Họp Thông Thiên Học ngày 14  tháng 9 năm 2019

 

http://www.thongthienhoc.com/bai%20vo%20toihocduoichonthay.htm

Điều thật trọng hệ là sự hiểu biết nầy, sự hiểu biết Cơ Trời đối với con người. Bởi v́ Trời có một Cơ mà Cơ đó là sự Tiến Hóa. Ngay khi con người hiểu được Thiên Cơ và quả thật biết rồi, th́ con người chỉ lo hợp tác với Thiên Cơ, đồng hóa với Thiên Cơ và giúp cho Thiên Cơ được thực hiện mà thôi. Đó là sự vinh diệu và sự tốt đẹp của con người.

Câu: Trời có một cái Cơ. Cơ đó là sự Tiến Hóa. Xin nhắc lại rằng: Tại dăy Địa Cầu chúng ta Linh Hồn phải đầu thai:

a)- Trước nhất vào ba loại Tinh Chất (Essence élémentale).

b)- Kế đó là: qua loại Kim Thạch, Thảo Mộc, Thú Vật.

c)- Rồi mới tới Con Người.

d)- Con Người sẽ vào hàng Tiên Thánh.

Đó là Cơ Tiến Hóa. Mục đích đă định sẵn cho Nhân Loại trong Thái Dương Hệ nầy là Con Người sẽ thành những vị Siêu Phàm khi thời giờ đă điểm.SỰ TIẾN HÓA Ở TRƯỚC MẶT TACó bạn sẽ hỏi: Làm sao chứng minh sự tiến hóa cho người ta biết?

Thật sự, sự tiến hóa ở trước mặt ta, ta thấy nó mỗi ngày nhưng tại ta không để ư tới.BA SỰ TIẾN HÓACó ba sự tiến hóa:

1)- Tiến hóa về vật chất và h́nh dạng.

2)- Tiến hóa về trí thức.

3)- Tiến hóa về tinh thần hay là tâm thức.

1- TIẾN HÓA VỀ VẬT CHẤT VÀ H̀NH DẠNG.

Ta hăy xem một đứa trẻ, con hay cháu trong nhà từ 1 tới 21 tuổi.

Trong thời gian nầy:

Về phương diện h́nh hài: Đứa trẻ ban đầu nhỏ, sau lớn, tác càng ngày càng cao, da thịt biến đổi mỗi năm. Lúc trọng tuổi rồi th́ tóc bạc, da mồi.

Đây là sự tiến hóa về vật chất.2-TIẾN HÓA VỀ TRÍ THỨC.

Đứa nhỏ cắp sách đến trường học, từ bực Sơ Đẳng đến Trung Đẳng tức là bực Tú Tài rồi tiến lên Cao Đẳng lấy cấp bằng Cử Nhân, Tiến Sĩ.

Đây là sự tiến hóa về phương diện trí thức.

3)- SỰ TIẾN HÓA VỀ TINH THẦN HAY LÀ TÂM THỨC.

Đứa trẻ trau giồi tánh nết ngay thẳng, hiền hậu, vui vẻ, ôn ḥa, nhân từ, sẵn sàng giúp đỡ, biết thương người nghèo khổ, cô thế, già cả, tật nguyền, kính Trời, thờ Phật, tŕ trai, giữ giới.

Đây là sự tiến hóa về phương diện tinh thần.

Xin nhớ rằng: Sự tiến hóa của một đứa trẻ là h́nh ảnh nhỏ bé của một giống dân. Cả hai đều theo một luật chung là Sự Thay H́nh Đổi Dạng và Sự Phát Triển Tâm Thức càng ngày càng gia tăng.

Nếu cứ theo thiên nhiên th́ sự tiến hóa rất chậm, phải vài trăm triệu năm mới đi tới mục đích đă định sẵn.

Có một phương pháp thúc giục sự tiến hóa nầy là làm cho sự phát triển tâm thức mau lẹ trong một thời gian ngắn, phương pháp đó gọi là Yoga.

