Họp Thông Thiên Học ngày 24 tháng 9 năm 2011


[9/24/2011 6:08:47 PM] *** Conference call ***
[9/24/2011 7:09:08 PM] Thuan Thi Do: Tự nguyện sống trong những Kalpas sắp tới, mà không được người mang ơn và nhận biết; đứng bất động như một ḥn đá giữa vô số tảng đá khác tạo thành Bức Tường Bảo Vệ, đó là tương lai của con nếu con qua khỏi cửa thứ bảy. Bức tường đó được tạo dựng do những bàn tay của nhiều Đức Thầy từ bi, xây đắp bởi những nỗi thống khổ, củng cố bởi xương máu của các Ngài, bức tường che chở Nhân Loại từ thuở con người thoát kiếp thú và bảo vệ cho con người khỏi bị khốn khổ nhiều hơn và khỏi những khổ đau thống thiết hơn.

294. Tuy nhiên, con người không hề thấy điều đó, nó không nhận thức được việc đó và cũng không để ư đến những lời khôn ngoan . . . v́ nó không biết điều đó.

295. Nhưng con đă nghe và biết tất cả, hỡi kẻ có tâm hồn nhiệt thành và chơn thật . . . con hăy lựa chọn. Rồi con lại nghe thêm.

Tôi nghĩ rằng về vài phương diện các Đệ Tử của Đức Aryasanga có thể cũng chưa được tiến bộ nhiều, v́ h́nh như cần phải nhắc nhở họ nhiều lần rằng không nên trông đợi cái ǵ cho chính ḿnh. Chúng tôi cũng được nhắc nhở như thế, nhưng tôi hy vọng rằng chúng ta là những Sinh Viên Huyền Bí Học đă đạt đến tŕnh độ, mà chúng ta phải dửng dưng nếu người đời không biết ơn hoặc không chú ư đến những sự cố gắng của chúng ta.

Dường như sự ước muốn được tri ân như thế là đặc tính của một tŕnh độ c̣n thấp kém. Muốn đạt đến chỗ không mong đợi kết quả việc làm của chúng ta, hoặc những sự biết ơn, những thoả măn cá nhân, chúng ta phải hành động một cách thận trọng với sự pḥng xa. Nhà Huyền Bí Học phải toan tính trước về hậu quả của hành động với lời nói của ḿnh và không nên để cho phạm phải một lỗi bất cẩn nào. Vai tṛ của chúng ta là phải hành động càng tốt đẹp càng hay và phải coi chừng, nếu chúng ta thất bại th́ không phải v́ chúng ta thiếu cố gắng, dù chúng ta có thấy kết quả hay không cũng không đáng kể.

Giả sử một Hội Viên trong Hội của chúng ta đảm trách việc thành lập một Chi Bộ tại một vùng nào đó. Với sứ mạng ấy, Y tận tuỵ hết ḷng, biểu lộ tất cả những khả năng sẵn có của Y, nói tóm lại, Y đă làm hết sức ḿnh. Dù những Hội Viên gia nhập có đông hay không, Y vẫn không bận tâm v́ điều đó. Y sẽ vấp phải sự lầm lỗi nặng nề nếu tiếc rẻ mà cho rằng: “Chắc một người khác ở địa vị của tôi bây giờ, Y sẽ thành công hơn.” Sứ mạng được giao phó cho Y phải thi hành với tất cả khả năng và phương tiện của Y chứ không phải của kẻ khác. So sánh ḿnh với kẻ khác chính là một sự sai lầm vậy.

Rất ít người hiểu đúng thành ngữ “Bức Tường Bảo Vệ.” Đó là một biểu tượng thật đẹp, nhưng cũng như mọi biểu tượng khác, chúng ta không nên hiểu quá xa. Không có sự nguy hiểm nào đe doạ Nhân Loại cả, nếu không phải do chính họ tạo ra. Chúng ta không có kẻ thù nào khác hơn chính ḿnh. Mỗi người đều chịu trách nhiệm về sự lỗi lầm của ḿnh và thực ra không ai có thể giúp cho một người nào giải thoát giùm Y được. Tất cả những ǵ người khác có thể làm chính là chỉ dẫn cho Y cách gỡ rối, hoặc đặt Y vào một hoàn cảnh nào đó, mà nếu không đề pḥng, Y phải chịu đau khổ. Ngoài đời, một người cho rằng Y bị xúc phạm bởi những lời nhục mạ của một kẻ khác, thật ra nếu người ấy nổi giận là làm hại chính ḿnh. Không có ǵ bắt buộc Y phẫn nộ. Người ta nói rằng sự giận dữ là một điều tự nhiên; đối với người chưa tiến bộ điều ấy có thể xảy ra, nhưng đối với người có giáo dục chút ít th́ không.

Thành ngữ “từ khi con người thành người” có thể giải thích theo hai nghĩa. Hoặc là Bức Tường Bảo Vệ đă có từ thuở con người thành người, hoặc bức tường nầy đă được dựng lên v́ con người yếu đuối tự làm hại ḿnh rất nặng nề, trừ phi Y nhận được sự giúp đỡ, che chở, hoặc hướng dẫn từ Cơi trên. Có lẽ cả hai sự giải thích trên đều đúng. Chúng ta biết rằng Quần Tiên Hội rất cổ xưa và đă có trước khi Nhân Loại khá tiến hoá để có thể đào tạo được các Bậc Chơn Tiên. Và các Đấng Cao Cả nầy đă thuộc về những Dăy Hành Tinh khác cổ xưa hơn.
[9/24/2011 7:17:11 PM] Phuc: co Thuan thu ket noi voi Truc Lam xem
[9/24/2011 8:33:59 PM] *** Call ended, duration 2:25:09 ***
[9/24/2011 8:34:05 PM] *** Conference call, duration 02:33 ***
[9/24/2011 8:36:46 PM] *** Conference call ***
[9/24/2011 9:34:32 PM] Thuan Thi Do: http://www.leadbeaterandbesant.org/
[9/24/2011 10:13:00 PM] *** Call ended, duration 1:36:13 ***