Họp Thông Thiên Học chiều 23 tháng 4 năm 2011


[4/23/2011 5:59:49 PM] *** Conference call ***
[4/23/2011 6:02:37 PM] Thuan Thi Do: THE MOON-COLOURED RACE.

STANZA X.
THE HISTORY OF THE FOURTH RACE.

———————

§§ (38) The Birth of the Fourth, Atlantean Race. (39) The sub-races of the Fourth Humanity begin to divide and interblend; they form the first mixed races of various colours. (40) The superiority of the Atlantean over other races. (41) They fall into sin and beget children and monsters. (42) The first germs of Anthropomorphism and sexual religion. They lose their “third Eye.”
———————

38. Thus two by two, on the seven zones, the Third (Race) gave birth to the Fourth (Race men). The gods became no-gods (Sura became a-Sura) (a).


======================================
Hạnh Vairagya rất nghiêm khắc và đúng mực. Nếu con muốn được bảo đảm trên con đường của ḿnh, con phải giữ ǵn tinh thần và tri giác của con trong sạch hơn trước, đối với mọi hành động tệ hại.

Con phải thấm nhuần Alaya tinh khiết hợp thành một với Tư Tưởng Linh Hồn của vạn vật. Nếu con hợp nhất với nó, th́ không ǵ có thể thắng con được; nếu con chia ĺa với nó, con sẽ là sân chơi tự do của Samvriti, là nguồn gốc của tất cả ảo mộng ở đời.

Sau đây là một chú thích dài về danh từ Samvriti:

Samvriti là một trong hai Chân Lư thuyết minh tính chất ảo mộng hay trống không của mọi vật. Đó là một Chân Lư tương đối trong trường hợp nầy. Phái Đại Thừa có dạy sự dị biệt giữa hai thứ Chân Lư đó – Paramarthasatya và Samvritisatya (Satya, Chân Lư). Đó là chỗ tranh chấp giữa Phái Madhyamikas (Trung Quán) và Phái Yogacharyas (Duy Thức), Phái thứ nhứt phủ nhận và Phái thứ nh́ cho rằng mọi vật hiện hữu nhờ một nguyên nhân trước hay là do sự duyên sinh liên tục. Phái Madhyamikas chủ trương sự hư vô và phủ nhận, đối với Tông Phái nầy tất cả đều là Parikalpita, là một ảo ảnh và một sự lầm lạc trong thế giới tư tưởng và trong vũ trụ chủ quan cũng như khách quan. Phái Yogacharyas là Học Thuyết Duy Tâm. Vậy Samvriti về mặt Chân Lư tương đối là nguồn gốc sinh ra ảo tưởng.

Đây là tính phân biện, đức tính đầu thuộc về bốn đức tính bắt buộc phải có, nó luôn luôn giúp chúng ta phận biện sự chân thật với sự tương đối mà đôi khi chúng ta gọi là sự giả (the unreal). Mỗi khi nh́n xuyên qua cái giả, chúng ta sẽ thấy sự thật, điều nầy rất dễ thực hiện lại, v́ cái mà chúng ta nhận là sự thật, chính là Đức Thượng Đế ở trong ḷng chúng ta. Chân lư nầy càng hiển lộ, chúng ta càng dễ nhận ra cứu cánh của nó trong mọi vật và sự sống của nó trong đồng loại của chúng ta.

Alaya tinh khiết vừa ở trong chúng ta và vừa ở sau Thần Trí Thiêng Liêng hiện diện trong khắp Thiên Nhiên. Những người có Thần Nhăn trong các Tôn Giáo đều nhận biết được nó. Tôi xin nêu ra câu châm ngôn của nhà thông thái Hồi Giáo mà nhiều người đều biết: “La ilaha illa’llah,” câu nầy không có nghĩa là “Không có Thượng Đế nào khác hơn Thượng Đế nữa” như người ta thường dịch, mà có nghĩa là “Chỉ có Đức Thượng Đế hiện hữu.” Ông giải thích cho tôi nghe, trong tiếng Á Rập, đối với người theo nghĩa từng chữ có thể hiểu nghĩa thứ nhứt, nhưng nghĩa thứ hai là ư nghĩa Huyền Bí, được mật truyền cho Tín Đồ. Đó là sự tŕnh bày chủ nghĩa Nhất Thần một cách đúng đắn. Không thể có nhiều Thượng Đế, mà chỉ có một Đức Thượng Đế duy nhất xứng đáng với danh hiệu ấy và sự tôn thờ của chúng ta. Nếu sự giải thích theo Bí Truyền đó đúng, nó sẽ hợp thành một sợi dây liên lạc mật thiết với Ấn Độ Giáo là một Tôn Giáo nói về “Đấng Độc Nhất vô nhị,” Đấng Độc Nhất vừa có cái hữu (being) và cái vô (non-being) trong đó.
================================================

