Các Rays trong Esoteric & Chiêm tinh học tinh thần

Đơn nguyên Ray, Soul Ray, Ray Tính cách, Astral Ray, Mental Ray, vật lư Ray & sub-quang

bao gồm các bảng tính toán để xác định cá nhân

 

Tác phẩm của Jean-Luc Bozzoli

 


Chủ yếu là bạn ray đơn nguyên của bạn, mà tia lửa của Thiên Chúa không thay đổi trong bạn, trong đó tiết ra một phần của chính nó vào các máy bay tinh thần thứ năm như tia linh hồn của bạn. Tia Soul là biểu hiện của vị thần, mà phải được phát hành một cách sáng tạo cho sự tiến hóa tâm linh của bạn. Ray cá tính của bạn, tất nhiên, sự thúc đẩy đằng sau những động lực bên ngoài. Tính cách được tinh chế thông qua nhân vật trọn vẹn và để phục vụ nhu cầu của Soul. Quản học tập của bạn và dịch vụ cuối cùng là một người giúp vô h́nh ở phía bên kia, đặc biệt là trong trạng thái ngủ, là tia astral của bạn. Có hai tia hơn, một điều chỉnh cơ thể tâm thần của bạn và các quy định khác tính chất vật lư hoặc cơ thể của bạn. Trong tất cả, bạn thể hiện năm lực lượng quang, vươn lên cuối cùng được tái hấp thu vào các đơn nguyên ray chính. Chúng ta được dạy rằng điều này xảy ra tại thời điểm bắt đầu thứ tư. (Một tia tập trung khác sẽ được bổ sung, tia thanh tao, là người đàn ông tiến hóa để phát triển thị giác và thính giác etheric của ḿnh. Lần này đang nhanh chóng đến gần, một vài chỉ mới bắt đầu nghe và xem) Những tia sáng cho các bị trước tinh thần đó nhắc nhở các cơ quan thành Hoạt động.

Các đơn nguyên ray là nguyên tử sống thần linh mà tất cả các nguyên tử thường trực khác được gắn bởi các thiên thần tham dự vào quan niệm của bạn. Đơn giản, đó là sự thống nhất của tự của Thiên Chúa vô h́nh của bạn, là giọt chất tinh thần tiết ra bởi tuyệt đối. Đây là biểu hiện của thần bên trong bạn, mà là vĩnh cửu và bất biến. Ray Your Soul tiến hóa từ nó, phục vụ lư do của đơn nguyên cho tiến hóa, đó là cách (một trong bảy) để hoàn thiện.

Man, khi ông t́m sự hoàn hảo của ḿnh (đoàn tụ với các tuyệt đối) là một hữu thể thiêng liêng, luôn tiến bộ về phía trước, bất kể tốc độ của ḿnh. Một khi điều này sau khi t́m kiếm sự hoàn hảo đạt được, Soul sẽ được tái hấp thu vào tia monadic, sau đó nó là chiếc máy bay của trực giác trên đó anh ta tiến hành các hoạt động của ḿnh. Điều này xảy ra sau khi bắt đầu tư khi adeptship được đạt tới, ảo tưởng th́ không có người giữ trên người, và ly được xem là mâu thuẫn với những nỗ lực phấn đấu cho sự thống nhất.

Các đơn nguyên ray, sau đó, là chùm tinh thần tự ư thức của bạn, các tia lửa thiêng liêng bên trong bạn. Con người là một đơn nguyên. Bạn là một đơn nguyên. Bạn đang tinh thần và vật chất ren cùng với trí tuệ. Xin hăy lắng rằng Monad ray, người sống ở các hốc sâu thẳm nhất. Lắng nghe sự tự cao và những lời th́ thầm của linh hồn của bạn.

Như các đơn nguyên là một phần không thay đổi thiêng liêng của bạn, hiểu rằng nó chỉ là phản ứng cho rằng đó là cần thiết. Phản ứng duy nhất có thể xảy ra khi một người là nhận thức. Tâm hồn và sự ra đời của nó là một vấn đề khác.Một sự sẵn sàng để đẩy nhanh phát hành là cần thiết để thúc đẩy tinh thần.


Linh hồn Ray của bạn là quan trọng bởi v́ nó là sự chuyển sinh bạn; nó là sự thúc đẩy ưu thế nếu bạn đă có được kỷ luật tâm linh. Tuy nhiên, tính cách mạnh mẽ Ray cho thấy chính nó trong các vấn đề bên ngoài thế giới. Chỉ với sự nỗ lực quyết tâm có thể tia cá tính trở nên phục tùng với tia Soul. Ghi nhớ cách Soul đang diễn ra thông qua sự thay đổi, luôn luôn phấn đấu để trở về đơn nguyên và ngực của nguồn có nguồn gốc của nó.

