BỘ SCH ĐIỆN TỬ (EBOOK) TIẾNG VIỆT 

 
CỦA KRISHNAMURTI 

 
NG KHNG DỊCH

 

K01-SỔ TAY CỦA KRISHNAMURTI (Krishnamurtis NoteBook)- Dịch 2005-Sửa 2013
 K02-GHI CHP CỦA KRISHNAMURTI (Krishnamurtis Journal)-Dịch 2005-Sửa 2013
 K03-KRISHNAMURTI ĐỘC THOẠI (Krishnamurti To Himself)-Dịch 2006-sửa 2013
 K04-NGẪM NGHĨ HNG NGY CNG KRISHNAMURTI (Daily Meditation With Krishnamurti) -Dịch 2005-sửa 2013
 K05-THIỀN ĐỊNH 1969 (Meditation 1969)_Dịch 2005-Sửa 2013
 K06-THƯ GỬI TRƯỜNG HỌC (Letters to Schools)-Dịch 2006-Sửa 2013
 K07-NI CHUYỆN CUỐI CNG TẠI SAANEN-BROCKWOODPARK 1985 (Last Talks At Saanen1985)-Dịch 2007-Sửa 2012
 K08-NGHĨ VỀ NHỮNG ĐIỀU NY (Think On These Things)-Dịch 2006- Sửa 2013
 K09-TƯƠNG LAI L NGAY LC NY (The Future is Now)-Dịch 2008
 K10-BN VỀ THƯỢNG ĐẾ (On God)-Dịch 2008
 K11-BN VỀ LIN HỆ (On Relationship)-Dịch 2008
 K12-BN VỀ GIO DỤC (On Education)-Dịch 2007-Sửa 2013
 K13-BN VỀ SỐNG v CHẾT (On Living & Dying)-Dịch 2009
 K14-BN VỀ TNH YU v SỰ C ĐỘC (On Love & Loneliness)-Dịch 2009
 K15-SỰ THỨC DẬY CỦA THNG MINH-TậpI (The Awakening of Intelligence)-Dịch 2009- Sửa lại 2013
 K16-SỰ THỨC DẬY CỦA THNG MINH Tập II (The Awakening of Intelligence)-Dịch 2009-Sửa lại 2013
 K17-BN VỀ XUNG ĐỘT (On Conflict)-Dịch 2009
 K18-BN VỀ SỢ HI (On Fear)-Dịch 2009-Sửa 2010
 K19-VƯỢT KHỎI BẠO LỰC (Beyond Violence)-Dịch 2009
 K20-BN VỀ HỌC HNH V HIỂU BIẾT (On Learning & Knowledge)-Dịch 2009
 K21-SỐNG CHẾT CỦA KRISHNAMURTI (Tiểu sử) Bởi Mary Lutyens-Dịch 2009
 K22-NGHI VẤN KHNG ĐP N (The Impossible Question)-Dịch 2010
 K23-TỰ DO ĐẦU TIN V CUỐI CNG (The First & Last Freedom)-Dịch 2010-Sửa 2013
 K24-C THỂ V X HỘI (Individual and Society) -Dịch 2010
 K25-BN VỀ KIẾM SỐNG ĐNG ĐẮN (On Right Livelihood) Dịch 2010-Sửa 2013
 K26-BN VỀ THIN NHIN V MI TRƯƠNG (On Nature & The Environment)-Dịch 2010
 K27-TƯƠNG LAI NHN LOẠI (The Future of Humanity)-Dịch 2010
 K28-SỰ KẾT THC CỦA THỜI GIAN (The Ending of Time)- Dịch 2010
 K29-TRCH NHIỆM VỚI X HỘI (Social Responsibility)-Dịch 2010
 K30-CI GƯƠNG CỦA SỰ LIN HỆ (The Mirror of Relationship)-Dịch 2010
 K31-BN VỀ CI TR V SỰ SUY NGHĨ (On Mind & Thought)-Dịch 2010
 K32-TẠI SAO BẠN ĐANG ĐƯỢC GIO DỤC (Why are you being educated)-Dịch 2011
 K33-BN VỀ SỰ THẬT (On Truth)-Dịch 2010- Sửa 2012
 K34-TIỂU SỬ KRISHNAMURTI-Tập I (Krishnamurtis Biography-Dịch 2011
 K35-TIỂU SỬ KRISHNAMURTI Tập II (Krishnamurtis Biography)- Dịch 2011
 K36-TRUYỀN THỐNG V CCH MẠNG (Tradition & Revolution)-Dịch -2011
 K37- KHỞI ĐẦU CỦA HỌC HNH (Beginnings of Learning)-Dịch 2011
 K38-GIO DỤC& NGHĨA CỦA SỐNG (Education & Significance)-Dịch 2011
 K39-CUỘC ĐỜI TRƯỚC MẶT (Life Ahead)- Dịch 2011
 K40- GẶP GỠ SỰ SỐNG (Meeting Life)- Dịch-2011
 K01-SỔ TAY CỦA KRISHNAMURTI (Krishnamurtis NoteBook)- Dịch 2005-Sửa 2013
