Họp Thông Thiên Học ngày 21  tháng 9 năm 2019

 

http://www.thongthienhoc.com/bai%20vo%20toihocduoichonthay.htm

Nếu giúp ích được về phương diện nào th́ thực hành ngay khi đó liền, chớ không chờ đợi sự cầu khẩn của kẻ khác. Dẹp Bản Ngă qua một bên, không mưu cầu hạnh phúc riêng tư cho ḿnh trong khi cả muôn, cả triệu người khác c̣n vô minh nên ch́m đắm nơi Bến Mê, Sông Khổ, đó là Bổn Phận của Người Chí Nguyện.

Xin nhắc lại quí bạn rằng: Tất cả đều do theo Thói Quen. Hăy tập cho có thói quen tốt như: có thiện cảm, thương người, cứu giúp người tùy khả năng của ḿnh. Lần lần thói quen biến thành Tánh T́nh của ḿnh, sau ḿnh hành động dễ dàng. Trái lại, nếu nuôi dưỡng các tánh xấu th́ không thế tưởng tới điều tốt được. Mà dẫu có nghĩ đến việc lành cũng không thế thực hành được, v́ ta bị thói quen xấu xa đè bẹp rồi. Hăy đề pḥng và cẩn thận từ chút, nếu không muốn hối hận. Thật vậy, ra sức trừ khử thói hư tật xấu c̣n khó hơn gấp muôn lần việc một ḿnh xông ra nơi trận địa chiến đấu với quân địch.

Người mà thuận theo lẽ Trời tức là một phe với chúng ta, dầu va nói va là người Bà La Môn, người Phật Giáo, người Công Giáo, hay người Hồi Giáo, hoặc va là người Ấn, người Anh, người Trung Hoa, hay là người Nga th́ cũng không hề chi cả.

Đây là một tư tưởng mà thí sinh trên đường Đạo phải ghi nhớ vào ḷng, không thực hành th́ là c̣n rất xa cửa Đạo.

Tại ngưỡng cửa Đạo, người ta không hỏi quí bạn giữ Đạo nào, thờ phượng ai, hay là người nước nào, mà chỉ hỏi quí bạn có hội đủ những điều kiện do Luật Trời qui định không? Chỉ cần những đức tánh và những cố gắng mà thôi.

Xin nhắc lại: Tên các Tôn Giáo là nhăn hiệu bề ngoài, những tín ngưỡng, những lễ bái, những sự thờ phượng không có chi là quan trọng. Chỉ có sự Hành Đạo mới đáng quí, v́ nó dắt con người đến cửa Đạo.


BA PHÁP MÔNCó ba Pháp Môn cũng gọi là ba con đường:

- Con Đường Sùng Tín.

- Con Đường Trí Tuệ.

- Con Đường Hành Động.

Có người th́ thích sùng bái, có người th́ thích học hỏi, có người th́ thích hành động, tùy theo căn cơ của mỗi người. Miễn là thực hành đúng phép th́ sẽ thành công.

Giữ Đạo Phật hay giữ Đạo Thiên Chúa, đầu thai làm người da vàng hay là người da trắng th́ không khác nào mang lớp áo, màu sắc khác nhau; những người mặc áo là Linh Hồn chỉ khác nhau là sự tiến hóa cao hay thấp, chớ bản tánh Thiêng Liêng vẫn in nhau.

V́ vậy, người thuận theo lẽ Trời là một phe với Tiên Thánh, th́ có cần chi cái nhăn hiệu Tôn Giáo hay là sắc da.

Những người nào thuận theo lẽ Trời th́ biết rằng tại sao họ thuận theo, họ biết bổn phận họ phải làm chi và cố gắng hoàn thành công việc đó. C̣n mấy người khác không biết họ phải làm điều chi, cho nên họ thường hành động như những kẻ ngông cuồng.

Thuận theo Luật Trời tức là Hành Đạo [[12]]. Một khi hiểu được Cơ Trời th́ biết bổn phận ḿnh phải làm điều chi và cố gắng thực hiện. Tôi xin nhấn mạnh về hai chữ cố gắng, bởi v́ biết bổn phận là một việc c̣n thực hành là một việc khác nữa.

Chơn Nhơn muốn cho Phàm Nhơn thuận theo lẽ Trời, c̣n Phàm nhơn lại hay nghe theo ba Thể: Thân, Vía, Trí nên ương ngạnh, thường thường không tuân theo mạng lệnh của Chơn Nhơn đưa xuống.

V́ vậy mới có những trường hợp gọi là bị Lương Tâm cắn rứt.

