Họp Thông Thiên Học ngày 19 tháng 2 năm 2011


[2/19/2011 6:06:08 PM] *** Conference call ***
[2/19/2011 6:12:53 PM] Thuan Thi Do: 29. ANIMALS WITH BONES, DRAGONS OF THE DEEP AND FLYING SARPAS (serpents) WERE ADDED TO THE CREEPING THINGS. THEY THAT CREEP ON THE GROUND GOT WINGS. THEY OF THE LONG NECKS IN THE WATER, BECAME THE PROGENITORS OF THE FOWLS OF THE AIR (a).

(a) This is a point on which the teachings and modern biological speculation are in perfect accord. The missing links representing this transition process between reptile and bird are apparent to the veriest bigot, especially in the ornithoscelidae, hesperornis, and the archaeopteryx of Vogt.

-------


Tieng vo thinh:

232. Con hăy đi qua ! Con đă có ch́a khóa, con được an toàn.233. Và từ đó đến cửa thứ nh́, con đường cũng c̣n xanh tươi nhưng dốc đứng và khúc khuỷu; thực thế, con đường đến ngọn núi đầy đá nhấp nhô, những đám mây xám ngắt lơ lửng trên triền gồ ghề và xa nữa, tất cả đều đen tối. Hành giả càng đi tới, tiếng hát hy vọng càng nghe yếu lần trong tâm. Bấy giờ sự hoài nghi làm cho hành giả rùng ḿnh, chân bước không được vững vàng như trước nữa.

Và gần đến cửa thứ nh́ con đường vẫn c̣n xanh tươi, nhưng dốc đứng và khúc khu ỷu; thật thế, con đường lên đến đỉnh núi đầy đá, đầy mây mù xám ngắt lơ l ử ng trên trần thẳng đứng và gồ ghề và xa hơn nữa tất c ả đều tối tăm. Hành giả càng đi tới, khúc ca hy vọng trong ḷng Y càng vang lên yếu ớt. Bấy giờ sự hoài nghi làm cho Y rùng ḿnh, b ước chân Y trở nên thiếu vững chắc.

Hăy đề pḥng điều đó, hỡi thí sinh! Hăy đề pḥng sự lo sợ, nó giống như đ ôi cánh đen yên lặng của con dơi bay nửa đêm giương ra chắn ngang giữa ánh trăng của tâm h ồn và mục tiêu vĩ đại lờ mờ ở tận đàng xa.

Hỡi Đ ệ T ử, sự lo sợ tiêu diệt ư chí và làm tê li ệt mọi hành động. Nếu thiếu hạnh Shila, k ẻ hành hương sẽ vấp vào những sỏi đá Nhân Quả làm trầy trụa chân Y trên con đường khổ nhọc.

Thường thường vị Đ ệ T ử bắt đầu bằng m ột đà tiến rất tốt đẹp; nhưng sau đó Y bước chậm dần. C ó lẽ trong việc ấy có một lư do thầm kín, k ể cả đời Y , đó là Y trông chờ một sự thay đổi trong đời sống. Có thể Y t ưởng tượng rằng nhiều hiện tượng sẽ dồn dập xảy đến trong cuộc sống hoặc Y luôn luôn ư thức được sự hiện di ện của Chơn Sư và v́ thế Y có thể duy tŕ được mọi sự sở đắc của ḿnh. Thật ra đời sống của Y đă thay đổi, nhưng không giống với những điều Y mong đợi.

Đối với vài vị Đ ệ T ử, khi xảy ra sự nghi ngờ, ấy chính là s ự hoài nghi liên hệ đến toàn thể kiến thức Thông Thiên H ọc; v́ chưa liên lạc được với các Vị Chơn Sư, họ bắt đầu nghi ng ờ sự hiện diện của các Ngài và tự hỏi có phải họ đang theo đuổi m ột con ma trơi nào chăng? Tôi hy vọng rằng ở đây không có ai nghi ng ờ như thế, nhưng nếu có, tốt hơn nên quay về với những nguyên tắc đầu tiên. Huynh hăy trở lại khởi điểm; hăy khảo sát lại những lư do của H uynh; hăy xem xét nh ững chứng cớ.

Cũng có khi xảy ra sự hoài nghi chính ḿnh, đôi khi sự hoài nghi ấy đă tấn công kẻ sơ cơ. Có thể người ta chưa bi ểu lộ sự thiêng liêng của ḿnh đúng như ư họ muốn. Tuy nhiên phải cố gắng nữa, đừng nghi ngờ chi cả, v́ s ự thành công đối với mọi người là điều chắc chắn và sự hoài nghi là chướng ngại lớn lao h ơn cả. Giả sử có một người nào đó lúc khởi đầu tin chắc rằng Y không thể tập lội được, th́ không bao giờ Y thành công. Đó không phải là một điều khó khăn thực sự trong vi ệc nổi trên mặt nước mà chỉ là một sự nghi ngờ thôi. Một người khác; được trợ lực bởi đức tin, hầu như lội được ngay tức khắc.

