp cũng như chuyên nghiệp, họ vốn cao thượng và vĩ đại một cách thánh thiện. Thường thường th́ thông qua lũ trẻ con ngây thơ và những người dốt nát ngớ ngẩn, chúng tôi nhận được những giáo huấn và huấn điều triết học, những bài diễn thuyết linh hứng, và thi ca, âm nhạc và hội họa vốn hoàn toàn xứng đáng với tên tuổi mà người ta gán cho tác giả của chúng. Những lời tiên tri của họ thường được nghiệm đúng và những khảo nghiệm của họ mang đầy hảo ư mặc dù về mặt đạo đức diễn ra hiếm hơn. Đâu là những vong linh, những quyền năng hoặc sinh linh thông tuệ hiển nhiên là ở bên ngoài người đồng cốt chính hiệu và là các thực thể tự thân? Những sinh linh thông tuệ này đáng được gọi như thế; và chúng khác xa đa số âm ma và yêu tinh lởn vởn xung quanh pḥng lên đồng biểu diễn trên cơi trần, khác xa như ngày khác đêm.
Chúng tôi phải thú nhận rằng t́nh h́nh dường như rất nghiêm trọng. Việc các “vong linh” dối trá và vô luân như thế thường xuyên kiểm soát các đồng cốt càng ngày càng trở nên phổ biến hơn; và những tác dụng độc hại của điều dường như là ma thuật thường xuyên tăng trưởng. Một số những đồng cốt tốt nhất đang từ bỏ diễn đàn công luận và rút lui khỏi ảnh hưởng của nó; phong trào thần linh học đang trôi dật dờ về hướng nhà thờ. Chúng tôi đánh bạo tiên đoán rằng nếu các nhà thần linh học không khởi sự nghiên cứu triết học cổ truyền để học cách phân biệt các vong linh và ngăn ngừa các vong linh tồi tệ th́ chỉ trong ṿng 25 năm tới họ phải nhảy bổ tới nhóm đạo thánh thể của Công giáo La Mă để trốn tránh những vong linh “hướng dẫn” và “kiểm soát” mà họ đă si mê từ biết bao lâu nay. Những dấu hiệu của thảm họa này đă phơi bày ra rồi đấy. Trong một hội nghị gần đây ở Philadelphia người ta đă nghiêm túc đề nghị tổ chức một giáo phái Thần linh học Ki Tô giáo. Đó là v́ sau khi đă triệt thoái ra khỏi nhà thờ và chẳng học được ǵ về triết lư của các hiện tượng phép lạ tức là bản chất của các vong linh, họ đang trôi nổi trên một biển cả bấp bênh giống như con tàu không có la bàn hoặc bánh lái. Họ không thể thoát khỏi thế tiến thoái lưỡng nan; họ phải chọn giữa Porphyry và Pio Nono.
[5/24/2014 7:31:36 PM] Thuan Thi Do: http://www.ptable.com/?lang=vi
[5/24/2014 7:41:22 PM] Thuan Thi Do: http://en.wikipedia.org/wiki/Paracelsus
[5/24/2014 7:44:48 PM] Thuan Thi Do: Trong khi các nhà khoa học học chân chính như Wallace, Crookes, Wagner, Butlerof, Varley, Buchanan, Hare, Reichenbach, Thury, Perty, de Morgan, Hoffmann, Goldschmidt, W. Gregory, Flammarion, Sergeant Cox và nhiều người khác tin chắc vào nhiều phép lạ hiện hành th́ nhiều người được nêu tên trên đây lại bác bỏ thuyết vong linh của người quá cố. Do đó, dường như cũng hợp lư thôi khi nghĩ rằng nếu “Katie King” ở Luân Đôn – một điều nào đó duy nhất đă hiện h́nh mà công chúng bắt buộc ít nhiều đă tin tưởng do tôn trọng khoa học – không phải là vong linh của một người đă chết th́ đó ắt phải là h́nh bóng tinh anh đă được cô đặc lại của một trong các