Tài Liệu Bắc Tông

Thiền :: Thiền Quán Về Đạo Phật  [ muon nghe bam vao link nay ][

http://www.dieuphapam.net/tac-pham?i=2667&cd=TH&t=Thien-Quan-Ve-Dao-Phat 
 
Thành lập năm 1993
Viện trưởng : Ḥa thượng Thích Thanh Từ 
Chủ tŕ Tăng : TK Thích Thông Phương
Chủ tŕ Ni : TKN Thích nữ Như Tâm 
Địa chỉ: khu phố 7, phường 3, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: (063) 827 565 - (063) 830 558 
Thiền viện Trúc Lâm tọa lạc trên núi Phụng Hoàng, cách thành phố Đà Lạt 5 km (Đường rẽ vào hồ Tuyền Lâm). 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
P1
P2

 
 
 

 

 

 

Mục tiêu của website Thiền Tông Việt Nam là giới thiệu đường lối tu thiền của Thiền sư Thích Thanh Từ cùng gom góp, lưu trữ tất cả các tác phẩm, dịch phẩm và pháp âm của Thiền sư. Tất cả những tài liệu liên quan đến Thiền sư Thích Thanh Từ đều đă được xin phép và được sự chấp thuận của Thiền sư trước khi đăng trên website này.
 
 
Cập Nhật Âm Thanh Bài Giảng  (cập nhật mới nhất ngày 22/8/2013)
 
- ---
Tại Sao Chúng Ta Có Mặt Trên Cơi Đời Này - TT. Thích Thông Phương
Chấp - TT. Thích Thông Phương
Bản Chất Của Tâm - TT. Thích Thông Phương
Quy Sơn Cảnh Sách - TT. Thích Thông Phương
Tiến Thoái Lưỡng Nan - NS. Thuần Tuệ
Quyển Sách Cần Phải Đọc - TT. Thích Thông Phương
Tu Hành Là Xả Bỏ Chấp Trước - TT. Thích Thông Phương
Cho Cái Y Ăn - TT. Thích Thông Phương
Xuân Vẫn Là Đây - TT. Thích Thông Phương
Không Có Ǵ Cố Định - TT. Thích Thông Phương
Kinh Lăng Nghiêm (1-15) - NS. Thuần Tuệ
Kinh Lăng Già Tâm Ấn Giảng Giải - HT. Thích Thanh Từ
Đêm Phổ Trà Tất Niên Tết Quư Tỵ 2013 - TT. Thích Thông Phương
Cửa Giác Ngộ Vẫn C̣n Đang Mở - TT. Thích Thông Phương
Ở Đâu Có Ta Là Ở Đó Có Đau Khổ - TT. Thích Thông Phương
Ư Nghĩa Tích Cực Của Vô Thường - TT. Thích Thông Phương
Tập Nh́n Với Tâm Xả - TT. Thích Thông Phương
Tín Tâm Minh - NS. Thuần Tuệ
Từ Bi Con Đường Giải Tỏa Hận Thù - TT. Thích Thông Phương
 
Cập Nhật Sách & Bài Viết  (cập nhật mới nhất ngày 26/3/2008)
 
Uyển Lăng Lục
Đề Cương Kinh Pháp Hoa
Mai Vàng Ánh Đạo
Truyền Tâm Pháp Yếu
Vẫn Là Phật Xưa