Họp Thông Thiên Học ngày 11 tháng 9 năm 2010

 

[9/11/2010 5:10:55 PM] *** Conference call ***
[9/11/2010 5:15:11 PM] *** Thuan Thi Do added NGUYEN HUYEN MON ***
[9/11/2010 5:20:12 PM] Thuan Thi Do: 7. Displeased they were. Our flesh is not there (they said). This is no fit rupa for our brothers of the fifth. No dwellings for the lives.* Pure waters, not turbid, they must drink (a). Let us dry them (the waters).

(a) Says the Catechism (Commentaries): —

“It is from the material Worlds that descend they, who fashion physical man at the new Manvantaras. They are inferior Lha (Spirits), possessed of a dual body (an astral within an ethereal form). They are the fashioners and creators of our body of illusion.” . . . .
[9/11/2010 6:27:23 PM] NGUYEN HUYEN MON:
shakti
[9/11/2010 6:27:44 PM] NGUYEN HUYEN MON: durma
[9/11/2010 6:28:58 PM] kdanguyen: hi anh Huyen Mon
[9/11/2010 6:30:15 PM] Van Atman: 8. The flames came. The fires with the sparks; the night fires and the day fires (a). They dried out the turbid dark waters. With their heat they quenched them. The Lhas (Spirits) of the high; The lhamayin (those) of below, came (b). They slew the forms, which were two- and four-faced. They fought the goat-men, and the dog-headed men, and the men with fishes’ bodies.

(a) The “Flames” are a Hierarchy of Spirits parallel to, if not identical with, the “burning” fiery Saraph (Seraphim) mentioned by Isaiah (vi. 2-6), those who attend, according to Hebrew Theogony, “the Throne of the Almighty.” Melha is the Lord of the “Flames.” When he appears on Earth, he assumes the personality of a Buddha, says a popular legend. He is one of the most ancient and revered Lhas, a Buddhist St. Michael.

(b) The word “Below” must not be taken to mean infernal regions, but simply a spiritual, or rather ethereal, Being of a lower grade, because nearer to the Earth, or one step higher than our terrestrial sphere; while the Lhas are Spirits of the highest Spheres — whence the name of the capital of Tibet, Lha-ssa.

Besides a statement of a purely physical nature and belonging to the


--------------------------------------------------------------------------------

Vol. 2, Page 64 THE SECRET DOCTRINE.
evolution of life on Earth, there may be another allegorical meaning attached to this Sloka, or indeed, as is taught, several. The flames, or “Fires,” represent Spirit, or the male element, and “Water,” matter, or the opposite element. And here again we find, in the action of the Spirit slaying the purely material form, a reference to the eternal struggle, on the physical and psychic planes, between Spirit and Matter, besides a scientific cosmic fact. For, as said in the next verse:
[9/11/2010 6:31:13 PM] Van Atman: 189. Bây giờ con đă biết rơ về hai con đường. Đến một ngày kia, hỡi con người có tâm hồn nồng nhiệt, khi con đă đi đến cuối con Đường và qua khỏi bảy Cửa con sẽ phải chọn lấy một. Tâm trí con đă sáng suốt. Con không c̣n bị bối rối trong những tư tưởng sai lầm, bởi con đă biết tất cả. Chân lư lộ nguyên h́nh và nghiêm nghị ngó ngay mặt con. Nó nói:
190. V́ ḷng thương ḿnh mà hưởng những quả An Nghỉ và Giải Thoát cũng có ngọt ngào đôi chút, nhưng những quả của nghĩa vụ lâu dài và cay đắng, của hy sinh v́ ḷng thương kẻ khác, v́ ḷng thương anh em đồng loại đau khổ, c̣n ngọt ngào hơn nữa.”
191. Vị Độc Giác Phật (38) vâng lời bản ngă. Vị Bồ Tát đă chiến thắng, đă nắm phần thưởng trong tay nhưng v́ ḷng từ bi vô lượng mà nói:
192. “V́ ḷng thương người tôi xin nhường phần thưởng to tát này lại”. Ngài làm tṛn đại nguyện Từ Bỏ.
193. Ngài là một Đấng Cứu Thế.
194. Con hăy xem ! Mục đích của chân phúc và Con Đường Đau Khổ dài đằng đẳng ở chốn xa xăm kia. Trong hai con đường con có thể chọn một, hỡi kẻ có chí nguyện chịu buồn thảm, trong những chu kỳ sẽ tới.
195. OM VAJRAPÀNI HUM.
________________________________________
[9/11/2010 6:48:55 PM] *** Call ended, duration 1:37:46 ***
[9/11/2010 6:49:01 PM] *** Conference call ***
[9/11/2010 7:22:28 PM] NGUYEN HUYEN MON: THUẬT XUẤT VÍA THEO PHƯƠNG PHÁP KHOA HỌC HUYỀN BÍ TÂY PHƯƠNG - Do ÁNH SÁNG