Lực lượng có nguồn gốc này là không thay đổi. The Soul nhắc nhở chúng ta thông qua lương tâm và khát vọng mà chúng tôi đang nghiêng. The Soul là một kho lưu trữ vĩnh viễn kinh nghiệm tập thể, đời đời kiếp kiếp. Trừ khi linh hồn và tính cách của bạn Rays là như nhau, bạn không tự nguyện sẽ để pha trộn với họ rằng họ có thể tập trung thông qua Chúa giáng sinh của bạn hài ḥa.

Astral Ray và những người khác

Tại một số điểm linh hồn của bạn đă được rửa tội trong t́nh báo, và tại cùng một thời gian trong quá tŕnh tiến hóa, mất lên công việc của ḿnh trên máy bay astral. Đó là loại h́nh dịch vụ được thúc đẩy thông qua ray astral của bạn.Rất ít nhớ những kinh nghiệm astral của họ khi tỉnh dậy từ giấc ngủ; Tuy nhiên đă có kinh nghiệm. Cần phải tạo tinh thần để thu hút kiến thức hoặc làm việc ra các mối quan hệ trên máy bay. Ở đây trên trái đất bạn làm việc trong giới hạn của cơ thể, thời gian hay không gian. Trên trái đất tia Soul ở trạng thái tỉnh thức là năng lượng thông qua đó linh hồn của bạn vây niềm vui và phát hành. Mở rơi vào giấc ngủ chức năng linh hồn của bạn theo một cách khác. Sau đó bạn chuyển trọng tâm sang một rung động tiến hóa được tiết lộ bằng cách biết Astral Ray của bạn.

Chủ yếu là bạn ray đơn nguyên của bạn, mà tia lửa của Thiên Chúa không thay đổi trong bạn, trong đó tiết ra một phần của chính nó vào các máy bay tinh thần thứ năm như tia linh hồn của bạn. Tia Soul là biểu hiện của vị thần, mà phải được phát hành một cách sáng tạo cho sự tiến hóa tâm linh của bạn. Ray cá tính của bạn, tất nhiên, sự thúc đẩy đằng sau những động lực bên ngoài. Tính cách được tinh chế thông qua nhân vật trọn vẹn và để phục vụ nhu cầu của Soul. Quản học tập của bạn và dịch vụ cuối cùng là một người giúp vô h́nh ở phía bên kia, đặc biệt là trong trạng thái ngủ, là tia astral của bạn. Có hai tia hơn, một điều chỉnh cơ thể tâm thần của bạn và các quy định khác tính chất vật lư hoặc cơ thể của bạn. Trong tất cả, bạn thể hiện năm lực lượng quang, vươn lên cuối cùng được tái hấp thu vào các đơn nguyên ray chính. Chúng ta được dạy rằng điều này xảy ra tại thời điểm bắt đầu thứ tư. (Một tia tập trung khác sẽ được bổ sung, tia thanh tao, là người đàn ông tiến hóa để phát triển thị giác và thính giác etheric của ḿnh. Lần này đang nhanh chóng đến gần, một vài chỉ mới bắt đầu nghe và xem) Những tia sáng cho các bị trước tinh thần đó nhắc nhở các cơ quan thành Hoạt động.

Đối với một ví dụ, một cá nhân có một thứ 7 tia vật lư sẽ có động lực cao cho các hoạt động thể chất, trong khi hoạt động thể chất tia thứ 6 của sẽ được thúc đẩy bởi đối tượng của ḿnh về ḷng sùng kính - gia đ́nh, hoặc tương tự. Lần thứ 5 tia vật lư sẽ được nhắc nhở thành hành động bằng lư do thực tế.

Nh́n vào mental ray, lấy một thứ 7 mental ray cá nhân, người ta kỳ vọng động lực tinh thần của ḿnh được kích thích bởi hoạt động của nhóm, dự án yêu cầu đặt hàng, và các lĩnh vực, trong đó tâm lư của ông có thể được áp dụng cho sự hoàn hảo.

Các tinh thần, astral, cơ quan thanh tao và vật lư đều có quan hệ với người đàn ông thấp hơn. Tia tính cách thống trị của tử vi sinh. Đối với các linh hồn để hấp thụ các cá tính, và điều này bao gồm tích hợp trong những khía cạnh astral, tinh thần, thể chất và thanh tao, người ta phải khắc phục những điểm yếu và xung đột kết nối với các nói trên. Khi hội nhập tổng này được thực hiện, bạn là sau đó linh hồn ư thức, và không c̣n đáp ứng với những mệnh lệnh dưới của mẫu h́nh sinh nhưng đến một mức tần số cao hơn, dịch vụ có đầu óc và các định hướng. Bạn đang ở trên các xét nghiệm thông thường và bây giờ tự động cho kế hoạch hierachial, đó là hợp tác với các tầm nh́n phổ quát cho sự tiến hóa của nhân loại.


