Họp Thông Thiên Học ngày 12 tháng 6 năm 2010

 

[6/12/2010 12:07:31 AM] *** Conference call ***
[6/12/2010 12:16:06 AM] Van Atman: 147. Tuy nhiên, nếu “Tâm Pháp” quá cao đối với con, nếu con cần tự giúp lấy con và sợ không dám cứu trợ kẻ khác th́, hỡi kẻ yếu tính, ta cảnh cáo cho con biết, con nên an phận theo “Nhăn Pháp” th́ hơn. Con hăy cứ hy vọng. Bởi v́ nếu hiện giờ con chưa có thể theo đuổi “con Đường Bí Mật” th́ mai mốt nó sẽ vừa với sức con, con nên biết rằng những sự gắng sức hướng về đường thiện hay đường ác, dù nhỏ đến đâu nữa cũng không thể tiêu mất nơi cơi nguyên nhân. Dù cho làn khói bay cũng không thể không c̣n dấu vết. “Một lời nói phũ phàng thốt ra trong những kiếp trước, cũng không tiêu mà vẫn luôn luôn trở lại”. Dây tiêu không thể trổ sanh bông hường và hoa lài trắng tinh khả ái không thể biến thành gai góc.
[6/12/2010 12:32:11 AM] Thuan Thi Do: http://translate.google.com/translate?hl=vi&sl=en&u=http://www.theosociety.org/pasadena/sd/sd-hp.htm&ei=8jEUTN-uEZi8M-yqncAL&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CB0Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dsecret%2Bdoctrine%26hl%3Dvi%26rlz%3D1B3GGLL_enUS364US364%26prmd%3Dvb
[6/12/2010 1:17:22 AM] *** Conference call ***
[6/12/2010 1:59:01 AM] Van Atman: 148. Ngày nay con có thể tạo những cơ hội may mắn cho ngày mai của con. Trong cuộc “Đại hành tŕnh”(25) những nguyên nhân gieo ra mỗi giờ đều sẽ có mùa kết quả của mỗi thứ, bởi v́ Định Luật Chí Công thống trị Thế Gian. Với một trớn đẩy tới mănh liệt không khi nào sai lạc, luật công b́nh mang lại cho con người hạnh phúc hay đau khổ, cái hậu quả của nghiệp báo của tất cả tư tưởng, hành vi của chúng ta từ kiếp trước.
149. Con hăy lănh lấy tất cả những ǵ mà công lao dành cho con, hỡi người có tấm ḷng son sắt. Hăy vui vẻ, an ḷng lănh số phận ḿnh. Đó là Nghiệp Quả của con. Nghiệp Quả của các kiếp luân hồi của con, mà cũng là vận mệnh của những kẻ, trong cảnh đau buồn, sanh ra đồng thời với con, họ đă vui mừng và than khóc kiếp này sang kiếp khác, liên hệ với các hành động từ kiếp trước của con.
[6/12/2010 3:07:38 AM] Thuan Thi Do: http://www.google.com/webhp?sourceid=navclient-ff#hl=vi&source=hp&q=secret+doctrine&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=90f82e0ace87e30a
[6/12/2010 3:08:15 AM] Thuan Thi Do: http://translate.google.com/translate?hl=vi&sl=en&u=http://www.theosociety.org/pasadena/sd/sd-hp.htm&ei=uVkUTLPwAo-uNtf28NgL&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CB0Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dsecret%2Bdoctrine%26hl%3Dvi%26prmd%3Dvb
[6/12/2010 3:13:10 AM] *** Call ended, duration 3:05:37 ***