Thinking and Destiny 28

  

 

SEcTION 2

 

Outward circumstances as physical destiny.

 

Physical conditions begin with birth onto the physical plane. The sex, family, race, country and environment are determined by previous thoughts.

 

The parents of whom one is born may be his old friends or his bitter enemies. Whether birth be attended by rejoicing or regrets, the doer comes into its appropriate body and in it has to work out old antagonisms and assist and be assisted by old friends.

 

Birth of the body represents a budget of debit and credit accounts of thoughts. The manner in which the budget will be dealt with depends upon the dweller in the body.

 

Birth of a body to obscure parents in an out-of-the-way place, where the necessities of life are obtained with difficulty, birth in a notable family well stationed, birth under conditions of frugality and simplicity which from the start throw the doer on its own resources, or birth where the child has at first a life of ease and leisure, but later on in life meets with reverses of fortune which require the development of strength of character—all will provide opportunities necessary to carry on the work in the world which the dweller in the body has yet to perform.

 

Birth into galling, uncongenial surroundings, such as obscurity, squalor, depravity or oppression is the result of past oppression of others, or of callousness to their conditions; or it is due to laziness of body and slothfulness in thinking.

 

Such a birth may be the result of a need to live under adverse conditions, by the overcoming of which alone strength of character may be attained.

As the infant grows through childhood and develops into youth, the manner of life, habits of body, breeding and education form the physical capital with which he begins the present life. He enters into business, politics, a profession, a trade or servitude, according to the tendencies of his past and according to the class or party spirit to which he had then adhered.

 

All of this physical circumstance is destiny, yet not any destiny arranged for him by some arbitrary, extraneous power or by force of outside circumstances, but offered to, or made easy or forced upon him by his past thoughts.

 

 

Out of the mass of factors which the past holds ready for demonstration, those only are used which admit of being assembled and worked out in harmony with the destiny of the millions of other doers in bodies at the same time. One cannot change destiny already made; it is the field of action provided by one’s thoughts. The future may be changed by submitting to the destiny already provided, by working out duties and changing one’s thinking.

 

In all the varied conditions of life it is true that the environment in which one is born is due to those desires, ambitions and ideals for which he has worked in the past; or it is the result of that which he has forced upon others and which it is necessary for him to feel and understand; or it is the means for the beginning of a new line of effort to which his past actions have led.

 

Environment is one of the means by which physical conditions of life are brought about. Environment is not a cause in itself, it is an effect, but as an effect it is often the origin of action and tendencies.

 

 

The human body, born into a certain environment, is there born because the environment furnishes the conditions through which the doer and body must work, and should learn. Environment controls animals; the human changes his environment according to his thinking and choosing. That may be limited, but every human has some choice and some power to engage in mental activities.

 

A physical life may be led in accordance with the tendencies due to birth and environment; in that case the man’s development along those lines will go on and he will continue to be born in like environment. Or he may use up all the credit which birth and position have given him as the result of past works, and at the same time refuse to honor the claims of birth, position and race. In that case he will leave that sphere of activity.

 

The features and form of the body are true records of the thoughts which made them. Lines, curves and angles in their relation to one another, are like so many written words which the thoughts and actions have formed. Each line is a letter, each feature a word, each organ a sentence, each part a chapter, and all make up a story of the past, fashioned by thinking and expressed in the human body. The lines and features are changed by and with one’s efforts at thinking. The kind of body which is born is the kind the doer has determined as a result of past thoughts.

 

 

PHẦN 2

 

Hoàn cảnh bên ngoài của số phận vật chất.

 

Các điều kiện vật chất bắt đầu với việc sinh ra trên cõi trần. Giới tính, gia đ́nh, chủng tộc, đất nước và môi trường được quyết định bởi những tư tưởng trước đó.

 

Cha mẹ của người được sinh ra có thể là bạn cũ hoặc kẻ thù cay đắng của người đó. Cho dù sự ra đời được tham dự bởi sự vui mừng hay tiếc nuối, hành giả đi vào cơ thể thích hợp của nó và trong đó phải t́m ra những đối kháng cũ và hỗ trợ và được những người bạn cũ giúp đỡ.

 

Sự ra đời của cơ thể đại diện cho một ngân quỹ của những vay nợ cũ về tư tưởng. Cách thức mà ngân sách sẽ được xử lư tùy thuộc vào người sống trong cơ thể.

 

 Sinh ra trong một gia đình có cha mẹ ở một nơi xa xôi hẻo lánh, nơi những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống gặp khó khăn, hay sinh ra trong một gia đ́nh danh giá có địa vị tốt, hoặc sinh ra trong điều kiện thanh đạm và nghèo nàn mà ngay từ đầu đă ném hành giả ra để tự lo cho mình, hoặc sinh ra nơi mà đứa trẻ lúc đầu có một cuộc sống thoải mái và nhàn hạ, nhưng sau này khi lớn lên gặp phải những sự đảo lộn của vận may đ̣i hỏi sự phát triển về sức mạnh của tính cách — tất cả sẽ mang lại những cơ hội cần thiết để tiếp tục công việc trong thế giới mà hành giả chưa thực hiện xong.