 K02-GHI CHP CỦA KRISHNAMURTI (Krishnamurtis Journal)-Dịch 2005-Sửa 2013
 K03-KRISHNAMURTI ĐỘC THOẠI (Krishnamurti To Himself)-Dịch 2006-sửa 2013
 K04-NGẪM NGHĨ HNG NGY CNG KRISHNAMURTI (Daily Meditation With Krishnamurti) -Dịch 2005-sửa 2013
 K05-THIỀN ĐỊNH 1969 (Meditation 1969)_Dịch 2005-Sửa 2013
 K06-THƯ GỬI TRƯỜNG HỌC (Letters to Schools)-Dịch 2006-Sửa 2013
 K07-NI CHUYỆN CUỐI CNG TẠI SAANEN-BROCKWOODPARK 1985 (Last Talks At Saanen1985)-Dịch 2007-Sửa 2012
 K08-NGHĨ VỀ NHỮNG ĐIỀU NY (Think On These Things)-Dịch 2006- Sửa 2013
 K09-TƯƠNG LAI L NGAY LC NY (The Future is Now)-Dịch 2008
 K10-BN VỀ THƯỢNG ĐẾ (On God)-Dịch 2008
 K11-BN VỀ LIN HỆ (On Relationship)-Dịch 2008
 K12-BN VỀ GIO DỤC (On Education)-Dịch 2007-Sửa 2013
 K13-BN VỀ SỐNG v CHẾT (On Living & Dying)-Dịch 2009
 K14-BN VỀ TNH YU v SỰ C ĐỘC (On Love & Loneliness)-Dịch 2009
 K15-SỰ THỨC DẬY CỦA THNG MINH-TậpI (The Awakening of Intelligence)-Dịch 2009- Sửa lại 2013
 K16-SỰ THỨC DẬY CỦA THNG MINH Tập II (The Awakening of Intelligence)-Dịch 2009-Sửa lại 2013
 K17-BN VỀ XUNG ĐỘT (On Conflict)-Dịch 2009
 K18-BN VỀ SỢ HI (On Fear)-Dịch 2009-Sửa 2010
 K19-VƯỢT KHỎI BẠO LỰC (Beyond Violence)-Dịch 2009
 K20-BN VỀ HỌC HNH V HIỂU BIẾT (On Learning & Knowledge)-Dịch 2009
 K21-SỐNG CHẾT CỦA KRISHNAMURTI (Tiểu sử) Bởi Mary Lutyens-Dịch 2009
 K22-NGHI VẤN KHNG ĐP N (The Impossible Question)-Dịch 2010
 K23-TỰ DO ĐẦU TIN V CUỐI CNG (The First & Last Freedom)-Dịch 2010-Sửa 2013
 K24-C THỂ V X HỘI (Individual and Society) -Dịch 2010
 K25-BN VỀ KIẾM SỐNG ĐNG ĐẮN (On Right Livelihood) Dịch 2010-Sửa 2013
 K26-BN VỀ THIN NHIN V MI TRƯƠNG (On Nature & The Environment)-Dịch 2010
 K27-TƯƠNG LAI NHN LOẠI (The Future of Humanity)-Dịch 2010
 K28-SỰ KẾT THC CỦA THỜI GIAN (The Ending of Time)- Dịch 2010
 K29-TRCH NHIỆM VỚI X HỘI (Social Responsibility)-Dịch 2010
 K30-CI GƯƠNG CỦA SỰ LIN HỆ (The Mirror of Relationship)-Dịch 2010
 K31-BN VỀ CI TR V SỰ SUY NGHĨ (On Mind & Thought)-Dịch 2010
 K32-TẠI SAO BẠN ĐANG ĐƯỢC GIO DỤC (Why are you being educated)-Dịch 2011
 K33-BN VỀ SỰ THẬT (On Truth)-Dịch 2010- Sửa 2012
 K34-TIỂU SỬ KRISHNAMURTI-Tập I (Krishnamurtis Biography-Dịch 2011
 K35-TIỂU SỬ KRISHNAMURTI Tập II (Krishnamurtis Biography)- Dịch 2011
 K36-TRUYỀN THỐNG V CCH MẠNG (Tradition & Revolution)-Dịch -2011
 K37- KHỞI ĐẦU CỦA HỌC HNH (Beginnings of Learning)-Dịch 2011
 K38-GIO DỤC& NGHĨA CỦA SỐNG (Education & Significance)-Dịch 2011
 K39-CUỘC ĐỜI TRƯỚC MẶT (Life Ahead)- Dịch 2011
 K40- GẶP GỠ SỰ SỐNG (Meeting Life)- Dịch-2011
 K41-GIỚI HẠN CỦA SUY NGHĨ (The Limits of Thought)- Dịch 2012
 K42-LỬA TRONG CI TR (Fire in The Mind)-Dịch 2012
 K43-NI CHUYỆN TẠI NH BẾP (1001 Lunches with Krishnamurti) Dịch 2012
 K44-NI CHUYỆN CNG SỐNG Tập I (Commentaries On Living) Dịch 2012
 
