Họp Thng Thin Học ngy 17 thng 7 năm 2010


[7/17/2010 4:59:26 PM] *** Conference call ***
[7/17/2010 5:10:46 PM] Van Atman: http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C6%B0%E1%BB%9Di_hai_cung_Ho%C3%A0ng_%C4%90%E1%BA%A1o
[7/17/2010 5:28:34 PM] *** Conference call ***
[7/17/2010 6:08:11 PM] Van Atman: 159. Con hy ni với y, hỡi th sinh, kẻ no đem tnh kiu căng v tự i lm ti tớ cho lng sng đạo, kẻ no tuy cn lưu luyến cuộc đời nhưng đem tnh nhẫn nại v phục tng đối với ịnh Luật, như một đa hoa dịu dng dưới chn của ức Thch Ca Mu Ni, kẻ đ sẽ trở nn một Tu Hon (27) trong kiếp hiện tại. Php lực hon thiện c thể nhng thấy đng xa, thật xa, nhưng y đ bước được bước đầu, y đ nhập lưu v y c thể hoạch đắc sự thấy của con phượng hong trn đỉnh ni cao, sự nghe của con hong ci.
160. Con hy ni với y, hỡi kẻ ch nguyện, lng sng đạo chn thnh c thể hon lại cho y những tri thức m y đ c trong những kiếp trước. Thần nhn, thần nhĩ khng thể no đạt được trong kiếp ngắn ngủi.
[7/17/2010 6:10:49 PM] Van Atman: 161. Hy khim tốn, nếu con muốn c Minh Triết.
162. Hy khim tốn hơn nữa, nếu con đ c được rồi.
163. Hy giống như biển cả thu nhận tất cả sng, suối. Vẻ yn tĩnh mnh mng của biển cả cũng vẫn khng c g thay đổi; n khng biết l c nước sng, suối thm vo cho n.
[7/17/2010 7:16:09 PM] Thuan Thi Do: hello
[7/17/2010 7:16:42 PM] Thuan Thi Do: m back
[7/17/2010 7:16:49 PM] Van Atman: Hi chi Thuan.Welcome back
[7/17/2010 7:16:56 PM] Thuan Thi Do: Thanks
[7/17/2010 7:16:56 PM] kdanguyen: hi
[7/17/2010 7:17:14 PM] Thuan Thi Do: Phuc chua gui audio hom truoc cho toi
[7/17/2010 7:17:27 PM] kdanguyen: da dung
[7/17/2010 7:17:33 PM] kdanguyen: de tuan nay con goi
[7/17/2010 7:17:50 PM] Thuan Thi Do: ok
[7/17/2010 7:40:56 PM] TrcLm: Knh thưa qu Diễn đn.
[7/17/2010 7:41:24 PM] kdanguyen: hi TL
[7/17/2010 7:42:08 PM] TrcLm: Thng Thin học, tọi đ được nghe đến từ lu. rất mến mộ v ao ước được học biết, nhưng chưa c dịp.
[7/17/2010 7:43:45 PM] TrcLm: Xin qu Diễn đn gip ti c cơ hội được học biết, bằng cch, gởi những tư liệu cần thiết.
[7/17/2010 7:44:25 PM] TrcLm: Xin gởi theo đia chỉ Email : xuanthai1@gmail.com
[7/17/2010 7:44:47 PM] TrcLm: Rất trn trọng v xin cm ơn.
[7/17/2010 7:54:45 PM] Thuan Thi Do: http://thongthienhoc.com/
[7/17/2010 7:54:46 PM] TrcLm: Dạ, ti đang lắng nghe
[7/17/2010 7:55:05 PM] Thuan Thi Do: http://thongthienhoc.org/
[7/17/2010 7:55:25 PM] Thuan Thi Do: http://thongthien.com/
[7/17/2010 7:56:09 PM] Thuan Thi Do: http://anhduong.net/ThongThienHoc.htm
[7/17/2010 7:56:24 PM] TrcLm: Rất cm ơn qu Diễn đn v chị Thuấn
[7/17/2010 7:56:31 PM] Thuan Thi Do: khong co chi anh
[7/17/2010 7:58:34 PM] kdanguyen: http://www.phungsutheosophia.org/
[7/17/2010 7:59:12 PM] TrcLm: Cm ơn anh Phc
[7/17/2010 8:06:23 PM] Thuan Thi Do: http://mamashayna.files.wordpress.com/2008/05/chakra_img.gif
[7/17/2010 8:10:16 PM] kdanguyen: http://vn.360plus.yahoo.com/bantre-Thongthienhoc/article?mid=77
[7/17/2010 8:27:15 PM] TrcLm: Rất cm ơn anh Van Atman v những pht biểu của qu anh, qu chị trong buổi Hội luận th vị m ti đ được may mắn tham dự hm nay.
[7/17/2010 8:27:27 PM] *** Call ended, duration 3:27:59 ***