Dưới đây được hiển thị bảng tính và xác định các đơn nguyên Ray, Soul Ray, Personality Ray, Astral Ray, Ray tâm thần, Ray vật lư, và subrays thông qua đó họ hoạt động.

Lưu ư rằng Tất cả thời gian được hiển thị như EST (Giờ chuẩn Đông Mỹ)
Để chuyển đổi sang EST từ giờ sau đó trích 5 tiếng kể từ lúc sinh đẻ. (ví dụ thời gian sinh 15: 00hrs giờ = 10: 00hrs EST) này cũng có thể hiển thị ngày tháng năm sinh là khác nhau để các múi giờ sau khi sinh. Nếu đây là trường hợp sau đó sử dụng các thay đổi trong ngày như ngày tham khảo.

Để xác định các đơn nguyên RAY

Thời gian sinh chủ nhật thứ hai thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu ngày thứ bảy
Nửa đêm đến 03:30 1 3 2 2 3 1 3
03:30-06:55 1 3 1 3 2 2 3
06:55-10:45 2 3 1 3 1 3 2
10:45-13:40 3 2 2 3 1 3 1
13:40-05:05 3 1 3 2 2 3 1
17:05-08:40 3 1 3 1 3 2 2
8:40 to Midnight 2 2 3 1 3 1 3

Để xác định các SOUL RAY
Sinh Time (EST) 1st lần 2 thứ 3 lần thứ 4 ngày 5 6 thứ 7
  cá đuối cá đuối cá đuối cá đuối cá đuối cá đuối cá đuối
               
03:30-06:55 Môn Ngồi Thur Tuệ mặt trời Fri Thứ Tư
06:55-10:45 Thứ Tư Môn Ngồi Thu Tuệ mặt trời Fri
10:45-13:40 Fri Thứ Tư Môn Ngồi Thu Tuệ mặt trời
13:40-17:05 mặt trời Fri Thứ Tư Môn Ngồi Thu Thứ Ba
17:05-20:40 Thứ Ba mặt trời Fri Thứ Tư Môn Ngồi Thur
20:40 đến nửa đêm Thur Thứ Ba mặt trời Fri Thứ Tư Môn Ngồi
nửa đêm đến 03:30 Ngồi Thur Thứ Ba mặt trời Fri Thứ Tư Môn


 

Để xác định các NHÂN RAY

Thời gian sinh

cá đuối

Năng lượng

Planet Sacred

06:55-10:45

1

Ư chí

Vulcan

10:45 ro 01:40

2

T́nh yêu / Wisdom

sao Mộc

13:40-17:05

3

hoạt động t́nh báo

sao Thổ

17:05-20:00

4

Harmony thông qua xung đột

thủy ngân

20:40 đến nửa đêm

5

Khoa học Bê tông / Kiến thức

sao Kim

Nửa đêm đến 03:30

6

Devotion / chủ nghĩa lư tưởng

sao Hải vương

03:30-06:55

7

Đặt hàng Ceremonial

Sao Thiên Vương

Các bảng được thiết lập cho Giờ chuẩn Đông (để chuyển đổi sang giờ trích 5hrs)

Nếu birthtime của bạn là đường biên giới, đọc Ray khác cũng để xác định một phù hợp chặt chẽ hầu hết trường hợp life`s của bạn, và có một điều đó là chính xác. Những lần đưa ra là không có đường dây chặt chẽ về phân định ranh giới. 
 

Để xác định các ASTRAL RAY

Thời gian EST sinh cá đuối Năng lượng
06:55-10:45 3 hoạt động t́nh báo
10:45-13:40 4 Harmony Thông qua xung đột
13:40-05:05 5 Khoa học Bê tông / Kiến thức
17:05-08:40 6 Devotion / chủ nghĩa lư tưởng
8:40 to Midnight 7 Đặt hàng Ceremonial
Nửa đêm đến 03:30 1 Ư chí
03:30-06:55 2 T́nh yêu / Wisdom

 