Nhưng tôi xin nhắc lại một lần nữa là: Coi theo sách hay là học với ông thầy phàm th́ rất nguy hiểm. Làm sái cách th́ điên khùng hoặc bỏ mạng. Tôi đă biết nhiều trường hợp rồi.CÁC TÔN GIÁO ĐỀU CÓ DẠY CƠ TIẾN HÓACác Tôn Giáo lớn như Ấn Giáo, Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo đều có dạy về sự tiến hóa; nhưng một cách bóng dáng, tượng trưng, Tôi xin trích mấy đoạn đó cho quí bạn xem.7:33 PM
ẤN GIÁOTheo kinh sách Ấn th́ Thượng Đế Vishnou có 9 hóa thân :

1- Hóa thân thứ nhất là Con Cá.

2- Hóa thân thứ nh́ là Con Rùa.

3- Hoá thân thứ ba là con Heo Rừng.

4- Hóa thân thứ tư là Người Sư Tử.

5- Hóa thân thứ năm là Người Lùn.

6- Hóa thân thứ sáu là Người Khổng Lồ phá hoại.

7- Hóa thân thứ bảy là Rama.

8- Hóa thân thứ tám là Krishna.

9- Hóa thân thứ chín là Kalki

Đức Thượng Đế Vishnou đi đầu thai làm con cá ư?

Không phải. Nên biết nhiệm vụ của ba Ngôi:

Ngôi thứ nhất, Phạn Vương, Brahma biến đổi Hỗn Nguơn Nhất Khí (Mulaprakriti) ra những nguyên tử rồi phối hợp những nguyên tử nầy lại để lập 7 cơi Trời.

Ngôi thứ Nh́, Vishnou, sanh ra các loài vật và cho chúng sự sống.

Ngôi thứ Ba, Shiva, cho Chơn Thần nhập thế. Chơn Thần biến đổi Hồn thú ra Thượng Trí và sanh ra Chơn Nhơn.

Trong bài nầy, Vishnou là sự sống hay là Chơn Thần, Đức Thượng Đế, trước th́ đầu thai làm các loài vật, sau mới lấy h́nh con người.

Chín kiếp nầy chia ra làm 3 giai đoạn:

GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT

Làm thú ở dưới nước như cá.

Kế đó làm thú có lưỡng tánh, ở dưới nước được, ở trên bờ được là con rùa.

Cuối cùng làm thú ở trên bờ là heo rừng.

GIAI ĐOẠN THỨ NH̀

Hết kiếp thú, đầu thai làm người.

Đầu tiên là người sư tử, tức là làm người nhưng c̣n giữ thú tánh rất hung hăng.

Kế đó là người lùn, người lùn không phải là người có tác thấp, mà là người chưa đủ trí khôn, như đứa con nít.

C̣n người khổng lồ là người dùng sức mạnh khuấy rối kẻ khác.

Rama là người lư tưởng. Ấy là một vị vua Ấn Độ lập ra ḍng Nhật Hoàng (Dynastie solaire).
GIAI ĐOẠN THỨ BA

Những vị Siêu Phàm

Krishna là hóa thân của Thượng Đế Vishnou, Sư Phụ của Arjuna 5000 năm trước.

Kalki [[10]] là Đấng Cứu Thế. Ngài sẽ cởi con ngựa trắng mà đến. Ngài đem hạnh phúc khi hết đời Mạt Kiếp.ĐỜI MẠT KIẾP LÀ ĐỜi G̀?Theo lịch Ấn cũng gọi là Thời gian biểu hay là Niên biểu th́ con người phải trải qua 4 Thời Đợi – 4 Du-ga (4 Yougas).

1)- Krita Youga cũng gọi là Satya Youga: Thời Đợi Hoàng Kim (Âge d’or) được 1.728.000 năm.

2)- Treta Youga: Thời Đợi Bạch Ngân (Âge d’argent) được 1.296.000 năm.

3)- Dvapara Youga: Thời đợi Hoàng Đông (Âge d’airain) được 864.000 năm.

4)- Kali Youga : Thời đợi Sắt Thép ( Âge de Fer ), Ấy là Thời đợi Hắc Ám, Đen Tối cũng gọi là Đời Mạt Kiếp, được 432.000 năm.