Rủi thay, nhiều người chí nguyện trên Đường Đạo lại không ch ắc rằng ḿnh thành công. Vậy chúng ta hăy c ủng cố đức tin và tháo bỏ thành kiến đối với chính ḿnh - v́ chính do thành kiến - đă sinh ra lư lẽ ấy. Hăy nên tự nhủ ḷng rằng: “Tôi sẽ thực hiện việc ấy, được hay không cũng mặc.”

Những lối so sánh của Đức Aryasanga lu ôn luôn tuyệt đẹp. Ở đây Ngài nói v ề ánh trăng trong sáng của Linh Hồn. Ánh sáng của nó là sự phản chiếu ánh sáng của M ặ t T rời, ánh sáng của Đức Thượng Đế cũng như ánh sáng của Linh Hồn hay B ồ Đề và ánh sáng của T inh T hần hay Atma. Không nên để cho vật ǵ che khuất nó, n ếu kh ô ng Linh Hồn sẽ ở trong trạng thái u tối.

“Đôi cánh yên lặng của con dơi bay nửa đêm,” là l ối diễn tả linh động cách thế sự lo sợ len lỏi trong ḷng người. Không có ǵ t ai hại bằng sự lo sợ; nó tấn công chúng ta đủ mọi mặt, v́ nó tràn đầy khắp nơi dưới vô s ố h́nh thức.

Trong công việc làm ăn chẳng hạn, mỗi người đều luôn luôn cảm thấy lo âu; kẻ làm công nghi ngờ sự phê phán c ủa cấp trên, v́ sợ mất việc làm. Những người theo Tôn Giáo s ợ chết hay sợ phải vào Địa Ngục; số phận của bạn bè thân thiết đă quá cố của họ và đủ thứ chuyện vô lư đều khiến họ lo sợ. Nhiều đứa trẻ sống trong sự lo sợ thường xuyên đối với anh chúng, cha chúng và thầy giáo trong T rường của chúng, như chúng tôi đă giải thích trong quyển “Dưới Chân Thầy.”

Đức Aryasanga nói rất chí lư: “Hăy đề pḥng sự lo sợ.” Nó làm cho Linh Hồn đen tối và làm phai mờ ánh sáng của Đức Thượng Đ ế. Đức Thượng Đế là T́nh Thương và theo sự di ễn tả của Thánh John th́: “T́nh Thương hoàn toàn khai tr ừ được sự lo sợ.”[54]

Hạnh Shila chính là sự điều hoà, là hạnh kiểm tốt. Lu ật Đạo Đức Huyền Môn khác với Đạo Đức của T hế G ian ở điểm nó nghiêm kh ắc hơn nhiều. Chẳng phải Nhà Huyền Bí Học liên hệ với những nguyên tắc và qui điều xă hội, mà Y liên h ệ với cái vô cùng mạnh mẽ hơn - nh ững nguyên tắc của đời sống Thần Bí ng ăn cản không cho Y xa ĺa dù là một chút - C hân L ư, t́nh thương, một đời sống t rọn hiến cho công việc phụng sự và không dành một chỗ h ở nào cho những lạc thú cá nhân.
[2/19/2011 6:16:37 PM] Thuan Thi Do: chao anh Van
[2/19/2011 6:17:56 PM] *** Call ended, duration 11:43 ***
[2/19/2011 6:18:10 PM] *** Conference call, duration 22:32 ***
[2/19/2011 6:40:48 PM] *** Conference call ***
[2/19/2011 6:41:07 PM] Thuan Thi Do: http://www.blavatsky.net/darwin/
[2/19/2011 6:42:06 PM] Thuan Thi Do: http://translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=vi&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=vi&u=http%3A%2F%2Fwww.blavatsky.net%2Fdarwin%2F
[2/19/2011 8:08:20 PM] NGUYEN HUYEN MON: http://www.thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=21139&page=11
[2/19/2011 9:40:17 PM] Thuan Thi Do: Eckenkar
[2/19/2011 10:06:50 PM] huyen dong: Âm thanh trong máy của tôi bị hỏng nên không nghe được ǵ hết.
[2/19/2011 10:13:27 PM] kdanguyen: Co Thuan goi dum phan thu am hom nay len web, cam on
[2/19/2011 10:30:19 PM] *** Call ended, duration 3:49:29 ***