Để xác định TÂM THẦN RAY

Thời gian EST sinh cá đuối Năng lượng
06:55-10:45 4 Harmony Thông qua xung đột
10:45-13:40 5 Khoa học Bê tông / Kiến thức
13:40-05:05 6 Devotion / chủ nghĩa lư tưởng
17:05-08:40 7 Đặt hàng Ceremonial
8:40 to Midnight 1 Ư chí
Nửa đêm đến 03:30 2 T́nh yêu / Wisdom
03:30-06:55 3 hoạt động t́nh báo

 

Để xác định THỂ RAY

Thời gian EST sinh cá đuối Năng lượng
06:55-10:45 5 Khoa học Bê tông / Kiến thức
10:45-13:40 6 Devotion / chủ nghĩa lư tưởng
13:40-05:05 7 Đặt hàng Ceremonial
17:05-08:40 1 Ư chí
8:40 to Midnight 2 T́nh yêu / Wisdom
Nửa đêm đến 03:30 3 hoạt động t́nh báo
03:30-06:55 4 Harmony Thông qua xung đột

 

Khi tia tập trung thông qua các khía cạnh của bạn của con - Divine Soul, cá tính, astral, tinh thần và vật chất - bạn, các đệ tử tiến có ư thức tích hợp một khía cạnh của con người bạn sau khi khác, hoàn thiện thiết bị của bạn.

Bằng cách đơn nguyên của Ray, tinh thần của bạn phải tập thể dục privelege thần thánh của ḿnh để ~ sẽ ~. Ḥa âm cùng ư chí của vũ trụ và sự pha trộn của bạn với nó cho upliftment may mắn và hạnh phúc của sự hiệp nhất tinh thần.Bằng cách của Soul Ray của bạn, Soul của bạn mong muốn biết. Điều này giải thích, do đó, tại sao linh hồn vui vẻ thể hiện trên các mặt phẳng tinh thần. Bằng cách ray cá tính của bạn, bạn được khuyến khích để trở thành tinh khiết. Để giả tự bổ nhiệm nhiệm vụ này đ̣i hỏi sự dũng cảm và hy sinh. Khi nhân vật của bạn được thanh lọc tiêu cực, tính cách của bạn là sau đó vui vẻ phù hợp để sử dụng Soul.

Bằng cách của Astral Ray của bạn, bạn tăng cường sức mạnh siêu nhiên của bạn. Bằng cách lập tŕnh cho ḿnh để nhớ những giấc mơ, bạn cuối cùng có thể nhớ lại tất cả những kiến thức thu được trong giờ ngủ. Thường th́ giải thích đến vào một ngày sau đó.

Những tia sáng cho tinh thần trước khi điều đó nhắc nhở các cơ quan vào hoạt động. Ví dụ, một cá nhân có một tia vật lư thứ bảy sẽ được thúc đẩy cao cho hoạt động thể chất trong khi các tia thứ sáu hoạt động thể chất sẽ được thúc đẩy bởi đối tượng của ḿnh về ḷng sùng kính - gia đ́nh, hoặc tương tự. Các tia vật lư thứ năm sẽ được nhắc nhở thành hành động bằng thực tế. Nh́n vào mental ray, và dùng tia cá nhân tinh thần thứ bảy là một ví dụ, một trong những mong chờ động lực tinh thần của ḿnh được kích thích bởi hoạt động của nhóm, dự án yêu cầu đặt hàng, và các lĩnh vực, trong đó tâm lư của ông có thể được áp dụng cho sự hoàn hảo.

Các tia Tiểu

 

Mỗi Ray có ~ Sub-quang ~

 

Làm thế nào người ta chọn để thể hiện tia những người thường được mô tả bởi những người phụ ray; nó quyết định sự lựa chọn indivdual hoặc đường dẫn trong nhu cầu năng lượng của xung quang của một người. Bạn có thể là một nghệ sĩ ray thứ 4 với 6 tiểu-ray, sau đó công tŕnh của bạn sẽ phản ánh sự tận tâm bốc lửa đến một nguyên nhân.

Ghi nhớ rằng những người đàn ông trung b́nh phản ứng thường xuyên hơn đến các khía cạnh không mong muốn hoặc tiêu cực của tia, để các tệ nạn chứ không phải là các nhân đức. Nhưng đó là những ǵ cuộc sống là tất cả về, khắc phục cho sự tiến bộ, để lại đằng sau trong sự ḥa hợp để t́m kiếm tiềm năng.

Mỗi tia có bảy tiểu đơn vị bắt đầu với riêng của ḿnh và tiếp tục có từ trong dăy số. Do đó bất cứ điều ǵ tâm hồn và tính cách của bạn tia có thể, bạn đang được chủ quan impinged với sub-quang của họ là tốt. Tiểu-ray là con đường bạn sẽ mất. Người ta có thể được sinh ra dưới một ray và cảm thấy cường độ gia tăng của các tia phụ là tốt. Nếu một người đàn ông được sinh ra một tia phụ thứ ba của một tia linh hồn thứ hai, ông cũng có thể là một giáo viên chiêm tinh học.Dạy học là một xung của tia thứ hai; chiêm tinh học và giải thích được kết hợp với các nhóm thứ ba.