ĐỜI MẠT KIẾPTheo Thánh Kinh Ấn th́ hiện giờ nhân loại đang ở vào Thời đợi Mạt Kiếp.

Chốn chốn sanh linh đồ thán, loạn ly, giặc giả, chiến tranh nổi lên khắp nơi, hạn hán, lụt lội, đói rét, cang thường đảo ngược, đạo đức suy đồi.THỜI ĐỢI MẠT KIẾP KHỞI SỰ HỒI NÀO?Kinh Thánh nói rằng: 5.000 năm đầu của Thời đợi Mạt Kiếp chấm dứt năm 1897, cách đây 77 năm (1974). Thế th́ Đời Mạt Kiếp khởi sự năm 3103 trứơc Tây lịch kỷ nguyên, tới nay 1974 đă được 5077 năm rồi.

 


MỘT ĐẠI KIẾPMột Du-ga (Youga) là một Tiểu kiếp.

Bốn Du-ga (Youga) nhập lại làm một Đại Kiếp (Maha Youga) được 4.320.000 năm.NHIỀU CHU KỲ NHỎ CỦA ĐỜI MẠT KIẾP.Không phải trọn Thời Đợi Mạt Kiếp đều xấu xa, đen tối. Nó chia ra nhiều chu kỳ nhỏ, cũng có cái tốt đẹp vậy. Tỷ như trong ṿng 600, 700 năm nữa Giống Dân Thứ Sáu sẽ ra đời. Giống dân nầy mở Bồ-Đề Tâm và tiến rất cao, hướng về đường tinh-thần mặc dầu ở vào đời Mạt Kiếp.BỐN THỜI ĐỢI (YOUGAS) GIỐNG NHƯ BỐN MÙATa có thể so sánh 4 Thời Đợi ( Du-ga ) với 4 mùa.

Krita Youga, Thời Đợi Hoàng Kim giống như mùa Xuân.

Treta Youga, Thời Đợi Bạch Ngân giống như mùa Hạ.

Dvapara Youga, Thời Đợi Hoàng Đông giống như mùa Thu.

C̣n Kali Youga, Thời Đợi Sắt Thép, Hắc Ám giống như mùa Đông lạnh lẽo.

Tuy rét mướt, song chúng ta phải mặc đồ ấm đi làm lụng, chớ không phải là tối ngày trùm mền măi. Như vậy ta sẽ chết đói.

Bây giờ ta hăy thử nghĩ điều nầy:

Ta đi trên chiếc ghe mà gặp gió ngược, nước ngược, th́ phải chèo chống mỏi mệt.

Ví như ta đi trên chiếc tàu hay là phi cơ th́ gió ngược, nước ngược không thành vấn đề.

Cũng như trời tối, không lẽ ta ở thầm trong nhà. Ta phải đốt đèn lên.

Thuở xưa dùng dầu cá, dầu phộng; bây giờ th́ có đèn dầu lửa, đèn măng-sông (manchon), đèn điện. Biết đâu rồi đây ta sẽ dùng được một thứ ánh sáng êm dịu hơn đèn điện mà không nóng nữa. Sự tiến hóa không biết đâu là bờ bến. Nó không có giới hạn.

Nói cho đúng, mọi việc đều do tự nơi ta, đừng đổ thừa cho cái chi cả. Chúng ta là Chơn Thần, nếu ta muốn th́ ở vào thời đợi nào ta cũng tiến được cả. Nếu chờ tới Thời Đợi Hoàng Kim mới tu th́ chắc là cho tới ngày nay không có ai thành Chánh Quả cả, không có Phật Thích Ca, không có Đức Bồ Tát Di Lạc, không có các Đấng Đế Quân, các vị Chơn Sư và các Đệ Tử.TẠI SAO CHƠN THẦN PHẢI ĐẦU THAI LÀM THÚ VẬT TRƯỚC KHI LÀM NGƯỜI?

