Họp Thông Thiên Học chiều 18 tháng 6 năm 2011

Phần 1: Học Giáo Lư Bí Truyền

Phần 2: Học Tiếng Vô Thinh

Phần 3: Thảo luận tự do với hai anh Đức (VN) và Thuận (Úc)

Phần 4: Thảo luận tự do: bàn về quảng bá giáo lư TTH———————
 [6/18/2011 7:33:21 PM] *** Van Atman added nguyen.hung.duc1 ***
[6/18/2011 7:46:05 PM] Ngô Thanh Thanh: la con cua co cam tuyen
[6/18/2011 7:46:17 PM] Ngô Thanh Thanh: nha con khong co loa nen khong tra loi dc
[6/18/2011 7:46:31 PM] Ngô Thanh Thanh: nick Skpye tuc la ThanhHeo do
[6/18/2011 11:14:30 PM] *** Call ended, duration 5:13:25 ***