Ví dụ: Sinh 04:10 trên Jupiter Thứ năm, các cá nhân là một tia nhân thứ bảy trong các phân khu thứ hai, hoặc ray phụ đầu tiên của tia thứ bảy, do đó con đường chủ quan sẽ là một trong những khả năng lănh đạo {} ray đầu tiên trong sự thúc đẩy của thứ bảy của trật tự lễ. Các tiềm năng, sau đó, có thể là để trở thành một giám mục hay một nhà sản xuất phim, theo Chúa giáng sinh. Sử dụng các ví dụ tương tự, tia linh hồn là lần thứ 3 của trí thông minh hoạt động; trong các bộ phận phụ thứ hai hoặc thứ tư ray thứ ba; do đó sự phát triển của tâm hồn phụ thuộc vào cách cá nhân xử lư xung đột và ǵn giữ sự hài ḥa trong khi chuyển cuộc sống của ḿnh thông qua sự hiểu biết đă đạt được. Một trí tuệ nghệ thuật thích ứng sẽ là sự biểu hiện.


 

Để Xác định các tia SUB

Thời gian Một B C D E F G
               
6:55 đến 10.45 6,55-7,28 7,28-8,01 8,01-8,34 8,34-9,07 9,7-9,40 9,40-10,12 10,12-10,45
10:45-13:40 10,45-11,10 11,10-11,35 11,35-12,00 12,00-12,25 12,25-12,50 12,50-1,15 1,15-1,40
13:40-17:05 1,40-2,09 2,09-2,38 2,38-3,07 3,07-3,37 3,37-4,06 4,06-4,36 4,36-5,05
5.05pn đến 08:40 5,05-5,36 5,36-6,07 6,07-6,38 6,38-7,08 7,08-7,38 7,38-8,09 8,09-8,40
20:40 đến nửa đêm 8,40-9,09 9,09-9,38 9,38-10,07 10,07-10,35 10,35-11,04 11,04-11,32 11,32 đến nửa đêm
00:00-03:30 12,00-12,30 12,30-1,00 1,00-1,30 1,30-2,00 2,00-2,30 2,30-3,00 3,00-3,30
03:30-06:55 3,30-3,59 3,59-4,28 4,28-4,58 4,58-5,28 5,28-5,58 5,58-6,27 6,27-6,55
               

 

Ghi chú để hỗ trợ trong các tiểu Ray-Tính toán

Khi nh́n vào bảng hiển thị cho tính toán Sub-Ray có 8 cột và bảy hàng. Cột đầu tiên đứng đầu là thời gian và là một trong những sử dụng với thời gian sinh của bạn. Các cột lại có tựa đề với các chữ cái từ A đến F tương ứng.

Một khi bạn đă t́m ra số Ray Tính cách và số linh hồn Ray của bạn, bạn đă sẵn sàng để bắt đầu ở đây. Bắt đầu với thời gian sinh của bạn tiến hành từng hàng để t́m kiếm khu vực thời gian sinh của bạn. Ví dụ, nếu bạn có thời gian sinh là 15:18 Giờ chuẩn Đông (EST) sau đó bạn sẽ đi đến hàng ba. Nó đọc 13:40-5:05 và thời gian sinh lại 03:18 được hiển thị dưới cột D.

Bắt đầu với những tính cách Ray (mặc dù bạn có thể làm một trong hai người đầu tiên). Nếu tính cách của bạn Ray là 4, sau đó bắt đầu với cột A và xem đó như 4 (Tính cách của bạn Ray) Do đó bạn sau đó đếm các cột tiếp theo bên phải là 5, tiếp theo là 6 và vv. V́ vậy, Personality Sub-Ray của bạn là 7.

Bạn thực hiện theo các thủ tục cùng với Soul Ray. Nếu linh hồn Ray của bạn là 7, sau đó bạn sẽ sử dụng cột A như là điểm khởi đầu và đếm cột như 7. Kể từ khi các con số bọc quanh các cột tiếp theo sẽ là 1 và tiếp theo 2 để linh hồn của Sub-Ray là 3.Quay lại trang Mermaid của 

Quay trở lại nội dung Chiêm tinh bí truyền

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Original English text:
Bear in mind how the Soul is unfolding through change, eternally striving to return to the monad and the bosom of its originating source.
 Contribute a better translation