Điều nầy không có chi là lạ. Tới một ngày kia Chơn Thần sẽ thành một vị Thượng-Đế và sẽ sanh hóa một Thái Dương Hệ giống như Vũ Trụ nầy vậy.

V́ thế Chơn Thần phải đầu thai từ loài nầy qua loài kia và đi từ bầu Hành Tinh nầy qua bầu Hành Tinh khác để học hỏi và kinh nghiệm. Rồi tiến lên măi cho đến khi trọn sáng, trọn lành và khai mở toàn vẹn những quyền năng tiềm tàng trong ḿnh bằng Đức Thượng Đế. Tới chừng đó mới sanh hóa một Thái Dương Hệ được.

Thời gian nầy kéo dài có lẽ cả chục tỷ năm chớ không phải nội trong vài chục kiếp mà Pháp Lực Vô Biên.

Bây giờ xin nói qua Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo.
PHẬT GIÁOPhật đă bảo: “Chúng sanh đều có Phật Tánh. Ta đă thành Phật, c̣n các ngươi sẽ thành Phật”.

Đây là Ngài muốn nói: “Các ngươi sẽ tiến hóa và sẽ thành Phật như ta vậy”, song Ngài không nói trắng ra.

Quyển Túc Sanh Truyện ( Lalite Vistara hoặc Jataka Mala ) có thuật 550 kiếp của Đức Thích Ca chia ra làm ba giai đoạn:

Giai đoạn thứ nhất: Làm thú vật: như Thú ở dưới nước: Vua cá, rồi thú ở trên bờ như: Gà trống, Chim Gơ Kiến, Ḅ U, Nai, Voi.

Giai đoạn thứ nh́: Làm người . Thoát kiếp thú, đầu thai làm người. Cũng phạm tội như chúng ta bây giờ, vẫn c̣n bị Thất T́nh Lục Dục sai khiến .

Giai đoạn thứ ba: Vào hạng Siêu Phàm. Tu hành thành Chánh Quả, vào hạng Siêu Phàm, từ Chơn Sư lên Đế Quân, làm một vị Bồ Tát rồi mới thành Phật.KINH PHẬT DẠY LINH HỒN ĐI ĐẦU THAI

TỪ LOÀI NẦY QUA LOÀI KIATrong cuốn Phạm Vơng Kinh (Mahavagga VI - 29) có đọan nầy:

“Linh hồn đi đầu thai từ loài nầy qua loài kia, xuyên qua tất cả những h́nh dáng đá cát, cây cỏ, cầm thú và những người tánh t́nh riêng biệt cho đến khi nó lên đến bậc Toàn Giác là Phật.

(Phúc Âm của Đức Phật)

(Evangile du Bouddha par Carus page 127)THIÊN CHÚA GIÁOThuở xưa, Đấng Christ và các Đệ Tử có dạy về Huyền Bí Học, nhưng đời sau người ta loại ra ngoài những giáo lư cao siêu mà họ không hiểu được.

Ngày nay, trong quyển “Tân Ước” công truyền c̣n vài chỗ để chứng minh rằng: Con Người là Thượng Đế. Tỷ như mấy câu sau đây:

Jésus đáp lại với họ rằng: “Trong luật của các ngươi lại đă chẳng viết như thế nầy sao?

Ta bảo: Các Ngươi là những Tiểu Thượng Đế.”

(Jésus leur répondit :”N’est-il pas écrit dans votre loi ? J’ai dit: Vous êtes des Dieux”) Jean 10 – 34.

Chữ Dieux nầy dịch là Thần, không đúng, phải dịch là Tiểu Thượng Đế mới phải.

Xin xem những câu sau nầy:

1-“Các anh không biết các anh là đền thờ của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh ở trong ḿnh các anh sao?”.

( I - Cô-ranh-tô III - 16 )

( I - Corinthiens III - 16 )

2- Chúng ta là ḍng giống của Đức Chúa Trời.

( Công vụ các Sứ Đồ XVII – 28 )

( Actes XVII – 28 )

Con Đức Chúa Trời không phải là Tiểu Thượng Đế hay sao? Hơn nữa trong “Sáng Thế Kư” có câu nầy:

“Chúng ta hăy làm Con Người giống h́nh chúng ta và in hệt chúng ta”. (Sáng Thế Kư 1-26)

( Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image selon notre res-semblance ).