Sinh ra trong môi trường nhục nhã, không thân thiện, chẳng hạn như tối tăm, sa đọa hoặc bị áp bức là kết quả của việc đã áp bức người khác trong quá khứ, hoặc sự nhẫn tâm đối với hoàn cảnh của họ; hoặc là do lười vận động cơ thể và lười suy nghĩ.

Sự ra đời như vậy có thể là kết quả của nhu cầu sống trong những điều kiện bất lợi, để có thể vượt qua nó mà chỉ có thể đạt được nhờ sức mạnh của tính tình.

Khi đứa trẻ lớn lên trong suốt thời thơ ấu và phát triển thành thanh niên, cách sống, thói quen của cơ thể, sự nuôi nấng và giáo dục tạo nên cái vốn vật chất để nó bắt đầu cuộc sống hiện tại. Anh ta tham gia vào kinh doanh, chính trị, nghề nghiệp, buôn bán hoặc hầu hạ, theo khuynh hướng trong quá khứ của anh ta và theo tinh thần giai cấp hoặc đảng phái mà anh ta đă dính líu vào sau đó.

Tất cả hoàn cảnh vật chất này là định mệnh, nhưng không phải số phận sắp đặt cho anh ta bởi một quyền lực độc đoán, ngoại lai hoặc bởi hoàn cảnh bên ngoài, nhưng được đưa ra, tạo điều kiện hoặc ép buộc anh ta bởi những tư tưởng trong quá khứ của anh ta.

 

Ngoài hàng loạt các yếu tố mà quá khứ đă sẵn sàng để đưa ra, những yếu tố này chỉ được sử dụng nếu đă được tập hợp và làm ra để hài ḥa với vận mệnh của hàng triệu người khác cùng một lúc. Người ta không thể thay đổi vận mệnh đă được tạo ra; đó là lĩnh vực hành động được tạo ra bởi tư tưởng của một người. Tương lai có thể được thay đổi bằng cách tuân theo số phận đă được cung cấp, và thực hiện các nhiệm vụ và thay đổi suy nghĩ của mình.

 

Trong tất cả các điều kiện khác nhau của cuộc sống, đúng là môi trường mà một người được sinh ra là do những mong muốn, hoài băo và lư tưởng mà anh ta đă có trong quá khứ; hoặc đó là kết quả của điều mà anh ta đă ép buộc người khác và do đó anh ta cần phải cảm nhận và hiểu được; hoặc nó là phương tiện để bắt đầu một ḍng nỗ lực mới mà những hành động trong quá khứ của anh ta đă đưa đến.

 

Môi trường là một trong những phương tiện tạo ra các điều kiện vật chất của cuộc sống. Môi trường tự nó không phải là một nguyên nhân, nó là một kết quả, nhưng với tư cách là một kết quả, nó thường là nguồn gốc của hành động và những khuynh hướng.

Cơ thể con người được sinh ra trong một môi trường nhất định, sinh ra ở đó cốt để tạo ra những điều kiện cho con người và cơ thể phải làm việc và học hỏi. Môi trường kiểm soát mọi sinh vật; con người thay đổi môi trường của ḿnh theo ý nghĩ và lựa chọn của ḿnh. Điều đó có thể bị hạn chế, nhưng mỗi con người đều có sự lựa chọn và sức mạnh nào đó để tham gia vào các hoạt động trí óc.

 

Một cuộc sống vật chất có thể được dẫn dắt phù hợp với các khuynh hướng do bẩm sinh và môi trường; trong trường hợp đó, sự phát triển của con người theo những ḍng đó sẽ tiếp tục và anh ta sẽ tiếp tục được sinh ra trong môi trường tương tự. Hoặc anh ta có thể sử dụng tất cả công cán mà nơi sinh và địa vị đă trao cho anh ta vì kết quả của các công việc trong quá khứ, đồng thời không tôn trọng hoàn cảnh được sinh ra, địa vị và chủng tộc. Trong trường hợp đó, anh ta sẽ ra khỏi lĩnh vực hoạt động đó.

Các nét mặt và dáng vẻ của cơ thể ghi dấu tích của những tư tưởng đă tạo ra chúng. Các đường thẳng, đường cong và góc độ trong mối quan hệ của chúng với nhau, giống như rất nhiều chữ viết mà những tư tưởng và hành động đă h́nh thành. Mỗi dòng là một chữ, mỗi nét một chữ, mỗi nội tạng một câu, mỗi phần một chương, và tất cả tạo nên một câu chuyện của quá khứ, được tạo dựng bằng tư tưởng và thể hiện trong cơ thể con người. Các đường nét và tính năng được thay đổi bằng sự nỗ lực tư tưởng của một người. Loại cơ thể được sinh ra là loại mà hành giả đă xác định do kết quả của những tư tưởng trong quá khứ.