Giảng Lư Dưới Chân Thày : Chương 5
[4/23/2011 6:13:57 PM] *** Call ended, duration 14:04 ***
[4/23/2011 6:14:03 PM] *** Conference call ***
[4/23/2011 6:43:01 PM] Thuan Thi Do: Ashura
[4/23/2011 6:43:23 PM] Thuan Thi Do: http://www.usn2161.net/ashura.html
[4/23/2011 6:58:01 PM] *** Conference call ***
[4/23/2011 6:59:13 PM] Thuan Thi Do: http://gnosticteachings.org/books-by-samael-aun-weor/the-revolution-of-beelzebub/1031-black-magic-of-the-atlanteans.html
[4/23/2011 7:01:12 PM] Thuan Thi Do: http://gnosticteachings.org/books-by-samael-aun-weor/the-revolution-of-beelzebub/1032-nirvana.html
[4/23/2011 7:47:15 PM] Thuan Thi Do: Vipassana Meditation
[4/23/2011 7:48:46 PM] Thuan Thi Do: http://www.dhamma.org/en/vipassana.shtml
[4/23/2011 7:52:26 PM] Thuan Thi Do: moi nguoi dau roi
[4/23/2011 7:53:40 PM] Van Atman: 250)Tất cả đều vô thường nơi con người, ngoại trừ cái tinh hoa thuần khiết của Alaya. Con người là một tia sáng trong suốt của nó, một làn ánh sáng tinh khiết bên trong, một h́nh tướng bằng cát bụi hồng trần bên ngoài. Tia sáng đó là người hướng đạo cuộc đời con và là Chơn Ngă của con, là Đấng Canh Chừng và Đấng Im Lặng suy tư, nạn nhân của cái ngă thấp kém của con. Linh hồn con chỉ có thể bị thân xác vô minh của con làm tổn hại thôi; con hăy điều khiển và chế ngự cả hai, rồi con sẽ vượt qua “cánh cửa thăng bằng” sắp tới một cách b́nh an.
Chỉ có Đấng Duy Nhất mới vĩnh cửu. Bản ngă của con người rất ngắn ngủi : nó chỉ kéo dài đến cuối thời kỳ tại cơi Thiên Đường của nó. Chơn Nhơn th́ sống qua nhiều kiếp luân hồi của con người, có thể trải qua trọn dăy hành tinh của chúng ta. Chơn Thần chắc chắn tồn tại lâu hơn, nhưng chính nó cũng vô thường. Chỉ có Đấng Duy Nhất trường tồn. Nhưng không phải v́ thế mà chúng ta bị mất. Chúng ta có thể nói theo Emily Bronte :
Địa cầu và con người sẽ biến mất, các ngôi mặt trời và vũ trụ sẽ không c̣n nữa, và Bạn sẽ bị bỏ lại một ḿnh, nơi quư bạn sẽ c̣n tất cả sự sống.
Chơn Thần trong con người là một tia lửa thiêng liêng độc nhất. Nếu để ư theo thời gian, th́ dường như nó vẫn luôn luôn tiến hóa. Chúng ta có thể nói với tất cả ḷng tôn kính rằng chính Đức Thượng Đế h́nh như cũng tiến hóa như thế. Nếu chúng ta quan niệm Thượng Đế là Đấng Tối Cao, Ngài vẫn chấp nhận, tuy nhiên về phần Ngài, Thái Dương Hệ chỉ là bước đầu chứ chưa phải là mức cuối cùng, v́ hệ thống nầy đối với Ngài chỉ là một kiếp luân hồi.
"H́nh tướng bằng cát bụi hồng trần" th́ giúp ích con người để phát triển tia sáng linh quang ấy ở y. Phần vật chất không thể xâm nhập đến tia sáng linh quang ấy, nghĩa là không bao giờ làm hại nó một cách tích cực, nhưng nó có thể làm cho tia sáng ấy nẩy nở mau hay chậm hơn, như vậy có nghĩa là tia linh quang có thể được giúp đỡ hay bị làm hại. Do đó, người ta mới gọi nó là nạn nhân của tiểu ngă.
Ở đây cửa thứ tư được gọi là "cửa thăng bằng", v́ nó phù hợp với nguyên lư trung độ của con người. Vấn đề là luôn luôn biết cái nào sẽ thắng - cái bên trong hay cái bên ngoài. Sau khi phát triển và thanh lọc các thể thấp của ḿnh - Thể Xác, Thể Vía và Thể Trí - lúc bấy giờ thí sinh phải hướng những sự cố gắng của y lên các thể cao để phát triển chúng, đó là mục đích của y.
[4/23/2011 7:58:15 PM] Thuan Thi Do: http://www.facebook.com/media/set/fbx/?set=a.10150102864769482.278136.644514481
[4/23/2011 7:59:59 PM] Thuan Thi Do: http://thongthienhoc.com/dc%20thay%20gl.htm
[4/23/2011 8:56:13 PM] *** Call ended, duration 2:42:08 ***