( Genèse 1-26 )

( La Sainte Bible A. Crampon )

Nếu nói Con Người giống h́nh Đức Chúa Trời và in hệt Ngài tức là Con Người là Tiểu Thượng Đế.

http://voviphatphap.org/docs/pdf/TDGCL2006_vn_book.pdf

Đây là 1 trong những vị thầy tu đă đắc đạo mà cháu cũng nghiên cứu trong thời gian quan
Nghiên cứu vài người cháu tin là đă đắc đạo và có khả năng tâm linh cháu thấy cơi âm phức tạp hơn những ǵ trong sách TTH do các vị huynh trưởng viết
Nhưng mà tất cả đều bổ sung cho nhau thành ra dần dần cháu thấy mọi thứ đều hợp lư
Trong cộng đồng vovi đó, đa phần nhiều người tâm rất thiện lành . Cô thử nghiên cứu cách thiền của họ, cháu thấy tốt lắm

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fuser%2Ftimeoroman%2Fvideos%3Ffbclid%3DIwAR126Jtuk5JJf5_dItWHmaJhdS7vGyEiYAqg02sBwj_eUJiVZWNuEi1hjic&h=AT2IzVLDkMMCKEjK1i8Ky-frOWsp74Savu6gTbLy7IgV7vODOcP_2Sc4omd_Qh5YmnLjoJDHlpEIMZUT6X2jYy2OPB8jAKWr_uaD3xNkJnyGdmZXSnjnDVucLIyiKh8qmcDUll_6WtNStMUv3A

https://www.youtube.com/user/timeoroman/videos?fbclid=IwAR126Jtuk5JJf5_dItWHmaJhdS7vGyEiYAqg02sBwj_eUJiVZWNuEi1hjic&app=desktop

http://blavatskyarchives.com/inner/innerno2.htm

https://theosophy.wiki/en/Auric_Egg

The Auric Egg, also known as "Auric Envelope" or "Atmic Aura", is an akashic film surrounding all the principles of a person. It endures from life to life and preserves the karmic causes and effects generated by a person during all his incarnations. It is, so to speak, the boundary between man's spiritual being and the cosmic life.9:02 PMIt is this Body which at death assimilates the essence of Buddhi and Manas and becomes the vehicle of these spiritual principles, which are not objective, and then, with the full radiation of Atman upon it, ascends as Manas-Taijasa into the Devachanic state

http://thongthienhoc.com/NHUNG%20BUC%20THU%20CHON%20SU%20GUI%20CHO%20SINNETT%20TIET%20II.pdf

