Họp Thông Thiên Học chiều 11 tháng 6 năm 2011


[6/11/2011 6:22:31 PM] *** Conference call ***
[6/11/2011 6:24:33 PM] Van Atman: 46. All holy saved, the unholy destroyed. With them most of the huge animals produced from the sweat of the earth (b).

--------------------------------------------------------------------------------

Vol. 2, Page 350 THE SECRET DOCTRINE.

(a) As this subject — the fourth great deluge on our globe in this Round — is fully treated in the chapters that follow the last Stanza, to say anything more at present would be mere repetition. The seven great islands (Dwipas) belonged to the continent of Atlantis. The secret teachings show that the “Deluge” overtook the Fourth, giant Race, not on account of their depravity, or because they had become “black with sin,” but simply because such is the fate of every continent, which — like everything else under our Sun — is born, lives, becomes decrepit, and dies. This was when the Fifth Race was in its infancy.

(b) Thus the giants perished — the magicians and the sorcerers, adds the fancy of popular tradition, but “all holy saved,” and alone the “unholy were destroyed.” This was due, however, as much to the prevision of the “holy” ones, who had not lost the use of their “third eye,” as to Karma and natural law. Speaking of the subsequent race (our Fifth Humanity), the commentary says: —

“Alone the handful of those Elect, whose divine instructors had gone to inhabit that Sacred Island — ‘from whence the last Saviour will come’ — now kept mankind from becoming one-half the exterminator of the other [as mankind does now — H.P.B.]. It (mankind) became divided. Two-thirds of it were ruled by Dynasties of lower, material Spirits of the earth, who took possession of the easily accessible bodies; one-third remained faithful, and joined with the nascent Fifth Race — the divine Incarnates. When the Poles moved (for the fourth time) this did not affect those who were protected, and who had separated from the Fourth Race. Like the Lemurians — alone the ungodly Atlanteans perished, and ‘were seen no more.’. . . .”

———————
[6/11/2011 6:26:46 PM] Thuan Thi Do: http://nguyenchinhket.blogspot.com/ 
[6/11/2011 7:22:24 PM] Thuan Thi Do: http://theosophy-forum.com/index.php
[6/11/2011 7:29:39 PM] Van Atman: 261) Trước khi con có thể trú ngụ trong Jnana-marga và gọi nó là con đường của con, linh hồn con phải trở nên như trái xoài chín; phải ngọt dịu như thịt trái xoài vàng đẹp đối với những đau khổ của kẻ khác, cũng như phải cứng rắn như hột xoài đối với những nỗi sợ hăi, phiền năo của chính con, hỡi kẻ chinh phục hạnh phúc và đau khổ.
262)Hăy luyện cho Linh hồn con cứng rắn đối với những mưu toan quỷ quyệt của phàm nhơn; hăy làm cho nó xứng đáng đối với danh hiệu của Linh Hồn Kim Cương.
263) Viên Kim Cương bị vùi sâu trong ḷng đất không thể phản chiếu được ánh sáng của trần gian; cũng thế, khi linh hồn và trí con ch́m sâu trong Jnana-marga, cũng sẽ không thể phản chiếu được ảo ảnh nào của Ma vương.
Về phiền năo của cá nhân chúng ta, ông Longfellow đă ca ngợi như sau:
Bây giờ nó đă rời ta, nó đang ở dưới đáy sâu của biển cả, c̣n những nỗi khó nhọc của kẻ khác, chỉ có h́nh bóng của chúng bao phủ lấy ta thôi.
Chúng ta phải làm sao hay hơn nữa và đừng để cho bóng dáng của bất cứ sự đau khổ nào bao phủ chúng ta. Khi bạn lo nghĩ đến nỗi thống khổ của kẻ khác, chẳng những bạn không giúp đỡ được cho y, mà bạn c̣n gia tăng mối buồn phiền của y. Trái lại nếu bạn tỏ ra có thiện cảm thật sự với y, bạn hăy biểu lộ t́nh thương và bạn hăy tích cực giúp đỡ người anh em của bạn. Đức Thầy luôn luôn tỏ ḷng thiện cảm mà không bao giờ sầu muộn. Ngài không thể đau khổ mặc dù Ngài là một với những kẻ đau khổ, v́ là một với họ, Ngài biết được sự an vui của đời sống trên các cơi cao và sự vinh quang không thể tả tại cảnh giới mà họ sắp tiến đến một cách chắc chắn tuyệt đối.
Đối với đa số người vẫn có sự nguy hiểm. Khi họ khai trừ sự phiền năo ra khỏi ḷng họ đồng thời với một khuynh hướng làm mất luôn thiện cảm của họ; trong trường hợp nầy họ có thể lạc qua con đường tả đạo. Những anh em trong bóng tối đều hoàn toàn lănh đạm đối với t́nh cảm của kẻ khác, cũng như t́nh cảm của chính họ; họ dập tắt tất cả những t́nh cảm không chút xót thương; họ chỉ nh́n thấy phung phí năng lực trong việc đó.
[6/11/2011 9:17:05 PM] Thuan Thi Do: http://hoangvan.net/thongthienhoc/audioASTDD/
[6/11/2011 9:17:26 PM] Thuan Thi Do: Toi moi dua len mot so cac audio ASTDD