K45- BN VỀ TỰ DO (On Freedom)-Dịch 2012

 K46-THM NHẬP THẤU TRIỆT (Exploration Into Insight)- Dịch 2013
 K47-NI CHUYỆN CNG SỐNG Tập II (Commentaries on Living-Second Series)
 
K48-NI CHUYỆN CNG SỐNG TẬP III-2013

 

 
VI NT VỀ DỊCH GIẢ
ng Khng tn thật l L Ninh, sinh năm 1947 tại Tỉnh Vĩnh Phc (miền Bắc Việt nam), l Cựu sĩ quan qun lực VNCH trước 1975. Du học 2 năm tại Mỹ. Sau năm 1975 học tập cải tạo 21 ngy. Đi vng kinh tế mới, trở về lại thnh phố, bn v số, bn nước ma, mưu sinh đủ nghề. Chỗ ở của gia đnh ng (cng vợ v 3 con) trong suốt 38 năm qua l căn gc xp 30-40m2, cũng l nơi dạy km Anh văn cho học sinh luyện thi đại học để kiếm sống qua ngy. ng dịch sch của Krishnamurti từ đầu năm 2005. Thng 4 năm 2005 ng Khng bị bệnh lao phổi. Bc sĩ Bệnh Viện Lao chẩn đon chỉ cn sống được vi thng.  ng chuyển sang ăn chay một thời gian ngắn, rồi dng gạo lức muối m, khng thuốc men g cả cho đến ngy ra đi 8 năm sau đ.

Suốt thời gian lm bệnh ng Khng vẫn miệt mi dịch sch v dạy học. Đầu thng 6-2013 bệnh tnh rất yếu, gần như kiệt sức. Ngy 04-7-2013 vo lc 04g00 sng, ng Khng đ lặng lẽ từ gi ci đời để lại ngoi người vợ v ba người con cn c 48 quyển sch dịch. Đm tang đ được tổ chức rất đơn giản, thn xc được hoả thiu v tro cốt đ được gia đnh v bạn của ng bơi ra ngoi khơi biển Nha Trang rải. 
Cc sch của ng Khng đ được lưu trữ v phổ biến trn mạng Thư Viện Hoa Sen từ năm 2005 v mới đy một người bạn ở Na-uy (ng Janerik) hng năm đều qua Việt Nam 'đm đạo' với ng Khng, ng ấy đ thiết kế, tặng ng Khng trang web c hạn đến 2025 để lưu trữ 48 quyển sch dịch qua dạng Ebook