V́ bị thôi thúc bởi xung lực tuần hoàn không cƣỡng nỗi, cho nên
Chơn linh Hành tinh phải giáng xuống trƣớc khi ngài có thể thăng lên trở lại. Trong lộ
tŕnh này ngài phải băng qua toàn thể cái thang Tiến hóa, không để bỏ sót một bậc
thang nào, khi tạm dừng lại ở mỗi thế giới tinh tú th́ ngài coi đó là một trạm nghỉ
chân, ngoài ra cái chu kỳ không thể tránh khỏi phải lần lƣợt ghé vào mỗi thế giới tinh
tú đặc thù đó để hoàn thành ở đó “chu kỳ sống” của chính ḿnh, nghĩa là ngài phải trở
lại luân hồi nhiều lần khi chƣa hoàn tất chu kỳ sống của ḿnh ở đó, giống nhƣ khi
www.thongthienhoc.com
60
ngƣời ta chết đi mà chƣa tới tuổi có lư trí (quyển Nữ thần Isis lộ diện đă nêu rơ một
cách chính xác nhƣ vậy). Cho đến nay, ư tƣởng của bà Kingsford theo đó Bản ngă con
ngƣời phải luân hồi liên tiếp qua nhiều h́nh hài con ngƣời là đúng sự thật. C̣n về việc
nó phải tái sinh trong h́nh hài của con thú sau khi đă nhập thể xác người, th́ đó là kết
quả của việc bà diễn tả các sự vật và các ư tƣởng một cách lơ mơ, chỉ là một NGƢỜI
ĐÀN BÀ KHÁC THÔI, cứ nhƣ vậy măi. Tại sao bà lại lẫn lộn “Linh hồn với Tinh
thần”, lại không chịu phân biệt hồn thú với hồn linh, không phân biệt đƣợc Jivatma
(tức Linga Sarira) với Kama rupa (tức Atma Rupa) hai thứ này là hai thứ khác nhau,
giống nhƣ thể xác khác với tâm trí, và tâm trí lại khác với tư tưởng. Điều xảy ra là nhƣ
sau. Có thể nói là sau khi ṿng ṿng dọc theo ṿng cung của chu kỳ bên trong chu kỳ
đó (sự quay ṿng trong một ngày và trong một năm của Trái đất là một ví dụ minh họa
điển h́nh của việc này), khi con ngƣời Tinh thần đạt tới hành tinh ta (vốn là một hành
tinh thấp nhất) th́ ở mỗi một trạm nghỉ chân nó đă mất đi một phần tinh anh để thu
thêm đƣợc một phần vật chất, cả tinh thần lẫn vật chất đều trở nên hoàn toàn quân b́nh
nơi con ngƣời. Nhƣng rồi y phải hoàn thành chu kỳ trên Trái đất, và trong tiến tŕnh
giáng hạ tiến hóa, tức tiến hóa theo chiều đi xuống, vật chất bao giờ cũng phấn đấu để
trấn áp tinh thần, khi đạt tới điểm thấp nhất của cuộc hành tŕnh, Chơn linh Hành tinh
đă từng có thời là tinh anh thấy ḿnh rốt cuộc chỉ thu gọn lại thành ra cái mà Khoa học
đồng ư gọi là con ngƣời Nguyên sơ hay nguyên thủy, sống giữa một thiên nhiên cũng
nguyên thủy xét về mặt địa chất học, v́ thiên nhiên vật thể vẫn theo bén gót con ngƣời
sinh lư cũng nhƣ con ngƣời tâm linh trong đời sinh hoạt theo chu kỳ của y. Ở mức đó,
THIÊN LUẬT vĩ đại bắt đầu công việc tuyển chọn của ḿnh. Vật chất hoàn toàn tách
rời khỏi tinh thần bèn bị đùn sang một thế giới c̣n thấp hơn nữa trở thành “GATI” thứ
sáu, tức là “đƣờng luân hồi” bao gồm các thế giới khoáng vật, thực vật và các h́nh
thái động vật nguyên sơ. Từ đó trở đi, vật chất đặt căn bản nơi ḷ luyện thiên nhiên bèn
diễn biến theo kiểu không có linh hồn, trở về với Suối nguồn Đất Mẹ; c̣n các Chơn
ngă đă đƣợc tẩy trƣợc khỏi mọi cặn bă lại có thể tiến bộ thêm một lần nữa. Lúc bấy
giờ chính các Bản ngă lạc hậu sẽ bị tiêu diệt hàng triệu ngƣời. Đó là giờ phút long
trọng của “sự sống c̣n của kẻ nào thích hợp nhất” và những kẻ không thích hợp sẽ bị
hủy diệt. Nhƣ vậy, chỉ có vật chất (tức con ngƣời vật chất) mới bị bắt buộc (do sức
nặng của chính ḿnh) giáng xuống tận đáy của “ṿng tṛn thiết yếu” để rồi khoác lấy
các h́nh thái động vật nơi đó, c̣n kẻ chiến thắng trong cuộc chạy đua qua khắp các
thế giới (tức là Chơn ngă Tâm linh) sẽ lại thăng lên từ ngôi sao này sang ngôi sao
khác, từ thế giới này sang thế giới khác, cứ ṿng ṿng tiến lên để lại trở thành Chơn
linh Hành tinh đă từng có lần tinh anh rồi c̣n tiến cao hơn nữa để cuối cùng đạt tới
khởi điểm ban đầu và từ đó ḥa nhập vào điều BÍ NHIỆM. Chƣa một bậc cao đồ nào
đă từng thâm nhập vƣợt khỏi bức màn vật chất Vũ trụ nguyên thủy. Linh ảnh cao nhất,
hoàn hảo nhất chỉ giới hạn vào thế giới H́nh thể và Vật chất thôi.
9:23 PMi.
Nhƣng lời giải thích của ta không chấm dứt ở đây. Con muốn biết tại sao dƣờng
nhƣ vô cùng khó khăn (nếu không phải là hoàn toàn không thể đƣợc) khi các Chơn
