Họp Thông Thiên Học chiều 21 tháng 5 năm 2011


[5/21/2011 6:00:37 PM] *** Conference call ***
[5/21/2011 6:10:57 PM] Thuan Thi Do:
http://www.theosociety.org/pasadena/sd/sd2-1-16.htm

http://www.theosociety.org/pasadena/sd/sd2-1-17.htm  ??????
[5/21/2011 6:28:50 PM] Van Atman: 252) Hăy đứng vững vàng ! Bây giờ con đă đến gần cửa giữa, cửa của đau khổ với muôn ngàn cạm bẩy.
253)Hăy làm chủ tư tưởng của con, hỡi kẻ phấn đấu để đoạt sự toàn thiện, nếu con muốn vượt qua cửa đó.
254) Hăy làm chủ Hồn con, hởi kẻ đi tầm chân lư bất tử, nếu con muốn đạt đến mục đích.
255)Hăy tập trung cái nh́n của Linh hồn vào ánh sáng tinh khiết duy nhất, thứ ánh sáng không ǵ kích thích được và hăy đem ch́a khóa vàng của con ra mà sử dụng.

Đức Aryasanga nói thật đúng về muôn ngàn cạm bẩy, v́ thường thí sinh tin rằng ḿnh đă đạt được tính đoạn tuyệt hay từ bỏ, sẽ thấy nhiều cái bẩy giống như thế tái hiện một cách khó phân biệt và lúc nào cũng bám sát theo bước chân của y. Chính linh hồn hay Thượng Trí phải được thể Bồ Đề chế ngự. Như chúng ta đă thấy, đời sống tại cơi Bồ Đề bắt đầu từ cuộc Điểm Đạo lần thứ Nhứt, nếu không được sớm hơn, và thí sinh vào cơi Bồ Đề rồi sẽ tiến lên từ cảnh nầy đến cảnh khác. Muốn cho sự thăng tiến nầy được hoàn toàn, chính linh hồn hay Thượng Trí phải tham dự vào và trở thành kẻ phụng sự cho nguyên lư cao siêu đó. Công việc nầy hoàn tất, thí sinh mới sẵn sàng đi vào cơi kế đó; y sẽ được Điểm Đạo lần thứ Tư và sẽ vượt qua một ngưỡng cửa mới.
Ư nghĩa thật sự của vairagya ở đây là ánh sáng không ǵ kích thích được, ánh sáng không thể bị lu mờ
[5/21/2011 6:31:09 PM] Thuan Thi Do: * Viz., the third eye was at the back of the head.?????
[5/21/2011 6:32:23 PM] Thuan Thi Do: http://en.wikipedia.org/wiki/Yoni
[5/21/2011 7:00:17 PM] Thuan Thi Do: http://s2.hubimg.com/u/52381_f260.jpg
[5/21/2011 7:02:10 PM] Thuan Thi Do: http://data0.eklablog.com/linansimon/mod_article1197228_5.jpg?1740
[5/21/2011 7:02:50 PM] Thuan Thi Do: http://www.collection-figurines.com/images/figurine-miniature-spain-narnia-07.jpg
[5/21/2011 7:08:26 PM] Thuan Thi Do: cam on anh Ket
[5/21/2011 7:13:17 PM] Thuan Thi Do: http://www.theosociety.org/pasadena/sd/sd2-1-19.htm
[5/21/2011 8:21:46 PM] Thuan Thi Do: http://thongthienhoc.com/dc%20thay%20glnoidung.htm#chuong%209
[5/21/2011 9:59:52 PM] *** Call ended, duration 3:59:13 ***