Thinking and Destiny 3

As with sleep, so with death. Death is but a prolonged sleep, a temporary retirement from this human world. If at the moment of death you are conscious of your feeling of I-ness, of selfness, you will at the same time be conscious that the long sleep of death will not affect the continuity of your identity any more than your nightly sleep affects it. You will feel that through the unknown future you are going to continue, even as you have continued day after day through the life that is just ending. This self, this you, which is conscious throughout your present life, is the same self, the same you, that was similarly conscious of continuing day after day through each of your former lives.

Although your long past is a mystery to you now, your previous lives on earth are no greater wonder than is this present life. Every morning there is the mystery of coming back to your sleeping body from you-do-not-knowwhere, getting into it by way of you-do-not-know-how, and again becoming conscious of this world of birth and death and time. But this has occurred so often, has long been so natural, that it does not seem to be a mystery; it is a commonplace occurrence. Yet it is virtually no different from the procedure that you go through when, at the beginning of each re-existence, you enter a new body that has been formed for you by nature, trained and made ready by your parents or guardians as your new residence in the world, a new mask as a personality.

A personality is the persona, mask, through which the actor, the doer, speaks. It is therefore more than the body. To be a personality the human body must be made awake by the presence of the doer in it. In the ever-changing drama of life the doer takes on and wears a personality, and through it acts and speaks as it plays its part. As a personality the doer thinks of itself as the personality; that is, the masquerader think of itself as the conscious immortal self in the mask.

It is necessary to understand about re-existence and destiny, else it is impossible to account for the differences in human nature and character. To assert that the inequalities of birth and station, of wealth and poverty, health and sickness, result from accident or chance is an affront to law and justice. Moreover, to attribute intelligence, genius, inventiveness, gifts, faculties, powers, virtue; or, ignorance, ineptitude, weakness, sloth, vice, and the greatness or smallness of character in these, as coming from physical heredity, is opposed to sound sense and reason. Heredity has to do with the body; but character is made by one's thinking. Law and justice do rule this world of birth and death, else it could not continue in its courses; and law and justice prevail in human affairs. But effect does not always immediately follow cause. Sowing is not immediately followed by harvesting. Likewise, the results of an act or of a thought may not appear until after a long intervening period. We cannot see what happens between the thought and an act and their results, any more than we can see what is happening in the ground between seeding time and harvest; but each self in a human body makes its own law as destiny by what it thinks and what it does, though it may not be aware when it is prescribing the law; and it does not know just when the prescription will be filled, as destiny, in the present or in a future life on earth.

A day and a lifetime are essentially the same; they are recurring periods of a continuous existence in which the doer works out its destiny and balances its human account with life. Night and death, too, are very much alike: when you slip away to let your body rest and sleep, you go through an experience very similar to that which you go through when you leave the body at death. Your nightly dreams, moreover, are to be compared with the after death states through which you regularly pass: both are phases of subjective activity of the doer; in both you live over your waking thoughts and actions, your senses still functioning in nature, but in the interior states of nature. And the nightly period of deep sleep, when the senses no longer function--the state of forgetfulness in which there is no memory of anything--corresponds to the blank period in which you wait on the threshold of the physical world until the moment you re-connect with your senses in a new body of flesh: the infant body or child body that has been fashioned for you.

 
Đối với giấc ngủ, với cái chết cũng vậy. Cái chết chỉ là một giấc ngủ kéo dài, một sự giă từ tạm thời khỏi thế giới loài người này. Nếu vào lúc chết, bạn ư thức được cảm giác của ḿnh về cái tôi, về cái tôi, bạn sẽ đồng thời ư thức được rằng giấc ngủ dài của cái chết sẽ không ảnh hưởng đến tính liên tục của danh tính bạn hơn là giấc ngủ hàng đêm của bạn ảnh hưởng đến nó. . Bạn sẽ cảm thấy rằng qua một tương lai không xác định, bạn sẽ tiếp tục, ngay cả khi bạn đă tiếp tục ngày này qua ngày khác trong cuộc sống vừa kết thúc. Cái tôi này, cái bạn này, được ư thức trong suốt cuộc sống hiện tại của bạn, là cái tôi giống nhau, chính là bạn, cũng có ư thức tương tự về việc tiếp tục ngày này qua ngày khác qua từng kiếp trước của bạn.

Mặc dù hiện tại quá khứ lâu dài của bạn là một điều bí ẩn, nhưng kiếp trước của bạn trên trái đất không có ǵ kỳ diệu hơn cuộc sống hiện tại này. Mỗi buổi sáng, đều có bí ẩn về việc trở lại cơ thể đang ngủ của bạn từ nơi bạn-không-biết-ở-đâu, đi vào nó bằng cách bạn-không-biết-như thế nào, và một lần nữa trở nên ư thức về thế giới sinh tử này và thời gian. Nhưng điều này đă xảy ra quá thường xuyên, từ lâu đă quá tự nhiên, đến nỗi nó dường như không phải là một bí ẩn; nó là một sự xuất hiện phổ biến. Tuy nhiên, nó hầu như không khác ǵ thủ tục mà bạn trải qua khi, vào đầu mỗi lần tái sinh, bạn bước vào một cơ thể mới đă được h́nh thành cho bạn tự nhiên, được cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn huấn luyện và sẵn sàng làm cơ thể mới của bạn. cư trú trên thế giới, một mặt nạ mới như một nhân cách.