linh thanh tịnh đă thoát xác muốn giao tiếp với con ngƣời thông qua các đồng tử tức là
qua Thuật Giáng Ma. Ta xin nói đó là –
(a) V́ có những bầu không khí đối lập lần lƣợt bao quanh các thế giới này.
(b) V́ các t́nh huống về sinh lư và tâm linh hoàn toàn không giống nhau.
www.thongthienhoc.com
61
(c) V́ cái chuỗi thế giới mà ta vừa nói với con chẳng những là một ṿng ngoại
luân mà c̣n là quỉ đạo của các kiếp sinh tồn theo h́nh ellipse; giống nhƣ mọi h́nh
ellipse, nó chẳng những có một mà c̣n có tới hai tiêu điểm, hai điểm này không bao
giờ tiến lại gần nhau đƣợc: Con ngƣời là một tiêu điểm của ellipse đó và Chơn linh
thuần túy là một tiêu điểm kia.
Về điều này con có thể phản đối. Ta không thể giúp ǵ đƣợc con, cũng chẳng thay
đổi đƣợc sự kiện, vả lại c̣n có một trở ngại khác mạnh mẽ hơn nhiều. Giống nhƣ một
chuỗi tràng hạt bao gồm các hạt đen và trắng luân phiên nhau, cũng vậy, chuỗi mắt
xích các thế giới đƣợc bao gồm bởi các thế giới NGUYÊN NHÂN và các thế giới
HẬU QUẢ, thế giới hậu quả là kết quả trực tiếp của thế giới nguyên nhân. Nhƣ vậy
hiển nhiên là mỗi bầu hành tinh Nguyên nhân (Trái đất của ta là một cái bầu đó) chẳng
những có tƣơng quan tƣơng duyên với và bị bao bọc bởi, mà c̣n thực sự bị ngăn cách
với bầu hành tinh kế cận nó nhất – là bầu Nhân quả cao hơn – do có một bầu khí
quyển không thể xuyên thấu đƣợc (xét theo nghĩa tâm linh) bao gồm các hiệu quả giáp
ranh với, thậm chí dính mắc với, nhƣng không bao giờ ḥa lẫn với bầu hành tinh kế
tiếp của ḿnh: đó là v́ một bầu hoạt động, c̣n bầu kia th́ thụ động, thế giới nguyên
nhân là dương, c̣n thế giới hậu quả là âm. Sự chống đối thụ động này chỉ có thể khắc
phục đƣợc với những điều kiện mà các nhà Thần linh học uyên bác nhất không hề có
một ư niệm nào. Có thể nói rằng mọi chuyển động đều mang cực tính, thật khó mà
diễn tả đƣợc ngụ ư của ta về vấn đề này, nhƣng ta sẽ đi tới cùng. Ta biết ḿnh không
thể chứng minh cho con thấy những điều đối với chúng ta là những sự thật có tính chất
công lư dƣới một dạng nào đó ngoại trừ việc đƣa ra một định đề luận lư đơn giản;
muốn làm nhƣ vậy chỉ có các bậc Thấu thị cao siêu nhất mới có thể chứng tỏ đƣợc
chúng một cách tuyệt đối và dứt khoát. Nhƣng dù sao đi nữa, ta cũng cung cấp cho con
tƣ liệu để suy gẫm9:38 PMhttp://voviphatphap.org/docs/pdf/TDGCL2006_vn_book.pdfhttp://voviphatphap.org9:44 PMCác bầu hành tinh trung gian, v́ chỉ là h́nh bóng đƣợc phóng chiếu ra của các
Thế giới Nguyên nhân, cho nên bị các thế giới nguyên nhân làm cho âm hóa [1]
. Chúng
là những trạm nghỉ chân lớn, những trạm nơi mà các Bản ngă có Ngă thức mới mẻ -
tức là con cháu tự sinh hóa của các Bản ngă đă thoát xác và già nua trên hành tinh ta –
đƣợc thai nghén ở đó. Trƣớc khi con phƣợng hoàng mới (tái sinh ra từ đống tro tàn của
tổ phụ) có thể bay lên cao hơn tới một thế giới tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn, và có tính
chất tâm linh hơn – vẫn c̣n là một thế giới vật chất – th́ nó phải trải qua (có thể nói)
là tiến tŕnh của sự sinh ra mới mẻ. Và cũng giống nhƣ trên trái đất, nơi mà hai phần ba
trẻ con hoặc là chết ngay khi mới sinh ra hoặc là chết yểu, th́ các “thế giới hậu quả”
cũng vậy. Trên trái đất, chính những khiếm khuyết về mặt sinh lư và tâm trí là những
tội lỗi mà con cháu phải chịu thay cho tổ phụ của ḿnh, th́ chính nơi miền đất u minh
đó, những chiếc bào thai Bản ngă mới mẻ song c̣n chƣa có ư thức cũng trở thành
chính nạn nhân của sự vi phạm thiên luật của Bản ngă xƣa cũ, nghiệp báo – phƣớc và
tội – sẽ dệt ra số phận tƣơng lai của nó. Bạn thân mến, trong thế giới đó chúng ta chỉ
thấy có những guồng máy xƣa kia đă là con ngƣời giờ đây đang vô ư thức tự tung tự
tác, là những hồn ngƣời đang ở trong giai đoạn chuyển tiếp với những năng khiếu và
cá tính đang yên ngủ giống nhƣ một con bƣớm nằm trong một cái vỏ kén và các nhà
Thần linh học lại muốn chúng phải ăn nói một cách biết điều. Đôi khi bị cuốn hút vào
trong cái ṿng xoáy của ḍng sinh hoạt đồng cốt bất b́nh thƣờng, chúng bèn trở thành