http://www.vietlyso.com/forums/showthread.php?t=971

Tập Xuất Hồn Ra Khỏi Thể Xác

http://www.vietlyso.com/forums/showthread.php?t=4936
[9/11/2010 7:31:25 PM] Van Atman: BẢY TỪNG CỬA ĐẠO
196. “Bạch Sư Phụ (Upàdhya) (1) ư con đă quyết, con khao khát sự Minh Triết. Bây giờ Sư Phụ đă xé tan bức màn che trước con Đường Bí Mật và dạy Pháp đại thừa Yana (2). Con nguyện một ḷng vâng theo lời Sư Phụ chỉ dạy”.
Bạch Sư Phụ, con đă nhất quyết, con khao khát sự minh triết. Bây giờ Sư Phụ đă xé tan bức màn che trước con đường bí mật và dạy pháp đại thừa Yana. Con nguyện sẵn sàng vâng theo lời Sư Phụ chỉ dạy.
C. W. L. Theo một cước chú th́ chữ Acharya có nghĩa là bậc Huấn Sư về tinh thần hay vị Đạo Sư. Theo sự giải thích ở đó: những vị Phật tử Bắc Tông thường chọn các bậc Huấn Sư nầy trong các nhân vật thánh thiện tinh thông về khoa Gotrabhu-jnana. Vị Gotrabhu là người đă sẵn sàng nhận một cuộc Điểm Đạo nào đó và người tiêu biểu cho tất cả những đức tánh cần thiết, chỉ c̣n chờ được phép tŕnh diện. Gotrabhu-jnana là sự hiểu biết về các đức tánh ấy. Các vị Chơn Sư - Chơn Tiên thu nhận đệ tử hay đệ tử tập sự - là những người có kiến thức ấy.
Chúng ta đă đề cập đến danh từ Yana trong Chương I.
[9/11/2010 8:17:31 PM] Thuan Thi Do: http://www.enderminh.com/minh/vnconversions.aspx
[9/11/2010 8:19:20 PM] Thuan Thi Do: Microsoft frontpage express
[9/11/2010 8:19:31 PM] Thuan Thi Do: chuyen qua fonts UNICODE
[9/11/2010 8:20:20 PM] Thuan Thi Do: http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-94_4-1603_5-50_6-1_17-12_14-2_15-1/#nl_detail_bookmark
[9/11/2010 8:36:53 PM] *** Call ended, duration 1:47:50 ***
[9/11/2010 8:36:57 PM] *** Conference call ***
[9/11/2010 8:59:49 PM] Mythoyeudau: Kinh Co thuan
[9/11/2010 8:59:56 PM] Mythoyeudau: C O DANG O NHA
[9/11/2010 9:09:00 PM] Thuan Thi Do: Chi'
[9/11/2010 9:10:33 PM] Thuan Thi Do: Chi phai mua cai micro de xai chu ?
[9/11/2010 9:56:15 PM] Thuan Thi Do: http://www.megaupload.com/?d=KIQIK4W4
[9/11/2010 9:59:45 PM] NGUYEN HUYEN MON: http://tamlinhvahanhphuc.forumotion.net/forum-f120/topic-t125.htm
[9/11/2010 10:00:45 PM] NGUYEN HUYEN MON: http://www.phungsutheosophia.org/Web%20pages/hoitth.html
[9/11/2010 10:15:59 PM] NGUYEN HUYEN MON: http://www.youtube.com/watch?v=TVSAGv4kUgk
[9/11/2010 10:16:46 PM] NGUYEN HUYEN MON: The Legend of Atlantis - It´s Time to Wake Up http://www.youtube.com/watch?v=TVSAGv4kUgk
[9/11/2010 10:34:11 PM] NGUYEN HUYEN MON: http://books.google.com.sg/books?id=F9g0nYChP4EC&printsec=frontcover&dq=bliss+of+inner+fire&hl=zh-CN#v=onepage&q&f=false
[9/11/2010 10:44:12 PM] NGUYEN HUYEN MON: ocrvn
[9/11/2010 10:51:32 PM] *** Call ended, duration 2:14:28 ***