Nhân cách là nhân vật, mặt nạ, qua đó diễn viên, hành giả, lên tiếng. Do đó, nó c̣n hơn cả cơ thể. Để trở thành một nhân cách, cơ thể con người phải được thức tỉnh bởi sự hiện diện của hành giả trong đó. Trong bộ phim luôn thay đổi của cuộc sống, hành giả sẽ mang trong ḿnh một tính cách, và thông qua đó hành động và nói khi thể hiện vai tṛ của ḿnh. Với tư cách là một nhân cách, hành giả nghĩ về ḿnh như một nhân cách; nghĩa là, kẻ giả mạo nghĩ về ḿnh như một bản thể bất tử có ư thức trong chiếc mặt nạ.

Cần phải hiểu về tái sinh và vận mệnh, nếu không th́ không thể quy ra sự khác biệt về bản chất và tính cách của con người. Để khẳng định rằng sự bất b́nh đẳng về sinh và trạm, của giàu và nghèo, sức khoẻ và bệnh tật, do tai nạn hoặc may rủi là một sự sỉ nhục đối với luật pháp và công lư. Hơn nữa, để quy cho trí thông minh, thiên tài, phát minh, quà tặng, khả năng, quyền hạn, đức hạnh; hoặc, sự ngu dốt, kém cỏi, yếu đuối, lười biếng, kém cỏi và sự cao cả hay nhỏ bé của những tính cách này, do di truyền thể chất, trái ngược với lư trí và lư trí. Di truyền có liên quan đến cơ thể; nhưng tính cách được tạo nên bởi suy nghĩ của một người. Luật pháp và công lư thực sự cai trị thế giới sinh tử này, nếu không nó không thể tiếp tục trong các quy tŕnh của nó; và luật pháp và công lư chiếm ưu thế trong các vấn đề của con người. Nhưng không phải lúc nào tác dụng cũng theo ngay nguyên nhân. Gieo không phải ngay sau đó là thu hoạch. Tương tự như vậy, kết quả của một hành động hoặc một suy nghĩ có thể không xuất hiện cho đến sau một thời gian dài can thiệp. Chúng ta không thể thấy điều ǵ xảy ra giữa suy nghĩ và hành động và kết quả của chúng, hơn nữa chúng ta có thể thấy điều ǵ đang xảy ra trên mặt đất giữa thời gian gieo hạt và thu hoạch; nhưng mỗi bản thể trong cơ thể con người tự tạo ra quy luật của riêng ḿnh như định mệnh bởi những ǵ nó nghĩ và những ǵ nó làm, mặc dù nó có thể không nhận thức được khi nó quy định luật; và nó không biết chỉ khi nào đơn thuốc sẽ được lấp đầy, như là định mệnh, trong hiện tại hoặc trong một cuộc sống tương lai trên trái đất.

Một ngày và một đời về cơ bản giống nhau; chúng là những giai đoạn lặp lại của một sự tồn tại liên tục, trong đó hành giả việc vạch ra số phận của ḿnh và cân bằng tài khoản con người với cuộc sống. Đêm và cái chết cũng vậy, rất giống nhau: khi bạn rời đi để cơ thể nghỉ ngơi và ngủ, bạn trải qua một trải nghiệm rất giống với trải nghiệm mà bạn trải qua khi rời khỏi cơ thể lúc chết. Hơn nữa, những giấc mơ hàng đêm của bạn phải được so sánh với những trạng thái sau khi chết mà bạn thường xuyên trải qua: cả hai đều là giai đoạn hoạt động chủ quan của người thực hiện; trong cả việc bạn sống qua những suy nghĩ và hành động tỉnh táo của ḿnh, các giác quan của bạn vẫn hoạt động trong tự nhiên, nhưng ở trạng thái bên trong của tự nhiên. Và khoảng thời gian hàng đêm của giấc ngủ sâu, khi các giác quan không c̣n hoạt động - trạng thái hay quên, trong đó không có kư ức về bất cứ điều ǵ - tương ứng với khoảng thời gian trống mà bạn chờ đợi ở ngưỡng cửa của thế giới vật chất cho đến thời điểm bạn. kết nối lại với các giác quan của bạn trong một cơ thể mới bằng xương bằng thịt: cơ thể trẻ sơ sinh hoặc cơ thể trẻ em đă được tạo ra cho bạn.