âm ma của phái Hoa hồng Thập tự (chỉ là điều hoang tưởng do mê tín dị đoan) hoặc là của một lực nào đó trong thiên nhiên cho đến nay chưa ai giải thích được. Tuy nhiên cho dù nó là “vong linh c̣n khỏe mạnh hay yêu quỉ bị nguyền rủa” th́ cũng chẳng quan trọng bao nhiêu; v́ một khi người ta đă chứng tỏ được rằng cơ thể của nó không phải làm bằng chất đặc th́ nó ắt phải và nhất định là một “vong linh”, một sự hiện h́nh, một thần khí. Đó là một sinh linh thông tuệ hoạt động bên ngoài cơ thể ta và do đó nó phải thuộc về một giống sinh linh nào đó đang tồn tại cho dù chưa ai nh́n thấy. Nhưng nó là cái ǵ vậy? Cái điều ǵ đó vốn biết suy nghĩ và thậm chí nói năng nữa, thế nhưng không phải là con người; chẳng ai sờ mó thấy nó thế nhưng đó không phải là một vong linh đă thoát xác; nó giả vờ yêu thương, đam mê, hối hận, sợ sệt, vui mừng nhưng thật ra có xúc cảm chi đâu; nó là cái ǵ vậy? Cái tạo vật giả nhân giả nghĩa vốn lấy làm thích thú khi lừa gạt được người điều tra trung thực và chế nhạo xúc cảm thiêng liêng của con người, nó là cái ǵ vậy? Đó là v́ nếu không có Katie King của ông Crookes th́ những tạo vật tương tự cũng làm được chỉ chuyện như thế. Ai có thể thăm ḍ được điều bí mật này? Chỉ có nhà tâm lư học chân chính thôi. Và liệu y phải đi t́m những quyển sách giáo khoa của ḿnh ở đâu nếu không phải là ở những hốc xó xỉnh bị bỏ lơ trong tủ sách nơi mà tác phẩm bị khinh bỉ của các môn đồ Hermes và nhà thông thần đă bị phủ bụi trong nhiều năm nay.
Khi trả lời một câu đả kích của một kẻ đa nghi thời đó tên là Webster nhằm vào những người tin tưởng các hiện tượng tâm linh và pháp thuật, Henry More (môn đồ phái Plato được kính trọng, người Anh) có nói rằng [[64]] : “Con về phần cái ư kiến khác mà đa số những nhà cải cách thiêng liêng chủ trương theo đó chính Ma quỉ xuất hiện dưới dạng Samuel th́ người ta không buồn khinh thường ư kiến ấy. Đó là v́ mặc dù tôi không hoài nghi nhiều sự xuất hiện trong các buổi chiêu hồn này, coi đó là những vong linh đùa nghịch chứ không phải vong hồn của người quá cố trở lại, song tôi tin chắc rằng linh hồn của Samuel có xuất hiện cũng xác tín như trong những buổi chiêu hồn khác; theo như Porpyrius mô tả trên kia, có thể các loại vong linh ấy biến đổi thành ra thiên h́nh vạn trạng, ba hồi th́ đóng vai ma quỉ, ba hồi th́ đóng vai thiên thần hoặc chư thiên và ba hồi đóng vai vong linh của người quá cố. Và tôi thú nhận rằng một vong linh như thế có thể là hiện thân của Samuel ở đây v́ bất chấp mọi thứ mà Webster viện dẫn ngược lại, lập luận của ông thật ra hết sức yếu ớt và lúng túng”.
[5/24/2014 7:47:30 PM] Phuc: nguyenchithien86
[5/24/2014 7:47:46 PM] Phuc: co Thuan them Thien - con co Huong vao group
[5/24/2014 7:48:00 PM] Phuc: va goi dum
[5/24/2014 7:50:59 PM] *** Thuan Thi Do added CHI THIEN NGUYEN ***
[5/24/2014 8:06:39 PM] Thuan Thi Do: http://tswiki.net/mywiki/index.php?title=William_Crookes
[5/24/2014 10:27:49 PM] *** Call ended, duration 4:27:32 ***