[1] Chẳng biết có phải là trở thành âm so với các thế giới nguyên nhân hay chăng?
www.thongthienhoc.com
62
những tiếng vọng vô ư thức của những tƣ tƣởng và ư niệm đă kết tinh xung quanh
những ngƣời hiện diện ở đó. Mọi đầu óc thực tế có chủ đích rơ ràng đều có thể hóa
giải đƣợc những hiệu quả thứ cấp nhƣ vậy trong một pḥng lên đồng. Thế giới bên
dƣới chúng ta c̣n tồi tệ hơn ta tƣởng. Ít ra th́ thế giới của chúng ta cũng c̣n vô hại,
nó bị gây ra tội lỗi do xáo trộn hơn là chủ động gây tội, thế giới bên dƣới chúng ta v́
đƣợc phép giữ lại trọn vẹn ư thức cả trăm lần mang tính vật chất hơn, cho nên nguy
hiểm một cách tích cực. Các khái niệm về địa ngục và luyện ngục, về thiên đƣờng và
sự phục sinh đều là những tiếng vọng bị xuyên tạc, bị biếm họa của một Sự Thật duy
nhất nguyên sơ, đă đƣợc đem ra giảng dạy cho nhân loại vào buổi ấu thời do bậc Sứ
giả Nguyên thủy – tức là Chơn linh Hành tinh mà ta có đề cập tới ở mặt sau của trang
thứ 3 – việc c̣n hoài niệm tới nó đƣợc con ngƣời thể hiện là một đấng đă đƣợc Tuyển
chọn của dân Chaldea, là Osiris của ngƣời Ai cập, là thần Vishnu, là các vị Phật đầu
tiên và v. v. . .

https://www.youtube.com/watch?v=dHYbjJ7OAHg