Ông Thánh Phao-Lồ (Saint Paul) có nói: “Tôi không làm những điều phải mà tôi muốn, tôi lại làm những điều quấy mà tôi không muốn .”

Chúng ta hăy tự tỉnh, mới thấy những lời các vị Đạo Sư nói rất đúng. Phải rán sức, miễn là đừng nữa chừng bỏ cuộc th́ cuối cùng sẽ thành công.

C̣n những người không biết Cơ Trời th́ làm theo ư họ muốn. Có thể nói 99% những việc làm của họ đều pha màu ích kỷ.

Thế nào là những chuyện ngông cuồng?

Những chuyện làm ngông cuồng là những chuyện làm trái với Luân Lư Đạo Đức.

Từ trong gia đ́nh tới ngoài xă hội có không biết bao nhiêu những chuyện ngông cuồng: lớn có, nhỏ có.

Xin kể sơ lược vài thứ thôi:

Không có tiết độ là làm chuyện ngông cuồng; cờ bạc, rượu chè, đàng điếm, hút xách, là làm những chuyện ngông cuồng; nóng nảy, giận hờn, đánh đập, chưởi mắng, rủa sả, là những việc ngông cuồng; bày mưu sâu, kế độc hăm hại người, hiếp đáp người, chiếm đoạt của cải thiên hạ, làm những chuyện a hành, ác nghiệt, bất nhân thất đức là ngông cuồng, vân vân . . .; bởi v́ nhân nào quả nấy, gieo nhân th́ gặt qủa.

Mấy việc nầy, có cái làm cho hao ṃn thân xác, gây ra bệnh hoạn, làm hại ṇi giống, hậu quả truyền tới mấy đời con cháu, có cái kêu tai họa tới cho ḿnh, không kiếp nầy th́ cũng kiếp sau, không phương nào tránh khỏi được.

Những chuyện ngông cuồng lớn lao, hết sức khủng khiếp là những chiến tranh chủ nghĩa, những chiến tranh Tôn giáo.

Hai trận Thế Giới Đại Chiến, 1914 và 1939, làm cho thây nằm chật đất, máu chảy thành sông. Mà kết cuộc đem lại cái chi?

Toàn là những sự đau khổ triền miên cho nhân loại, măi cho tới ngày nay, mấy chục năm trời qua, mà chưa dứt.

Ấy là một bài học đau thương cho những kẻ tham tàn nuôi ảo mộng tóm thâu thiên hạ.

Ngày nay, người ta đă thấy sự tàn phá của nguyên tử lực, mà c̣n có cái cuồng vọng muốn dùng bạo lực để chinh phục thế giới, chà đạp dân chúng dưới gót giày xâm lăng của bọn quân phiệt. Họ dựa vào sức mạnh của cơ khí, không biết rằng: Chỉ có Trời mới thật là mạnh, duy cơ Trời mới định đoạt được số phần của thiên hạ, chớ không có quyền-năng sửa đổi được Cơ Tạo Hóa.

Theo phái Duy Vật, họ không tin có Trời, Phật, Thánh, Thần th́ đâu có sợ Luật Luân Hồi, Nhân Quả. Họ làm những chuyện Bội Thiên, Nghịch Địa. Quả thật họ có thể thành công, họ có thể thắng trong một thời gian, tức là lúc ban đầu, nhưng chung cuộc cũng phải bó tay trước định luật. Họ sẽ bỏ mạng.

Những kẻ háo hư danh, đầy tham vọng từ xưa đến nay như Attila, Tần Thủy Hoàng, Napoléon, Hitler, vân vân . . , chọc trời khuấy nước, làm cho thiên hạ lầm than, cơ cực, bị muôn đời nguyền rủa, chớ không có ai thán phục và thờ phượng như các vị Giáo Chủ, những Đấng Cứu Thế.

Tiếc thay! Những gương kim cổ ngông cuồng đó chưa đủ thức tỉnh những người đương sống trong thế kỷ 20 nầy, gọi là đời văn minh, nên họ c̣n toan gây hấn để thống trị hoàn cầu nữa.

Buoi hoc ve dien tien su chet cua Chi bo PS Chan ly:

https://www.youtube.com/watch?v=C7An1gQpWN4

https://www.youtube.com/watch?v=IDCVcuVR5w8&t=2s

http://thongthienhoc.net/Sach.htm

http://www.anandgholap.net/Nirvana-GSA.htm

https://www.shinzen.org/

https://www.youtube.com/watch?v=Hws2kQJejj0